The Final Wakeup Call

What the world doesn't know

Date

September 8, 2015

Socialisme verspilling van ander mans geld

De Verzorgingsstaat: Karl Marx (1818 – 1883) had in principe gelijk, door te stellen dat de geschiedenis grotendeels uit klassenstrijd bestaat. In de 18e eeuw, vroegen de mensen zich af hoe de maatschappij zou kunnen functioneren zonder de door ‘god’… Continue Reading →

© 2022 The Final Wakeup Call — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑