The Final Wakeup Call - English

What the world doesn't know

Date

January 4, 2017

Honest Money

The Disinformation on Gold:   Honest Money has intrinsic value: Over the centuries, many things have been used as money, predominantly including cows, salt, and seashells. Aristotle thought about this in the 4th century BC and arrived at the five… Continue Reading →

Eerlijk geld

De Misinformatie iz. Goud:   Eerlijk geld heeft intrinsieke waarde: Door de eeuwen heen zijn er veel objecten gebruikt als geld, de belangrijkste waren koeien, zout, en schelpen. In de 4e eeuw voor Christus dacht Aristoteles hierover na en concludeerde… Continue Reading →

© 2020 The Final Wakeup Call – English — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑