Khazarian Leidmotief:

‘Verdeel en heers’ is het leidmotief van de Khazarians. Ten behoeve van het eigenwinstbejag worden oorlogen begonnen met het doel zoveel mogelijk te verwoesten. Terrorisme, crimes, moord, omkoperij, chantage, marktmanipulatie, vluchtelingencrisis, zijn er om veel ellende en armoede te veroorzaken. Met als belangrijkste motief de creatie van ANGST, en geld te stelen van de burgers via de regeringen die geld moeten lenen voor herstelwerkzaamheden en de wederopbouw van het land. Geld dat is gemaakt uit ‘dunne lucht’ op het moment de lening overeenkomst wordt ondertekent. Belast met rente, over ‘iets’ dat niet bestaat, en moet worden opgebracht door de bevolking in de vorm van rothschild_conspiracybelastingen.

 

De Khazarian controleren ‘regeringen’, met de hulp van de CIA, MI5, en de Khazarian Israëlische Mossad onder leiding van zionist Netanyahu. – Zo ondergaat de wereld de grootste ramp aller tijden, gearrangeerd als voorbereiding op de invoering van de Nieuwe Wereldorde. Onderdrukking en vernedering van het volk, vrijwel dagelijks levendig gehouden d.m.v. het Wereld Terrorisme, dat inmiddels is uit gegroeid tot het grootste misdaad probleem aller tijden, geleid door het grootste RK Maffia Misdaad Syndicaat, een organisatie die de wereld nooit eerder heeft beleefd; schrik niet… de terreurdaden worden in opdracht gepleegd door je eigen overheid!

 

Toen in 2001 het misdaad regime van neoconservatief George W. Bush de illegale invasie van Afghanistan lanceerde als antwoord op de door henzelf georganiseerde 9/11 Twin Tower valse vlag aanval, had het Khazarian gecontroleerde regime in Washington “terroristen” nodig om deze illegale invasie t.b.v. hun opium drugskartel te rechtvaardigen, toegestaan overeenkomstig het internationaalrecht in geval van een ‘oorlogsmisdaad’. Echter, er waren geen terroristen. Dus de Amerikaanse regering liet pamfletten boven gebieden uitstrooiden om krijgsheren duizenden dollars aan beloning te bieden voor de levering van “terroristen”. De krijgsheren reageerden op deze buitenkans en veroverden elk onbeschermd individu om hem of haar aan de Amerikanen tegen betaling uit te leveren. Het enige bewijs dat deze ‘terroristen’ terroristen waren, is dat de onschuldige mensen aan de Amerikanen werden verkocht door krijgsheren als “terroristen.”

 

Hoe afschuwelijke dit alles al is, de ergste misdaden van Washington tegen de mensheid vond plaats toen de Amerikaanse overheid ontvoerde burgers van andere landen naar Guantánamo in Cuba stuurden, of naar geheime gevangenissen in criminele landen zoals Egypte en Polen om daar te worden vastgehouden en gemarteld in strijd met het internationaal recht. Deze gruwelijke misdaden bewijzen overduidelijk dat de Khazarian gecontroleerde Amerikaanse regering de ergste criminele onderneming op aarde is, die ooit heeft bestaan​​.

 

Bewustzijnsoverdracht middels ‘mond tot mond’ voorspraak:

in-person-groupEerlijk en gezond denkenden, wakkere mensen, kunnen niet accepteren dat dergelijke activiteiten doorgaan en zijn gemotiveerd deze criminelen op hoge plaatsen te stoppen. – Het model dat zal worden gebruikt voor deze correctie, is gebaseerd op het verkrijgen van eensgezindheid d.m.v. ‘mond tot mond’ voorspraak voor de vorming van groepen om per regio actie te ondernemen, zodat directe betrokkenheid door de White Dragon Society – WDS – vermeden wordt, t.w. zij zijn afstammelingen van de goedgezinde ‘gnostische’ bloedlijn die ons ​​van achter de schermen steunen.

 

Wereldvrede is dit jaar mogelijk! De geopolitieke situatie is rijp voor verandering van regime, vooral in het Midden-Oosten, Europa, Japan en de Verenigde Staten. De val van de RK maffia kan dit jaar het grootste evenement worden, hopelijk nog voordat de Khazarians in staat zijn de stekker eruit te trekken om de wereld in chaos te storten. De verwijdering van de RKM zal de weg naar wereldvrede openen. Dit kan niet passief worden gerealiseerd; iedereen moet naar vermogen en volledige inzet hieraan bijdragen om volledig succes te garanderen.

 

 

People Power:

people powerrBijgevolg moeten miljoenen mensen méér WAKKER WORDEN en begrijpen dat overheden, politici en de mainstream media niet de waarheid vertellen, feitelijk zijn zij de grootste vijanden van het volk. D.m.v. People Power, moeten al deze criminelen die onze samenleving hebben gestolen, worden gearresteerd en berecht, te beginnen op het moment dat de Jezuïet Khazarian maffia is verslagen.

 

Gouden toekomst:

Ondertussen krijgen de voorbereidingen voor de financiële Reset vorm, volgens melding van Intel bronnen van achter de schermen. De Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB) is het bancaire apparaat waardoor de reset zal worden geactiveerd en is afgelopen zondag operationeel geworden.

 

Golden FutureNog een ander nieuw financieel systeem, de Shanghai Gold Exchange (SGE), zal naar verwachting in april beginnen met op de Yuan gebaseerde goudprijs fix. Rusland en China zijn begonnen hun ruwe olie futures in Roebels en Yuan te verkopen en niet meer in Amerikaanse dollars.

 

Buiten het feit dat China enorme hoeveelheden goud heeft geaccumuleerd, zowel op als off the record, is de SGE inmiddels uitgegroeid tot de grootste fysieke goudbeurs in de wereld, met een geschatte 52 keer meer fysiek goud opnames versus de overwegend papieren beurs van de COMEX. – China’s grootste bank koopt de lease van een gigantische goudkluis in Londen, dat een ander teken is van voortgaande goudverschuiving van West naar Oost. De overname van de 1.500-ton kluis zal de invloed vergroten van ICBC Standard Bank in de City van London in de goudmarkt.

 

China heeft buitenlandse banken gewaarschuwd dat ze alleen kunnen deelnemen aan de op Yuan-gebaseerde goudprijsfixing op grond dat ze anders hun Chinese goudimport rechten verliezen. Dit allereerste Chinese ijkpunt is ingesteld om met de opening in april van de Shanghai Gold Exchange te starten en kan een game-changer voor de goudprijs worden, die omhoog zal gaan.

 

Het is niet waarschijnlijk dat de Shanghai shock zich in één klap manifesteert en een onmiddellijke ineenstorting zal veroorzaken van de US dollar, de COMEX en ons fiat geldsysteem. Het is echter wel weer een andere nagel in de spreekwoordelijke doodskist en verhoogt de kans op een eerlijkere prijs vorming in edelmetalen als de goudstroom zich beweegt van west naar oost.

 

De goudprijs is onderdrukt om het geloof in fiat geld te behouden dat overheidsdeficit-uitgaven en de RKM macht veiligstelt. Het is logisch te concluderen dat de goudprijs sterk zal stijgen wanneer het papier van de fysieke prijs is losgekoppeld. Dat zal zinvol zijn voor China, Rusland en andere BRICS-landen die aandringen op een dergelijke overgang, omdat het de dominantie van de Verenigde Staten in de wereldwijde handel en financiën zal verminderen, waarmee het speelveld evenwaardig wordt.

 

De leidende rol van de Petrodollar:

Petrodollar backed by warVoor het handhaven van de vraag naar dollars door wereld centrale banken t.b.v. hun deviezenreserves nodig voor de buitenlandse handel van landen als China, Japan of Duitsland, is de verkoop van olie gedenomineerd in dollars essentieel als ondersteuning van de Amerikaanse dollar, een steun die nodig is om de leidende wereldreservemunt te blijven. De status als ‘s werelds grootste reserve valuta is een van de twee pijlers van de Amerikaanse hegemonie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De andere pijler is hun wereldwijde militaire suprematie.

 

Russische Federatie:

Poetin heeft bewezen een effectief leider te zijn, met z’n onverwachte beslissing op het verzoek van Assad in te gaan, voor hulp tegen het terroristische leger ISIS te vechten, het proxy leger van de Khazarians die ook de westerse economische machten controleren.

 

Met hun zeer geavanceerde elektronische defensieve wapensystemen, die de Russische Federatie nu produceert en toepast, stelt zich de vraag; wie of wat kan nu nog de Russische Federatie beter ondersteunen? Blijkbaar zijn het deze nieuwe elektronische oorlogsdefensietechnologieën die een afdoend Defensief Schild bieden, ondoordringbaar is en volledige bescherming biedt, tegen elk type nucleaire aanval door het Westen.

 

Het Westen heeft geprobeerd om Poetin en de Russische Federatie te provoceren met o.a. het neerhalen van MH-17 vlucht, om tot een voor hen belangrijke WW3 te beginnen; tot nu toe heeft Poetin dit sluw omzeild, en beantwoordde wijselijk één voor één de kernpunten zonder onnodige provocatie.

 

Geheime overeenkomst:

Het sterke vermoeden bestaat dat tijdens recente G20-bijeenkomsten met het IMF en de Wereldbank, schijnbaar een geheime overeenkomst is gemaakt op basis van erkenning dat het particuliere Rothschild Khazarian Centrale Bank Fiat geldsysteem onhoudbaar is, en dat de US Petrodollar een middel is dat het Westen versterkt om oneerlijk voordeel te behalen t.o.v. de rest van de wereld.

 

Een andere steen in de westelijke financiële vijver kan een Russische default worden op haar $ 700 miljard aan buitenlandse schuld, dat schokgolven zal sturen door het westerse financiële systeem.

 

Dit wordt werkelijk het begin van het einde voor de Petrodollar. Teneinde Washington het vermogen te ontnemen nog meer toekomstige oorlogen te financieren door middel van investeringen in de US Staatsschuld obligaties door Chinese, Russische en andere buitenlandse investeerders, dat een zeer waardevolle bijdrage aan de echte wereld vrede zal worden.

 

De verwijdering van de goudprijs onderdrukking zal gepaard gaan met het op grote schaal dumpen van Amerikaanse staatsobligaties dat uiteindelijk de dood zal zijn van de Amerikaanse dollar en het op schuld-gebaseerde fiat muntsysteem.

 

Strategisch voordeel:

Dit zal China, Rusland en anderen een grotere invloed geven op de internationale financiële markten en een verbeterde stabiliteit in hun valuta bieden. Het kan aan deze landen een groter strategisch voordeel opleveren ten opzichte van de Verenigde Staten; een land, dat inmiddels zoals velen zich beseffen, niet langer het goud heeft dat ze beweren te bezitten. Inderdaad, met het ontbreken van een onafhankelijke audit en de onwil van autoriteiten een audit toe te staan, geloven velen dat het goud niet meer in Fort Knox aanwezig is.

 

China heeft stilletjes meer dan 20 ton goud geaccumuleerd, terwijl ze hun mond houden, maar denken: “De VS is verwikkeld in een onoplosbaar probleem, niets doen om de VS te provoceren. De VS zullen zichzelf door een enorme ineenstorting vernietigen.”

 

Gebrek aan respect voor Overeenkomsten:

Als de wereld worstelt met steeds ernstiger economische problemen is dat geen wereld die in de stemming, of conditie is om internationale handelsverdragen te respecteren, nog veel minder de regulerende dromen t.b.v. coördinerende acties voor de fake “klimaatverandering” te respecteren.

 

Wat staat te gebeuren, is een situatie waarin elk land wanhopige maatregelen zal nemen om te proberen een ​​minimum aan interne stabiliteit te waarborgen. Verdragen zullen worden genegeerd of overboord gegooid. Devaluaties zullen zich over de hele wereld verspreiden; sommige landen zullen hun faillissement verklaren. De ernst van de crisis zal deze gebeurtenissen onvermijdelijk maken.

 

India weigerde zich te houden aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO); de WTO-regels zeggen dat de regeringen geen subsidies mogen verlenen aan sectoren van hun economieën. Maar India is gedwongen zijn landbouw te subsidiëren, want het heeft een bevolking van meer dan 1 miljard en 67% van het volk is afhankelijk van goedkoop voedsel om te overleven. Zodat de satanisch gecentraliseerde en gecontroleerde internationale regels – afkomstig van de Khazarians – om de hele wereld te reguleren en te ontvolken uiteindelijk overboord zullen worden gegooid.

 

China zal alle nodige maatregelen ondernemen om de verwachting en hoop aan 1,3 miljard Chinezen te verschaffen. Ze zullen de wereld zeggen: Wij verkopen goedkoop. Maar, wij verkopen alleen tegen goud, voor heel weinig goud; zodat de rest van de wereld zal moeten betalen met goud voor wat ze kopen.

 

RKM Banksters-structuur:

Oorlogen en de illegale handel in verdovende middelen zijn zeer lucratief en uiterst belangrijk voor de Khazarians, zonder deze dollars aan Perception * deceptioninkomen, zullen de grote banken van Wall Street en het hele westerse particuliere centrale-bankstelsel als één kolos instorten, evenals de gehele defensie-industrie. De RKM Banking structuur die ongelooflijke hoeveelheden aan rijkdom van de mensen heeft geroofd, is ten dode opgeschreven. De bank aandeelhouders, de Archon bloedlijn families, weten dat hun systeem is gedoemd. Ze willen nog zoveel mogelijk rijkdom stelen als ze kunnen bemachtigen, voordat het nieuwe World Financial System wordt ingevoerd voor wat dat ook moge zijn, elektronisch, een nieuw mandje van SDR wereldvaluta’s, of een door goud of in combinatie met andere assets gesteund monetair systeem.

 

Poetin en de Russische Federatie houden de belangrijkste kaarten in handen, die de snelheid van de ondergang van het bestaande RKM monetaire systeem kan bepalen, tenzij het westerse volk snel wakker wordt en zich verenigen om actie te ondernemen.

 

Sommigen hebben extreem sociale onrust voorspeld in stedelijke centra van Europa en Amerika, misschien zelfs de hele wereld. Daarom zoals nu duidelijk is geworden, ondernemen de Khazarians een poging om alle grote steden van de wereld onder de anti-terreur wet af te grendelen, op grond van het anti-extremistisch plan Sterke Steden, dat direct gerelateerd is aan Agenda 21 en de Free Trade Agreements.

 

 

Intergenerational misdaadsyndicaat:

De RKM is de grootste anti-menselijke parasiet die de wereld ooit heeft beleefd. Het is een zeer misleidend intergenerational misdaadsyndicaat, intergenerational crime syndicatede grootste handelaar in drugs, oorlog, dood, mensen smokkel, armoede en ellende op de Wereld. Het Obama regime heeft opdracht gekregen om biochemische wapenplannen voor te bereiden, om in samenwerking met de huidige islamitische vluchtelingen in Europa, toe te passen. Waarvoor moslims zullen worden geïnstrueerd en getraind om chemische oorlogsvoering tegen de Europeanen te beginnen. Voor de vestiging van een islamitisch kalifaat rond 2043 met Rome als epicentrum.

 

De RKM heeft opmerkelijk twee gezichten en is met hun Grote Leugen op alle fronten actief. Het is onwaarschijnlijk dat ze zich zonder slag of stoot zullen overgeven. Ze zijn berucht voor het niet nakomen van hun overeenkomsten en moeten altijd worden gedwongen de overeenstemming te honoreren.

 

 

De RKM weerstand tegen de geaccepteerde ‘Geheime Reset overeenkomst “, die zij hebben ondertekend kan, voordat de RKM uiteindelijk verdreven is en uit hun macht is gezet een harde landing voor ons allemaal betekenen. Dit op zichzelf is een monumentale opgave, omdat hun infiltratie en kaping van onze samenleving gedurende de laatste 100 jaar diepgeworteld is, nadat zij in 1913 de geldcreatie en distributiesysteem van de wereld in beslag namen. – Om dit frauduleus monetaire systeem uit te roeien is het doel dit te vervangen met een transparant door goud of assets gedekt monetaire systeem, dat eigendom is en gecontroleerd wordt door instellingen in handen van het volk.

 

 

Inmiddels is zojuist één Biljard dollar van de Wall Street New World Order Banksters in beslag genomen, terwijl meer dan duizend criminele bankiers over drie continenten vorige week zijn ontslagen in HSBC en anderen banken, echter voor het moment nog niet gearresteerd om niet te veel de aandacht te trekken. Deze banken zijn betrokken geweest bij het witwassen van drugsgelden voor regeringen om terroristische acties binnen de CIA en de Mossad, en andere NWO agentschappen te financieren. Dit bedrag van de Nieuwe Wereld Orde, Illuminati, Crime Cabal drugsgeldmarkten samengevoegd met de waarden van de derivatenmarkten, komt op een totaal van meer dan $ 2 Biljard. Mensen vragen zich af hoe dit te rijmen valt met de Global Stock en Bond beurscrash die vorige week is begonnen en nog steeds aan de gang is, kijk hier naar de uitleg door Bill Holter.-

 

Verwacht grote veranderingen die gedurende deze en volgende maand zullen plaatsvinden.

 

 

FINALWAKEUP CALL

Nu zal het duidelijk zijn dat de wereldbevolking massaal moet WAKKER WORDEN, om onszelf te organiseren voor het verzet en de wederopbouw van elke lokale samenleving, en wel hoe eerder hoe beter. VEEL GELUK VOOR IEDEREEN op aarde ligt in het verschiet, door zich nu te verenigen om deze enorme taak die ons wacht te vervullen. Verspreid dit bericht naar iedereen als een eerste stap op weg naar onze echte bevrijding.

 

Deze essay is een oproep aan iedereen om samen te komen en op elk mogelijke manier mee te werken, te stoppen met geschillen en zich te concentreren op het gemeenschappelijk doel, de verspreiding van de volledige WAARHEID, de ‘stilzwijgende instemming’ met de uitkomst van de onderhandelingen tussen de WDS Alliantie en het Khazarian maffia syndicaat. – Het goede nieuws is dat volgende week de fondsen van de Collateraal Rekening – Trust fondsen – zullen worden vrijgegeven, nadat deze zijn onderzocht op drugsgeld, n.a.v. het zojuist verschenen bericht over HSCB drugsgelden.

 

 

De Khazarian Samenzwering de synagoge van Satan – Volledige Film:

Op het Eerste Zionistisch Congres, dat werd gehouden in 1897 in Bazel, Zwitserland, was een van de doelen een ​​joodse staat te creëren in het land Palestina. Op dat moment woonden slechts een paar joden in Palestina waarvan bijna alle inheemse Sefardische joden waren die qua bloed verwant zijn aan Arabieren. Deze Palestijnse (Sefardische) Joden en de Palestijnse Arabieren leefden reeds eeuwenlang in vrede.

 

Na het Zionistische Congres in 1897, begonnen Asjkenazische joden uit Europese landen te emigreren naar Palestina en kochten land waar ze maar konden. Echter in 1920 waren slechts 2% Joden eigenaar van land in Palestina.

 

In 1948 toen Israël zichzelf tot staat verklaarde, hadden deze geëmigreerde Joden hun grondbezit uitgebreid; maar dat was nog steeds minder dan 6%.

 

Om aan de toenemende Europese Joodse migratie tegemoet te komen, hadden de Joden meer land nodig maar de Palestijnse Arabieren weigerden te verkopen. Dus, om meer land van de Palestijnen te verkrijgen, namen deze communistisch georiënteerde Europese (Asjkenazische) Joden hun toevlucht tot het enige waarin ze goed bedreven zijn. – TERRORISME.

 

Bekijk deze video, niet van al te beste kwaliteit, maar de boodschap en de informatie zijn echter de moeite en je tijd van het bekijken waard om een beter begrip te verkrijgen hoe de wereld door enkelen wordt onderdrukt, en hoeveel mensen al WAKKER ZIJN en vechten om de wereld te bevrijden.