Vrijheid voor het menselijk ras begint met

vrijheid van slavernij door corrupt geld.

 

fractional-reserve-banking-is-the-real-enemy_designFractionele reserve banking:

Het mondiale financiële systeem, is een particulier geleid en centraal beheerd fiat fractioneel reserve valuta stelsel. Het bedroginstrument van de bancaire elite die met opzet het publiek schuldslaaf maakt d.m.v. inflatie en de onmogelijkheid schulden af ​​te betalen. De inspanning van de geldmeesters om de controle over de wereld te verkrijgen d.m.v. hun schuldgeld heeft ze geen windeieren gelegd, de daaruit voortvloeiende economische onevenwichtigheid en fiscale wreedheden kunnen worden waargenomen in elk aspect van de economie en in elke uithoek van de wereld. De armoede is geglobaliseerd, maar het bancaire kartel en hun 1% elite vergaren grote rijkdom, nog groter dan in de wildste verbeelding van de meest scrupuleuze Koningen en Heersers in de geschiedenis voor mogelijk werd gehouden.

 

Door het fractionele reserve banking systeem, kunnen banken leningen verstrekken in veelvouden van bedragen die zij ontvangen als cliëntendeposito’s. Onder een dergelijk systeem, houden banken onvoldoende wettig betaalmiddel in ‘cash’ aan om te kunnen voldoen aan de opnameverzoeken van al hun spaarders. Als velen, noodzakelijkerwijs niet eens al hun spaarders, hun geld zouden Fractional reserve banking1opvragen, zijn de banken niet in staat aan de vraag te voldoen. Daarom vertrouwen de fractionele reserve banken op de verzekering van de overheid om het geloof en het vertrouwen van hun spaarders in stand te houden dat ze te allen tijde hun geld terugkrijgen wanneer ze het nodig hebben. Als het vertrouwen verloren is gegaan, omdat te veel spaarders hun geld opnemen, heet dat een ‘bank run’, banken kunnen in gebreke blijven waarvoor bank bailouts / bailins nodig zijn.

 

Op langere termijn, leidt fractioneel reserve banking tot een overaanbod aan geld, dat veroorzaakt inflatie van consumentenprijzen en activa. Consumentenprijsinflatie is directe diefstal door de overheid, het treft vooral de minder rijken vanwege de hogere kosten van levensonderhoud, terwijl de inflatie in activa ten goede komt aan de rijken vanwege de verhoging van de nominale waarde van hun beleggingen.

 

Het voorrecht van geldcreatie is een extra bonus voor de bankensector. Omdat banken rente verdienen over gecreëerd geld uit het niets dat hen niets heeft kost, waarvoor de hele samenleving betaalt in de vorm van belastingen die ze moeten opbrengen om de rente te betalen op de overheidsschulden die ​​uit lucht bestaan. Kortom, particuliere banken, eigendom van de Khazarians, zijn de directe begunstigden van het huidige fractionele reserve systeem, ten koste van de burgers, en de veroorzakers van de huidige financiële crisis.

fiat-currency-fractional-reserve-banking-conspiracyHet is duidelijk dat in dit systeem de valuta niet zijn waarde kan behouden. Wanneer een munt zijn waarde houdt, hebben overheden minder reden om over de prestaties van de economie te liegen. Ze kunnen eerlijk zeggen dat de munt gezond is, en dat de spaarders elk jaar steeds een beetje rijker worden. Spaarders worden beloond voor hun zuinigheid, terwijl kredietnemers worden gestraft voor hun verkwisting.

 

Wanneer fractioneel reserve banking verboden is, zijn de banken niet langer de distributeurs van een stortvloed aan nieuw gedrukt geld, ze zijn beduidend minder machtig, hebben minder stimulansen om onverstandige leningen te verstrekken t.b.v. extra inkomsten, en controleren minder middelen.

 

Gebreken van Fractionele reserve:
Het fractioneel reserve systeem heeft drie fouten die het feed-back-mechanisme, verstoren van essentieel belang voor de vrije marktwerking. Deze fouten zijn:

 

  1. Als te veel spaarders tegelijk hun geld opvragen, zullen ze teleurgesteld worden, en de bank zal onderuitgaan, omdat haar uitstaande leningen niet snel genoeg in cash kunnen worden omgezet om aan de eisen van depositohouders te voldoen. Uiteindelijk leidt dit tot wantrouwen, en een bank-run, waardoor het systeem faalt.

 

  1. Het systeem vernietigt onvermijdelijk de eigen munt. Omdat het vrijwel onbeperkt grote hoeveelheden aan krediet kan creëren, maar krediet is geen rijkdom. Het resultaat is verlaging van de waarde van de munt die progressief lager wordt in verhouding tot de werkelijke welvaart van de economie, wat resulteert in inflatie, en zeker geen betrouwbare opslag van waarde is.

 

  1. Het verstoort de markten en misbruikt de beschikbare middelen. Om de mythe hoog te houden dat papiergeld net zo goed is als goud en zilveren munten, verkregen de bankiers het recht van regeringen voor hun eis dat zowel het originele vertrouwensgeld in circulatie ‘gelijke in waarde’ heeft met het door hen gecreëerde schuldgeld, terwijl dit laatste alleen tegen een korting geaccepteerd zou kunnen worden vanwege het risico dit geld met zich meebrengt.

 

 

Is fractionele reserve essentieel?

Fractional Reserve BankerHoe kan een banksysteem functioneren zonder fractionele reserve kredietverlening, en aan de wens van depositohouders voldoen die hun geld willen opnemen wanneer ze dat willen, en kredietnemers die 30-jarige hypotheken willen hebben daartoe deposito’s gedurende decennia
vastbindt? En kan deze markt functioneren, zonder de noodzaak van toezicht van en beheer door de overheid?

 

Stel voor; dat het banksysteem wordt verdeeld in twee soorten banken:

 

  • “Commerciële Banken” die deposito’s accepteren en zonder risico bewaren tegen een vergoeding. Deze banken verrichten de transfer van bedragen van de rekeningen voor betalingen die worden gedaan door overdracht van geld in ruil voor goederen of diensten, zonder dat het geld van spaarders in gevaar komt.

 

  • “Credit Banken” die rente op deposito’s betalen en dat geld weer uitlenen, met een looptijd van leningen niet langer dan de duur van de deposito’s, terwijl ze spaarders informeren over de risico’s, zodat ze kunnen beslissen of de rente die zij verdienen t.o. het risico opweegt.

 

Deposito’s die op elk moment kunnen worden opgevraagd kunnen alleen worden gebruikt voor een ​​lening, die de bank kan terug vragen wanneer dat nodig is, terwijl de langere-termijn deposito’s worden afgestemd met langere termijn leningen, zoals de financiering van een 5-jarige hypotheek.

 

Depositohouders die hun geld veel langer willen vastzetten ontvangen een hogere rente omdat de bijbehorende hypotheken een evenredig hogere rente opleveren om de bank van een kleine winst te voorzien, want 30-jarige hypotheken worden zowel duurder als moeilijker verkrijgbaar.

 

Het kopen van een huis – of iets dergelijks – dat het vastzetten van kapitaal vereist voor zeer lange periodes, eist een flinke aanbetaling om de bank de mogelijkheid van risicoafscherming te bieden doordat de meerwaarde van het object groter is dan lening en in beslag kan worden genomen in geval van wanbetaling, om zodoende de mogelijkheid tot terugbetaling door de bank aan haar spaarders zeker te stellen, terwijl deze veiligheid aan spaarders de zekerheid geeft om hun geld voor langere periodes vast te zetten.

 

Een samenleving waarin de banken op deze manier functioneren is minder gevoelig voor excessieve schuldopbouw en inflatie, terwijl minder frequent faillissementen zullen optreden en een spaardepot-verzekering door de overheid minder noodzakelijk, zo niet overbodig is.

 

Investeringsbanken en hedgefondsen zijn vrij om te speculeren met het geld van hun investeerders om  fortuinen te maken als ze slagen of ineenstorten als ze falen, zonder enige publieke betrokkenheid in beider uitkomsten. Ook TBTF -‘to big to fail’ – situaties bestaan dan niet meer! Geen noodzaak meer voor ‘kredietverstrekkers of last resort’, en last but not least; geen noodzaak voor Centrale Banken. Booms en busts zullen minder frequent optreden en minder verwoestend zijn als deze plaatsvinden. Het zal een duurzamere en een bescheidener wereld worden met minuscule schuldenlasten, niet alleen aantrekkelijk, maar heel goed uitvoerbaar.

 

De conclusie is gerechtvaardigd; fractionele reserve banking is schadelijker voor de economie dan het deze ondersteunt. Het blijkt dat Zwitserland een referendum zal houden over dit onderwerp:

 

“Banken zullen binnenkort niet in staat zijn om geld voor zichzelf te creëren, ze zullen alleen maar in staat zijn om geld uit te lenen dat ze van spaarders en andere banken hebben ontvangen,” zegt de campagne groep die bekend staat als het Vollgeld initiatief.

 

De uitgifte van geld moet worden teruggeven aan het volk:

money issuing retored to the peopleDe ernstige niet mis te verstane waarschuwing van de derde President (1801-1809) van de Verenigde Staten, Thomas Jefferson (1743 -1826) werd in de wind geslagen; niemand in de regering kan zeggen dat ze het niet wisten, ze werden omgekocht door het bankkartel om de andere kant op te kijken.

 

Als de mensen ooit aan privé banken toestaan hun munt uit te geven, worden ze eerst door inflatie, dan door deflatie door de banken en bedrijven om hen heen beroofd van alle eigendommen tot hun kinderen dakloos wakker worden op het continent dat hun vaders hebben veroverd… ik geloof dat bankinstellingen gevaarlijker zijn voor onze vrijheid dan gevechtsklare legers… De macht van uitgifte moet de banken worden afgenomen en teruggegeven worden aan het volk, aan wie het toebehoort.

 

Eenvoudig gesteld, bankiers controleren de overheid en de wereld. Dit begon met de oprichting van de Centrale Banken en de Federal Reserve Bank, en de greep werd nog hechter na de verwijdering van de pseudo gouden standaard verbinding in 1971.

 

Het Dilemma rond Goud manipulaties:

Het feit dat de Oost bereid is al hun goud te kopen tegen gemanipuleerde bodemprijzen, presenteert de westerse manipulatoren met een dilemma: Ze kunnen hun manipulaties niet oneindig voortzetten, in dat geval zullen zij uiteindelijk eerder dan later geen goud meer overhouden. Of ze kunnen een stap terug doen – zoals ze deden toen de London Gold Pool in 1968 instortte – om de marktwerking de wisselkoers te laten vaststellen, die zeker veel hoger zal zijn.

 

Om het grotere scenario van wat kan optreden beter te begrijpen, beschouw de huidige basis van activa in investeringsmanagement instituten, welke op z’n minst meer dan 100 biljard aan liquide rijkdom beheren in beleggingsfondsen, hedge funds, verzekering- en staats-investeringsfondsen, en pensioenfondsen, enz. Al deze instituten bezitten vrijwel niets aan goud.

 

Gold manipulatioVolgens edelmetaal deskundige McGuire, wordt geschat dat bij pensioenfondsen slechts 1/3 van één procent van hun 30 biljard aan activa in goud is belegd. Als ze dit slechts tot 1% verhogen – nog steeds extreem laag – betekent dat de nieuwe vraag met ongeveer $ 200 miljard aan goud oploopt, of ongeveer 5000 ton aan goud, dat is meer dan 5 keer het gewicht aan goud, dat tegenwoordig ligt opgeslagen in de GLD, het zou de grootste goud ETF betekenen, of te wel ongeveer 125% van de marktkapitalisatie van de gehele goudwinning sector.

 

Als pensioenfondsen 5% toewijzen – wat nog steeds laag is in vergelijking met historische gegevens – zal de resulterende 1,4 biljard dollar stijging van de vraag de markt overspoelen, en vrijwel zeker tekorten garanderen, wat resulteert een default dat bijna in 2013 plaatsvond. Voeg hieraan toe dat de Chinese goud reserves zo’n 10.000 ton zijn, en zeer waarschijnlijk ruim het dubbele, met de bedoelingen om de Yuan tegelijk met de Russische Roebel door goud te dekken t.b.v. het gebruik van beide valuta’s voor de internationale handel, dan resulteert dat in nog meer interesse voor goud en het verlies van vertrouwen in de Amerikaanse dollar waardoor de goudwisselkoersen t.o. alle papieren valuta’s als een raket omhoogschieten.

 

Op een gegeven moment in alle ernst de ineenstorting van het grootste Ponzi Schema in de geschiedenis begint, zullen de huidige papieren activa investeerders moeten beginnen met het kopen van fysiek goud en zilver om hun rijkdom te beschermen. Slechts een paar procentpunten toename van kopers, is in staat om edelmetaal-markt volledig te overrompelen.

 

Omdat goud stabiel is in termen van materiële vaste activa, heeft de waarde ervan in dollars, euro’s of yen niets te maken met het goud zelf, maar wel op de veranderingen in de vraag naar deze fiat valuta’s en de perceptie van de levensvatbaarheid en de toekomstige waarde ervan.

 

De grootste bedreiging:

Account under cyber attackOmdat de RKM terrein begint te verliezen, zullen ze zeker als een kat in het nauw rare sprongen gaan maken en elke valse vlag mogelijkheid benutten om de maatschappij te vernietigen. Ze zullen zeer waarschijnlijk hun toevlucht nemen tot de grootste bedreiging van de rijkdom van alle mensen op aarde, waarover, zover bekend, nog niemand een woord heeft gerept – nl. een grootschalige cyberaanval die het hele financiële systeem zal verlammen. Gewoon om een argument te hebben voor de ineenstorting van de financiële zeepbel om iets anders de schuld te geven, in plaats van het geldkartel daarvoor aansprakelijk te stellen.

 

Als je het grootste deel van je geld in digitale vorm hebt, moet je onmiddellijk stappen ondernemen om jezelf en je familie te beschermen voordat een dergelijke aanval plaatsvindt. – De eerste stap is een ​​aanzienlijke hoeveelheid contant geld in privé te bewaren op een veilige plek met gemakkelijk toegang. Aanbevolen wordt voor een waarde van ten minste drie tot zes maanden t.b.v. kosten van levensonderhoud. Bewaar het geld in een kluisje thuis, of in een kluis buiten het bancaire circuit, of desnoods begraaf het in een waterdichte container in je tuin, maar praat er met niemand over.

 

Dit klinkt misschien extreem, maar denk erover na. Als het financiële systeem in het gedrang komt; zijn alle debet en credit cards onbruikbaar. Mensen moeten genoeg geld bij de hand houden dat nodig is om te betalen voor boodschappen, benzine, en andere dagelijkse benodigdheden. Anders zijn ze in een kwetsbare positie, omdat zoals Bill Holter het uitdrukt:

 

“Dit gaat om een complete financiële ineenstorting worden. Je gaat deflatie zien, maar het is geen deflatie tegen dollars of euro’s. Het zal deflatie tegen goud zijn.”

 

Dit betekent, dat de waarde van alles devalueert ten opzichte van goud.

 

Volg de economische voorspelling voor 2016 van Bill Holter hier.

 

Meer redenen voor een goudrally:

De ‘short’ posities in goud zijn bijna altijd een positief aantal – wat betekent dat de commerciële handelaren prijsveranderingen in de metalen meestal vooraf afdekken. Dat is logisch, omdat de meeste commerciële shortposities zich dekken tegen toekomstige dalingen in de prijs.

 

Maar als commerciële handelaren verwachten dat de prijs van goud omhooggaat, daalt bij de COT – Commercieel Handel – de ‘short interest’ vaak tot minder dan 50.000 contracten. Dit leidt vrijwel altijd op korte termijn tot rally’s in de prijs van goud. Maar uit het meest recente COT rapport, welke de gegevens bevat tot en met 15 december jl., bleek dat de netto shortpositie van commerciële handelaren in goud tot minder dan 6.000 contracten is gedaald. Dat is het laagste niveau in meer dan 15 jaar.

 

Er zijn 5 “too big to fail’ TBTF-banken in de Verenigde Staten die elk aan derivaten-contracten een blootstelling hebben van meer dan 30 biljard dollar. Gezamenlijk hebben de grootste Amerikaanse banken een blootstelling van meer dan 247 biljard dollar aan derivaten-contracten. Dat is een geldbedrag dat meer dan 13 keer de grootte van de Amerikaanse nationale schuld is, en het is een tikkende tijdbom die het financieel Armageddon op elk moment kan ontsteken. Volgens de Bank voor Internationale Betalingen, (BIS) is wereldwijd de geschatte waarde van alle uitstaande derivaten-contracten een onthutsend 552.9 biljard dollar groot.

 

 

En, als goudmanipulatie alleen niet genoeg is, goudsmokkel is nog winstgevender voor de insiders. Een handelsonderneming in goud is de aanstichter van wat ‘s werelds grootste goud smokkelaars collaps in de geschiedenis kan worden. Deze handelaar is schijnbaar als een donderslag bij heldere hemel geïmplodeerd, en talloze tonnen fysiek goud verdampten en onbekende hoeveelheden contant geld van hun cliënten is verdwenen, terwijl nog veel vragen onbeantwoord blijven. Lees hier de ontwikkeling van dit verhaal.

 

 

 

Invloedrijke goedwillende krachten komen om ons te hulp:

Is er enige hoop op overwinning van de bancaire kartels en de geldwisselaars zonder beëindiging van ons leven zoals wij het kennen? Kan het menselijk ras praktisch van de ene op de andere dag een volledig corrupte economie veranderen in een eerlijke economie, zonder te lijden onder totale waardevermindering van alles waarvoor we hebben gewerkt?

 

Het lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar het ziet er naar uit dat invloedrijke goedwillende krachten achter de schermen aan het werk zijn om ons te helpen, t.w. de RKM cabal te verslaan. Om daarna de wereld eerlijk geld te verschaffen ter vervanging van het frauduleuze fiat geld en zo de financiële plundering te stoppen, en beëindiging van de monetaire onderdrukking waaronder de mensen nu leven. Wereldvrede zal mogelijk zijn in 2016. Dit kan echter niet bereikt worden door het passief gadeslaan van gebeurtenissen; iedereen moet hieraan meewerken en doen wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen voor de algehele bevrijding van de wereld in dit jaar.

 

DUS VEEL MEER WAKKERE MENSEN zijn nodig om alle lokale overheden, betrokken bij deze schandalige fraude, omver te werpen, met inbegrip van alle bekende westerse regeringsleiders, ministers van buitenlandse zaken en financiën, en natuurlijk al hun voorgangers, die moeten worden berecht en veroordeeld voor hun samenwerking met de Jezuïet Khazarian Maffia. Als we hierin niet slagen zal onze toekomst er uitzien zoals weergegeven in deze video.

 

Waarom de Crash in 2016 gaat gebeuren…

Voor het eerst in de geschiedenis hebben grote schepen de Atlantische Oceaan verlaten, terwijl de BDI (Baltic Dry Index) crasht, dit is in de indicatie van een “duidelijke en krachtige” signaal van een komende westerse economische / bank ineenstorting zoals ook gebeurde in de 2007-2008 crisis, de laatste keer dat deze twee factoren nauwkeurig aangaven wat er ging komen – en kwam, dat eveneens, leidde tot de instorting van alle wereld aandelenmarkten tijdens de eerste week van het nieuwe jaar.

 

 

Kijk vooruit in 2016. In het midden van alle chaos en duisternis, zullen zich grote kansen voordoen om goed te doen en een verschil te maken. Als de grote klap komt, gaan mensen op zoek naar antwoorden. Dit zal het jaar worden waarin miljoenen mensen meer wakker worden, en zullen begrijpen dat onze overheid, politici en de mainstream media hen niet de waarheid vertellen. Wees ervan overtuigd, dat grote uitdagingen zullen komen. Dit is geen tijd om je te verstoppen voor de waarheid. In plaats daarvan is dit de tijd voor degenen die zich hebben voorbereid om anderen lief te hebben, anderen te helpen en hen de waarheid te tonen.

 

En jij? Ben je klaar om een licht te zijn in de donkere tijden die komen? Voel je vrij om je bij deze conversatie aan te sluiten door hieronder een reactie te plaatsen, als jouw bijdrage of suggestie om meer te leren over initiatieven de WERELD te WEKKEN, en de RK maffia eruit te gooien.

Leer in 5 minuten hoe de Elite in staat is aan de macht blijven, en hoe gemakkelijk het is om hun macht te breken. – Vraag; in welke wereld willen we leven? Het is onze keuze, maar een keuze die we met elkaar moeten maken.

 

Financiële Fraude door de FED:

140 jaar monetaire geschiedenis in tien minuten samengevat. Aan het einde van deze video ben je in staat voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is een nieuw monetair systeem noodzakelijk?
  • Is oorlog goed voor de economie?
  • Waarom heeft Nixon de verbinding tussen alle valuta’s en het goud verbroken?

 

Nadat Nixon in augustus 1971 het goudkoppeling tijdperk afsloot, zei de Minister van Financiën John Connelly: tegen de G-7, “het is onze munt, maar het is jullie probleem”, en ze zeggen nu hetzelfde tegen de opkomende markten.