Extensief onderzocht: ‘Griekenland en de Trojka’

Bezuinigingsmaatregelen:

Over de hele wereld voelen de mensen het mes op de keel gezet vanwege de bezuinigingsmaatregelen, wat veroorzaakt wordt door de collectieve hebzucht van de Elite, mensen verliezen hun baan, of ervaren lager inkomen. De Sociale diensten en het onderwijs worden uitgehold. De armen worden steeds armer en de rijken steeds rijker, waardoor de middenklasse, de ruggengraat van de economie, verdwijnt. Dit alles als gevolg van Agenda 21 concretisering. Het Griekse faillissement leidt in wezen tot het faillissement van de IMF, de ECB en de Federal Reserve Board, hoewel de functionarissen van deze instellingen dit feit negeren en doen alsof dat niet het geval is. Echter, het is wel de reden dat ze de Griekse NO STEM negeren, en de Griekse regering met geweld bedreigen, tenzij ze Griekenland t.b.v. zichzelf kunnen plunderen om het zgn. te redden, ze hebben gewoon het geld nodig om zelf overeind te blijven. De Griekse “bailout” is niet om Griekenland te redden; de waarheid is dat de houders van Griekse schulden worden gered!

 

Alleen het betalen van centrale bankiers en de grote schuldeisers zoals Duitsland is wat telt – ongeacht de pijn en het lijden dat wordt toegebracht aan miljoenen Grieken die machteloos strijden tegen de aanslag op hun welzijn. Vergis je niet. Wat nu in Griekenland gebeurt, betekent ook wat in heel Europa, Amerika, Canada en andere landen gaat gebeuren, het wordt nog vele malen erger – het betekent het einde van de sociale rechtvaardigheid, alleen om nog meer dan voorheen, de financiële belangen van de 1% te verrijken, en op hetzelfde moment hetgeen wat overblijft aan democratische rechten te vernietigen. Het is de Financiële tirannie dat de scepter zwaait! – Yanis Varoufakis zei, ‘de omgang met andere ministers van Financiën in Brussel was als praten tegen de muur.’ Zijn met feiten en argumenten gestaafde analyse werd genegeerd. Hij was ongewenst – een ergernis, en moest worden vernederd en verbannen.

 

EU austerity measuresDe moeite waard om te weten; Bezuiniging is een economisch ongeletterd begrip verwant aan de middeleeuwse toverdokter die een patiënt behandelt die lijdt aan ernstig bloedverlies door deze nog meer bloed af te tappen. Het is anti-groei en onmenselijk, door moraal te verwarren met economie dat het ongebreidelde kapitalisme en dictatuur van de trojka dient. De beslissingen die werden genomen in Brussel waren na de NO stemmingsuitslag, en zonder deelname door het Griekse volk. Dat is waarom deze besluiten niet relevant zijn, omdat ze nooit kunnen worden uitgevoerd, en omdat het Griekse volk niet nog meer maatregelen dan degenen die al bestonden ​​kan accepteren.

 

“De winnaars zijn natuurlijk Brussel, Berlijn, en een aantal grote financiële instellingen. Zij zullen proberen om de publieke sector in Griekenland in handen te krijgen, zij zullen ook proberen om massale privatisering door te drukken, en zij zullen een agressieve houding tegen de Griekse bevolking onderhouden.” Zegt journalist en filmmaker Aris Chatzistefanou over de Griekse crisis.

 

De Griekse minister van Energie Panagiotis Lafazanis verzocht Tsipras om de deal die hij in Brussel was overeengekomen te weigeren.

“Griekenland had een alternatief voor de overeenkomst,” zei hij. Het zgn. dilemma van de schuldeisers: capitulatie of vernietiging (van Griekenland) is fake. Het doel is om de Grieken te terroriseren en het populaire bewustzijn te ondermijnen.”

De ondertekende overeenkomst met de instituten is onaanvaardbaar voor een radicale partij, zoals Syriza, ze verdient het niet verantwoordelijk te zijn voor de aanvaarding van een dergelijke overeenkomst, nadat ze de bailout-programma’s en bezuinigingsmaatregelen voor afschaffing bevochten.”

 

Hij noemde de Duitse en andere Eurozone onderhandelingspartners “financiële moordenaars.” – Een onderdeel van de deal eist dat Griekenland voor een waarde van 50 miljard aan publieke eigendommen verkoopt aan een fonds dat beheerd wordt door de Duitse KfW bank (Kreditanstalt für Wieder-aufbau) die door minister van Financiën Wolfgang Schäuble wordt geleid – en wel tegen uitverkoopprijzen.

 

 

european-union-barbed-wire-400x3001De trojka leningen worden steeds de ‘bailouts van Griekenland’ genoemd, maar in werkelijkheid is dit het omgekeerde van wat ze zijn, het is het voortdurend kaalplukken van het Griekse volk. – Andere Europese burgers moesten boos zijn op de elite die de bailouts organiseren, maar niet op de Griekse burgers, die nog nooit geprofiteerd hebben van deze leningen, zij zijn niet de mensen die het merendeel van het geleende geld op Zwitserse of andere bankrekeningen in het buitenland oppotten. – Het is hetzelfde als een verkrachte vrouw te beschuldigen voor haar verkrachting. Het heet extreem conservatisme, maar in werkelijkheid is het fascisme. De elite zijn eigenaar van de EU-dictatuur, en ze zijn tegen het volk. Het is net als de VS-dictatuur – de concurrerende politieke partijen, beiden of allen vertegenwoordigen de belangen van de elite, tegen het volk; er is niemand die het volk beschermt tegen de RK maffia.

 

 

De Griekse regering werd door de EU gedwongen te capituleren, ondanks de steun die zij ontvingen van het referendum. De Grieken hadden de ‘goede wil’ van hun EU partners onderschat en geen rekening gehouden met de dictatuur van de RK maffia.

 

Het wordt nog erger. Met voorwendsels om Griekse belastingbetaler te beschermen, gaven Tsipras en Varoufakis hun toestemming voor toepassing de EU Bank Recovery en Resolutie richtlijn (BRRD). Deze wetgeving voorziet in de vervanging van de bailouts van banken met geld van de belastingbetaler door gedeeltelijke onteigening van spaargelden van spaarders, beleggers en aandeelhouders, zoals ook gebeurde in Cyprus in het voorjaar van 2013. Deze maatregel is een verwoestende klap voor de middenklasse, kleine bedrijven en gepensioneerden die een groot deel verliezen van hun levensspaargelden. Zelfs nog wreder ze gaven toestemming voor de toepassing van een hervormingspakket dat faillissementen en huisuitzettingen zal vergemakkelijken. Als gevolg van de rampzalige economische situatie, de hoge werkloosheid en de voortdurende kapitaalcontroles, zullen in de komende maanden duizenden huiseigenaren achterstallig worden met de betaling van hun rente- en aflossingsverplichtingenstermijnen en dus het slachtoffer worden van deze nieuwe wetgeving, die op 1 januari 2016 van kracht wordt.

 

Het Griekse Dra(ch)ma bleek nog zuurder, omdat er geen plan kon worden gemaakt voor het verlaten van de EU en de euro, d.m.v. de invoering van een eigen monetair en bancair systeem, onafhankelijk van de euro. Door het gebrek aan voorbereiding voor een exit uit de EU, had de Griekse regering geen snijdend alternatief tegen de eisen van de EU. – Zodra Varoufakis minister werd, bleek dat de trojka ook de software van het ministerie van Financiën controleerden. Hij belde zijn vriend op, een professor in de IT aan de Columbia University in de VS, die hem vertelde:

 

“Weet je wat? Ik controleer de machines, ik controleer de hardware, maar ik kan niet de software controleren. De software is van de trojka gecontroleerde secretaris-generaal van de overheidsinkomsten.”

 

Varoufakis was gereed om een parallel banksysteem te beginnen door het hacken van de Griekse fiscus.

 

De beëindiging van de fiscale soevereiniteit van Griekenland is wat staat te gebeuren voor Italië, Spanje, en Portugal, en uiteindelijk ook voor Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Zoals Jean-Claude Trichet, de voormalig President van de ECB zei, ‘de staatsschuldcrisis signaleert het moment de EU verder te centraliseren binnen het “strikte concept van één natie.” Wat de volgende stap is binnen de EU naar politieke centralisatie, in overeenstemming met Agenda 21. De Griekse schuldencrisis wordt gebruikt om het principe te stellen dat het lidmaatschap van de EU betekent dat elk toegelaten land zijn soevereiniteit heeft verloren.

 

De Griekse overheidsacties en regelgeving zijn ook mede debet aan de Europese financiële crisis. – Griekse fondsen voor sociale zekerheid houden bijna twee derde van hun liquide activa in Griekse staatsobligaties. Zo zou een Grieks faillissement deze fondsen het vermogen ontnemen om aan hun verplichtingen te voldoen t.a.v. beloofde gezondheids- en de pensioenuitkeringen. Een dergelijk resultaat zal begrijpelijk een enorme politieke onrust ontketenen, de overheidsinkomsten reduceren, en het vermogen van de overheid ontnemen om haar schulden te voldoen.

 

Waar ging het mis:

Dat risico wordt verder versterkt door bijzondere regels gecreëerd door politici die banken aanmoedigen om aan overheden vrij te lenen. – Hier is de uitleg hoe dat werkt: Overheden eisen van banken dat ze kapitaal aanhouden t.b.v. leningen die zij afsluiten, vooruitlopend op de normale gang van zaken, dat een deel van de leningen niet worden terugbetaald. Hoe risicovollere de lening des te meer kapitaal is vereist om in reserve te worden gehouden.

 

europe-debt-austerity-crisisEchter, onder internationale regels onderhandeld door vertegenwoordigers van de overheid met de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), vallen staatsleningen in een speciale categorie die 0% kans op falen hebben. Dat betekent dat de Europese banken geen reserves hoeven aan te houden tegen leningen die zij uitgeven aan de Europese overheden.

 

Dat is een ‘recht’, dat politici impliciet aan banken beloofden, omdat de overheid nooit in gebreke zal blijven. Waardoor ze de mogelijkheid hebben gecreëerd om “risicovrije” leningen te verstrekken waarvoor geen kapitaal vereist is, waarom bankiers bergen aan overheidsobligaties kochten. – In werkelijkheid is dit een vooropgezet plan uit Agenda 21.

 

Daarbovenop heeft de Europese Centrale Bank het risico van systemische instorting vergroot door de grootste schuldeisers van Griekenland te worden. De ECB is eigenaar van meerdere honderden aan miljarden aan Griekse schuld. En daarnaast heeft zij nog eens honderden miljarden uitgeleend aan Griekse banken, waarvan het merendeel is gesteund door Griekse staatsobligaties.

 

Dat betekent dat elk Grieks default de ECB miljarden euro’s aan verliezen gaat kosten en derhalve invloed heeft op de waarde van de euro, wat dan met de uitvoering van het noodzakelijk Europees monetaire beleid, de Europese en internationale financiële markten zal verstoren.

 

Centrale banken zijn de spil in het huidige wereldwijde financiële systeem. Door de aankoop van staatsschulden maakt het mogelijk, dat overheden, tenminste voor een tijdje, hun activiteiten kunnen financieren zonder extra belastingen. Op het eerste gezicht lijkt dit een “free lunch.” Maar het is eigenlijk heel kwaadaardig en is de oorzaak van geldontwaarding. Centrale Banken lijken misschien een permanent onderdeel van het financiële landschap, maar in feite waren ze een uitvinding uit het jaar 1913, welke werd afgekeurd door 400 financiële experts uit Londen, die verdronken door het opzettelijk zinken van de Titanic.

 

Wantrouwen:

‘We vertrouwen je niet.’ Dat is een van de redenen waarom de Duitsers zeggen tegen de Grieken, dat ze geen vertrouwen hebben in de Griekse

Small businessman looking at giant businessman holding stacks of money

Small businessman looking at giant businessman holding stacks of money

regering; het is meer, dat ze weten dat het Griekse volk deze maatregelen niet langer kunnen slikken en dat het de dood van de Grieken betekent. Niemand zal in staat zijn belastingen te betalen, zonder een inkomen uit een descente baan. Een beweging voor burgerlijke ongehoorzaamheid is opgericht om de Griekse bevolking te beschermen tegen al deze absurde maatregelen die nergens de oorspronkelijke voorstellen van de EU weerspiegelen. Griekenland is duidelijk een kolonie van de EU, zoals feitelijk alle andere EU-landen ook zijn. De Duitse media veroordeelde in boze termen de Griekse bailout deal:

 

Het centrumlinkse dagblad Sueddeutsche Zeitung schreef: “Merkel is erin geslaagd om het imago te doen herleven van de lelijke, hardvochtige en gierig Duitser, iets dat net was begonnen te vervagen.”

 

“De Duitse regering vernietigt zeven decennia van naoorlogse diplomatie in één enkel weekend,” schrijft de nieuws website ‘Spiegel Online’. Der Spiegel beschreef de uiteindelijke deal als een “verzameling van wreedheden”.

 

“Elke cent aan steun voor Griekenland, dat de Duitsers probeerden te besparen zal nu twee tot drie keer meer worden in de komende jaren om dat beeld weer weg te poetsen,” vervolgde de redactie.

 

 

De linkse Taz krant schreef dat in sommige Europese landen, “zijn ze verontwaardigd over de autoritaire en het egoïstische gedrag van de Duitsers”.

 

De Euro eenheidsvaluta kan niet werken:

Het is inmiddels duidelijk dat de hele premisse van een Europese eenheidsmunt van aanvang af fataal is geweest. In plaats van economische stabiliteit en welvaart te bevorderen voor haar leden, heeft zij bewezen een ketting met loden bal voor de PIIGS landen te zijn, zoals Griekenland, die deze fatale fout maakte op het moment van de ondertekening van haar aanmelding.

 

Voor Griekenland, Italië, Portugal, Ierland en Spanje heeft de eenheidsmunt hen tot slavernij verlaagd, ze zijn niet in staat te regeren volgens de democratische wensen en sociale behoeften van hun eigen burgers. In plaats daarvan hebben ze hun onafhankelijkheid overgeleverd aan het internationale bancaire en financiële systeem dat aan niemand verantwoording aflegt, los van aandeelhouders en beleggers.

 

Ondertussen heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel een bijzonder ingewikkelde rol gespeeld in deze zaak, die bevestigt dat haar prioriteit EU-PIIGSmeer is de belangen van de Duitse banken te dienen dan een verenigd Europa, als puntje bij paaltje komt. Wat ze vergeet als ze Griekenland haar fiscale onverantwoordelijkheid doceert, is dat zonder een Griekse handelstekort er geen Duits handelsoverschot zou zijn; en dat een handelsoverschot alleen kan komen door investeringen.

 

De Europese Commissie had de economische activiteit van Griekenland moeten aanpassen vóór de crisis, zei de Russische president Poetin, eraan toevoegend dat de EU nog minder zulke hoge bonussen en leningen had mogen verlenen aan een door schulden geteisterd land.

 

“Natuurlijk, kan alle schuld naar de Grieken worden verschoven. Maar als er overtredingen zijn begaan in de activiteiten [Griekenland], waar was dan de Europese Commissie? Waarom heeft deze niet op eventuele aanpassingen van de economische activiteiten aangedrongen bij de vorige regeringen van Griekenland? ” Vroeg zich Poetin terecht af.

 

Een woedende tweet van een leraar natuurkunde in Barcelona, Sandro Maccarrone die de overeenkomst tussen Griekenland en haar schuldeisers veroordeelde, is uitgegroeid tot een van de top ‘trending hash tags’ wereldwijd op Twitter. Hij tweeted: “Het Eurogroep voorstel is een verkapte staatsgreep tegen het Griekse volk.

 

Het IMF eist, alvorens deel te nemen in een andere bailout, dat andere EU-landen een groot deel van de Griekse schuld kwijtschelden, en bovendien miljarden euro’s doneren aan het noodlijdende land. Bijgevolg zien de EU-leden de waarde van hun Griekse obligaties instorten waar bovenop ze nog eens miljarden meer moeten bloeden, om Griekenland in leven te houden, terwijl ze de hoop kunnen opgeven ooit nog iets hun geld terug te zien. Veel van hen worstelen met hun eigen schuldcrisis, zodat het niet erg waarschijnlijk is dat ze zullen instemmen met deze eis.

 

De nieuwe leningen van de EU zijn niet voor het Griekse volk, het merendeel van het geld is voor de betaling van rente t.b.v. eerdere leningen. Wat er ook gebeurt, de Grieken zullen nog gedurende vele jaren een verlaagde levensstandaard ondergaan, en nog veel meer pijn moeten lijden.

 

De NO uitslag van het Grieks referendum is bindend:

Op zondag 5 juli, stemde de Grieken in een historisch referendum om de trojka ontwerpovereenkomst te weigeren. – Op maandagochtend 6 juli, werd het Griekse volk bedrogen, ondanks het winnen van de NO stem in het referendum. Want PM Tsipras lag al in bed met de schuldeisers, met de ondersteuning van de No-campagne op zak. Hij had reeds een deal gemaakt met de schuldeisers; door de eisen van de schuldeisers te accepteren, VOORDAT het referendum werd gehouden. Zo werd ook het NO mandaat van het Griekse volk op voorhand genegeerd door Tsipras, omdat zijn besluit was genomen voordat het referendum plaatsvond.

 

troikqDe trojka aanvaardde op 6 juli de dag na het referendum in haar geheel het document opgesteld door PM Tsipras. Het Griekse parlement gaf haar goedkeuring. – De belangrijkste vraag voor de Grieken is nu, geeft de acceptatie door het Griekse Parlement een juridisch bindend groen licht aan de overheid om de schuld onderhandelingen tegen de wil van het Griekse volk af te ronden?

 

Het resultaat van een referendum behoeft niet altijd wettelijk bindend te zijn, maar biedt toch een expliciet politiek mandaat aan de overheid, dat moet worden gevolgd. – Een referendum kan niet worden gebaseerd op een a priori bedrog. De resultaten kunnen in een democratie niet worden genegeerd.

 

Het referendum werd gehouden, ondanks het feit de Tsipras regering reeds had besloten op de eisen van de schuldeisers in te gaan. – Noch het Parlement, noch de overheid kan de uitspraak op 5 juli 2015 van het Griekse volk ontbinden. – Onder een democratie, heeft de overheid een verantwoordelijkheid om de uitvoering van de NO stem in het referendum te honoreren, welke in de eerste plaats eveneens werd gesponsord door de Syriza regering. – Als het niet bereid is om te reageren op de eisen van het Griekse volk moeten ze aftreden.

 

Zelfbedrog:

De trojka – ECB, het IMF en de Europese Commissie – schijnen te denken dat ze kunnen doen wat ze willen door de mensen te laten sterven, en gewoon verder kunnen gaan, zolang ze hun geld maar ontvangen, want anders gaan ze zelf failliet.

 

Ze lijken te denken dat ze de macht hebben en genoeg maatregelen hebben getroffen om de rest van de PIIGS landen die in gevaar zijn, te kunnen beschermen, maar blijkbaar vergeten ze dat er EU-landen zijn die een nog groter risico zijn, dat is ze kennelijk nog niet opgevallen. Hoe zit het met Bulgarije, dat het armste EU-lid is waar de Griekse banken een grote aanwezigheid hebben? Of wat te denken van Servië, Macedonië, Roemenië, en andere landen waar de Griekse financiële instellingen grotere invloeden vertegenwoordigen?

 

De Europese Commissie lijdt duidelijk aan zelfbedrog, omdat ze geloven dat ze hen allemaal kunnen redden, en de marktwerking kunnen bepalen wanneer paniek de kop opsteekt. Dit is natuurlijk niet waar, omdat niemand weet waartoe de shock zal leiden.

 

De grootste beleggingsbubbel in de geschiedenis is geen ander dan in obligaties, vooral staatsobligaties. Niet alleen obligaties uitgegeven door landen op de rand van default zoals Griekenland, maar ook obligaties van landen die vermoedelijk behoren tot de “sterkste”!

 

De Obligatie Bubbel:

Deze keer is het de prijs van deze obligaties die hemel hoog is opgeblazen naar niveaus die schromelijk overgewaardeerd zijn. Het is de PIIGSobligatiemarkt die door het beleid van de Centrale Banken het meest direct beïnvloed werd door hun massale injecties van gedrukt geld in het banksysteem. En het zijn ook obligaties over de hele wereld die door andere centrale bankiers omhoog werden geboden in hun wanhopige pogingen om hun regeringen drijvende en rentetarieven laag te houden.

 

Maar de grote bond bubbel stopt niet met staatsobligaties. Wanneer staatsobligatieprijzen tot ongekende hoogtes werden opgedreven, werd dat ook gevolgd door allerlei andere obligaties – bedrijfsobligaties, gemeentelijke obligaties, hypothecaire schulden, schulden van de consument en bijna elke vorm van schuldinstrument denkbaar. Obligaties zijn misschien anders dan aandelen. Maar ze gehoorzamen aan dezelfde wetten van vraag en aanbod.

 

De staatsschuld bubbel is het meest directe, meest consistente en het meest gevaarlijke gevolg van de schulden crisis in 2008. – Voormalig Fed-voorzitter Alan Greenspan, verklaarde in een getuigenis voor het Congres, “ronduit dat dit de ergste crisis is in 100 jaar.”

 

Binnenkort wordt de wereld geconfronteerd met een nieuwe crisis, nog nooit eerder beleefd in de moderne geschiedenis: In plaats van dat alleen bedrijven failliet gaan, zijn er nu hele landen die met faillissement worden geconfronteerd.

 

Griekenland is de eerste die werd getroffen. De overheidsboekhouding was een puinhoop; de uitgaven liepen uit de hand; de tekorten onbetaalbaar. Plotseling dumpen wereldwijd beleggers de oude Griekse staatsobligaties uit hun portefeuille, en beginnen een kopersstaking voor elke nieuwe uitgegeven obligatie. Portugal, Spanje, Ierland, Italië en een lange rij van Oost-Europese landen ondervonden een harde klap. Zelfs het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn kwetsbaar voor een gelijksoortige aanval.

 

In 2008, was de ondergang van Lehman Brothers uniek omdat nog nooit eerder zo’n faillissement werd beleefd. Het was de financiële aardbeving die de wereld veranderde. Tot aan die dag, ging bijna iedereen ervan uit dat gigantische ondernemingen als Lehman “too big to fail,” waren, dat de regering altijd wel zou ingrijpen om hen te redden. Die mythe werd verbrijzeld toen besloten werd om de lange traditie van hulp, te verlaten en Lehman te laten ondergaan.

 

Over de hele wereld, bevroor de bancaire kredietverlening. Financieringskosten gingen door het dak. Over de hele wereld stortten aandelenmarkten in. Bedrijfsobligaties gingen onderuit. Het hele wereldwijde banksysteem leek uit elkaar te vallen. – “Ik denk dat we bedrogen waren!” waren in essentie de woorden van overgave die werden gehoord bij de Fed en de Thesaurie. – “Nu, in plaats van alleen een bailout voor Lehman, wat nu echt nodig is, is de moeder van alle bailouts – nl. voor het gehele financiële systeem.”

 

Teveel Schuld oorzaak van deflatie:

Als teveel schulden de oorzaak waren van de schuldencrisis in 2008, dan is het duidelijk dat schuldreductie een van de beste oplossingen was. Niettemin, zagen centrale bankiers en overheden dat niet op deze manier. Het enige waarover ze zich zorgen maakten was hun eigen portemonnee. Zij wisten dat bezuinigingen leiden tot minder bestedingen door consumenten, die minder lenen wat dus tot minder consumentenbestedingen leidt. En ze wisten ook dat minder bestedingen lagere omzet betekende, lagere winsten voor bedrijven, en een scherpe daling in de belastinginkomsten.

 

Het fractionele reserve banking systeem, met al zijn ongelukkige attributen, is cruciaal voor het financiële stelsel in de wereld zoals dit momenteel is gestructureerd. Overheden over de hele wereld en centrale bankiers zullen er alles aan doen om het vertrouwen in het financiële stelsel te handhaven. Om dit te doen, moeten ze deflatie ten koste van alles voorkomen. En om dat te doen, zullen ze geld blijven drukken.

 

Autoriteiten zijn doodsbang voor de veel grotere bedreiging die op hen afkomt, vele malen groter dan schuldreductie, en dat is deflatie – oftewel dalende prijzen.

 

DeflationDus in de jaren na de schuldencrisis, besloten ze om precies het tegenovergestelde doen. Terwijl regeringen nog steeds geld van de belastingbetaler besteedden als dronken zeelieden, terwijl particulieren zich de echte wereld realiseerden en begonnen met het afbetalen van hun schulden.

Dat was natuurlijk in hun optiek het enig juiste om te doen.

 

Het uitgavenspel met geld dat ze niet hadden was over. De goede tijd van meer consumenten die meer leenden, en meer besteedden; en hoe meer ze besteedden hoe groter de inkomsten bij fabrikanten en retailer van de natie waren, was ook over!

 

De op hun beurt, verminderde de vraag leidde tot verdere prijsdalingen, waardoor een “vicieuze cirkel” ontstond van dalende vraag en dalende prijzen. – Het feit dat dit proces juist hielp de kosten van levensonderhoud omlaag te brengen en het leven voor de gemiddelde burger vergemakkelijkte – met name voor de gepensioneerden – werd van tafel geveegd. In plaats daarvan, besloten de autoriteiten dat deze gang naar meer spaarzaamheid eigenlijk voor hen zeer gevaarlijk was en derhalve gestopt moest worden.

 

“Er is gewoon te veel schuld in de wereld! Alles bij elkaar – zowel officiële als onofficiële overheidsschulden – (onvoorwaardelijke schuldbekentenissen waarover regeringen over de hele wereld niet graag praten) – De Global overheidsschuld heeft nu $ 500 biljoen bereikt … Terwijl het mondiale bruto binnenlands product (BBP) slechts $ 75 biljoen is. Dat is een schuld-BBP-ratio van meer dan 600 procent.”

 

En die berg schulden, de grootste in de geschiedenis die de wereld ooit heeft gezien, begint af te brokkelen. – Europa is het startblok voor de instorting. Binnenkort zal dit overspringen naar andere super-verschuldigde westerse regeringen, namelijk Japan en de Verenigde Staten. – Dan begint een schulddeflatie spiraal die zowel schokkend als desastreus zal zijn, en alle inzichten van experts zal veranderen over wat ze tot nu toe dachten te weten over de economie en markten.

 

Moeilijkere tijden dan ooit tevoren wachten de Grieken en gewone mensen in de westerse samenlevingen. Overheden in Europa en Amerika dienen uitsluitend hun bevoorrechte elites, uitsluitend ten koste van alle anderen, vooral de meest kwetsbaren en behoeftigen. Overheden zijn de ergste vijand voor de burgers – ze zijn ‘omgekocht’ om het welzijn en de toekomst van hun burgers te vernietigen. – Syriza werd gekozen op een belofte van ‘geen bezuinigingen’ meer. – Bedrog volgt. – Het is gewoon een kwestie van hoe schokkend de situatie zal zijn als de eerste mist is opgetrokken. Wat staat te gebeuren zal zeker niet prettig zijn.

 

 

Meer Bezuinigingen dan ooit tevoren:

Athene, heeft haar soevereine rechten volledig aan de trojka overgedragen. Grotere bezuinigingen dan ooit zullen worden opgelegd, miljoenen mensen verarmen, raken hun baan kwijt en worden werkloos, deze Grieken worden het hardst getroffen, met inbegrip van de arme gepensioneerden die nog minder ontvangen dan voorheen, hun toch al magere uitkering is op weg om helemaal te worden afgeschaft.

 

Financial predatorDe privatisering van staatsbedrijven wat eerder werd beschouwd als ontoelaatbaar, wordt doorgevoerd. Er zijn plannen om Griekenland te veranderen in een nachtmerrie van gedegradeerd totalitaire woestenij. Het is moeilijk je voor te stellen dat een regering zoiets accepteert wat nu wordt geëist. Geen verantwoordelijk iemand zou dit doen. Maar Tsipras heeft zich verkocht aan de Elite-RK Maffia. – Het Woord van Brussel is dat alle partijen hierover overeenstemming hebben bereikt, waarmee het officieel is gemaakt. Tsipras overhandigt de Griekse soevereiniteit aan de trojka bandieten, door in te stemmen met al hun afgewezen en onaanvaardbare eisen.

 

Global Fin CrisisGriekenland is opnieuw bezet, een door de Trojka gecontroleerde kolonie, en heeft haar soevereiniteit verloren. Tsipras is een nieuw soort verrader – voor deze schandelijke uitverkoop aan de RKM belangen. Hij z’n akkoord zal worden herinnerd als het Griekse Versailles.

 

Ditmaal zijn de roofdieren de financiële schurken – die pijn en lijden aan de bevolking toebrengen. Menselijke benodigdheden en welzijn worden op de ouderwetse manier opgeofferd t.b.v. het perkloze winstoogmerk – bovenal het plunderen een hele natie, en de vernieling van haar economie.

 

NoodrantsoenenOp 7 oktober 2015 zal de eerste economische super cyclus sinds 1929 een wereldwijde financiële crisis van epische proporties activeren. Het zal Europa, Japan en de Verenigde Staten op hun knieën brengen, en bijna een miljard mensen op een achtbaanrit door de hel voeren. – Zorg in ieder geval dat je voedsel in huis hebt, o.a. in de vorm van noodrantsoenen die lange tijd tot 25 jaar, houdbaar zijn.

 

De geplande vernietiging van het fiat monetaire systeem is het moment van “creatieve destructie”, dat de invoering van een nieuwe Goud Standard zal vereisen. Het is te hopen dat dit maal de bevolking recht wordt gedaan!

 

Het spoor van de trojka – Onmisbare video om de situatie in Griekenland te begrijpen:

Wat gebeurt er in Europa in naam van de trojka? Een ‘Must-See’ video voor iedereen die geïnteresseerd is om de situatie in Griekenland te begrijpen. De Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds hebben meer dan 400 miljard euro ‘uitgeleend’ aan Griekenland, Portugal, Ierland en Cyprus om deze landen solvent te houden. De ‘geldschieters’ verkregen enorme macht voor de drie instellingen van de zogenaamde trojka: het IMF, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie. – Zonder enige publieke verantwoording, splitst de trojka de crisis ‘staten’ een beleid in de maag dat de sociale structuur van hun land uit elkaar scheurt. De Duitse journalist en best-selling auteur Harald Schumann reisde naar Athene, Lissabon, Dublin, Nicosia, Brussel, Washington, New York en Londen, om erachter te komen wie daadwerkelijk heeft geprofiteerd van de bezuinigingsmaatregelen. Hij legt deze vraag voor aan ministers, parlementsleden, economen, bankiers, artsen, en ook aan de slachtoffers van dit beleid, de werklozen en zieken.

 

Onder de vele mensen die we ontmoeten zijn Nobelprijswinnaar Paul Krugman, IMF-directeur Paulo Batista en Yanis Varoufakis, nu de voormalige Griekse minister van Financiën. Schumanns onthullingen zijn vaak vernietigend en schokkend. Gezien de lopende onderhandelingen tussen de nieuw verkozen Griekse regering en hun Europese partners, is deze film van zeer grote politieke en economische relevantie.

 

Wilt je nog meer gedetailleerde informatie verkrijgen? Je vindt alle gemaakte interviews voor deze film in volledige lengte op “HARALD SCHUMANN OP HET SPOOR”,