In mijn boek “WAKKER WORDEN” gepubliceerd in 1996, is een hoofdstuk gewijd aan de demografische problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd met suggesties deze te voorkomen, terwijl toen herstel nog mogelijk was. Maar toentertijd was de ‘sky the limit’ en de schrijver een onheilsprofeet. Omdat het politiek niet aantrekkelijk is, heeft niemand in de politieke arena ooit dit onderwerp ter discussie gesteld, alhoewel sinds het begin van deze eeuw talrijke publicaties en boeken zijn verschenen m.b.t. het aankomend demografisch risico. Inmiddels is dit probleem uitgegroeid tot een tijdbom, welke klaar ligt voor explosie. Om je voortbestaan te verzekeren is het nu echt noodzakelijk dat lezers de aanbevolen maatregelen nemen.

time_bomb_c_by_dj_fahr-d4agqbnDe sociale zekerheidsbelastingen waren in de EU rond de eeuwwisseling 45 %, en namen elk jaar toe met 1,5%. Deze belastingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat er altijd voldoende jongere mensen in de werkende leeftijd zijn ingezet om bij te dragen aan elke gepensioneerde. Maar de demografische basis van het begin is inmiddels onderste boven gezet. Dit zal niet als een verrassing zijn gekomen want dat is de reden waarom deze belastingen zo snel in het recente verleden zijn gestegen. In de jaren 1950 waren er veertig werkende mensen die bijdroegen aan één gepensioneerde, maar dat zijn nu ongeveer twee, en bij het jaar 2020 zullen slechts 1,7 werknemers bijdragen aan één gepensioneerde.

Door de toegenomen levensverwachting leven mensen langer. In 1950 werd verwacht dat slechts 10 % senioren de leeftijd van 65 jaar zouden bereiken, terwijl dat nu ruim 80 % is geworden die langer dan 65 jaar leven. Zodoende is de populatie van ouderen sneller gegroeid, zo snel dat twee derde van alle ouderen ooit gemeten na de leeftijd van 65 op dit moment nog in leven zijn. In de geïndustrialiseerde wereld overtrof het aantal burgers van 65 en ouder het aantal jongeren voor het eerst in 1983. In 2025 zullen de senioren de tieners met 2-1 overtreffen.

Daarnaast speelt nog de trend van gebrek aan nieuw geborenen. Het geboortecijfer van nu is het laagste ooit geregistreerd, dat ligt op zo’n 15 % onder het vervangingsvruchtbaarheidscijfer van 2,1 WORKERS PER RETIREEkind per vruchtbare vrouw. De wereldbevolking is nu ruim 6,8 miljard. Vergeleken met 3 miljard in de jaren 1950, en zal 8,3 miljard bereiken in 2020. Het maximale, aantal dat op Aarde in staat is zichzelf te onderhouden ligt ongeveer rond de 8,0 miljard! Boven dit aantal is de zelfvoorzieningsgraad – voor de teelt van voldoende voedsel – overtroffen.

De babyboomers van nu, betalen een record deel van hun inkomen om gepensioneerden te ondersteunen. Als gevolg van het slechte overheidsbeleid in het verleden zijn zij degenen die niet in staat zullen zijn een vergelijkbare oude dag verzorging te verkrijgen. Om deze reden heeft de overheid in Singapore een wet geïmplementeerd, “klaag je eigen zoon aan om geld.” Een maatregel die, juridisch, ouders het recht geeft door hun kinderen te worden ondersteund.

Over de gehele geïndustrialiseerde wereld, worden jongeren en zelfs de niet zo jonge werknemers door overheden opgelicht, door ze te dwingen te betalen aan pensioenregelingen voor AOW. Deze werknemers zullen niet terug krijgen wat ze in nominale termen betaald hebben. En, gecorrigeerd voor inflatie, is de situatie nog erger. Dit is een duidelijk geval van frauderen, als privé-instellingen investeerders zo flagrant zouden misleiden zouden ze worden vervolgd voor fraude. Maar het is de overheid zelf die de fraude pleegt, zodat niets kan worden ondernomen. Degenen die de wetten afdwingen – zijn gewoon een officieel aanvaard kwaad. Toekomstige pensioenen terugschroeven zal niet aanvaardbaar zo niet mogelijk zijn. Met het gevolg dat overheden vanwege wanbetaling uiteindelijk failliet gaan, van wege het feit de demografische basis van de AOW al voor een zeer lange tijd ondersteboven is gedraaid, en baby’s geboren rond 2000 de respectabele leeftijd van 90 jaar zullen bereiken.

Maar stel je voor als de fondsen t.b.v. de sociale zekerheid geïnvesteerd waren geweest in aandelen, obligaties en andere vaste activa, dan zouden babyboomers ten tijde van hun pensionering over een bedrag kunnen beschikken dat maar liefst groter is dan ze hebben ingebracht! Gezien deze geconstateerde feiten, is het van het grootste belang dat je de verantwoordelijkheid voor de financiering van je eigen pensioenplan op je neemt, en wel onmiddellijk.

Belastingverhogingen, kortingen op uitkeringen, en de inflatie kunnen je pensioendromen veranderen in financiële nachtmerries. Helaas, als gevolg van het fenomenale fiscale mismanagement door overheden is de instorting van het AOW systeem alleen nog maar een kwestie van wanneer, en niet indien. Wat kun je doen om jezelf te beschermen? Begin met als een gek te sparen, beleg in effecten, harde activa, enz. welke geïsoleerd zijn tegen inflatie, en bij voorkeur activa met een fiscaal onbelast rendement, als die nog bestaan? Behoud wat je al hebt, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er is een hele industrie – de financiële sector – waarvan het primaire doel is om je van je spaargeld af te helpen. Het vermijden van de financiële wanpraktijken van deze industrie is de eerste stap in je zelfhulpactiviteit. Het pensioeninvesteringen complex – beheerders van beleggingsfondsen, verzekeringsagenten, makelaars, financieel adviseurs, bedrijfspensioenfondsen en bankiers – die allemaal beweren je vriend te zijn, zijn net zo destructief en gevaarlijk als belastingen en inflatie. Voor meer informatie ga naar www.esplanner.com.

Het wijzigen van het sociale zekerheid systeem lijkt ondenkbaar te zijn, maar in het midden van de jaren 1980 deed Groot-Brittannië onder Margret Thatcher precies dat. Haar besluit om de overheidspensioenen te indexeren, in combinatie met de jarenlange praktijk om de kosten van de staat gerunde gezondheidszorg binnen het budget te houden, bewijst waarom het Verenigd Koninkrijk nu in de beste lange-termijn fiscale vorm van alle EU naties is.

In Duitsland is demografie een erkend groot probleem, ondanks de royale €265 miljard aan jaarlijkse subsidies voor families om de bevolkingsgroei te stimuleren: “vergrijst Duitsland – met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar is het reeds de oudste natie binnen de EU. De uitkomsten van demografische studies zijn beangstigend, de Duitse bevolking zal krimpen met 21 % of 17 miljoen mensen naar 65 miljoen in 2060. Het personeelsbestand krimpt met 200.000 per jaar. Duitsland heeft vandaag minder mensen aan het werk dan 20 jaar geleden. Duitsers hebben de neiging met betrekking tot de toelating van allochtonen terughoudend te zijn – net nu ze een instroom dringend nodig hebben. De Duitse staat heeft een enorme reeks van top down projecten goedgekeurd die gebaseerd zijn op nog veel bescheidenere bevolkingsdaling dan voorspeld is, die grote economische problemen zullen veroorzaken. De Duitse stroomprijzen liggen 30 % boven het EU- gemiddelde (alleen Spanje en GB hebben 50% hogere stroomprijzen) en ligt tweemaal zo hoog als van haar Amerikaanse rivalen. Met het gevolg dat belangrijke industrieën overwegen te verhuizen naar de Verenigde Staten.”

In Den Beginne… Bram Vermeulen vertelt op originele en boeiende wijze uit het boek de twaalfde planeet geschreven door Zecharia Sitchin. Hoe oeroude teksten, kosmologie en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde ons tot de schokkende conclusie brengt, dat wij mensen afstammelingen zijn van de Nelfilim, een superieur ras op de planeet Mardoek, de twaalfde planeet. Kennis verkregen van 6000 jaar oude kleitabletten die aantonen waar, wanneer, hoe en waarom astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de Homo Sapiens, de denkende mens, schiepen. Hoe deze kennis je veilige werkelijkheid omver kan gooien. Hoe die oude teksten in de Bijbel terechtkwamen of tot mythe werden verklaard, en hoe de recente wetenschappelijke ontdekkingen keer op keer die gebeurtenissen bevestigen. Het is een actief proces. In den beginne… begint het pas. Kennis en inzicht veranderen de werkelijkheid. Een bijzonder pakkende vertelling die niet mag worden gemist. (ca. 50 min.) http://www.youtube.com/watch?v=glm_AjwdIPo

Stay tuned – vervolg volgende week in deel 2

Goudprijs decennialang illegaal gemanipuleerd:
De mogelijkheid om de goudprijs te manipuleren verdwijnt als fysiek goud verhuist van New York en Londen naar Azië, waardoor in het Westen alleen nog papiergoud overblijft, dat in volume groter is dan het aanbod en wel in een verhouding van 93 ounce op papier verkocht goud voor 1 ounce fysiek goud dat beschikbaar voor levering is. Het bewijs is nu duidelijk, hier volgt de uitleg:

“De manipulatie doet de Fed met medewerking van de goudbanken als agenten om ongedekte goudshorts te verkopen op de New York Comex futures-markt. Dit shortselling drukt de goudprijs naar beneden, die op hun beurt ‘stop – loss orders’ en ‘margincalls’ activeren, waardoor beleggers in goudtrusts hun aandelen verkopen. De goudbanken kopen de aangeboden aandelen op om die aan de trust te presenteren ter verzilvering in goud, en vervolgens dit goud verkopen op de fysieke goudmarkt in London, waar de verkoop de lagere prijs – met shortselling gerealiseerd – ratificeert op de Comex beurs en daarmee zorgt voor nieuw aanbod van het edelmetaal om aan de Aziatische vraag ter compensatie van hun papieren vorderingen op goud te voldoen.” Aldus dr. Paul Graig Roberts en David Kranzler.

DragonsHoard“Een eclatant voorbeeld van dit type interventie vond plaats op 18 december 2013, onmiddellijk nadat de FOMC haar besluit afkondigde om begin januari 2014 de maandelijkse obligatie-aankopen met $10 miljard te verlagen, werd in 6 minuten van een periode van acht uur, voor een totaal bedrag aan 37,6 ton contracten verkocht gedurende deze 6 minuten, goed voor 10 % van het totale volume voor de tijdsperiode van 23 uur. Het goud dat tijdens deze 6 minuten werd verkocht, vertegenwoordigd in futurescontracten een veelvoud van de beschikbare hoeveelheid fysiek goud voor levering door de Comex. Het doel om de prijs van goud naar beneden te drukken, was om te voorkomen dat de aangekondigde verlaging van de obligatie-aankopen (tapering) de dollar, aandelen-, en obligatiemarkten omlaag zou drukken. De markten begrijpen dat de liquiditeit die de kwantitatieve versoepeling biedt de reden is voor de hoge obligatie-en aandelenkoersen en begrijpen ook dat de voordelen van de stijgende beurs, goud aankopen ontmoedigen. Voorheen toen de Fed vermindering van obligatie-aankopen aankondigde, daalde de aandelenbeurs en obligaties doordat werd verkocht. Om de marktschok te neutraliseren, manipuleerde de Fed zowel de goud- als aandelenmarkten. Lees meer op:

“Waarom heeft de Fed zeven jaar tijd nodig om 20 procent van het goud van Duitsland terug te geven? Het antwoord is dat de Fed het goud niet voor levering in de kluizen heeft. In 2011 duurde het vier maanden om Venezuela haar 160 ton goud terug te geven. Uiteraard, was het goud niet voorhanden en moest ergens worden geleend, misschien van nietsvermoedende particulieren die ten onrechte denken dat hun fysiek goud in goed vertrouwen voor hen ligt opgeslagen.

Westerse centrale banken hebben het fractionele reserve aandeel voor goud omlaag geduwd tot het punt dat ze niet genoeg reserves over hebben om opnames te dekken. Fractionele reserve banking ontstond toen de middeleeuwse goudsmeden begrepen dat eigenaren van het opgeslagen goud in hun kluis zelden het goud terughaalden. In plaats daarvan, gebruikten zij de gouddeposito voor meer papieren claims op goud. Dit maakte het mogelijk dat de goudsmeden goud konden uitlenen dat ze niet in depot hadden door de uitgifte van papierenbonnen. Dit is wat de Fed heeft gedaan. De Fed heeft papierenaanspraken op goud gemaakt, dat niet in fysieke vorm bestaat en verkocht deze claims in grote hoeveelheden om de goudprijs naar beneden te drukken. De papieren claims op goud zijn een gigantische veelvoud van het bedrag dat werkelijk in goud beschikbaar is voor levering. De Royal Bank of India beweert dat de verhouding van papiergoud vele malen groter is dan de hoeveelheid goud beschikbaar voor levering en wel in de verhouding van 93:1.

“Fractionele reserve systeem breken op als te veel spaarders of houders van papieren vorderingen deze voor levering presenteren. Deze destructie vindt nu plaats in het fractionele edelmetaal systeem van de Fed. In de afgelopen jaren hebben de Aziatische markten – in het bijzonder de Chinese – daadwerkelijke fysieke levering geëist van het gekochte edelmetaal. Dit heeft een gevoel van urgentie gecreëerd bij de Fed, de Treasury, en de goudbanken en gebruiken nu alle mogelijke middelen om zoveel als mogelijk zwakke houders van goud weg te jagen met hun georkestreerde prijsdalingen, om fysiek goud aan Aziatische kopers te kunnen leveren.

De $650/ounce daling van de prijs van goud, sinds het edelmetaal $1900 in september 2011 bereikte, is het resultaat van manipulatieve inspanningen, bedoeld om de ‘waarde’ daling van US dollar te voorkomen als gevolg van de grootschalige kwantitatieve verruiming en om genoeg goud te bemachtigen om aan de Aziatische vraag voor goud aankopen en levering te kunnen voldoen.

James Turk zei gisteren: “In de afgelopen 13 jaar is de goudprijs gemiddeld met 13% per jaar gestegen. De laatste twee jaar hebben een aanzienlijke verlaging teweeggebracht, dus ik verwacht een zeer sterk 2014 voor goud. Dat betekent, goud kan de $ 2.000 dit jaar bereiken. Beleggers moeten zich echt richten op veel hogere prijzen. De trend op de korte termijn en lange termijn is nu duidelijk hoger. De mensen moeten verwachten dat $ 1500 op korte termijn bereikt wordt, en een doorbraak boven de $ 2.000 dit jaar.”

20 – Voortekenen dat we wereldwijd een economische ineenstorting naderen – Economic Collapse
Michel Snyder: “Heb je goed opgelet wat er is gebeurd in Argentinië, Venezuela, Brazilië, Oekraïne, Turkije en China? Als je bent zoals de meeste Amerikanen, was je dat niet. De meeste mensen lijken zich niet echt zorgen te maken over wat er gebeurt in de rest van de wereld, maar ze zullen nu wel moeten.”
Lees de details:

Bekijk deze video om nog beter te begrijpen hoe de markten voor goud en anderen metalen worden gemanipuleerd.