Onze vrijheid wordt beschermd door God, Goud, Geweren, en Cash

 

Overheden zijn partners in de criminele Khazarian Maffia

Dankzij de ‘uitvinding’ van het privé centraal bankieren, creëerde de misdaad cabal voor zichzelf een gigantisch welvaartpotentieel. Mensen zullen zich afvragen wat ze met al dat geld doen? – Het belangrijkste concept is woeker, algemeen bekend als geldlenen, en dat belasten met rente over de leningen. Feitelijk is de rente die moet worden opgebracht voor een lening bedoelt als vergoeding voor de aanwending van iemand anders hard verdiende centen. Maar een vergoeding van rente in ruil voor het gebruik van geld dat uit lucht wordt gemaakt en niets heeft gekost, is overbodige rente.

 

Voor een lening van € 70.000 op 30-jarige basis, betalen mensen een totaal van € 172. 000. Ten opzichte van de oorspronkelijke € 70.000, is dat 2,5 keer meer dat aan de bank wordt terugbetaald! Het is tijdwaarde voor geld, maar niet voor geld van de bank dat is gemaakt uit niets, dat zijn onnodige rentekosten.

Het mondiale monetaire systeem is met opzet ontworpen als de grootste bedriegerij in de menselijke geschiedenis, het is de allergrootste diefstal, en de belemmering van onze vrijheid.

Het privé Bank-kartel is volledig geïntegreerd met de overheid, er is geen verschil tussen bankiers en politici. Dat is de reden dat regeringen niets willen veranderen want ze zijn medeplichtig partner in deze grootste misdaad allertijden jegens de mensheid. Een politieke machtseconomie is gecreëerd, waarin politici worden omgekocht om concurrenten uit de markt te werken.

 

Dit geschiedt dagelijks door duizenden banken, bovenstaand voorbeeld is slechts één zandkorrel in de woestijn. Kijk naar al de financieringen die plaatsvinden voor fabrieken, hotels, huizen, machinerieën, apparatuur, gebouwen, auto’s, studieleningen, creditcards, vliegtuig leasing en zo verder. In totaal is dit een gigantische stroom aan rijkdom voor het bancaire kartel, gegenereerd door geld dat werd gecreëerd uit het niets en in existentie kwam ​​als schuld; in het kort dit geld, zou naar de mensen moeten gaan die producten produceren en diensten leveren.

 

Denk eens hoe hoog de levensstandaard zou kunnen zijn voor alle mensen op aarde. En het allerergste is: Al dit geld wordt besteed om macht te kopen. Dit geld wordt besteed door het ‘misdaadkartel’ om macht en controle te kopen over andere mensen, instellingen en landen.

 

Met het doel de levensstandaard te verlagen om het volk afhankelijker te maken

Om invloed op alle machtscentra in de wereld te verwerven, kochten ze en kopen ze controle over Big Business – Exxon, Shell, P & G, Nestle, Unilever, Philips, de meeste MSM-publicaties, de meeste persbureaus, filmstudio’s, politici, vakbonden, noem het maar op.

Deze stroom van rijkdom wordt gebruikt om vooral de controle over oppositie partijen in de politiek te verwerven, opposities die zich verzetten tegen het huidig proces. De Khazarian Maffia cabal is eigenaar van praktisch alle hedendaagse spelen – incl. de Olympische Spelen, en het maakt ze niet uit wie het spel wint. Als eigenaars van alle spelen, winnen ze altijd!

Zo hebben ze via de Wereldbank en het IMF alle naties opgekocht, in tegenstelling tot wat wordt gezegd, komt het geld dat besteed wordt door deze instellingen niet terecht bij het volk, maar gaat naar de politici – om een efficiënte dictatuur op te zetten. Met meer mensen in de bureaucratie, voor betere controle over het volk, voedselketens, gezondheidszorg, en de handhaving van hun monetair system.

 

Er bestaat geen ideologie, het gaat alleen om geld, macht en bezit, dat is het enige wat ze willen hebben. Welvaartszorgoverheden worden met hun hele hebben en houden opgekocht, om deze landen als eerste te gebruiken voor de invoering van de Nieuwe Wereldorde (NWO). Ze willen geen sterke naties, wat ze nodig hebben zijn afhankelijke naties met bevolking die afhankelijk is van de bijstand. Dat zijn hun kandidaten voor politieke onrust, en die staan uiteindelijk meer open voor de invoering van NWO om daarmee een einde te maken aan de door de cabal zelf veroorzaakte chaos, onder het motto ‘vrede’ te brengen.

 

Ze kunnen ons zoveel belasten als ze willen. Ze kunnen negatieve rentetarieven opleggen en ons straffen voor het sparen van geld. Ze kunnen voorkomen dat we geweren of sigaretten kopen, of iets anders dat ze afkeuren.

 

Wanhopige burgers staan in het algemeen meer open voor de invoering van de NWO, die zal worden geïntroduceerd onder het mom van de ‘vreedzame oplossing’ voor de door de cabal gecreëerde chaos! Een ordinaire P-R-S-opzet, creëer het Probleem – wacht op de Reactie – voer dan de Oplossing in van de cabal. Hun plan is elke natie te verzwakken door hoge werkloosheid, hoe meer werkelozen hoe beter, zoals nu al jarenlang gebeurt in Amerika en de EU; confiscatie van bezittingen en inkomsten door belastingen en bezuinigingen – de naam van het spel is MACHT. Onze overheden willen en mogen deze crisis niet oplossen, zij hebben de opdracht de levensstandaard van de bevolking te verlagen om ze afhankelijker te maken van de hand-outs door de overheid. Er wordt niets opgelost er komt geen verbetering, geen crisiseinde, om zo de mensen meer bereid te maken voor de acceptatie van de invoering van hun Nieuwe Wereld Orde.

 

Ons Antwoord is; “Eindig alle Centrale Banken”

Wij mensen hebben de verplichting het Centrale Bank monster te doden. De tijd raakt op. Het is niet overdreven, je kunt het alom je heen zien, de World Trade Organisatie – WTO, Wereldbank Centrale Bank – BIS – World Health Organisatie – WHO, de Europese Unie, de NAVO, dat zijn allemaal op elk gebied voortschrijdende centralisaties van de macht in ons leven, zoals ook geschiedt in de voedselketen, de biotechnologie, de energievoorziening, de geneeskunde, de media, en de rest. De macht is geconcentreerd in handen van een paar mensen en bedrijven onder de noemer van ‘globalisering’. Voorlopig hebben we nog steeds onze vrijheid, en ‘vrije’ verkiezingen – om zonder gebruik van stemcomputers – regeringen omver te werpen. Zoals in Italië is gebeurd!

 

Gelukkig zijn velen in het hoogste echelon van onze samenleving aan het ontwaken, hoewel slechts 1-3% van de bevolking, zullen zij in staat zijn anderen te overtuigen van de vereiste noodzakelijke verandering in onze maatschappij. Deze verandering gaat gebeuren als elke dag meer en meer mensen zich bewust worden wat er werkelijk aan de hand is. Misschien dat je buren of vrienden het niet begrijpen, wat een slechte zaak is, maar feitelijk zijn zo heel veel mensen ook weer niet nodig om de noodzakelijke veranderingen te forceren.

 

Velen in het topechelon vervullen in de samenleving belangrijke posities in organisaties en verenigingen. Zij hebben voldoende aanzien en invloed om hun collega’s te motiveren en ze te ONTWAKEN, om zodoende meer bewustheid onder de bevolking te bewerkstelligen over wat werkelijk gaande is. Door uit te leggen dat in realiteit onze samenleving wordt geregeerd door een bende criminele oplichters.

 

Er is niet één redder voor onze wereld. Er zijn vele redders. Wanneer veel mensen wakker worden, zullen we zegevieren.

Eenvoudig gesteld: Maak Een Actieplan om te Strijden voor de Vrijheid van je Land.

Je Vrijheid wordt beschermd door God, Goud, Geweren, en Cash

Marcel Dassault was een jood, hij bouwde jachtvliegtuigen voor het Franse leger. Tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog weigerde hij samen te werken met de Duitsers en werd daarom naar Buchenwald gestuurd. Hij vertelt; “ik overleefde omdat ik veel geld bij me had.”

 

“Zonder contanten heb je pech. Je kunt alleen dingen kopen via de banken. En banken zijn praktisch overheidsinstellingen; ze doen wat de centrale banken zeggen.”

 

Als ze ons hadden willen doden, konden ze simpelweg onze rekeningen bevriezen onder verdenking van alles: het witwassen van geld, belastingontduiking, steun aan het terrorisme. Omdat ze ‘terrorisme’ kunnen definiëren als elke vorm van vrijheidgerichte oorzaak, hebben ze daarvoor geen wetten noch gerechtelijke bevelen voor nodig. Ze doen het gewoon als onderdeel van hun financiële regelgeving.

 

Regeringen worden altijd gerund door insiders. Ze proberen altijd om de rest van ons onder controle te houden. Maar ze hebben nog nooit een tool als internet gehad.

 

De enige reden dat mensen zo lang zo vrij zijn gebleven, is omdat ze echte contanten hadden – goud. En ze waren goed bewapend. Het was waarschijnlijk een combinatie van God, Goud en Geweren die in het bijzonder Amerika vrij en welvarend maakte. Ze hadden geen priesters of paus nodig om hen in contact te brengen met God. Ze konden de Bijbel zelf lezen. Dat maakte ze onafhankelijk.

 

Goud was echt contant geld. Ze hoefden niemand toestemming te vragen om zaken met elkaar te doen. En je moet mensen met geweren wat respect geven, of op zijn minst wat ruimte.

 

Maar nu gaat dit allemaal verdwijnen. Het ziet er overal naar uit alsof mensen onder de duim van de autoriteiten zitten.

De meesten van hen aanbidden tegenwoordig de regering. Wanneer ze het dal van de dood binnengaan, zoeken ze naar de roede van de sociale zekerheid om te betalen voor hun pensioen en gezondheidszorg, en om gratis opiaatpillen te verkrijgen. Ze hebben echter nog steeds hun geweren. Maar als de overheid de controle over contant geld en het banksysteem krijgt, zullen de wapens hen weinig goed doen. Terwijl je creditcard niet werkt.

 

De tragedie met goud is dat sinds de bankster-cabal het in 1971 uit het geldstelsel haalde, de mensen geen echte valuta meer hebben. Tegelijkertijd lijken mensen hun waardering voor dit edelmetaal met al zijn unieke eigenschappen grotendeels te hebben verloren, terwijl goud het financiële systeem kan beschermen door haar ondersteuning ervan. De meeste mensen hebben alleen schulden. Ze kopen huizen met schuld. Ze kopen auto’s met schuld. Snijd het krediet af en ze hebben niets.

 

De afgelopen 47 jaar hebben de meeste mensen schuld gebruikt om hun levensstandaard te verhogen terwijl hun inkomen stagneerde. Meer, sinds kort gebruiken ze schuld niet om vooruit te komen, maar gewoon om op dezelfde plek te kunnen blijven.

 

Sinds het begin in 2008 kon de kloof tussen de reële beschikbare inkomens en de kosten van levensonderhoud niet langer worden opgevuld door kredietuitbreiding. Met andere woorden, in tegenstelling tot voorgaande jaren sinds 1980 is de situatie heel anders geworden en dit is een voorbode van mogelijk grotere problemen. De consument wendt zich niet langer tot krediet voor extra consumptie – ze wenden zich tot krediet om hun huidige levensbehoeften te handhaven.

 

De schuldenlast van huishoudens staat weer op recordhoogte. Aan de onderzijde krijgen mensen studieleningen – die gemakkelijk te verkrijgen zijn – niet om naar school te gaan, maar om tv en bier te betalen. Studies tonen aan dat zij nu tweemaal zoveel kans hebben om studieleningen te gebruiken voor hun levensonderhoud dan in 2016.

 

De westerse wereld is een empire dat op schulden draait. Niemand wil tussen de Deep State ​​en het geld staan dat ze nodig hebben. En nu de vloed is begonnen, is de volgende fase van het drukken van grote bedragen begonnen, met als resultaat – Hyperinflatie.

 

Wanhopig om het geld te laten stromen, zullen de Centrale Banksters uitgaven en schulden opvoeren, de staatsschuld verder opblazen met biljoenen euro’s, de rentetarieven verder onderdrukken, en het gebruik van contant geld beperken om onze ontsnappingsroutes af te sluiten.

 

 

Schuld en meer schuld

De economie is gebouwd op schuld. De hele kapitaalstructuur – aandelen, obligaties en onroerend goed – is nu afhankelijk van te hoge schuld, en nog meer dat komt. In een correctie is de enige manier om te voorkomen dat de aandelenkoersen dalen en de economie krimpt meer schulden binnenhalen. Maar als dit een paar keer wordt gedaan, is de wereld snel over de Peak Schuld heen, dat wil zeggen ver boven de functionele limiet.

 

De schuld is gedurende een hele generatie drie tot zes keer meer en sneller gegroeid dan het inkomen. Dit maakt de oude 1,5-tot-1-verhouding van schuld tot inkomen ouderwets. Landelijk is het nu 3,5-tegen-1. Daarom zijn er nog steeds tekorten.

 

Elke euro in schuld die nu wordt toegevoegd, is een euro die niet kan worden terugbetaald, tenminste niet door een plausibele combinatie van economische projecties. Er is geen manier “uit de schulden te geraken” als het inkomen daalt terwijl de schuld nog steeds toeneemt.

 

Mensen moeten de vernederingen van een correctie ondergaan, waaronder een belangrijke reset op de aandelenmarkt. En dat gebeurt wanneer aandelen die meer dan overprijst zijn, en een schuldlast vertegenwoordigen die groter is dan 100% van het onderliggende vermogen.

 

De Global Currency Reset begint

De snelste, eenvoudigste en meest uitgebreide en praktische uitleg van de hele bank hervorming- en ‘currency reset‘-situatie vind je uitgelegd in het boek De Grote Ontwaking. Waarin alle punten met elkaar worden verbonden, zodat iedereen kan begrijpen wat er aan de hand is.

Wanneer de impact van geld of het gebrek ervan op ons individuele leven wordt beseft, is het tijd dat lezers tijd “investeren” in de kennis wat geld is, en wat voor soorten geld bestaan, en hoe geld werkt, of niet werkt!

Verwacht niet dat je na de eerste keer alles zult begrijpen maar wees bereid om meer tijd te besteden aan het bestuderen van dit onderwerp. Een goede gids is het boek DE GROTE ONTWAKING dat in begrijpelijke taal je informeert over de veelomvattende historisch, recent, en toekomstige details. Als je klaar bent en je hebt alles verwerkt, zul je een scholing hebben gehad die voor je leven en toekomst meer waard is dan goud.