Onze Welvaart:

Na correctie voor schulden en inflatie blijkt dat per saldo niemand rijker is geworden. Ze kunnen in het algemeen welgestelder zijn geworden. Maar, sommigen zijn enorm veel rijker geworden. Over het geheel genomen, als de schulden van het verleden worden bijgeteld, is het land helemaal niet rijker geworden. Sinds het einde van de goudenstandaard in 1971, zijn de netto lonen na belastingen, per hoofd van de bevolking niet meer gegroeid. “Gemiddeld zijn we niet rijker geworden over de afgelopen 40 jaar …”

Wat is er gebeurd in de afgelopen 40 jaar? Waarom hebben zoveel mensen zich zo gretig in de schulden gestoken? Waarom hebben ze meer en meer geleend om dezelfde dingen te kopen tegen steeds hogere prijzen – opnieuw, en opnieuw? En waarom blijven mensen werken, dag in dag uit, in banen zonder mogelijkheden op promotie, tegen dalende reële lonen? Het belangrijkste is, hoe komt het dat slechts een paar mensen uiteindelijk super rijk zijn geworden in de economische carrousel die nooit echte verbetering opleverde?

felldownVoor het beantwoorden van deze vragen, is slechts het antwoord op de kernvraag voldoende: Namelijk wie hebben er voordeel van?

“Wiens rijkdom en macht neemt toe met de inflatie? Wiens aanzien in de samenleving groeit mee met de overheid? Wie profiteert van de toegenomen regeringsuitgaven voor oorlogen en sociale programma’s die gedoemd zijn te mislukken? En de allerbelangrijkste; wie profiteert van een explosie in schulden?”

Een bepaalde klasse van lieden heeft de macht om niet alleen zichzelf te beschermen tegen dit beleid, maar ook om ervan te profiteren. Deze hebben de afgelopen 40 jaar enorme hoeveelheden papierenrijkdom vergaard. En zijn nu wanhopig op zoek om die papieren rijkdom om te zetten in echte rijkdom, dat verklaart de exploderende prijzen van landbouwgronden en andere ‘harde’ beleggingen.

Zoals iedereen inmiddels zou moeten weten, zijn de beloften van het socialisme onbetaalbaar. Stelen van Peter om Paul te betalen is inefficiënt en doodt de motivatie bij Peter om verder te gaan. Het resultaat is meestal economische stagnatie, depressie, en uiteindelijk een crisis die mensen bevrijdt van het juk van de overheid en haar repressie.

De beslissing door Nixon in 1971 om de goudenstandaard te verlaten, kapte de fundamentele verbinding tussen de economie en het geld. Zonder deze link met het goud, kunnen de banken hun eigen reserves creëren door middel van fiat, zoals ze deden. Dit leidde tot een enorme expansie van de geldhoeveelheid en schulden.

De bevoegdheid om schuld te gebruiken en de macht om nieuw geld te creëren is de belangrijkste factor in onze economie. De overheden kunnen nu onbeperkte hoeveelheden krediet creëren om de economie te beheersen. Dit biedt bevoorrechte posities voor bepaalde ondernemingen – met name de banken. Welke de kern vormt van de structuur van onze economie. Het is, hoe het fiat geld de voordelen van het nieuw socialisme privatiseert.

De meesten kunnen niet begrijpen hoe de historische band met goud, het voor het bankwezen onmogelijk maakte om buiten de duidelijk gestelde grenzen te groeien. Goud beperkt nl. de hoeveelheid geld in omloop, welke op haar beurt, de hoeveel geld beperkt welke banken kunnen (uit)lenen. Onder de goudenstandaard werd de maximale totale schuld-verhouding tot het BNP beperkt tot ongeveer 150%. Maar zodra de band met goud verbroken was, groeide de totale schuldverhouding tot het BNP. Het is nu 350% of zelfs hoger in bepaalde landen zoals bijvoorbeeld Japan.

“Zonder de band met goud, kan de overheid een onbeperkt bedrag aan geld creëren dat deze economische ellende heeft veroorzaakt. Geen sociaal doel was te absurd, geen oorlog te duur, en geen enkele door de regering gesteunde verzekering die het eigenbelang diende, was niet te financieren.”

 

Slavernij:

Het moet nu duidelijk zijn dat overheden ‘schuld’modern slavery als hun sleutel tot slavernij beschouwen, en dat daarom geen verbetering te verwachten is. Als je geen slaaf wilt zijn door elk jaar verplicht minstens drie tot vier volle maandsalarissen via je belastingaanslag aan de overheid af te dragen – geld dat niet ter algemene nutte wordt besteed maar rechtstreeks in de zakken van de dertien bloedlijn families verdwijnt, die reeds zo rijk zijn dat ze daarmee de hele wereld welvarend zouden kunnen maken; begrijp dan eerst je vijand, en begrijp de wapens die ze gebruiken. En maak dan gebruik van diezelfde wapens tegen hen. Het geldsysteem is het hoofd van de reptielenslang. Snijdt de kop van de slang af en de rest ervan zal afsterven. Er behoeft geen geweld te worden gebruikt, geen wapens, geen banners, geen slogans, geen groepsdenken, maar slechts een gezamenlijke daad door wereldwijd de regels niet-na te leven, dus door niet te gehoorzamen aan de opgelegde wetten van het systeem. Vergeet de verschillen tussen rassen en religie deze zijn gecreëerd door het ‘verdeel en heers’ principe van de illuminatie – de wereld is op een historisch keerpunt aangeland. Maak een einde aan het fascistische ‘Nieuwe Wereldorde’ banksysteem. Het is NU de tijd voor actie. Massale ongehoorzaamheid breekt het systeem – de macht die wij hen hebben gegeven, moet worden teruggenomen.

Bedenk dat het veel gemakkelijker is om te vechten voor principes, dan om te voldoen aan hun eisen, door alleen de moed op te brengen om op te komen voor wat rechtvaardig is en de autoriteiten te negeren, dan om blindelings bevelen op te volgen uit ANGST voor de gevolgen. Als we begrijpen dat we allemaal één zijn, is dat de sleutel tot de echte verandering van deze wereld, die ligt in de vriendschap voorelkaar en niet in de verdeeldheid van de een tegen de ander, zoals nu gebeurt. Onze kinderen zullen ons dankbaar zijn.

27millionHet is nu de tijd voor de mensen van deze wereld om de Illuminatie te stoppen, en te beseffen dat de verdeeldheid die zogenaamd ​​onder ons bestaat niet meer is dan een valse illusie. Er bestaat geen onderscheid, en het wordt voor iedereen tijd om de waarheid hiervan te begrijpen.

Het komt door de continue ‘verdeel en heerspolitiek’ – die de promotor is van de illusie van verdeeldheid, dat het systeem in staat stelt om te functioneren – en om dat in stand te houden, moet het publiek wel gehoorzamen. Stop dus met de naleving, en je zult zien dat het systeem ophoudt te bestaan. Het is nu voor ons allemaal tijd om gezamenlijk naast elkaar te gaan staan ​​om het probleem bij de wortel aan te pakken en uit te roeien.

Om dit in de juiste verhouding te zetten: Er zijn een miljard mensen die slaaf gemaakt moeten worden, in verhouding tot een handvol die ze tot slavernij moet dwingen. De oplossing is, om bij elkaar te komen en ieder wederzijds steun te geven, liefde, vriendelijkheid en begrip. Vergeet de kunstmatig gecreëerde irrelevante verschillen die ons verdelen – religie, politiek, ras, cultuur, en inkomen. Dit wil niet zeggen dat mensen hun geloof moeten verloochenen; gewoon laat dat niet het wapens van verdeeldheid zijn.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, en we moeten de uitdaging samen te lijf gaan, door niet van elkaar te stelen, uit te buiten, of ongeregeldheden te veroorzaken, of de andere kant op kijken als er iets gebeurt met iemand anders door te stellen dat is ‘niet mijn probleem’. De Illuminatie zijn erop uit ons allemaal tot hun slaaf te maken, ongeacht de religie, ras of kleur van de huid. Ze beginnen met één groep uit de verschillende groepen en daarna een voor een alle anderen, net zoals de nazi’s dat deden in Duitsland gedurende WO2. De ergste nachtmerrie voor de cabal is onze niet-naleving – de weigering om belasting te betalen, weigering om huizen te verlaten wanneer de banken deze in beslag willen nemen, als gevolg van de economische crisis welke door diezelfde banken is veroorzaakt; ronduit weigeren te voldoen aan onze eigen slavernij in welke vorm dan ook.

Het systeem kan niet meer functioneren als dit op grote schaal gebeurt. En dat is de reden om deze actie door ons allen gezamenlijk te ondernemen. In plaats van naleving, wordt het niet-naleving, in een vreedzaam protest zonder geweld, vanwege het verschil in toon, door niet te voldoen aan dat wat oneerlijk is, onrechtvaardig is, of gericht is op de inperking van onze vrijheid en die van anderen. Deze benadering van weigering is niet vijandig, niet gebaseerd op woede of geweld, maar uit liefde met een lach – en een onwrikbare vastberadenheid om samen te werken tegen onze eigen slavernij.

De volgende fase van acties door de overheid is om burgers aan te stellen om hun medeburgers te controleren in opdracht van de Illuminatie, onder het mom van civiele dienstverlening of burgerbeveiliging, die niets meer is dan een bedrog die moet worden geweigerd om aan mee te doen.

Wij moeten beginnen met gezamenlijke afspraken te maken t.b.v. lokale valuta en ruilhandel, dat buiten het systeem kan functioneren. Massale protesten zijn een optie, zolang deze rustig zijn, maar moeten onderdeel zijn van de campagne van geweldloze geen-samenwerking, maar niet het doel op zich zijn.

Zonder het kanonnenvoer in uniform zijn er geen oorlogen. Hetzelfde geldt voor het systeem met inbegrip anti-slaveryvan de overheid, banken, grootbedrijven, de media, en wat het nog meer omvat. Al deze instellingen van controle en manipulatie vereisen onze samenwerking om te functioneren, en zonder dat stort hun kaartenhuis in elkaar.

Besef, dat wij mensen feitelijk samenwerken met degenen die ons tot slaaf willen maken, en als we het niet doen, zijn ze machteloos. Bedenk ook, het systeem is alleen ingesteld om tegen geweld op te treden, als er geen geweld is, kunnen ze niet optreden. Om die reden zijn door de overheid provocateurs opgeleid die in de coulissen wachten om rellen en onrust onder de bevolking tegen de bestaande orde te laten uitbreken en deze aan te wakkeren, de orde die door hetzelfde netwerk van de Illuminatiefamilies is opgezet, en nu van plan zijn om de ‘nieuwe orde’ in te voeren, waarvoor ze onze medewerking nodig hebben.

Laat niemand eraan twijfelen dat degenen die ervoor kiezen te rebelleren en te plunderen in reactie over wat gebeurt, rechtstreeks in de val lopen die voor hen is opgezet. De regering en het leger van provocateurs weten dat; de helpende burgeridioten die hen volgen weten dat niet, het wordt tijd dat ze dit begrijpen. De overheid wil rellen en plunderingen zien, ze willen chaos hebben, want dan kunnen ze optreden met politie en militaire macht, en de ‘politie staat’ toepassen met avondklok, gevangenisstraffen uitdelen zonder proces, militairen in de straten laten patrouilleren, en de FEMA concentratiekampen inbedrijf nemen voor ‘dissidenten’ waarvoor reeds velen hebben gewaarschuwd. Vergeet niet de les uit de geschiedenis; wat wordt vernietigd door geweld zal worden vervangen door geweld.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

 

Nieuw Socialisme:

Tegenwoordig is het, “Nieuw socialisme” het kankergezwel in het economisch systeem, dat industrie na-industrie treft. Net zoals elk ander gezwel, welke de ene industrie, na de andere infecteert van bedrijf tot bedrijf van sector tot sector. Plotseling, kunnen bedrijven niet meer functioneren zonder massale overheidssteun. Deze genationaliseerde bedrijven van de staat verlammen de rest van onze economie; waardoor ze zwakker en minder concurrerend worden en zich meer en meer in de schulden steken.”

socialism“Socialisme vernietigt altijd de armen, omdat het hen berooft van hun sociale mobiliteit en het onmogelijk maakt om zichzelf te beschermen tegen de grip van de sterksten. Historisch gezien is de schade beperkt gebleven, doordat het socialisme uiteindelijk de economie verstoort, die zelfs de rijken en machtigen laten lijden. Dat is wat zo gevaarlijk is van dit Nieuw Socialisme. Het treft de aller rijksten niet met tekorten. Het doet precies het tegenovergestelde. Het Nieuw Socialisme conserveert het winstmotief voor de rijken met hun goede relaties. In dit nieuwe model, lijden alleen de armen. De rijken worden altijd beschermd.”

Het Nieuw Socialisme is het kapitalisme voor de rijken zonder enig risico, en het socialisme voor de armen zonder rechten. Als geld praat; luisteren de politici direct. Bovendien werden de rijken niet zo rijk door hun eigen inspanningen, onze “hervormers” hielpen hen daarbij.

Gina Rinehart, de rijkste vrouw op aarde, kan de armen vertellen dat ze nodig moeten “stoppen met drinken, stoppen met roken, en harder moeten werken.” “Het is niet alleen een gemakkelijke mythe … het is ook van belang. Geld verdienen op de ouderwetse, eerlijke manier biedt nog steeds de beste kans … tenzij je de overheid of de centrale bank in je zak hebt.”

“In de economie, is deze situatie bekend als het “Cantillon Effect”. Richard Cantillon was een medewerker van John Law (de initiator van het papiergeld op grote schaal), ‘s werelds eerste, volledig moderne centrale bankier. Cantillon bemerkte dat Law’s nieuw gedrukt papiergeld – gesteund door aandelen in de Mississippi Company – niet iedereen met dezelfde waarde bereikte.

“De insiders – dat wil zeggen de rijken en degenen met goede verbindingen – kregen het papiergeld eerst. Zij haastten zich om goederen en diensten te kopen met het nieuw gedrukte geld, net alsof het net zo goed was als het oude geld. Tegen de tijd dat het geld de werkende klassen bereikte, was dit nieuwe geld sterk in waarde gereduceerd om uiteindelijk te belanden op het punt waar het waardeloos was.

“Een versie van het Cantillon effect werd waargenomen in de Sovjet-goelags en Duitse concentratiekampen. Overlevende slachtoffers meldden dat degenen die dicht bij de keuken zaten de meeste kans hadden om te overleven. Het eten was vaak op, voordat het de mensen bereikte die op de velden en in de bossen werkten.

“Nu hebben we de centrale banken die hun drukpersen bedienen – feitelijk geven die het nieuwe geld aan hun vrienden in de banksector. Van daaruit sijpelt het in de hele financiële gemeenschap, waardoor de prijzen voor financiële activa omhooggaan, welke eigendom zijn van de top 10%, de zgn. welgestelden.

 

Nieuw Muntsysteem

Speculanten en investeerders verdienen met het ‘vers gedrukte geld’ hun geld, en dat is de reden waarom ze er zo dol op zijn. John Maynard Keynes, schreef in 1921:

“Overheden kunnen heimelijk en ongemerkt een belangrijk deel van de rijkdom van hun burgers confisqueren. Door deze methode leggen ze niet alleen beslag, maar ze confisqueren met willekeur, en terwijl het proces velen verarmt, verrijkt het eigenlijk sommigen … Degenen aan wie het systeem meevallers levert … zijn “profiteurs” die gehaat worden … het proces van rijkdom vergaring – ontaardt in gokken en een loterij …”

Inderdaad, het werd een “gok- en loterij.” De gezamenlijke schulden van de kredietmarkt in de VS is meer dan 30-voudig gestegen sinds het einde van de jaren ’60; als percentage van het BNP is het gestegen van 150% tot 350% of zelfs hoger volgens sommige bronnen. Amerikaanse aandelen stegen 12 keer van hun oorspronkelijke waarde en zitten nu tegen het plafond.

“Sinds de jaren ’80, is het verkrijgen van rijkdom in Amerika verschoven, van het maken van dingen naar de financiering van dingen. En de 10% welvarende lieden zijn ook veranderd, van gedurfde captains of industrie, in slimme financiers.

De bottom line: “Er zijn geen politieke oplossingen. De economische problemen zijn groter dan enig politicus kan oplossen. Heb medelijden met de arme dwaas die de verkiezingen wint en de regering moet leiden….”

Conclusie: “Blijf goud en zilver kopen om jezelf te beschermen tegen de financiële chaos die op je af komt, moneyprobeer internationaal te diversifiëren om jezelf nog beter te beschermen tegen de overheid en chaos.”

En als de chaos uitbreekt is het plan al klaar om van het IMF een soort super centrale bank te creëren – met veel “internationale reserves” – SDRs (Special Drawing Rights) – dat het kan verstrekken aan elk land dat het nodig blijkt te hebben. Stel nu niet te veel vragen. In eenvoudige woorden vertaalt: Het nieuwe wereld monetair systeem zal weer gebaseerd worden op papiergeld en beheerd worden door wereld bureaucraten. Je zult meteen begrijpen dat dit een hopeloos voorstel is; een super bank gerund door super economen, dat niet lang stand zal houden, omdat dit het wereldwijde financiële systeem zal opblazen. Elk systeem op basis van papier, zoals het huidige, zal zich opblazen. Geen enkel papierengeldsysteem heeft ooit een volledige krediet cyclus overleefd, omdat papiergeld – een vorm van primitief, door papier gedekt krediet is – zonder enige discipline en onbeperkt kan worden uitgebreid. Dat alleen – en niet het gebrek aan internationale monetaire hervorming – is waarom nu zoveel bubbels zijn.

Het fundament van een stabiele munt is haar dekking door iets van waarde. Zeker in de huidige onzekere tijden is het voor de toekomst van elke munt van cruciaal belang dat goudreserves hieraan ten grondslag liggen. Zo kan het land zelfs in moeilijke tijden haar nationale welvaart veilig stellen. Onderstaande video legt het belang ervan uit, als aanloop naar het referendum op 30 Nov. a.s. in Zwitserland.