The Final Wakeup Call

What the world doesn't know

Date

January 20, 2016

Wereldvrede is Mogelijk

Khazarian Leidmotief: ‘Verdeel en heers’ is het leidmotief van de Khazarians. Ten behoeve van het eigenwinstbejag worden oorlogen begonnen met het doel zoveel mogelijk te verwoesten. Terrorisme, crimes, moord, omkoperij, chantage, marktmanipulatie, vluchtelingencrisis, zijn er om veel ellende en armoede… Continue Reading →

© 2022 The Final Wakeup Call — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑