Fake Geld:

Als je wilt weten wie op deze planeet de crimineelste geldzwendelaars zijn, en wilt begrijpen hoe dit mogelijk werd gemaakt, lees dan door tot het einde. Er wordt geen grotere zwendel gepleegd dan die door de centrale bankiers. De Federal Reserve en de ECB hebben ‘illegaal’ het monopolie verkregen voor de uitgifte en creatie van geld, en de hoeveelheid ervan. Ze kunnen hun balans op elk moment verhogen of verlagen zonder enige kosten, d.m.v. aankoop of verkoop van activa met ‘vals’ geld, gemaakt uit NIETS d.m.v. ‘eeuwig durende’ overheidsschulden.

evilmoneyDe Centrale Banken hebben sinds 2008 hun aangepaste monetaire basis ongeveer vervijfvoudigd, terwijl de rente op praktisch nul bleef gesteld. Met andere woorden, ze hebben voortdurend de geldhoeveelheid en de rente gemanipuleerd, t.b.v. het redden van de banken en de financiering van de enorme tekorten op de uitgaven van overheden. Geld is ten minste de helft van bijna elke transactie. Door het geld te manipuleren, manipuleren ze het gehele economisch systeem. De basiseenheid van het systeem is een soort geld dat de wereld nog nooit eerder had: de post-1971 fiat dollar en later ook de euro. Het is papiergeld – evenveel waard als mensen denken dat het waard moet zijn, beheerd door mensen die denken dat het elke keer minder waard moet zijn als de tijd verstrijkt.

 

Econoom Richard Duncan schrijft in zijn boek ‘The New Depression’, de hoeveelheid liquide reserves die banken moeten aanhouden tegen hun uitstaande leningen is nu zo klein, dat ze “geen enkele weerstand” bieden aan het uitstaande kredietbedrag dat het systeem heeft gecreëerd. Banken behoeven slechts een ​​bepaalde hoeveelheid aan te houden ter dekking van hun “solvabiliteitsratio.” Dit beperkt hun kredietverlening voor een veelvoud t.o.v. hun eigen vermogen, t.w. het geld van hun aandeelhouders.

 

Natuurlijk heeft geld waarde zolang er niet te veel van is. De markt kan best een beetje vals geld absorberen. Maar er is een grens. En die grens is sterk vergroot, dankzij:

 

 • Een wereldwijde overcapaciteit aan productie, gefinancierd door eerdere leningen

 

 • Een enorme overvloed aan goedkope arbeid, ook in hoge mate voortgebracht door de uitbreiding van de kredietverlening van de laatste 30 jaar

 

Zonder deze twee unieke omstandigheden zou het onverantwoorde beleid van de centrale banken – t.w. de QE en ZIRP policy – zeer zeker hoge inflatie hebben veroorzaakt, in de double-digit grootte of zelfs hoger.

 

Overheden behoeven zich geen zorgen te maken over de hoeveelheid aan leningen. Centrale banken kopen de staatsobligaties van overheden – die ze op hun balans houden – waarvan ze de rente terugstorten – en de hele zaak kan worden vergeten. En wanneer die obligaties vervallen, kunnen de centrale banken de terugbetaalde hoofdsom gebruiken, om meer overheidsschuld te kopen!

 

Feitelijk is het drukken van geld, zonder dat inflatie optreedt voor de huidige groep van centrale bankiers iets wat vorige centrale bankiers alleen maar van konden dromen. Politici, genieten ook van deze ‘once-in-a-lifetime’ mogelijkheid in roekeloosheid. Zij zijn in staat om te doen wat niemand voor hen kon doen: geld lenen zonder terug te betalen. Het publiek heeft dat nog niet begrepen of in de pers gelezen, maar het zal wel snel komen.

 

Maar trouwe lezers van deze site hebben dat inmiddels al begrepen, d.m.v. een eerdere uitleg over deze geldzwendel, en weten inmiddels ook dat er geen noodzaak is voor de overheid hun leningen aan de centrale bankiers terug te betalen, omdat het geld dat aan overheden is uitgeleend, niet van de belastingbetaler kwam, maar uit het NIETS kwam, net als de rest van het geld op de wereld. Daarom, nog een andere uitleg over de door onze leiders bedreven fraude, om belastingbetalers steeds verder uit te knijpen, en het volk tot hun slaaf te maken.

 

De Geldzwendel:

Zoals weergegeven in onderstaand flow schema: Er zijn twee soorten geld in circulatie.

 1. geld verkregen uit energie = ‘vertrouwensgeld’
 2. geld verkregen uit NIETS, gecreëerd d.m.v. ‘schuld’ door Centrale Banken = ‘schuldgeld’

 

 1. Money creationVertrouwensgeld gecreëerd uit prestatie-energie wordt wettelijk gelijkgesteld met schuldgeld gecreëerd uit niets. Dit veroorzaakt inflatie van de bestaande geldhoeveelheid in omloop doordat de aanwezige geldhoeveelheid ermee wordt vergroot. Deze inflatie is DIEFSTAL het verlaagt de koopkracht van elke euro reeds in omloop.
 2. Door gelijkstelling van Vertrouwensgeld met Schuldgeld verkrijgt schuldgeld het vertrouwen van vertrouwensgeld. Dat betekent ‘misbruik’ van VERTROUWEN door de overheid t.a.v. het publiek.
 3. Het Axioma: Dat een euro – kan maar één keer worden uitgegeven, wordt genegeerd. Opdat diezelfde euro nog een keer door de overheid als onderpand wordt gegeven aan de Centrale Bank voor de creatie van 1 euro aan schuldgeld.

De schuldafbetaling geschiedt met schuldgeld dat uit NIETS is gecreëerd door diezelfde Centrale Bank. Dat heet dan publieke schuld’, die gebruikt is voor de creatie van schuldgeld. Dit is effectief OPLICHTING, omdat nu de gedupeerde burgers buiten hun medeweten om worden verplicht deze ‘NEPSCHULD’ aan de Centrale Bank belastinggeld af te betalen!

 

 1. Het is de gelijkstelling van schuldgeld met vertrouwensgeld en de verplichting de daartoe concipieerde eeuwige publieke schuld af te betalen, die de essentie van schuldgeld bepalen.

 

Eeuwigdurende schuld is de verplichting dat in essence schuldgeld definieert.

Eeuwig schuldspiraalInconsequentie van deze oplichting:

Staatsschuld is vereist om schuldgeld te creëren en het volk wordt verteld dat hun belastinggeld nodig is om de staatsschuld af te betalen. Wat de uitleg PURE ABSURDITEIT maakt!

 

Het resultaat is: ‘als alle staatsschuld is afbetaald, is er ook geen geld meer in omloop’.

 

Daarom bedachten de Centrale Banken de ‘eeuwigdurende schuld’ die niet kan worden afgelost.

 

Conclusie: Overheden, bedrijven op grote schaal MISBRUIK VAN VERTROUWEN t.a.v. haar burgers; Dat ethics-vs-morals1is strafrechtelijk FRAUDE en OPLICHTING. Nog meer omdat de overheid het geld ‘vrij van rente’ zelf kan creëren in het voordeel van de burgers!

Bedenk; Centrale Banken zijn het privé bezit van de RK Maffia, en zij bedachten deze geldoplichting om zichzelf en hun 1% te verrijken, door een groot aandeel van de verdiensten van burgers te STELEN, door die letterlijk kaal te plukken. Overheden weten dit en zij zijn dus MEDEPLICHTIG aan deze criminele fraude. Zij faciliteren deze RK Maffia zich op schandalige wijze te verrijken in het nadeel van het volk, waarvoor ze zich hebben laten OMKOPEN. Voor degenen die willen weten waaraan het gestolen geld wordt besteed, zie onderstaande documentaire.

 

De fraude samengevat:

Zonder medeweten van de burgers wordt vertrouwensgeld als ‘onderpand’ gegeven aan de centrale bank voor de creatie van schuldgeld, dit is een laakbare criminele handeling van de overheid.

Onderpand van waarde wordt besteed t.b.v. de creatie van waardeloos schuldgeld – dat is gemaakt uit NIETS. Gebaseerd op het vertrouwen van vertrouwensgeld dat door de overheid zonder toestemming van de burgers als onderpand aan de Centrale Bank wordt gegeven voor de ‘terugbetaling’ ervan wordt belastingen geheven, om de ‘eeuwigdurende’ schuld af te betalen aan de Centrale Bank, in de valuta die de centrale bank zelf gedrukt heeft uit het niets, dat zich in de omloop vermengt met het vertrouwensgeld, waardoor de OPLICHTING niet opvalt.

 

Nu de geldzwendel is begrepen; waarom zou Griekenland – en om dezelfde reden alle andere landen – hun publieke leningen moeten terugbetalen? Waar kwam het geld vandaan? Het kwam niet van de belastingbetaler. Het kwam uit het NIETS, net als de rest van het geld in de wereld. En wat als de schuld niet wordt terugbetaald? Wat voor verschil zal dat maken? GEEN.

 

 

Budgetkrapte:

Zorgen over beperkingen bij de opstelling van begrotingen behoort tot het verleden. Overheidsschuld zal worden afgeschreven en vergeten. Het is twijfelachtig dat zowel het publiek als het Parlement dit volledig heeft begrepen. – Indien niet? – Lees opnieuw het voorgaande, want dit is de meest essentiële lering voor alle burgers. Het toont aan dat overheden notoire criminelen zijn!

Greece's dilemmaHoe dan ook, wat gaat gebeuren, Griekenland zal in default gaan, ongeacht wat, en dat zal een grote crisis opleveren in de gemeenschappelijke euromunt en het economisch experiment van onbekwame EU leiders. – Het is de enige oplossing om de Grieken weer een baan te verschaffen door Griekse producten weer internationaal concurrerend te maken voor Griekenland en daarvoor de EU zal moeten verlaten. Echter, reken erop dat de EU-leiders zullen kiezen om het ‘blikje’ nog verder te trappen op de weg naar de afgrond, dat wordt de oorzaak voor nog meer problemen in de toekomst.

 

De draconische financiële maatregelen tegen hun eigen burgers, die de westerse wereld leiders in Europa, Japan en de VS implementeren vanwege het failliete beleid van hun land en hun balansen, zijn regelrecht bedrog. Het maakt de kloof tussen arm en rijk, alleen maar groter, de rijken verlaten het land, samen met hun bedrijven en gecreëerde banen.

 

Deze overdracht van rijkdom van de burgers aan de schatkist van de overheid is schaamteloos, evenzo de ‘haircut’ in de Cyprus aantoonde; waar spaarders gedwongen werden de banken te betalen voor hun eigen falen.

 

Goldman Sachs Bank eigendom van de Rothschilds, en andere banken vergrootten op frauduleuze wijze de Griekse staatsschuld door valse verliezen te creëren. Deze opgeblazen Griekse schuld wordt nu gebruikt als het instrument om waardevolle Griekse activa buit te maken, zoals eilanden, havens, nutsbedrijven, etc.. Volgens de Britse MI5 intelligentie, was ECB-president Mario Draghi het brein achter dit Griekse plundering plan. Dat is de reden waarom voormalig Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis publiekelijk Goldman Sachs een leegzuigende vampier noemde.

 

Het Griekse faillissement veroorzaakt in wezen het faillissement van de IMF, de ECB en de Federal Reserve Board, hoewel de functionarissen van deze instellingen dit feit negeren en doen alsof het niet het geval is. Echter, dat is wel de reden dat ze de Griekse NO STEM negeren, en de Griekse regering met geweld bedreigen, tenzij ze Griekenland t.b.v. zichzelf kunnen plunderen om het zgn. te redden, ze hebben gewoon het geld nodig om zelf overeind te blijven. De Griekse situatie verandert snel in totale (wereld) revolutie.

 

Zelfs het gehele Griekse parlement en hun families zijn met de dood bedreigd door de RK maffia. Uit de laatste opiniepeilingen blijkt dat bijna 80% van het Griekse volk het niet zal accepteren als hun NO jegens de EU gangsters door het Griekse parlement ter zijde wordt gelegd, het wordt gezien als gebrek aan respect voor deze uitslag. Als dezelfde mensen die net de bezuinigingsmaatregelen hebben verworpen en nu een slechtere deal die de EU biedt, als waarvoor een paar weken geleden het parlement een landelijk referendum aanbood. Verschillende wetgevers hebben hun verontwaardiging hierover uitgesproken. Plus, er zijn berichten in de media die deze deal karakteriseren als een volledige overgave van Griekenland. Terwijl Tsipras werd behandeld als een geslagen hond zonder andere keuze dan afstand te nemen van de jarenlange anti-bezuinigingsargumenten.

 

Nu zijn het nog grotere opgelegde bezuinigingen geworden, die miljoenen meer verarmde-werklozen Grieken het hardst treffen, met inbegrip van de reeds slecht betaalde gepensioneerden die nog minder ontvangen. Dit is in overeenstemming met Agenda 21, om gepensioneerden helemaal uit de maatschappij te verwijderen, de zgn. ‘onnuttige eters’. –

 

Verdere doorvoering van de privatisering van staatsbedrijven wat eerder beschouwd werd als off-limits. De tactiek is om Griekenland te veranderen in een nachtmerrieachtig totaal geplunderd onherbergzaam land. – De Griekse soevereiniteit is voor goed verloren, het land wordt opnieuw schandelijk bezet, het is een door de Trojka gecontroleerde kolonie geworden. Tsipras is een moderne verrader die zijn land verkocht aan de RK Maffia. Hij zal voor dit akkoord herinnerd worden als het nieuwe Griekse Versailles. – Lezers doen er goed aan zich te realiseren dat dit slechts het begin is; spoedig zal de RK Maffia op dezelfde wijze andere EU-landen koloniseren.

 

Kapitaalcontroles:

Verwacht dat binnenkort ook in de EU, ‘kapitaalcontroles en een ‘cashless’ society haar intrede zal doen. In combinatie met al de spionage capital-controlsworden de fundamentele rechten van de mens voor vrijheid, privacy en andere primaire rechten vernietigd. Het is allemaal onderdeel van Agenda 21 samenzwering. Uiteindelijk verdwijnen de failliete empires met de Noorden zon, en deze keer zal het niet anders zijn.

 

In tegenstelling met de huidige economische situatie: Had de 19e eeuw redelijk stabiele prijzen, evenals de snelste loongroei met groeitempo van het BBP in de menselijke geschiedenis. Ernstige inflatie van consumptieprijzen begon pas in de jaren 1970, toen de Amerikaanse reserve munt haar nieuwe flexibele, aanpasbaar, uitbreid-bare, super-duperende fiat geld munt in dienstkwam. Sindsdien zijn de kosten van levensonderhoud tot ongeveer 600% gestegen. En het tempo van de economische groei is gedaald.

 

Mario Draghi vermeldde deze feiten niet, toen hij onlangs zijn euro-ontwaarding aangekondigde. Maar dat doet er nauwelijks toe. Het werkelijke doel van de EU QE is dezelfde als het werkelijke doel van de Amerikaanse versie was – te voorkomen dat hun trawanten krijgen wat ze verdienen.

 

Zij bezitten honderden miljarden euro’s aan Europese overheidsobligaties – die nu verhandeld worden voor de hoogste prijs en de laagste rente ooit eerder in de geschiedenis waargenomen. Zo werden velen gekocht met negatieve rendementen.

 

En nu, met de vergrijzing van de bevolking, de stijgende schulden, toenemende reguleringen, stijgende kosten van levensonderhoud, stijgende belastingen en dalende inkomsten, is er bijna geen manier over waarop deze staatsobligaties waard kunnen zijn wat speculanten ervoor betaalden.

 

Hoe kunnen de insiders hun geld nog terugkrijgen? De ECB komt met de redding! Ze belooft $ 1,3 biljoen aan de financiële ‘elite’ over de komende 21 maanden – voor het kopen van staatsobligaties en andere dubieuze verplichtingen tegen een bedrag van € 60 miljard euro per maand, met extra injecties tijdens de volgende drie maanden om dekking te bieden tegen een eventueel default van Griekenland.

 

In de Verenigde Staten, eist de ‘commander-in-chief’ bewondering op voor iets wat hij niet heeft gedaan. In de EU, is het de centrale ‘bankier-in-chief’ die bewondering opeist voor iets dat niet de moeite waard is te doen. Geen van beiden doet wat ze zouden moeten doen.

 

Kaartenhuis:

Dit hele Kaartenhuis staat op omvallen en ter aarde te crashen, voor eens en voor altijd – en de Fall-out zal zowel Catastrofaal als onomkeerbaar zijn.

 

House of CardsDe zogenaamde recovery is niets meer dan een illusie, maar dat waren ook de één-nachts internetbedrijven, of de onhoudbare prijzen van het onroerend goed – een luchtspiegeling uitsluitend gedreven door de lage rente.

 

En hier is het meest cruciale wat je nodig hebt om te begrijpen: De Federal Reserve en de ECB zitten nu bekneld in een ijzeren tang. – Als ze ontkennen dat deze vooruitgang echt is, geven ze toe dat hun 25-jaar lang experiment een mislukking is geweest. Dat is waarom ze niets anders kunnen doen, dan de luchtspiegeling van de illusie omarmen, alsof alles is opgelost, en weer beginnen met het verhogen van de rentevoet.

 

Wat de geschiedenis eerder heeft aangetoond gaat weer gebeuren. Dingen komen crashend terug naar beneden, sneller dan ze omhoog gingen. En in tegenstelling tot alle andere recente voorbeelden, deze keer zal er geen gemakkelijk geld meer zijn om opnieuw de luchtbellen op te blazen.

 

De centrale banken zitten volledig zonder geld. Ze hebben geen ‘aas’ meer in hun mouw. Elke konijn is reeds uit de hoed getoverd. Dus beleidsmakers, centrale bankiers en de overheid zelf zullen worden gedwongen om werkeloos toe te kijken, omdat de markt gedreven rente-explosie toch plaats vindt, en de gevolgen ervan zich snel zullen verspreiden.

 

Het hele monetaire systeem zal tot stilstand komen; rekenen er niet op dat je je geld nog terug krijgt uit je bank. Haal je cash nu van de bank, nu het nog steeds mogelijk is; koop goud, zilver en andere materiële vaste activa.

 

De Saoediërs en andere Golf monarchieën kopen grote hoeveelheden zilver, feitelijk alles wat ze in handen krijgen, zodat ze een deel van hun fortuin kunnen behouden in geval van een monetair systeem-brake-down, een verandering van regime, en daaropvolgende bevriezing van hun bankrekeningen. Zie de grafiek die laat zien hoe olie wordt omgezet in zilver.

 

Immers, het is geen geheim meer dat onder alle omstandigheden in een crisis, CASH KING is.

 

White Dragon Foundation:

De White Dragon Foundation ontving ook een nieuwe bevestiging van de Fed, dat ze al langer dan algemeen gedacht werd, failliet zijn. Sommige senior Aziatische bankiers die een ontmoeting hadden met Alan Greenspan – toen hij hoofd van de Fed was – en met de toenmalige Amerikaanse vicepresident Al Gore om te vragen over de teruggave van het Manchurian goud dat de Fed verplicht is aan ze te retourneren. Zei Greenspan “dat de Fed het goud dat ze verschuldigd zijn niet konden terugbetalen, omdat ze geen goud hadden.” Greenspan zei ook dat de Fed in plaats daarvan ook geen biljarden aan dollars in contant geld konden geven “omdat de regering failliet was.” In plaats daarvan, vertelden ze de bankiers, dat ze een “master-handelaarslicentie” kregen aangeboden. Nadat ze de Federal Reserve Building in New York hadden verlaten, gingen ze naar een Starbucks voor een kopkoffie. Terwijl ze hun koffie dronken ontplofte hun auto. Ze namen meteen een metro naar het vliegveld en de eerstvolgende vlucht naar de Filipijnen.

 

Anekdote over schuldgeld:

“Het regent, en het stadje ziet er helemaal verlaten uit. Het zijn moeilijke tijden. Iedereen zit in de schulden, en iedereen leeft op krediet.

 

“Plotseling, komt een rijke toerist naar het stadje. Hij gaat naar het enige hotel, legt een 100-eurobiljet op de receptie balie en gaat naar boven om de kamers te inspecteren om één uit te kiezen.

“De eigenaar van het hotel neemt het 100 eurobiljet en loopt naar de slager om zijn schuld te betalen. “De slager neemt het 100 eurobiljet en loopt naar de varkensfokker om zijn schuld aan hem te betalen.

“De varkensfokker neemt het 100 eurobiljet en loopt naar z’n brandstof leverancier om zijn schuld te betalen voor de geleverde brandstof.

“De brandstofleverancier neemt het 100 eurobiljet en loopt naar de prostituee om zijn schuld te betalen, die in deze moeilijke tijden hem haar diensten op krediet leverde. “De prostituee rijdt met het 100 eurobiljet naar het hotel om haar schuld aan de hotelhouder te betalen voor de kamers die ze huurde toen ze haar klanten daarheen bracht. “De hoteleigenaar legt dan het 100 eurobiljet terug op de toonbank, zodat de rijke toerist niets zal vermoeden. “Op dat moment, komt de rijke toerist terug van z’n inspectie van de kamers en neemt zijn 100 eurobiljet op, nadat hij had gezegd had dat hij geen van de kamers wilde huren en verlaat het stadje. – “Niemand verdiende iets. Maar, de hele stad is nu zonder schuld en kijkt naar de toekomst met veel optimisme.

 

“En dat, geachte lezers, is hoe overheden vandaag de dag hun zaken doen.”

 

 

Nationaal Default, Instorting van de Dollar, Wereld Economische Crisis | Jim Willie (Deel 1)

 

Onderwerpen die worden besproken: De meeste ‘goed opgeleide mensen’ zijn zo dom als een lantaarnpaal. Spaargeld zal worden uitgeroeid. Koning dollar is dood op het moment de ‘marktwaarde’ van de munt begint te stijgen, zoals nu gebeurt.

Er zijn verbijsterend veel ‘triggers’ waarmee de uiteindelijke ineenstorting kan beginnen. De VS zeggen dat ze 8.500 ton goud hebben, terwijl China mogelijk 20.000 ton heeft. Binnenkort zullen allerhande valuta’s door goud of zilver worden gesteund. QE veroorzaakt een catastrofe. – WORDT dringend WAKKER, als je spaargelden zijn op de verkeerde plaats en zullen verdwijnen.

Topics:

 • Wat is het verschil tussen geld, wettig betaalmiddel, en de dollar? ►0: 27
 • Triggers waarop het financiële systeem kan crashen ►7: 44
 • Hoe wordt de stijgende Amerikaanse dollar opkomende markten beïnvloedt? ►18: 46
 • Grote westerse banken worden geconfronteerd met instorting als gevolg van default in Griekenland en Oekraïne ►26: 07
 • Vervolg in DEEL 2 ►http: //bit.ly/Willie—2
 • Hoe de teruglopende olie productie de financiële sector zal treffen.
 • En kan de economie nog worden gered? 15.33

 

 

Russian TV: Cabal Defeat is Looming

This documentary reveals how 26 underground bases were mysteriously destroyed between August 22, 2011 and January 2012 — and explores who may have done it. The Russians explore uncomfortable truths with remarkable new detail and clarity, including the transfer of Nazi scientists to America after World War II under Project Paperclip. – Never before has a major television series so thoroughly revealed the international alliance that has formed to encircle and defeat the Cabal.