De perceptie van waarheid manifesteert zich vanuit geloof

Monarchie is deel van Deep State complot

Lopende biologische tijdbommen overal rondom ons heen 

PCR-test infecteert via Covid uitstrijkje

 

Het Overgangsproces

Net zoals een krankzinnige droom niet in twijfel wordt getrokken, trekken sommige mensen hun krankzinnig leven niet in twijfel. De implicaties van massaal slaapwandelen zijn duidelijk waarneembaar: met miljarden slapende mensen zijn de Deep State machthebbers, die wakker zijn, in het voordeel. Slapende mensen zijn gemakkelijk te controleren. Hun bewuste ziel bevindt zich in de mentale gevangenis, waar ze tijd, arbeid en energie krijgen toebedeeld. Die mensen hebben weinig of geen vrije wil. Lees het eeuwenoude Illuminati-Protocol 3:1;

 

“Ik kan u verzekeren dat we nu nog maar een paar meter van ons doel verwijderd zijn. Zodra de cirkel sluit, zijn alle staten van Europa geklemd als in een bankschroef.”

 

Mensen gedragen zich als schapen, en zullen zich nooit losmaken van de waanzin. Word wakker en blijf met beide benen op de grond staan om te vechten voor jouw vrijheid en een vrije wereld zonder dictatuur. Er is niet één redder van deze wereld. Er zijn vele redders, als tenminste mensen massaal wakker opstaan.

 

Als je naar de wereld van vandaag kijkt, is het verleidelijk te denken dat de wereldmaffia uit elkaar aan het vallen is. We zijn aangekomen, in het overgangsproces. De mensheid beweegt zich naar een hoger bewustzijn, en we hebben nu meer positieve energie op de planeet dan er negatieve is. Eeuwenlang functioneerden mensen vanuit het oud, negatief bewustzijn van oorlog, geweld, en wreedheid, met behoefte aan macht en geld. Dit is nu aan het veranderen. De verandering mag langzaam lijken, maar de mensheid verschuift in die richting naar vrede, samenwerking, respect en vriendelijkheid.

 

Te veel mensen kijken nog steeds elke avond naar het Tv-journaal en laten zich indoctrineren door leugens van mediamakers, voorzien van misleidende beelden. Deze kijkers accepteren onbewust de realiteiten van de mainstream media die gebaseerd is op leugens, om woede, angst en vrees te genereren. Houd ogen en geest open en word je ervan bewust dat de wereld gemanipuleerd wordt door corrupte politici en aanvoerders die de leiding hebben, welke op hun beurt gemanipuleerd en gecontroleerd worden door de meesters in de Deep State Crime Cabal. Waaronder ook behoren de door velen ‘bewonderde’ royalties van elk land met een monarchie.

 

Khazaarse bloedlijnen zoals de Rothschilds hebben gebruik gemaakt van officiële en niet-officiële reproductiemethoden om te infiltreren in koninklijke en aristocratische families. Zegt Leslie Gilbert Pine, een redacteur van Burke’s Peerage. De Rothschild bloedlijn staat in dit opzicht zeer op de voorgrond, zoals men mag verwachten.

 

De perceptie van waarheid manifesteert zich vanuit geloof

Alles komt samen. De DNA-wetenschap heeft het gordijn van de tijd opengereten en de Serpent binnen ons volk onthuld. Voor de juistheid: echte Joden zijn geen Semieten, en echte Semieten zijn geen Joden. Degenen die vandaag de dag “Joden” worden genoemd, zijn de volgelingen van de kwade entiteit die de Bijbel beschrijft als “die oude slang, de duivel”. – Vanaf de eerste eeuw van het eerste millennium stonden de Khazaren van Oost-Europa bekend als de geldwisselaars, het duivelse “Slangenvolk”, zoals de natie Israël heeft erkend.

 

De Satanisten hebben de macht over corrupte politici, en anderen die de leiding hebben binnen het volledige bestuurssysteem, zij zijn geest gecontroleerd om complete controle over de gebeurtenissen te waarborgen. Voor de buitenwereld – de kant die het publiek ziet – zijn deze Satanisten heel normaal, maar als ze zich veranderen, zijn het heel andere wezens. De grondlegger van dit hersenspoelproces is de Nazi ‘Engel des Doods’ Josef Mengele, die werd geholpen om na WO2 naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika te ontsnappen door het Archon bloedlijn netwerk dat de Amerikaanse Inlichtingendienst (CIA) en de Roomse Katholieke Kerk controleert. Zij wilden dat de ‘kamparts’ uit Auschwitz, zijn ziekmakende genetisch en geestcontrole onderzoeken voortzette, welke hij had uitgevoerd op Joodse kinderen in het concentratiekamp. Nationale grenzen doen er niet toe voor de Archon Crime Cabal leden; zij zijn één ‘wereldwijde familie’.

 

Voor veel lezers zal dit moeilijk te geloven zijn, maar moeilijk te geloven betekent niet dat het niet waar is, het betekent alleen dat de geesten die het niet kunnen geloven, het niet geloven en niets meer. Waarheid komt niet voort uit geloof, waarneming van waarheid komt voort uit geloof. Kijk naar de film BLADE uit 1998 die een nauwkeurig beeld geeft van wat er tegenwoordig gebeurt.

 

Phillip Eugene de Rothschild, een van de duizenden onofficiële nakomelingen van de familie voerde een gedetailleerde correspondentie met David Icke waarin hij de hiërarchie van de Misdaad Cabal uitlegt:

 

Aan de top staan de koninklijke families van Europa… Prins Philipdie op 9 april 2021 overleed op de leeftijd van 99 jaar, was de voornaamste biologische afstammeling van de ‘Reptielen’ zoals David Icke het noemt. Onmiddellijk onder hem zijn de mannen van mijn familielijn (Rothschilds) als de raad van ministers belast met logistiek en operaties. De huidige vorsten van Nederland, Spanje, Denemarken, België, Zweden, Noorwegen en enkele andere oude Oostenrijkse adel (Habsburgers) zijn de volgende in de occulte macht binnen deze samenzwering.

 

Hoeveel kinderen en mensen moeten nog lijden onder hun occulte mogendheid, voordat de mensheid volwassen en wakker wordt en de realiteit en het pure kwaad onder ogen ziet van de macht die hen en hun realiteit beheerst? Het containerschip Evergreen dat nog steeds in Great Bitter Lake in het Suezkanaal ligt, ligt daar niet alleen om het wereldwijde geldsysteem te breken, maar is duidelijk ook betrokken bij het opbreken van de gehele DS-infrastructuur, met vooral de illegale handel in mensen, kinderen, organen, wapens voor massavernietiging en drugs.

 

Bedenk; de DS-Grote Reset, als klimaatverandering, uitsterving, economische crisis, groene revolutie, en nu de Covid hoax, worden gepromoot om de bevolking af te leiden en bang te maken, teneinde een rechtvaardiging te verschaffen voor meer autoritaire controle zoals het dragen van gezichtsmaskers en sociale distantiëring, omdat het financiële bouwwerk van de private centrale banken reeds aan het afbrokkelen is, en nodig moet worden vervangen.

 

Al deze argumenten zijn gebaseerd op ondeugdelijke wetenschap, geproduceerd door omgekochte wetenschappers en criminele politici, om het met de lepel aan het publiek te voeren via MSM-propaganda. Covid is ontworpen als excuus in hun poging de financiële ineenstorting tegen te gaan en de macht te behouden. Dit alles zal echter niet langer werken, aangezien er nog meer veranderingen zullen volgen; d.w.z. verandering van het Zeerecht naar de Wet van het Land, waarbij rechters en advocaten wereldwijd worden uitgeschakeld, die na her-opleiding mogen terugkeren. De ineengestortte Centrale Bank economie, zal worden vervangen door onze volkseconomie, zonder schulden en alleen goud of activa gedekte lokale valuta, met vaste wisselkoersen, zonder inflatie.

 

De wereldwijde reset komt onder de GESARA-wet met de introductie van het onafhankelijk QFS-geldsysteem. Met de beëindiging van de medische maffia en drugsleveranciers. Te vervangen door Genezing op basis van natuurlijke geneeswijzen en geneesmiddelen. Vrijgave van onderdrukte technologieën, zoals Vrije Energie, tijdreizen, en nog veel meer. Het gouden tijdperk van vrijheid en welvaart breekt aan.

 

Monarchie is deel van Deep State complot

De Britse koninklijke familie, evenals alle koninklijke bloedlijnen in Europa en verder weg, zijn aanhangers van Satanisme, pedofilie, en manipulaties, verwierven uit occulte kennis voor excessieve kwaadwilligheid dat uitloopt in samenwerking met ‘duistere machten’ vanuit de bloedlijnen, de politiek, bankwezen, corporaties en de media. Zij zijn allen deelgenoten van of betrokken in het gigantische web van pedofilie, satanisme, drugshandel en moord. Hetwelk nu in de openheid komt door de Evergreen operatie in het Suezkanaal, welks, tot nu toe 8.000 kinderen en volwassenen heeft bevrijd.

 

De zieke en immorele wereld van de Archon bloedlijn, wordt Elite genoemd, zoals inmiddels algemeen bekend is. Zij willen de wereld voor zichzelf bezitten, door het menselijke ras van binnenuit uit te roeien en te modificeren, door middel van gedwongen vaccinatie, zoals nu plaatsvindt.

 

Karl Marx, 1818 – 1883, de vader van het marxisme, schreef namens de door de Elite gecontroleerde financiële kringen, zijn boek “Das Kapital” waarin hij hun basisplan voor hun totale controle van de wereld weergeeft. De belangrijkste punten zijn de volgende, opdat de lezer kan concluderen hoe ver ze zijn gevorderd, met de voltooiing van hun plan;

 

 1. de jeugd corrumperen middels valse principes
 2. gezinsverband vernietigen
 3. de mensen chanteren met eigen misstappen
 4. kunst bevlekken en literatuur onteren
 5. eerbied voor godsdienst vernietigen
 6. priesters in schandaalverhalen betrekken
 7. ongelimiteerde luxe en waanzinnige mode introduceren
 8. wantrouwen zaaien tussen sociale klassen
 9. betrekkingen tussen werkgevers en werknemers vergiftigen
 10. het volk ophitsen tegen de rijken
 11. landbouw ruïneren door meer industrialisatie
 12. de lonen verhogen zonder voordeel voor arbeiders, inflatie
 13. vijandigheden tussen volkeren creëren
 14. ongeschoolden laten regeren
 15. falende regeringsfunctionarissen chanteren
 16. rijkdom verslindende monopolies creëren, zoals Shell, Nestlé, Heinz, enz.
 17. voorbereiding op wereldbankroet door economische crises, zoals nu gebeurt
 18. de massa bijeenhouden door volksvermaak, popconcerten
 19. gezondheid van mensen schaden door giftige Covid vaccinaties, chemtrails.

Lopende biologische tijdbommen overal rondom ons heen 

Mensen die onwetend genoeg zijn om zich te laten inenten met een experimenteel vaccin dat de productie van zeer besmettelijke superstammen in hun lichaam versnelt, zijn wandelende biologische tijdbommen geworden en een bedreiging voor de samenleving. (Natural News).

 

De globalisten doen dit met opzet, in overeenstemming met hun doelstelling voor wereldwijd massale volksuitroeiing. Met opzet geven zij de gevaarlijkste en besmettelijkste mensen “vaccinatiepaspoorten”, zodat zij zich vrij door de samenleving kunnen bewegen om hun superstamvirussen wijd en zijd te verspreiden.

 

De veiligste mensen zijn zij die een sterk natuurlijk immuunsysteem hebben en reeds antilichamen tegen coronavirussen hebben opgebouwd, zonder dat medische interventie nodig is. Dit is bij de meeste mensen gemakkelijk te bereiken met behulp van gezond voedsel, eventueel aangevuld met vitamine D, en de mineralen zink, magnesium en selenium, rustgevende slaap en vermijding van giftige voedingsmiddelen en medicijnen. Natuurlijke kruiden zijn beter, veiliger en betrouwbaarder middelen om kwalen te genezen.

 

Kortom; het zijn de ge-vaccineerden die het gevaarlijkst zijn voor de samenleving en de meeste kans bieden anderen te besmetten met superstammen die reeds volledige immuniteit blijken te bezitten tegen bestaande vaccins, met andere woorden, bestaande vaccins zijn grotendeels achterhaald, waardoor weer nieuwe vereist worden, etc. Alleen het gezonde eigen menselijk immuunsysteem kan de snelle mutaties aan en verslaat ze in een paar uur, in plaats van überhaupt inenten.

 

Het werkelijk medisch doel van het vaccin is de minder dodelijke stammen uit te roeien en te zorgen voor een virale aanpassingsdruk die het ontstaan van dodelijker stammen versnelt. Kortom, het is de laatste fase van totale wereldcontrole en vernietiging van de mensheid, met andere woorden, het einde van onze beschaving en ons menselijk ras.

 

Dit is speciaal zo ontworpen. Ze wisten dat ze het perfecte wapen niet in het lab konden ontwerpen, ze moesten mensen aan het werk zetten als wandelende lab-experimenten. En dat is precies wat het vaccin nu heeft bereikt. Als, iemand moest worden opgesloten, in quarantaine met maskers, dan zijn het de ge-vaccineerden!

 

Met andere woorden: De ge-vaccineerden zijn het gevaarlijkst om in de buurt te hebben! Iedereen die de golf van de dodelijke “superstam” wil overleven die zich nu muteert in de lichamen van ge-vaccineerden, moet zich realiseren dat uit de buurt blijven van ge-vaccineerden een kwestie van leven of dood kan zijn.

 

Het zijn de ge-vaccineerden die het gevaarlijkst zijn en daarom de meeste toegang tot de samenleving krijgen. In hun eigen egoïsme en wetenschappelijke onwetendheid helpen deze bereidwillige bio-wapen-vrijwilligers mee aan de grootste misdaad tegen de mensheid ooit die men zich kan voorstellen: Een wereldwijde plaag, gedecentraliseerd aangedreven, versneld adaptieve genetische vervorming, gesteund op miljarden bereid willende vrijwilligers die als mutatielaboratorium dienen. De schaal van dit wereldwijde medisch experiment op menselijke proefpersonen laat zelfs het Naziregime verbleken.

 

Wanneer de volgende sterftegolf uitbreekt, zal de MSM de ongevaccineerden de schuld geven, ook al wordt het de ongevaccineerden geleidelijk aan niet toegestaan ergens heen te gaan. Het zijn de gevaccineerde die zichzelf en anderen zullen doden, zij maken deel uit van een “vaccin-zelfmoordcultus“. Lees hier meer erover hier.

 

De laatste keer dat mensen massaal werden gevaccineerd, stierven 500.000.000 mensen tijdens de Spaanse griep in 1918. Omdat, gevaccineerde mensen wandelende biologische tijdbommen werden door een bedreiging vormden ze een bedreiging voor de samenleving.

 

PCR-test infecteert via Covid uitstrijkje

PCR-tests infecteren mensen via een Covid uitstrijkje, en het vaccin is een mRNA-omvormer, in principe ontworpen voor activering van kunstmatige intelligentie. Bekijk deze zeer informatieve video over het vaccin, en denk zelf na over deze gevaarlijke vaccins die in staat zijn de mensheid voor miljoenen jaren in de toekomst uit te roeien. Zoals ook is geschied met de beschaving van Atlantis en Lemuria meer dan een half miljoen jaar geleden. Als de massa’s nu niet massaal wakker worden, zal onze beschaving ook worden uitgeroeid.

 

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen. Open je ogen en en vecht voor je leven!

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren. Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

 

 

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga gebied, dat een groeiend aantal deelnemers trekt. In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan via e-mail contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfbestuurde maatschappij.

 

Blijf op de hoogte er volgt nog meer…