The Final Wakeup Call

What the world doesn't know

Wereld Geldsysteem Stort in

Ineenstorting Dollarreservevaluta Cryptomanie   Grootschalig Bevolkingsreductie Geldschepping via schulduitgifte moet in evenwicht blijven met de economische groei. Naarmate de schuldenlast toeneemt, is er meer groei nodig, en als deze groei hapert, dan geldt dat ook voor het hele geldsysteem, tenzij… Continue Reading →

Het Licht

Doorbraak Ascenderen Heilige Symbolen   Aardtransformatie Het huidig proces van aardtransformatie wekt elke dag meer mensen. Aangespoord door gebeurtenissen, motiveert het steeds meer mensen te ontwaken.   Het aantal mensen dat zichzelf observeert en het leven wil begrijpen, is toegenomen…. Continue Reading →

De grootste goudroof uit de geschiedenis

De White Dragon Familie De betrokken verdachten Vijfentachtig procent van ‘s werelds goud belandde in Azië De Bretton Woods overeenkomst Waarom president Kennedy werd vermoord in 1963   Hoe de tirannie te beëindigen Chiasso is een gemeente in het kanton… Continue Reading →

Tijdlijnwijziging 2022

Planetaire Verschuiving van 3D naar 5D   Gehersenspoelden staan in de rij voor vaccinatie De mensheid is zo diep hersen-gespoeld, opdat positief negatief is geworden. Deze schapen leven in een wereld van illusie waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl… Continue Reading →

Bewustzijnsval

Reïncarnaties is werkelijkheid   Alles is illusie Het belangrijkste is dat mensen zich realiseren dat onze 3 dimensionale realiteit niet echt is. Dat betekent, dat het niets meer is dan een bewustzijnsval. Wie we werkelijk zijn, is voor ons verborgen… Continue Reading →

De Onderdrukking

Zwitserse OCTOGON Tempeliers Het Deep State Hoofdkwartier Satanische Hiërarchie De echte verandering ligt in het bewustzijn en denken De nieuwe 5D-Wereld wacht op ons Onvoorstelbaar Nieuw Tijdperk   Grootste Fraude in de Menselijke Geschiedenis Eindelijk, na 500.000 jaren van onderdrukking… Continue Reading →

Het Bedrog

Gebruik je Macht De Macht van het Geld Boom en Bust Gemanipuleerd Vervalsing van Economische Cycli   Vermogensplundering Onder het motto de recessie te bestrijding wordt door economische terreur de samenleving ontwricht. Wat nu plaats vindt, is geen recessie, het… Continue Reading →

Volksverraad

De politiek heeft vrij spel Bush/Clinton familie crimineel syndicaat De wereld ondergaat een gigantische verandering Tijd Capsule Gevonden   Overheid vertelt wat is toegestaan Gelukkig, worden inmiddels, meer mensen wakker en zich bewust, dat genoeg inzicht wordt verkregen betreffende de… Continue Reading →

De Bedoeling achter Staat Israël

Doel; complete controle over wereldbevolking Koning der Joden Monarch Total Mind Control Monarch Slaven Archon bloedlijn families Achillespees van de Deep State   Khazaren eigenaar van de wereld Het is de allerhoogste tijd de Rothschild-Khazarische-Maffia te verwijderen inclusief de door… Continue Reading →

« Older posts

© 2022 The Final Wakeup Call — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑