Banken kunnen nooit faillietgaan, ze controleren de Wereld

De kern van het monetaire systeem is frauduleuze boekhouding

Het geheim van geldcreatie ligt in het niet boeken ervan

Bazel III bevrijdt Goudprijs

Schuldgeld Accounting Scam uitgelegd

 

Er bestaat geen Nationale Schuld zonder hetzelfde bedrag aan Nationaal Krediet

Met opzet werkt elke overheid op schuldgeld en accumuleert elke dag meer schuld, dat de ‘Nationale schuld’ wordt genoemd. Deze schuld is samengesteld uit promesses, schuldbekentenissen of wettig betaalmiddel, algemeen bekend als fiatgeld. Al deze bewegingen worden op frauduleuze wijze geadministreerd in het crimineel boekhoudsysteem van de overheid.

 

Als voorbeeld; Wanneer iemand jou betaalt met een schuldbewijs of certificaat, wat synoniem is aan het fiat-geld van nu, en je accepteert deze schuld als betaling, dan wordt er een tegoed aangemaakt voor deze persoon en is een schuld voor jou opgebouwd. Je krijgt nooit iets betaald totdat je “deze aansprakelijkheid overdraagt” op iemand anders door dit schuldtegoed te gebruiken als een middel om iets terug te krijgen met echt intrinsieke waarde.

 

Denk er eens op een andere manier over na; elke keer dat een schuld wordt gecreëerd, wordt ook een tegoed van gelijke waarde gecreëerd. Omdat wiskundig schuld en krediet elkaar opheffen. Er kan b.v. geen 20 biljoen euro aan “nationale schuld” worden gecreëerd zonder het bestaan ​​van een gelijke 20 biljoen aan “nationaal krediet”.

 

 

Overheden in het algemeen zijn zeer voorzichtig en ijverig geweest, en hebben geen gelijke schuld opgebouwd, zodat een nationaal krediet van 20 triljoen dollar, en nog veel meer, aan de volkszijde van het grootboek is opgebouwd. Het is tijd om te beginnen met nauwkeurige boekhouding en het vereffenen van de “nationale schuld” met het “nationale krediet”. Het zou een routinematig proces moeten zijn dat lijkt op het in balans brengen van het huishoudboekje, maar in plaats daarvan is de mogelijkheid geschapen voor fraude en diefstal op een onvoorstelbare schaal.

 

Overheden zijn erg roekeloos geweest. Ze hebben geleend en geleend en hebben het afbetalen van hun schulden achterwege gelaten door tientallen jarenlang geld te verspillen als een dronken zeeman en hebben daarbij biljoenen aan Nationale Schuld voor zichzelf opgebouwd.

 

Het wordt tijd dat wij mensen wakker worden en de meerderheid van de parlementsleden oneervol naar huis sturen, en hen verantwoordelijk houden voor hun grove gebrek aan toezicht, verantwoording, eerlijkheid en bekwaamheid.

 

De meeste van deze politici hebben geen idee hoe de overheid geacht wordt te functioneren, of te handelen binnen het kader waarvoor ze werden benoemd. Ze hebben geen duidelijke kennis van hoe de administratie en het boekhoudsysteem van de overheid zou moeten functioneren, en weten ook niet hoe geld wordt ‘bestemd’ voor elk ongeoorloofd en twijfelachtig doel, ze hebben zelfs geen idee waar het zogenaamde geld vandaan komt, hoe het is gemaakt, of weten iets anders erover. Per slot van rekening heeft het Parlement de bijzondere taak om de portemonnee in de gaten te houden, dat ze onmiskenbaar hebben nagelaten.

 

Onthoud; Het belangrijkste wapen voor de Deep State is geld en chantage, en dat maakt het van vitaal belang om alle centrale banken die eigendom zijn van de Rothschilds te sluiten. De City of London, de belangrijkste bron van geld voor de Deep State, zal d.m.v. de Brexit worden overgedragen aan de Earth Alliance zodra de no-deal Brexit waarschijnlijk op 29 maart aanstaande een feit wordt.

 

Het VK en andere EU-landen kunnen niet GESARA-conform zijn en deelnemen aan de GCR tenzij ze de euro verlaten door een positieve Brexit-stem. Om die reden is het cruciaal dat de Deep State deze bijzondere Brexit-stemming tegenhoudt om controle te houden over hun geldstroom.

 

Fantoomgeld stuurt de markten en creëert schuldslavernij

Dit begrijpend zal het ook beter worden gesnapt hoe de marktmanipulatie functioneert, in het bijzonder met betrekking tot goud- en zilverprijzen. – De banken gokken met grote hoeveelheden fantoomgeld om de zilver- en goudprijs te verlagen, en wanneer ze de weddenschappen verliezen, verliezen ze alleen het nep geld maar geen geld uit de kluizen van de bank. Ze wedden niet om geld te verdienen, het is om de marktprijzen te manipuleren. Evenzo kopen zij aandelen met als enig doel de uitstekende prestaties van de activamarkten te illustreren, om de sterke prestaties van de economie te verdedigen.

 

Wees ervan verzekerd, dat de meeste natuurlijke hulpbronnen zoals olie, koper, enz. op dezelfde manier worden bewerkt. Het investeringsaxioma van banken is manipulatie en het bevorderen van handel met voorkennis opdat de insiders van deze kennis kunnen profiteren. Bankiers in het bancaire kartel krijgen zelden een boete en worden nooit naar de gevangenis gestuurd, wat natuurlijk absurd is. Wetende dat het bankenkartel regeringen controleert zal dit niet als een verrassing komen. Als de GAAP-boekhoudregels werden toegepast, inclusief de registratie van al het nieuw gecreëerde geld dat niet in hun boeken wordt verantwoord, zou het grootste deel van de wereld geen schulden meer hebben. Hopelijk begrijpt elke lezer nu waarom wij mensen schuldslaven zijn, de macht van geldcreatie heeft opzettelijk de schuldslavernij verwezenlijkt.

 

Banken kunnen nooit faillietgaan, ze controleren de Wereld

De bankboekhouding is ver verwijderd van de realiteit; deze houdt geen rekening met het gecreëerde geld. Met de wetgeving voor het fractionele reservesysteem kan geen enkele bank geldverliezen. Desondanks vertellen ze het publiek continu dat de banken in de problemen zitten. Dit is crimineel en absurd. Het heeft niets met de werkelijkheid te maken, maar heeft alles van doen met hun agenda voor de totale onderwerping van het volk. Het zijn de bankenkartelfamilies, de Rothschilds, Rockefellers, Morgans, Warburgs en anderen die verantwoordelijk zijn, en de controle hebben over bijna elke centrale bank, en de Too Big Too Fail – TBTF-banken in de wereld.

 

Het hele bankensysteem werkt op de Rothschild-geldcreatie-truc om de wereld in de grip te houden en tot slaaf te maken door leugens over hun insolventie te verkopen. Marco Saba, de voorzitter van het Italiaanse instituut voor hogere studies over economische en monetaire soevereiniteit, vraagt ​​terecht:

 

 “Hoe kan een bank die geld uit het niets mag creëren ooit insolvent zijn?”

 

Het geheim van hoe geld wordt gecreëerd, moet aan het grote publiek worden onthuld. De kracht van geldschepping heeft de Banksters machtiger gemaakt dan welke natie op Aarde dan ook. In feite zijn de internationale bankiers die bestaan ​​uit de Wereldbank, het IMF, BIS en alle centrale banken, inclusief de Federal Reserve, de schaduwregering die bijna alle natiestaten over de hele wereld controleert. Nu deze frauduleuze boekhoudkundige misdaad begrepen is, is het beste wat elke lezer kan doen, deze kennis te delen met alle contacten. Wanneer meer mensen weten over deze zwendel, wordt deze zwendel des te eerder aangepakt.

 

De kern van het monetaire systeem is frauduleuze boekhouding

Het monetaire systeem is opgezet om van boven naar benden corruptie te verspreiden. Het ergste is dat het gebaseerd is op frauduleuze boekhoudpraktijken; gecombineerd met de verworven macht van geldcreatie kan een bank nooit faillietgaan. Ze creëren gewoon al het geld dat ze nodig hebben, maar boeken het niet in hun grootboek. Met andere woorden, dit geld wordt niet opgenomen in hun kasstroomrekening. Ze hebben de macht om uit het niets geld te creëren en het tegen rente uit te lenen; d.w.z. woeker te plegen.

 

Maar wat algemeen onbekend is, is dat een verstrekte lening ook niet wordt geboekt! Bijgevolg, als er geen schuld is gekoppeld aan de macht van geldcreatie, kunnen banken nooit kapotgaan! Daarom zijn leningen die niet of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald geen verlies voor de bank. – Elk miniem deel van deze lening plus rente die is terugbetaald, is honderd procent winst voor de bank!

 

Wanneer bijvoorbeeld € 100 wordt gecreëerd en uitgeleend en niet wordt verantwoord in het grootboek, en slechts € 20 wordt geretourneerd, heeft de bank al een winst van € 20, omdat de resterende € 80 van dit spookgeld dat is witgewassen nooit is geboekt als een schuldvordering, daarom kan er nooit een verlies zijn!

 

Daardoor is de terugbetaling van deze € 20 pure winst voor de bank geworden. Dit is precies de essentie van het grote bankgeheim, opzettelijk gestoeld op frauduleuze boekhouding, waardoor de bankensector enorme macht krijgt in combinatie met het creëren van fantoomgeld.

 

Het geheim van geldcreatie ligt in het niet-boeken ervan

Het echte geheim van geldcreatie ligt in het niet-boeken ervan. Met andere woorden, nieuw gecreëerd geld wordt niet in het grootboek geboekt. Daarom kan een bank zonder schuldvorderingen op haar balans en uitgerust met de geldcreatiemacht nooit failliet gaan, er is altijd voldoende geld beschikbaar om elke leemte te stoppen, dus financiële bankproblemen bestaan ​​niet. De realiteit is dat geld op het moment dat het wordt uitgeleend kosteloos uit het niets wordt gemaakt; geld is dat opzettelijk nooit in de boekhouding van de bank wordt opgenomen!

 

Bankiers zijn schandaleuze bedriegers ter zake van geldcreatie. Ze weten heel goed, net als iedereen dat zodra geld is gecreëerd, het in hun grootboek moet worden vermeld om op hun balans te verschijnen!

 

Toen professionele vragen werden gesteld over deze procedure, waagden ze nooit rechtstreeks te antwoorden. Alles wordt verzwegen; ondertussen zijn velen zich bewust geworden van de geldcreatie uit het niets, geld dat zeker niet uit de kluis van de bank komt. Maar niemand, of misschien heel weinig, kent dit boekhoudkundig bedrog.

 

Wanneer bijvoorbeeld een hypotheek een achterstand heeft, wordt niet alleen het onderliggend pand eigendom door de bank geconfisqueerd. Dat maakt het afgeloste deel van die lening plus het onroerend goed tot honderd procent winst voor de bank. Terwijl de ‘schuldenaar’ aansprakelijk blijft voor het onbetaalde gedeelte van de lening totdat het pand wordt geveild, en als er een discrepantie ontstaat tussen de onbetaalde lening en de verkoopprijs, is de debiteur nog steeds aansprakelijk voor de terugbetaling ervan. Deze afschuwelijke zwendel biedt de Deep State cabal de macht om alles en iedereen op aarde, inclusief overheden, te kopen en naar hun hand te zetten.

 

Het boekhoudsysteem van de bank is pure oplichterij

In het algemeen is niet bekend dat het boekhoudsysteem van de bank oplichterij is; nieuw geld wordt niet opgenomen in hun cashflow, terwijl ze de kosten wel opnemen wanneer er zich een default voordoet, maar niet de boeking van de gecreëerde activa, dat degradeert het boekhoudsysteem van de bank tot een intolerabele oplichterij.

 

Erger nog, ze vertellen het publiek over hun aanstaand faillissement, wat nooit kan gebeuren, wat betekent dat nog meer geld uit de publieke schatkist wordt gehaald, zoals bijvoorbeeld werd gezien bij de Too Big to Fail-banken in 2008 en de financiële crisis in Cyprus in 2013 toen ter waarde van biljoenen aan geld van de belastingbetaler werden geïnjecteerd!

 

Leer uit het hoofd; Centrale banken en commerciële banken kunnen nooit failliet gaan d.m.v. het feit dat het gecreëerde geld niet is geregistreerd. Banken kunnen deze praktijk handhaven, omdat ze tegenover niemand verantwoordelijk zijn, misschien alleen tegenover de Rothschilds?

 

Net als in elke andere onderneming moeten ook overheden de GAAP-regels toepassen, dat zijn de algemeen aanvaarde boekhoudregels, maar deze worden bewust niet gehonoreerd. Zelfs hun externe, gecertificeerde openbare auditors zoals de KPMG, Price Waterhouse, Lloyds, etc. certificeren hun rekeningen, terwijl ze heel goed weten dat deze GAAP-regels niet zijn toegepast! Banken vertellen het publiek anders, vragen om financiële steun van overheden door te doen alsof ze op de rand van instorting staan, wat natuurlijk een flagrante leugen is, maar dat is wel het signaal dat de rekeninghouders bij de bank zoals jij en ik kunnen worden geplunderd via de bailin-wetgeving die inmiddels algemeen als wet is geaccepteerd. Mensen zullen moeten begrijpen dat het aanhouden van geld bij de bank gevaarlijk is.

 

Fractionele reserve kan niet functioneren in een vrije markt

Wereldwijd functioneren banken op het “fractionele reserve”-systeem. Hoewel een degelijke bankier 100% op reserve zou moeten houden ten behoeve van de direct opvraagbare deposito’s: hij zou bv. één ons goud in zijn kluis moeten houden voor elke ounce bankbiljetten die hij heeft uitgegeven. En het zou hem alleen mogen worden toegestaan de fondsen van termijndeposito’s uit te lenen, maar niet de fondsen van rekeningcouranthouders.

 

Maar onder het mom van “fractionele reserve” mag hij 10 keer meer uitlenen, wat betekent dat dit systeem niet met een vrije markt kan functioneren; om die reden is de fractionele reserve gereguleerd en goedgekeurd door de volksmarionettenoverheid. Dit fractionele reservesysteem functioneert niet als bankbiljetten inwisselbaar zijn in een grondstof, zoals o.a. goud; de bankbiljetten moeten door de overheid “wettig betaalmiddel” verklaard zijn of niet inwisselbaar papiergeld te worden dat middels fiat gecreëerd kan worden om het lucratief te maken voor de bankiers.

 

Dat maakt fractioneel reservebankieren veel winstgevender dan elk andere normale onderneming in staat is te genereren. Indien, in een sector een hoog gemiddeld rendement wordt behaald trekt dat concurrentie aan, waardoor het rendement daalt. Dat is de reden waarom de bankensector wettelijk beschermd is, er kan geen concurrentie zijn van buitenstaanders.

 

Een bankier kan een bedrag uitlenen dat een zakenman gebruikt om een ​​handelsgoed in te kopen. Wanneer de verkoper van deze goederen dat bedrag opnieuw stort bij zijn bank, kan deze bankier het opnieuw tegen rente uitlenen. Het goede nieuws voor de bankier is dat zijn inkomsten meerdere malen worden vermenigvuldigd. Het slechte nieuws is, dat vanwege de piramide-hefboomwerking een faillissementscascade kan optreden.

 

In elk land verandert de centrale bank periodiek het reservepercentage – theoretisch, van 100% naar 0% van de deposito’s – banken moeten zich houden aan deze veranderende deviaties, afhankelijk van hoe de verantwoordelijke bureaucraten de toestand van de economie beoordelen.

 

Het fractionele reservebankensysteem, met al zijn ongelukkige kenmerken, is cruciaal belangrijk gemaakt voor het wereld financiële systeem zoals nu in gebruik te laten functioneren. Je kunt je leven plannen rond het feit dat overheden en centrale banken over de hele wereld alles zullen doen om het vertrouwen in het financiële stelsel te waarborgen. Om dit te doen, moeten ze koste wat het kost voorkomen dat deflatie optreedt. En om dat te doen, blijven ze meer dollars, ponden, yen en euro’s afdrukken. Terwijl valutacrises, bankruns en economische inzinkingen een verwoestend effect hebben op papieren activa, bieden ze vaak kansen om goedkoop harde activa te kopen, zoals nu nog steeds het geval is voor goud en zilver. Gebruik dit moment in je voordeel en je zult er nooit spijt van krijgen dit advies op te volgen.

 

Bazel III bevrijdt Goudprijs

Het gebruik van goud is noodzakelijk om een ​​ financiële catastrofe voor de bevolking in het algemeen te voorkomen. Naast de bestaande valuta’s wordt de oudste vorm van geld dat goud is, op de 29e van deze maand als geldtoepassing vrijgegeven, als het Bazel III-akkoord wordt geïmplementeerd. Bazel III is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle landen door activa – goud – ondersteund zijn, anders zullen ze niet kunnen deelnemen aan de wereldwijde valuta-reset.

 

Met Bazel III wordt gezegd dat fysiek goud – niet het papier goud – op één lijn staat met fiatgeld en alle andere schuldinstrumenten. Dat betekent het einde van de goudprijsmanipulatie, dat een veel hogere goudprijs voor fysiek goud vereist.

 

De enige manier om de schuldencrisis te overleven is dat landen hun valuta revalueren op basis van goud als reserve, dat een veel hogere goudprijs impliceert. Deze hogere prijs is nodig om het eigen vermogen op te bouwen in overeenstemming met hun enorme schuldenlast.

 

Denk aan de complicatie die erbij komt; doordat als gevolg goud de private centrale banken met hun fiat-valuta’s gaat degraderen. Dat bevestigt wat Q ons al een tijdje geleden had verteld; dat goud de centrale banken omver zal werpen.

 

Omdat echt goud in prijs zal stijgen, is er een korte tijdsperiode aangebroken waarin velen van ons voordeel kunnen behalen met deze voorkennis, door nu goud en zilver te kopen. Omdat goud zal blijven stijgen, zal dat alle schuldtitels verlagen, dat in feite alle papieren valuta’s zijn.

 

Sterker nog, omdat mensen gaan beseffen dat de papieren valuta’s die ze bezitten absoluut waardeloos worden, willen ze het echte geld goud en zilver bezitten. Waardoor deze prijzen verder stijgen en dus de papieren valuta verder laten dalen, met als gevolg dat de private centrale banken uiteindelijk worden vernietigd.

 

Schuldgeld Accounting Scam uitgelegd

Schuld kan niet als geld worden gebruikt. Niettemin is het monetaire systeem over de hele wereld gebaseerd op schuldgeld, wat op zichzelf tegenstrijdig is! Dat is dan ook de reden dat het financiële stelsel op weg is naar een rampzalig, onvermijdelijke mislukking. Er zal geen weg omheen zijn, om de eenvoudige reden dat schuld niet als geld kan worden gebruikt.

 

Geld gecreëerd uit de energie van gewone burgers die elkaar vertrouwen, resulteert in vertrouwensgeld. Door dat geld juridisch gelijk te stellen met geld gecreëerd door de centrale banken wat schuldgeld is, wordt ons vertrouwen getransplanteerd in het schuldgeld, wat resulteert in inflatie, dat op zich verborgen diefstal is.

 

De toename van de geldhoeveelheid door centrale banken gaat veel verder dan inbreuk op het sociaal vertrouwen. Het conflict tussen de twee soorten geld – vertrouwen versus schuld – is duidelijk: een dollar/euro/yen of enig andere eenheid kan slechts één keer worden uitgegeven – in principe voor privétransacties tussen burgers, maar diezelfde eenheid wordt opnieuw aangewend om te betalen voor de overheidsschuld, via een regelgeving waarin overheden zijn betrokken, zonder toestemming noch voorkennis van ons het volk.

 

Deze schuldzwendel resulteert in de volgende gevolgen: als alle schuld wordt terugbetaald, is er geen geld meer in omloop. Omdat het eerste onderdeel van de geldhoeveelheid – vertrouwensgeld – fungeert als onderpand voor het tweede – schuldgeld – en de tweede voor de aankoop van het eerste is gebruikt, waardoor beiden de illusie van geld kunnen ondersteunen. Met andere woorden, overheidsschuld is vereist om geld te creëren, terwijl de mensen te horen krijgen dat hun geld nodig is om de overheidsschuld af te betalen, wat natuurlijk complete onzin en een grote leugen is!

 

De belofte van vertrouwensgeld is een toezegging. Het schuldgeld dat voortvloeit uit “schuld” vereist onderpand waarvoor belastingen zijn gecreëerd, geïnd door de overheid om de ‘oneindige’ en ‘eeuwigdurende’ schuldencrisis aan de Centrale Bank te betalen in de valuta die de centrale bank zelf heeft uitgegeven en uit het niets heeft gecreëerd. Dat wordt dan vermengd met het vertrouwensgeld dat al in omloop was, waardoor de SCAM onzichtbaar wordt.

 

De waarheid over het monetaire systeem voor de analytische denker!

Deze zwendel is geworteld in het grondprincipe van eeuwigdurende leningen, opgelegd door centrale bankiers aan overheden die geld lenen dat vóór de uitlening niet bestond, tegen het onderpand van belastinggeld van het volk. Overigens, geld dat overheden zelf rentevrij ook konden creëren.

 

Maar overheden werden bewust omgezet in ondernemingen die eigendom zijn van de Rothschild Khazarian maffia en moeten daardoor van de centrale bank lenen.

 

Deze waarheid wordt gestaafd door manipulatie dat iets uit niets laat ontstaan.

 

Nu, deze oplichterspraktijken bekend zijn, kan worden begrepen hoe wij het volk door de bankensector tot slaaf zijn gemaakt. Het is dan ook tijd geworden dat men leert onafhankelijk en voor zichzelf te denken, door zich los te maken van onze dagelijkse illusie, die ons vertelt dat iets kan worden gemaakt uit niets, ook nog ‘waardevol’ is, gewoon een niet bestaande fabel en bewuste misleiding is.

 

Veel in de wereld wordt opzettelijk verkeerd geïnterpreteerd en foutief voorgesteld door de media. Er is een groot gebrek aan onafhankelijk, kritisch denkende mensen. Dit gemis kan eenvoudig worden verholpen door het lezen en bestuderen van mijn boek DE GROTE ONTWAKEN, teneinde met begrip en plezier de opkomende ontwikkelingen te beleven en beter te begrijpen.

 

 

Een woord van waardering

Inmiddels hebben ook andere native sprekende vertalers hun hulp aangeboden om belangeloos te vertalen in het Duits, Spaans en Frans: als ook anderen geïnteresseerd mochten zijn hiermee te helpen, aarzel niet dit bekend te maken, op info@finalwakeupcall.info

 

Er zijn nog genoeg artikelen die voor vertaling in aanmerking komen om onze medeburgers in hun moedertaal voor te bereiden op de komende historische veranderingen.

 

Het is voor ons allemaal van groot belang dat zoveel mogelijk mensen wakker worden en wakker blijven. Voorlichting in de moedertaal is essentieel om dit doel te bereiken; om uiteindelijk de mensheid te bevrijden uit de schuldslavernij van de cabal-banken.