hyperinflationDe meeste mensen in de VS, Europa en Japan, ondervinden waarneembare inflatie in voedsel- en energieprijzen. De inflatie voor levensmiddelen is in veel gevallen zelfs tussen de 10 – 20%. Maar nauwkeurige cijfers worden niet gepubliceerd. In plaats daarvan wordt de werkelijkheid voor de mensen verborgen gehouden.

Nog belangrijker is te weten dat de tientallen biljoenen gedrukte dollars, euro’s en yen niet in de reële economie terecht zijn gekomen. Ze waren bedoeld om het faillissement van de banken te voorkomen, dat geld bleef in de banken om hun balans te herstellen. Feitelijk werden deze biljoenen gebruikt voor eigen winstgevende voordelen van de bankiers.

Banken redden

Een belangrijk feit om te weten is dat de markten voor aandelen en obligaties niet in de inflatiecijfers worden betrokken. Want juist deze markten hebben biljoenen dollars aan fondsinstromen gezien. Feitelijk toen verteld werd dat het nieuw gedrukte geld nodig was om de economie te versterken, was dit een complete leugen. Dat geld is van begin af aan bedoeld geweest om de banken te redden ten gunste van hun bankiers. Dus al deze activa – aandelen en obligaties – zijn in een enorme bubbel beland. In tegenstelling tot edelmetalen en energie de twee overgebleven categorieën van activa, welke voor de geest komen, die niet in een bubbel verkeren.

draghi-billionaireOndanks de massale injecties in het bankwezen, zijn de Europese banken nu kwetsbaarder dan in 2008. Terwijl de Amerikaanse banken in een uiterst zorgwekkende conditie verkeren als de derivatenposities, die weinig of geen echte waarde hebben, worden meegerekend.

Als deze activa worden opgenomen in de inflatiecijfers, dan is de inflatie veel hoger en dan blijkt dat slechts een kleine minderheid heeft geprofiteerd, zonder dat de wereldeconomie hiervan profiteerde, maar erger nog deze gecreëerde bubbels in aandelen en obligaties zijn absoluut onhoudbaar geworden. Terwijl bovendien, volgens eerlijke metingen, nu meer mensen zonder werk zitten dan participeren in het arbeidsproces.

Vanuit het oogpunt tot behoud van je rijkdom, is nu de laatste kans voor spaarders die nog niet genoeg fysiek goud en zilver bezitten, hun voorraad aan te vullen. In de komende jaren zal goud vele duizenden dollars per ounce meer kosten en is daarom een belangrijk onderdeel in de beleggingsportefeuilles om de andere activa tegen totale vernietiging te beschermen. De goud en zilver markten zullen gegarandeerd omhoog gaan, als gevolg van de enorme verkoop van het papieren goud en zilver, welke door overheden en edelmetaal banken is ondernomen om die prijzen te drukken, wanneer deze manipulatie binnenkort als een boemerang terugkomt.

Papieren goudmarkt

“Dit gebeurt omdat het Westen voornamelijk papiergoud bezit, terwijl Rusland, China en andere Aziatische landen fysiek goud bezitten. Wanneer de papierenshorts moeten leveren, zal dit een enorme shortdruk veroorzaken. Welke de goud en zilver prijs in veelvouden omhoog zal stuwen. In mijn ogen, bieden edelmetalen zoals zilver, palladium, platina en goud, de meest unieke kans van je leven om nu in te beleggen.” Zegt Egon von Greyerz.

“De manier waarop de overheid dit herstel manipuleert, gebeurt door de creatie van biljoenen in valuta-eenheden, en als we spreken, creëren ze $ 45 miljard per maand meer voor het kopen van staatsobligaties en hypothecaire zekerheden. Al het papierengeld dat momenteel in banken zit, zal op een gegeven moment de VS overspoelen. Je krijgt dan een zeer hoog inflatieniveau. Dat zeer catastrofaal zal worden.” Zegt Doug Casey.

En hij vervolgt: “De levensstandaard van de gemiddelde Amerikaan daalt al jaren. De gemiddelde burger heeft nog geen $ 2.000 ter beschikking. Een recente peiling die werd gepubliceerd meldde dat 40% van de Amerikanen, als die 2.000 dollar in 30 dagen ter beschikking moeten hebben, dat niet kunnen doen. Dus, de situatie is vrij krap, en als de economie weer onderuit gaat, wat ik eerlijk gezegd denk dit jaar zal kunnen gebeuren, komen er veel werklozen bij, dat zijn een heleboel mensen zonder geld waarvan een hoop mensen veel uitstaande schulden hebben. Er is op dit moment niets wat de overheid kan doen, behalve meer geld drukken…” Terwijl dit in de EU niet anders is.

Hyperinflatie

Kan Hyperinflatie komen? Theoretisch, ja. Hyperinflatie is een enge gedachte. Technische definities variëren, maar, terwijl kan worden gesteld dat een milde inflatie een teken van een groeiende economie kan zijn, is hyperinflatie zeer zeker nooit een goede zaak.

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe de massale geld drukregeling van de centrale banken de ‘hyperinflatie vonk’, kan veroorzaken, lees het artikel van Gonzalo Lira dat laat zien hoe de oorzaak hiervoor in het buitenland kan beginnen.

“China’s economie in 2014 is opvallend vergelijkbaar met de Amerikaanse van 2008: Beiden werden obamaaangewakkerd door onroerend goed speculatie, beide speculatieve bubbels zijn het product van de goedkope – ‘het kan niet op’ schaduw bancaire financiering.” – “Het punt waarop het onderhoud van de schuldenlast onhoudbaar wordt, terwijl er geen reserve opvang groot genoeg is, om de verliezen op te vangen.”

“Ik ben 100 procent zeker dat de VS in hyperinflatie komt,” zegt Marc Faber en vervolgt: “Het probleem met de overheidsschuld groeit zo groot dat wanneer de tijd aanbreekt voor de Fed om de rente te verhogen, zullen ze zeer terughoudend zijn dat te doen en zo begint de inflatie zich te versnellen.”

“Hyper liquiditeit kan hyperinflatie worden via de omloopsnelheid van geld in een vertrouwenscrisis over de dollar. Daarom zal hyperinflatie een valuta gemotiveerd evenement worden.” Zegt Jim Sinclair.

Niettegenstaande, zeggen de meeste economen dat dit deze keer niet zal gebeuren. Ze maken deze claim, omdat ze geloven dat de centrale banken de capaciteit en de vooruitziende blik hebben om dit te voorkomen. “Dit was een deel van de reden waarom de Fed werd opgericht,” wordt –nog- steeds betoogd.

Consumentenaankopen zijn ondertussen gedaald, wat betekent dat dit geld nog niet in omloop is, en wordt gebruikt om schulden af te betalen of wordt gespaard, want het is duidelijk dat niemand investeert. Eerder vroeg dan laat, zal dit geld terug in omloop komen, en in alle opzichten zal hierdoor de periode van hyperinflatie aanbreken, wat betekent – dat veel geld achter een paar producten aanjaagt.

Schulden

Het meest relevante is dat Japan, de EU, en de VS falende economieën hebben. En ze hebben die om dezelfde reden op hetzelfde moment: In deze landen zijn consumenten terughoudend om geld te lenen. En zonder lenen, hebben ze geen manier om hun consumptie te verhogen. Huishoudens zijn om drie redenen aan het bezuinigen. Ten eerste; zijn ze ouder. Ten tweede; hun reële inkomens stagneren of dalen. En ten derde; ze hebben al te veel schulden. Dit zorgt voor gelijktijdige daling aan bestedingen in alle drie de economieën. Alle overwegingen zijn bij huishoudens gebaseerd op dezelfde prioriteit; namelijk het herstel van hun balans. Weg gaan de schulden. Terugkomen de besparingen.

“In de afgelopen zes jaar, zijn de overheids- en bedrijfsschulden enorm gestegen. De schulden via bedrijfsobligaties zijn nu groter dan de ongedekte hypotheekschuld in 2008.” schrijft Bloomberg. Maar elke verlaging van overheidsuitgaven is arbitrair binnen het modern economisch denken – toch moeten overheden nu onmiddellijk optreden om dit uitgavenproces te stoppen, meer specifiek om de twee volgende redenen: Ten eerste: een kwart eeuw van relatieve stagnatie. Ten tweede: de besparingen van de naties werden verbruikt en verspild, waardoor een recordniveau aan overheidsschuld is ontstaan.

Als voorbeeld: De schuld in Japan is 240% van het BBP, het is de hoogste in de wereld, de rentebetaling consumeert bijna een kwart van de belastinginkomsten. Voor bijna een kwart eeuw, hebben de nijvere Japanse spaarders de overheidstekorten gefinancierd. Nu zijn de spaarders met pensioen gegaan. Ze willen hun geld terug. Terwijl tegelijkertijd het handelsoverschot van Japan verdwenen is. Waar moet het geld nu vandaan komen om door te draaien?

Er zijn dagen dat er nauwelijks of geen koper is om Japanse obligaties te kopen. “De centrale bank van Japan koopt ze dus gedwongen op. En als mensen ouder worden – besteden ze hun spaargeld in plaats van daaraan iets toe te voegen, terwijl het overschot op de lopende rekening van het land verdwijnt – omdat Japan niet meer de export power is dat het ooit was, zo zal de economie steeds verder teruglopen.” Natuurlijk is de Centrale Bank van Japan de reddende engel. Deze drukt het geld om de obligaties te kopen om zo de financiering van de overheid te verzorgen. De yen gaat omlaag. De prijzen zullen stijgen. En de rente zal uiteindelijk omhoog gaan.

“Er zijn zo veel externe krachten die de markten beïnvloeden. Hoe zou iemand kunnen denken dat de centrale banken in staat zijn intelligente beslissingen te nemen die de volatiliteit zal stoppen? De centrale banken zijn voortdurend verkeerd geweest….” zegt Gerald Celente.

Nu, wie is de dwaas? Misschien is er echt een herstel – hoe zwak dan ook? Misschien hebben de centrale bankiers echt de situatie onder controle? Misschien hebben ze gelijk om zoveel geld te drukken? Misschien zal het vanaf nu duidelijk beter gaan? Dus edelmetaal-investeerders zijn de dwazen om niet op de boot te zitten, samen met alle andere obligaties-, aandelenkopers, en de goudverkopers.

Goudprijs

Waarom is de prijs van goud omlaag gegaan? De kranten schrijven dat het is omdat speculanten vrezen dat economische groei in China vertraagt – of dat Cyprus en andere landen hun goudreserves verkopen.
Achter de daling van de goudprijs gaat een heel dwaas idee schuil, namelijk de hypothese dat echt geld – financiële reserves – kunnen worden vervangen door krediet en schuld. De Mensen die dit geloven zijn echt de dwazen.

Stel je eens voor je hebt een grote stapel geld in je kluis. In financiële problemen moet je de kluis openen, je geld pakken en het besteden om je schuldeisers te betalen. Gaat hierdoor de markt voor geld naar beneden? Is de waarde van je geld achteruitgegaan, omdat de mensen weten dat je het aan iemand anders moet geven?

De hypothese is dus onjuist. Geld wordt niet minder waardevol als mensen zich in financiële moeilijkheden bevinden; het wordt juist meer waard. Mensen doen van alles om het te krijgen. Ze hebben het nodig om hun schulden te betalen – hun rekeningen te vereffenen – om hun illiquiditeit te verminderen moeten ze contant geld hebben. Zij hebben dus juist behoefte aan contant geld. De vraag naar contant geld gaat omhoog, niet naar beneden.

Papiergeld

Maar wacht eens. Rekeningen van nu worden betaald in papiercontanten – niet in goud. Debiteuren moeten papiergeld ontvangen, door de verkoop van hun goud voor papier. Het is papier dat ze nodig hebben – geen echt geld. Dat is nu wat deze kwestie zo interessant maakt. Het systeem draait op papiergeld. Mensen besteden het. Mensen lenen het. Nu hebben mensen meer nodig om hun rekeningen te betalen. Dus verkopen ze hun kostbaarheden – goud en zilver – om meer papiergeld krijgen. Goud daalt, terwijl de centrale banken meer papiergeld blijven drukken – alleen maar om ervoor te zorgen dat er genoeg is om rond te gaan. Maar de dag zal komen dat mensen zullen stoppen met zich zorgen te maken over de hoeveelheid aan papiergeld, en beginnen zich zorgen te maken over de kwaliteit ervan.

Ze zullen bemerken dat ze veel papier hebben – en dat er alsmaar meer van komt. Zij kijken in hun kluizen en vragen zich af wat ze zullen doen met al dat papiergeld. Zij zullen vervolgens hun rekeningen ermee betalen – aan schuldeisers met scherpere ogen en strengere normen. Als ze deze nieuwe schuldeisers meer van hun papiergeld bieden, zullen die zeggen: “Uh-uh.” Sommige zullen zeggen ik wil liever ‘echt’ contant geld, en dat is natuurlijk goud en zilver.

De overheid is bang voor de ‘End The Fed’ opstand in Duitsland.

Volgens de organisator van deze rally, hebben ze zich nu verspreid in zeker 100 steden en hebben tezamen een deelnemersbase van zo’n 20.000 leden. Wat ook interessant is, is dat de mainstream media in Duitsland hen uitmaakt voor nazi’s. Als je in Duitsland, tegenstander bent van Central Banking, betekent dit blijkbaar dat je een nazi bent. Wat een grap. Dat is alleen maar nog meer bewijs dat de mainstream media compleet een propaganda apparaat is van de machtselite. Het is ook een goed teken, want het toont de wanhopige moeite die de machtsstructuur onderneemt om hun criminele ponzi systeem in leven te houden.

Lijken de mensen op deze video op nazi’s naar jouw mening? Je kunt je mening geven in onderstaande reactierubriek.

Hier de link voor degenen die meer willen weten, of zich willen aansluiten.

Keiser Report: De Rise of Bondzilla

Max Keizer en Stacy Herbert discussiëren (1e -12 min.) over de opkomst van Bondzilla; op nul procent rente wordt deze gevoed door dode centrale bankiers, die de vernietigers van de markten zijn.