Kunstmatig lage rente door centrale bankiers ingesteld op een ander niveau dan door de markt bepaalt – door leners en geldschieters – verstoort de prijs van het krediet, en de prijs van elk ander product dat is geprijsd met rente. Vervorming van de prijzen leidt altijd tot problemen – ofwel tekorten of overschotten. Door de rentetarieven te zetten op ultra – laag niveau, stelen de centrale bankiers van de ene groep om aan een ander te geven. De middenklasse, spaarders en werkende mensen verliezen hun rijkdom. Bankiers, hedgefund managers, zombies, en ja natuurlijk de Centrale Banken winnen.

“De rente is zo laag dat bedrijven, zelfs de slechtst geleiden kunnen overleven. Dat verlaagt op een onbedoelde manier de dynamiek van onze economie. In een dynamische samenleving, beginnen ondernemers dingen welke door andere ondernemers worden voortgezet of door bankiers worden beëindigd, omdat ze als ondernemer hebben gefaald. Zonder falen, kan geen echt succes worden behaald. Anders heb je een hopeloos systeem van permanent door de staat gesteunde bedrijven.” Zegt Jim Grant.

Wezenlijker het enig juiste wat is vereist, is sparen maar spaarders worden ronduit gestraft. Individuele spaarders worden geschaad door de lage rente, maar grootschalige schade als gevolg van de lage rente is nog meer van invloed bij institutionele geld en pensioenfondsen. Letterlijk miljarden dollars van de pensioenfondsen zijn op zoek naar rendementen om aan hun verplichtingen aan gepensioneerden te kunnen voldoen. De lage rente heeft voor grootschalig sparen en toekomstig rendementen veel van de geldenede criteria achterhaald. Institutionele en fondsbeheerders verwachten nu grote tekorten.

“Het gevaar is dat overheden en bedrijven wennen aan goedkoop geld. En daardoor afzien van structurele hervormingen, banken en bedrijven die niet levensvatbaar zijn worden in leven gehouden waardoor nieuwe bubbels op de markten ontstaan. Mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat de rente op redelijke termijn wordt verhoogd zeker als inflatie stijgt.”

Savers h've to eat their capitalFeitelijk; bij een lage rente sparen mensen meer, lenen minder en betalen hun schulden af. Dat is goed voor het individu, maar vertraagt de economie. Verder gebruiken bedrijven hun kapitaal om hun pensioenfondsen te versterken i.p.v. nieuwe expansies te financieren. Ondertussen eisen grote beleggers van het ondernemingsbestuur kosten te besparen – vaak door het ontslaan van werknemers – en terugkoop van eigen aandelen. Minder werknemers, minder kapitaalinvesteringen, doden het zaad voor toekomstige groei.

Zelfs regeringen moeten op uitgaven besparen. De politieke tendens is om meer belastingen te heffen en investeringen terug te draaien, zoals bv voor onderhoud aan infrastructuur, en geld opzij moeten leggen voor hun onder gekapitaliseerde pensioenfondsen.

Toch beweren beleidsmakers van de Centrale Bank dat de lage rente het lenen stimuleert en daardoor de economische groei. Aha, na vijf jaar van lage rentetarieven, waar is dan die impuls voor de economie gebleven? Men kan net zo goed beweren dat lage rente ertoe leidt dat minder geld gaat naar beton, staal en nieuwe machines. Wanneer de rente nul is, blijft de economische groei traag, zoals de wereld in de afgelopen 5 jaar heeft ervaren.

Lage rente creëert door de hele economie grote hoeveelheden zinloze verspilling. Dat wil zeggen, mensen en bedrijven lenen alleen omwille van het lenen tegen lage rente. Het is nl. minder riskant om met het geld van iemand anders te spelen.

Wat gebeurt er als de conjunctuur verandert en winst of inkomen vallen? Hoe betaalt de lener zijn schuld? Of erger nog, wat gebeurt wanneer als – niet indien – de rente stijgt? Waar komt dan het geld vandaan? Faillissementen lijken waarschijnlijker.

Wat gaat er gebeuren als markten de eerste tekenen van rentestijging voelen? De Financial Times kondigde het antwoord al aan. “Rendement op 10 jarige Treasuries Bereiken Meer dan 3 %” Het was groot nieuws, omdat deze lange rente van invloed is op de kosten van het krediet, en de kosten van het krediet van invloed is op alle financiële transacties.

Hoe zullen debiteuren in staat zijn om gelijke tred te houden met de stijgende rentelasten nu het betekent dat bij herfinanciering hogere rentekosten moeten worden betaald? Hoe gaan huiseigenaren hun hypotheek betalen? Toen de 10 – jaarrente haar dieptepunt van 1,6% had, was het een “risicovrije” rente die gelijk was aan de inflatie. Dit betekende dat elke investering met een positief rendement – hoe klein ook – in relatieve termen een goede was. Nu is de nominale rente twee keer zo hoog. De werkelijke voor inflatie gecorrigeerde rente is gegaan van ongeveer 0 % naar ongeveer 1,8%.

Gaan de rentetarieven terug naar “normale” niveaus? En wat gebeurt er als ze stijgen tot boven de “normale” niveaus? Sinds de Tweede Wereldoorlog, is de rente op 10 – jarig schatkistpapier gemiddeld ongeveer 5,9% geweest. Op de weg terug naar dit normale niveau – vanaf het abnormaal lage niveaus van nu, brengt het geen normale financiële wereld. Het brengt een ramp.

“Bij normale rentekosten, zal de federale overheid $440 miljard meer als kosten voor haar schuld moeten betalen. Dat betekent dat het begrotingstekort tot ver over de 1.000 miljard dollar gaat… en dat zal een kettingreactie van slecht nieuws in de particuliere sector en bij de overheid brengen.”

De wereld economie is afhankelijk van goedkoop krediet. “Wanneer krediet duurder wordt, gaan de overheids- pensioenplannen, investeringen en budgets onderuit. Aandelen zullen omlaag gaan – waarschijnlijk omlaag storten naar ongeveer de helft van de waarden van vandaag. De Multi biljoenen of meer, vorig jaar verdient, verdwijnen als sneeuw voor de zon!”

Hoe slecht zijn de rentetarieven voor tenminste spaarders? Kijk naar onderstaande grafiek, die begint bij 1790. Toen grapte Ben Franklin ooit dat “één cent gespaard, een vaste rente verdiende!”
Long term interest rates
Bron: Wat drijft de obligatiemarkt:

“Gedurende het grootste deel van de Amerikaanse geschiedenis, zou men met het sparen van centen fatsoenlijk geld kunnen ‘verdienen’. Gedurende meer dan twee eeuwen, is de Amerikaanse rente zelden minder geweest dan 4-5 %. Vaak waren ze hoger. Als je het advies van Franklin had opgevolgd, had je op de lange termijn een fatsoenlijk rendement verdiend.”

Nu niet meer! In de afgelopen vijf jaar is de rente zelfs lager geweest dan de laagste rentes tijdens de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Hoe laag is laag dezer dagen? Neem een kijkje op de grafiek van de rente in de afgelopen zes decennia, opgesteld door de Federal Reserve Bank van St. Louis.

Effective Federal Reserve Funds Rate
Gemiddeld was het rente niveau 5 % over het grootste deel van de afgelopen zes decennia. Bijvoorbeeld, kijk eens hoe de Fed funds tarief sterk omhoog ging tijdens de recessies van de jaren 1970 en begin jaren 1980, in de strijd tegen inflatie. Kijk dan naar de rente sinds 2008. Hoe deze in de afgelopen vijf jaar, is gekelderd. Na de crash van 2008, liet de Fed rentetarieven vallen als een baksteen, en hield die rond de nullijn.

Spaarders lijden onder nul % rente. Ze hebben niet eens een cent per dollar verdient. De centrale bankiers en opdrachtgevers weten dit. Sterker nog, ze weten het en het kan ze niets schelen!

Erger nog, in de nieuwe brave wereld van het moderne geld, kan nog meer pijn komen, want de laatste tijd is er sprake dat banken vergoedingen eisen voor het houden van een rekening om jouw geld te gebruiken. Dat betekent dat spaarders de banken betalen, in een vorm van “negatieve” rente! En dan niet de verandering in de wet te vergeten, dat banken jouw fondsen in beslag kunnen nemen als ze geld nodig hebben, ‘bail in’ genoemd.

Voorspelling:
EU vermogensbelasting herauten keren terug naar een Sovjet stijl economie. Met het groeipercentage nog redelijk vlak zal vermogensbelasting worden geïmplementeerd voor mensen met vermogens of spaargelden ter waarde van € 100.000 en hoger, in een streven naar gelijkheid voor iedereen, maar vooral in het streven om een zogenaamd “veiligheidscrisis kordon” te creëren voor de banken.

De IMF: “wat Europa nodig heeft, zoals we hebben geleerd van de (Cyprus) bancaire deal, is een bepaalde hoeveelheid aan (financiële) middelen die kunnen worden gebruikt om het bankwezen te herkapitaliseren, en om de algemene ondersteuning aan de zwakste landen veilig te stellen.” – Zo, is de Europese economie verhuisd naar een Sovjetstijl economie – de geplande economie. “En, denk ik, is de laatste druppel in de beslagname van rijkdom van Europeanen.” Zegt Steen Jacobsen in zijn Saxo Bank 2014 voorspellingen – een Deense online investeringsbank.

Jim Chanos: “Het is echt verbazend dat ondanks al het bewijs via belangrijke wetgevende initiatieven over de afgelopen 50 jaar, wetgevers hebben toegestemd aan de banken alles te geven wat ze hebben gevraagd. Dat is nadelig geweest voor de schatkist, maar toch hebben ze in het algemeen gekregen wat ze wilden. Je kunt niet cynisch genoeg zijn.”

SCHULDVRAAG – 2
Het vervolg op de schuldvraag van de TROS: Dit is het tweede deel waarin particulieren schulden worden belicht. Vooral de huizen boom van vóór 2008 heeft in veel gezinnen grote schade aangericht. De banken wassen hun handen in onschuld en adviseren hun onderwater staande cliënten het ontbrekende geld bij familieleden op te halen. Een leerzame les voor iedereen, alhoewel incompleet wat betreft de kunstmatig lage rente – welke hierboven werd belicht.