Geld verdienen over de rug van het volk is gesanctioneerd door de overheid!

 

De monetaire zwartekunst

Het is allemaal fake, vals en nep. De moderne ‘magie’ van het creëren van geld uit lucht had zijn wortels in het oude Babylon, ongeveer 600 jaar voor de geboorte van de Messias – Jezus Christus. De beoefenaars van dit ambacht zijn in de geschiedenis bekend als de “geldwisselaars” met het doel; “wissel je geld van jouw hand in die van hen”.

 

Vroeger accepteerden de mensen edelmetalen die door de kerk en de kroon in munten werden geslagen als ruilmiddel onder de voorwaarde van woekerverbod, oftewel het in rekening brengen van rente. Woeker is geld verdienen door nep geld uit te lenen, of geld uit niets te maken en dat uit te lenen, wat heden ten dage nog steeds op kolossale schaal gebeurt.

 

Zodoende werd het middeleeuws Christendom beschermd door het verbod op woeker. Joden begonnen zich te specialiseren in geldleningen en andere praktijken gebaseerd op berekening van rente, dat voor christenen verboden was. Zowel de boeren als de aristocratie werden uiteindelijk door de woekeraars drooggezogen, terwijl er vanwege hun financiële macht in heel Europa zelden opstanden, gevangenneming en uitzetting van Joden plaatsvond.

 

Deze tovenaars in de monetaire zwarte kunst gaan nu door het leven met de moderne term van bankier, maar beoefenen hetzelfde kwaad als hun voorganger. Inmiddels met geavanceerdere methoden van beroving van de armen om het aan de rijken te geven, een modern ziek en verwrongen Robbin(g) Hood gebeuren. Het geld wordt “gecreëerd” in een op schuld gebaseerd monetair systeem. Geld ontstaat pas als er krediet wordt verstrekt. Deze magie wordt vergroot door de uitvinding van ‘fractionele reserve banking’, waarmee de fraudeurs 10 keer het zojuist gecreëerde bedrag kunnen uitlenen aan andere nietsvermoedende slachtoffers.

 

Van Goudsmid naar Bankster

Gouden munten, juwelen en andere kostbaarheden werden gedeponeerd bij goudsmeden en geldschieters die meestal dezelfde waren – zgn. lening-haaien die daarmee rijk en machtig werden.

 

De goudsmid die bankier was geworden had zich gerealiseerd, dat door het stortingsbewijs aan de depositohouder overdraagbaar te stellen in plaats van aan de individuele deposant, het gemakkelijker zou zijn dit bewijs over te dragen aan derden, zonder de noodzaak van een handtekening. Men realiseerde zich ook dat er maar heel weinig deposanten ooit terugkwamen om hun goud of zilver op te eisen.

 

Omdat de mensen nog niet hadden geleerd voor zichzelf na te denken, begonnen de bankiers te profiteren van dit weinig bekende feit dat het in bewaringgegeven goud of zilver zelden door deposanten werd opgeëist. Dus konden ze handig hiervan profiteren. Om zo extra inkomsten te creëren door het meerdere keren uitlenen van goud/zilver dan ze in hun bezit hadden, en in dit proces hierover de rente te incasseren. “Niemand zal wijzer worden, niemand raakt gewond, we worden rijk en de wereld is inderdaad een heel gelukkige plek!” Dit was hun grootse aandeel voor zelfverrijking.

 

En zo was Fractionele Reserve Banking ontstaan. Of gemaakt, rekening houdend met degene die het vertelt. – Jezabel, de bruid van Baäl, de Koningin van de hemel, de Geest van Babylon, groef haar nagels diep in de financiële huid van de wereld. De wereld werd daardoor een echt ongelukkige plek.

 

 

Geld verdienen over de rug van het volk is gesanctioneerd door de overheid

Ze leerden geld verdienen over de rug van de mensen met de goedkeuring van hun eigen overheid. Het werkte als volgt: de goudsmeden betaalden deposanten 5% rente op hun goud. Vervolgens brachten ze 5% rente in rekening voor het “geld” op het ontvangstbewijs dat ze uitleenden. Zo lenen ze tien keer de originele goudaanbetaling uit voor nep ontvangsten. De depositeur verdient 5%, terwijl de banksters 50% verdienen op het in bewaringgegeven goud! Eigenlijk is het niet verdienen, maar gewoon stelen. Dit is gewoon ordinaire diefstal!

 

Zo ontstond papiergeld dat op een gegeven moment werd beheerd door de Tempeliers. Woekerrente ontwikkelde zich en groeide met het aantal oplichters. De geldschieters raakten gewend aan de immorele voordelen die ze op slinkse wijze uit hun handeling verkregen. Ze konden zo geld creëren vanuit absoluut niets.

 

Ze verkregen hun controle over het volk door het proces van afwisselend gemakkelijk geld/strakke geldcycli. Door geld gemakkelijk te lenen, wordt de hoeveelheid geld in omloop vergroot. Als de geldwisselaars tevreden waren omdat voldoende stommeriken in hun aas hadden gebeten klapte de val dicht, en zo gebeurt dat nu nog steeds.

 

Plotseling wordt de geldhoeveelheid aangescherpt. Ze maken het geld lenen moeilijker of onmogelijk, wat resulteert in de vermindering van geld in omloop. Het eindresultaat is dat een deel van de mensen die een lening hebben afgesloten niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Omdat ze niet meer in staat zijn nieuwe leningen af te sluiten gaan ze failliet, en moeten ze hun activa aan de geldschieters overdragen voor centen tegen de euro.

 

Deze truc wordt ook vandaag nog steeds toegepast om wereldwijd het financiële levensbloed uit het volk te zuigen. Het wordt bestempeld met gepolijste woorden zoals “boom en bust”, “de conjunctuur”, “inflatie”, “recessie”, “depressie” en dat brengt jou en mij in de war en verdoezeld hun duistere magie. De taal is veranderd, maar de fraude is dezelfde gebleven. En de wereld is inderdaad een veel minder gelukkige plaats dan voorheen geworden.

 

Jezus Christus was een bedreiging voor dit despotisch systeem

Een nieuwe unie tussen Babylonische religies, het Babylonische bankwezen en de Babylonische wet bracht de wereld terug in slavernij. Toen de Romeinen de natie van Israël veroverden, kort voor de geboorte van de Messias Jezus Christus; plaatsten zij een “marionettenregime” in Israël, om feitelijk de harde realiteit te maskeren dat de Israëlieten een Veroverd volk waren. En omdat de “Wet” vaak werd beheerd door het “priesterschap” in deze oude culturen, werd een groep priesters die bekend stonden als “Farizeeërs” samengevoegd met de Romeinen om het gewone Israëlische volk te misleiden, te verwarren, te plunderen en tot slaaf maken.

 

Omdat  was voor hun onderdrukking en hun dictatoriaal systeem; spanden ze samen om Jezus aan het kruis te nagelen. De Farizeeërs waren directe deelnemers aan deze wetteloze samenzwering om deze onschuldige man te vermoorden; ook al lijkt het erop dat het Romeinse soldaten waren die de executie daadwerkelijk verrichtten.

 

Het feit dat de religie van de Farizeeën nooit is geregistreerd als zijnde uitgestorven, geeft aan dat zij en hun praktijken van slavenhandel ​​tot op de dag van vandaag nog steeds voortzetten. In hun eigen literatuur geven de moderne beoefenaars van het “rabbijnse jodendom” rustig toe – dat zij de overlevenden zijn van deze oude Farizeeërs.

 

Jezus Christus probeerde de geldwisselaars te elimineren

Jezus Christus en zijn volgelingen zijn gekruisigd omdat ze zich moedig uitspraken tegen deze criminele boosaardigheden van de Romeinen en hun valse Israëliet-farizeeërs. De Romeinen waren reeds volgelingen van diezelfde Babylonische slavenhandelsgedragscode. Dit geeft aan dat de verbinding tussen de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs meer dan een toeval is. Dit geeft ook aan dat op enig moment in de oude geschiedenis; de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs van Israël; uit dezelfde culturele voorouders voortkwamen.

 

Vóór de geboorte van Jezus Christus, rond 50 jaar voor Christus, was het Julius Caesar die werd vermoord toen hij de controle over het monetaire systeem van het koninkrijk overnam, door munten te slaan voor gebruik in de dagelijkse handel. Met de overvloedige toevoer van echt geld bloeide het koninkrijk, het bedrijfsleven floreerde en iedereen profiteerde ervan. Iedereen, behalve de geldwisselaars, wier lucratieve inkomsten de kop werd ingedrukt, doordat hun controle over de financiën van de natie onder hen vandaan was getrokken.

 

Verandering was reeds ondergronds aan het broeien toen de steun voor Caesar begon af te nemen. De verminderde macht van de geldwisselaar zou niet lang de status quo blijven. Ze handelden samenzweerderig om de controle over te nemen van Caesar, die kort daarna werd vermoord. Het duurde ook niet lang voordat de corruptie volledig was teruggekeerd. De belastingen stegen en de geldhoeveelheid verminderde met 90%, waardoor bedrijven faalden, mensen hun huizen en land verloren en armoede weer de norm werd. Klinkt bekend?

 

Ze verkregen hun controle door het alternerende proces van gemakkelijk geld/strakke geldcycli door te voeren. Door geld gemakkelijk uit te lenen, werd de hoeveelheid geld in omloop verhoogd. Als de geldwisselaars tevreden waren dat voldoende sukkels in het aas hadden gebeten, klapte de opgezette val dicht.

 

Plotseling werd de geldhoeveelheid aangescherpt. Bijgevolg werd het moeilijk of onmogelijk leningen te verkrijgen, wat resulteerde in een vermindering van de geld hoeveelheid in omloop. Het eindresultaat was dat een deel van de mensen niet in staat was hun leningen terug te betalen. En omdat ze niet in staat waren nieuwe leningen af te sluiten, gingen ze failliet en moesten ze hun activa aan de geldschieters verkopen tegen centen op de euro. Deze truc wordt nog steeds gebruikt, om het financiële levensbloed over de hele wereld uit het volk te zuigen.

 

Dit heet in geraffineerde termen “boom en bust”, “de conjunctuur”, “inflatie”, “recessie”, “depressie” en het houdt ons allemaal blind, en brengt ons in de war over hun duistere magie. De taal is misschien veranderd, maar de fraude is dezelfde gebleven. Waardoor de wereld inderdaad een veel minder gelukkige plaats is geworden dan deze zou kunnen zijn.

 

In plaats van zich in de geplunderde rijkdom te verblijden, was de markteconomie van Babylon volledig ontwricht. Babylonische Schriftgeleerden bewaarden een verzameling van kleitabletten, meestal voor het volgen van astronomische gegevens. Maar deze vermelden ook de prijzen van gerst, wol, dadels, mosterd, gember en sesam.

 

Na de dood van Caesar stegen deze grondstoffen enorm in prijs. Wolprijzen verdubbelden. Gerstprijzen stegen meer dan 10 keer. De rijkdom van de verovering van Caesar bracht geen extra rijkdom in zijn koninkrijk. In plaats daarvan leidde de instroom van zilver tot een toename van de geldhoeveelheid. Dat voor zilver betekende dat het goedkoper werd, terwijl de kosten van alledaagse goederen in overeenstemming stegen. Klinkt ook bekend. Deze spiraalvormige inflatie duurde minstens een decennium – dat leidde tot halvering van de waarde van de valuta van dat moment. Het was niet het eerste geval van inflatie in de oude wereld.

 

De geldwisselaars hadden reeds lang geleden, ongeveer 1000 na Christus, ontdekt dat de controle over de frauduleuze geldvoorraad hen niet alleen controle gaf over de bezittingen van de mensen, maar op een zeer geraffineerde wijze ook de controle gaf over overheden en het volk. Klinkt bekend.

 

De Levensstandaard

Inflatiebestrijding is belangrijk voor iedereen die zijn/haar levensstandaard wil behouden en inkomsten uit spaargelden willen veiligstellen. Helaas, begrijpen te weinig mensen het echte gevaar van inflatie met de gevolgen van hyperinflatie.

 

 

Voorafgaand rond 432 – 367 voor Christus deed Dionysius I van Syracuse het op de ouderwetse manier. Hij veranderde Syracuse in een machtige stad door brute militaire verovering. En zoals de meeste militaire staten, maakte hij grote schulden.

 

Om dit probleem op te lossen, riep Dionysius ‘alle drachme munten terug en herschiep ze in de waarde van twee drachmen. Zijn oorlogsschulden werden gehalveerd. Het nadeel was dat de prijs van al het andere goederen verdubbelde – spaarders en degenen die lonen verdienden werden geconfronteerd met een drastische daling van hun levensstandaard.

 

Sinds de uitvinding van currency heeft inflatie spaarders en loontrekkers geteisterd. Elke inkomensinvesteerder, gepensioneerde of bedrijfseigenaar moet de angst voor stijgende prijzen goed kennen, ook al is het de laatste tijd op dit front wat rustig. Hoe hoger de prijzen, hoe minder je kunt kopen met je spaargeld.

 

Het verborgen woekermechanisme is de oorzaak van de hedendaagse slavernij

In Engeland werd dit bedrieglijke systeem in 1694 officieel gesanctioneerd met het Rothschild-eigendom van de Bank of England. Door middel van het proces van maçonnieke revolutie en manipulatie werd hetzelfde systeem in bijna elk land ingevoerd.

 

Tegenwoordig is bankieren uiterst geavanceerd geworden, maar het verborgen en woekerachtige mechanisme erachter is hetzelfde gebleven. De Federal Reserve Bank, opgericht in 1913, is net zoals de Bank of England, en meer recent de ECB en de meeste anderen centrale banken, privébezit en maken geen deel uit van de overheid.

 

In theorie controleert de cabal zowel de Verenigde Staten, de Europese Unie als Groot-Brittannië en Japan via de nationale banken die allen eigendom zijn van deze criminele groep van particuliere-superrijke-individuen. In combinatie ‘adviseren’ deze centrale banksters elke overheid, en bepalen zij hoeveel papiergeld en munten elk jaar wordt uitgegeven. Dit is de zwendel waar al ons belastinggeld in opgaat.

 

De volgende fase van ontwikkeling voor internationale financiering is de afschaffing van contant geld, uitsluitend in het leven geroepen t.b.v. deze kwaadaardige praktijken. Daarna wordt de vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voor bankiers afgeschaft, samen met al het contant geld.

 

Het is hun bedoeling dat iedereen gebruikmaakt van creditcards/betaalkaarten, voor elk type commerciële transactie. Elektronische technologie, op deze manier gebruikt, en wijdverspreid verplicht gesteld, geeft de cabal volledige controle over elke man, vrouw en kind op de wereld.

 

Criminele geldoplichters

Het geld wordt “gecreëerd” in een op schulden gebaseerd monetair systeem. Geld ontstaat op het moment dat krediet wordt verleend. Je loopt een bank binnen, leent € 250.000 voor de aankoop van een huis, er wordt een aantekening gemaakt in het grootboek van de bank en voilà! Er is € 250.000 geschapen een bedrag dat voordien nog niet bestond, simpelweg omdat je op een stuk papier je naam hebt geschreven en hebt ondertekend met de belofte om die som geld terug te betalen, met rente erover.

 

 

Deze complete puinhoop waarin we ons nu bevinden is het resultaat van macht, hebzucht en criminaliteit op het allerhoogste niveau van de kerk en regeringen op de wereld. Het Vaticaan, de CIA en de Criminele Cabal hebben niet alleen sinds hun oprichting de controle over ons monetaire systeem verkregen, maar ze geloven ook dat ze hun macht hebben gekregen via satanische aanbidding en riten, waarin ze kinderen verkrachten, martelen en vermoorden, onder de benaming “Money Magic”; t.w. het creëren van geld uit het niets. Volgens hun geloofsovertuiging verkrijgen ze in ruil van hun criminele meesters de macht het frauduleuze geld te creëren dat de mensheid tot slaaf maakt en verantwoordelijk is voor hel op aarde.

 

Het is tijd dat mensen voor zichzelf gaan nadenken, en begrijpen wat er werkelijk al eeuwenlang aan de hand is, i.p.v. zich volledig te laten uitknijpen door een groepje criminele maffiose.

Elke overheid en autoriteit inclusief het gerechtelijk circuit, multinationals, de farmaceutische industrie en gezondheidszorg, zijn omgekocht om vrij baan te maken voor hun sinistere praktijken ons te gijzelen in hun corrupt financieel systeem.

 

Gelukkig zijn tientallen jaren geleden patriotten ontwaakt die met gevaar voor eigen leven hiertegen ingaan. Als het machtige netwerk van de Deep State en haar marionetten niet wordt uitgeroeid, zal een draconisch systeem de mensheid in de ‘Nieuwe Wereldorde’ inlijven.

 

Maar gelukkig, dankzij de patriotten heeft het volk de macht dit te stoppen. Alle belangrijke feitelijkheden staan beschreven in het boek De Grote Ontwaking. Lees in gemakkelijk begrijpbare taal wat er is gebeurd en wat moet worden gedaan om deze maffia voorgoed uit de weg te ruimen, en mee te werken aan de grote ontknoping.