Gelukkig Nieuwjaar

New Year 2016

 

 

 

De End Game is nabij:

Financiële onderdrukking:

Met het doel de mensen onder controle te houden, en het huidige monetaire systeem in stand te houden maken centrale bankiers en overheidsambtenaren misleidende verklaringen over hoe “goed ondersteund” of “verankerd” inflatie is en hoe economisch gezond het komende jaar zal zijn, met cumulatieve BBP groei, enz. Dit is noodzakelijk om niet alleen de realiteit van het monetaire systeem, maar ook de perceptie van het publiek te continueren, wat één van de gebreken is van het fiat muntsysteem ten opzichte van een gezond geldsysteem.

 

Tijdens de millennia toen geld op goud was gebaseerd en dus gezond is, was hieraan geen behoefte eigenlijk geen enkele noodzaak om verwachtingen over toekomstige prijsniveaus en groei te verkondigen. Inflatieverwachtingen veranderden toen zelden, omdat de prijs van de Financial repressionmeeste dingen in termen van goud zich zelden wijzigden. Maar in een fiat muntsysteem, waar het geld niet inwisselbaar is in materiële vaste activa en alleen circuleert omdat overheden zeggen dat één soort papier waardevol is en andere soorten het niet zijn, is perceptie niet zomaar een monetair instrument – het is het belangrijkste instrument van het beleid. Want zodra het perceptiemanagement faalt, is de volgende optie direct financiële onderdrukking in de vorm van kapitaalcontroles en vermogensconfiscatie!

 

Omdat centrale bankiers het nieuwe geld uit lucht maken, en dat aan de overheid geven om te besteden, en aan grote banken om het uit te lenen, hebben die het voordeel van het nieuwe geld vóórdat het toegenomen aanbod ervan de waarde beïnvloedt, terwijl spaarders en houders van de valuta hun koopkracht dienovereenkomstig zien dalen. – Zo werden biljoenen vervalst t.b.v. de bailout van de grote bankiers veroorzaakt door hun eigen domme, hebzuchtig fouten. Zijn deze lieden echt bezorgd voor het welzijn van “hardwerkende families”, reageren ze op wat de kiezers willen, bekommering ze zich over het pensioen van de mensen, hun koopkracht, en welzijn? – Reken daar maar niet op.

 

In dit beleid behoort de rente zo laag mogelijk te zijn, zelfs onder nul (ZIRP), beter bekend als ‘financiële onderdrukking’ dat de inkomsten van spaarders en gepensioneerden naar debiteuren verschuift – t.w. de overheid en grote bedrijven. Inflatie en kunstmatig lage rente produceren een meedogenloze overdracht van middelen – ‘rijkdom‘ – van de private naar de publieke sector, een niet vermeld effect van monetaire interventie, maar als dat eenmaal goed wordt begrepen, zal dat het besturen van verwachtingen veel moeilijker maken.

 

Eigenaren van de Centrale Banken:

Het Vaticaan, m.n. de Jezuïeten, de Bank of England, de City of London Corporation, en het Huis van Rothschild mede namens de Jezuïeten zijn de voornaamste eigenaren en beheerders van de Amerikaanse Federal Reserve-Systeem, en het merendeel van alle andere Centrale Banken in de wereld. De New York Fed is de spil voor de Bank of England, de Rothschild banken van Londen en Berlijn, de Lazard Brothers Banken van Parijs, de Israël Mozes Seif banken van Italië, de Warburg Bank van Hamburg en Amsterdam, de Kuhn Loeb Bank in New York, Manhattan Chase, en Goldman Sachs (New York) zijn de internationale mechanismen waardoor het westerse bankkartel van de G5 hun wereldwijde bancaire overheersing uitoefenen, aangetoond ten koste van alle andere nationale regeringen en volkeren. Want de Jezuïeten met de Rothschild clans zijn praktisch in elk land aan het bewind d.m.v. de door hen aangestelde leiders die gestuurd en gesteld worden d.m.v. fysieke en economische onderdrukking. De controle over de financiën van een land geschiedt via de eigen ‘particuliere’ Centrale Banken, teneinde deze landen in de eeuwigdurende schuldspiraal te houden, en om zichzelf te verrijken met de opgebrachte belastinginkomsten, die niet naar de eigen staat gaan, maar naar het Vaticaan.

 

Er wordt gesproken over een wereldwijde bankencrisis. Maar naar nu bekend is, worden duizenden biljarden aan verborgen gelden, gehouden op meerdere zwarte rekeningen buiten het grootboek om, iets wat burgers verboden is! Kijk eens hier om te zien wie de eigenaren zijn van deze gelden.

 

Gelukkig zijn inmiddels veel meer mensen wakker geworden en herkennen deze smerige monetaire praktijken, verricht d.m.v. sluwe frauduleuze manipulaties, ontworpen om het volk te beroven van hun rijkdom. – Het is absoluut urgent geworden de bancaire cabal op te ruimen, ter definitieve beëindiging van de financiële onderdrukking, en de niet aflatende manipulaties in het monetaire systeem ten voordele van de insiders, en ten nadele van de buitenstaanders – t.w. het grote publiek. Dit wordt het aller belangrijkste doelwit van onze strijd. – Gelukkig is er hulp, sinds 2008 is een groep genaamd de alliantie bezig dit voor te bereiden. Deze alliantie bestaat echt – en is inmiddels dienovereenkomstig geprepareerd deze strijd te winnen, die zich concentreert rond de Global Collateraal Accounts, waar de sleutel ligt voor het all-out overwinningssucces.

 

Global Collateraal Accounts:

In het kort; de geschiedenis van Global Collateraal Accounts is in essentie het verhaal van Goud versus Schuld. Dit gaat terug naar de Westerse banken-oligarchie, welke geleid wordt door de Rothschild clan door hun invloed binnen het internationale bankwezen, dat getraceerd teruggaat naar het begin van de 19e eeuw toen het begon. De lange-termijn strategie van de elite bank- en koninklijke bloedlijn families was simpel: om macht te hebben, controleer over de hele wereld de goudvoorraad, om daardoor de controle te verkrijgen over alle wereldvaluta’s met onderliggende waarborgen.

Gold as money. That which glisters returns to haunt the Fed.Gedurende tweeduizend jaar, stroomde het goud van de wereld oostwaarts naar China, langs de Zijderoute (Silk Road). Dus om controle te verkrijgen over het wereldwijde financiële systeem, was het essentieel het meeste goud te bezitten. Militaire invasies in China, Japan en andere Aziatische landen, werden opgezet met als doel de inbeslagname van hun honderdduizenden tonnen opgeslagen goud. Het bekende nazi-goud confiscatie systeem, en de accumulatie van de veel grotere Japanse goudschat, werd in de periode vóór en tijdens WO2 mogelijk gemaakt door informatieverstrekking en medewerking van bepaalde Europese bancaire belangen.

 

Het “officiële” totaal voor de volledige hoeveelheid goud boven de grond sinds de mensheid de mijnbouw van edelmetalen begon, is gesteld op ongeveer 160.000 ton. Echter onderzoeksresultaten bieden bewezen een nauwkeuriger cijfer dat ruim boven de twee miljoen ton ligt. – Ongeveer 12,5 maal meer dan de officieel vermelde hoeveelheid.

 

Het exacte totaal van het bedrag in het ongepubliceerde grootboek van de Global Accounts is onbekend, maar dit wordt veronderstelt te liggen in de grootte van duizenden biljarden dollars in goud, platina, zilver en edelstenen, naast een onbepaald bedrag aan Federal Reserve garanties en andere valuta’s.

 

Tijdens de Bretton Woods-conferentie in 1944, kwamen nagenoeg victorieuze geallieerden reeds bijeen om een ​​nieuw mondiaal financieel systeem te creëren, waarvoor het Internationaal Monetair Fonds werd opgericht. – Aan het einde van de jaren 1940, werd president Soekarno van Indonesië benoemd tot monetaire beheerder namens de eigenaars van het goud en t.b.v. het toezicht op de Global Accounts bestedingen voor de beoogde her-ontwikkelingsdoeleinden.

 

De centrale banken families Rothschild en consorten hadden reeds vooraf essentiële structuren opgezet om de controle over deze rijkdom te stelen: daartoe waren vooraf opgericht, de Bank voor Internationale Betalingen, het Internationaal Monetair Fonds, de Council on Foreign Relations, en de Verenigde Naties, allen gefinancierd en eigendom van de elite bank-instituten, waaronder de Rockefellers en Warburgs. De overeenkomsten en het gebruik van de middelen ten behoeve van her-ontwikkelingsdoeleinden werden, door de bancaire elite terzijde geschoven, zij gingen deze middelen benutten ten behoeve van hun eigen belangen, en blokkeerden de eigenaars/spaarders de toegang tot hun fondsen op de Global Accounts rekening.

 

 

De centrale bankiers zetten een systeem op waarmee de Federal Reserve iedereen behalve de bancaire elite insiders de toegang blokkeerde voor gebruik van de rekeningen, dus ook sloten ze de rechtmatige spaarders/eigenaars van al deze rijkdom uit – met het doel deze activa te kunnen gebruiken t.b.v. humanitaire programma’s zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dat is zondermeer een kolossale fraude, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis.

 

The Dragon Family benoemd Neil Keenan:

De Dragon Familie eigenaars van deze rijkdom als gevolg van deze malversaties benoemden uiteindelijk Neil Keenan als hun bewezen WDS appointed Keenanvertrouwensman, wat leidde tot de opsporing van de diefstal in 2009 van $ 144.5 miljard in Federal Reserve garanties* door de Vaticaanse financiële insider Daniele dal Bosco. Deze waren door de Dragon Family oorspronkelijk aan de heer Keenan toevertrouwd. De groep van oude rijke clans in Azië is de rechtmatige eigenaar van deze enorme hoeveelheden goud en ongeregistreerd-grootboek Global Accounts rekeningen. De Dragon Family had reeds decennia lang geprobeerd deze rekeningen te gebruiken voor het oorspronkelijk beoogde doel, en zochten uiteindelijk de hulp van Keenan vanwege zijn reputatie als een goed geïntroduceerd, standhoudend internationale zakenman.

*The Fed has lost this court case to the Asian Dragon Family. The court decision states; all the Asian gold must de given back to its legal owners.

 

Het relaas van deze diefstal, en de indiening door de heer Keenan van een biljarden dollar claim rechtszaak tegen de elite en hun instellingen, w.o. de Verenigde Naties, het World Economisch Forum, de Wereldbank, de Italiaanse regering, de Italiaanse financiële politie, Silvio Berlusconi en anderen, werd voor het eerst onthuld door Benjamin Fulford, die naar Italië reisde om de eerste onderzoeken te verrichten, waarbij een poging werd gedaan hem van het leven te beroven. Vervolgens bevestigde David Wilcock zijn verhaal in onderzoek-artikelen op zijn invloedrijk blog.

 

Anderen die betrokken zijn bij de oplichting van de Global Accounts binnen de machtsstructuur van de cabal, en ook zullen worden vervolgd voor deze en vervolg fraudes, zijn: George Herbert Walker Bush, George W. Bush, koningin Elizabeth II, de Verenigde Naties, Ban Ki Moon, David Rockefeller, Hillary Clinton, en tal van andere wereld figuren en organisaties die behoren tot de binnenste cirkel van de RKM cabal. – Hillary Clinton heeft een probleem met liegen. 57% van de kiezers zien haar als onbetrouwbaar. Deze 95-seconden video toont haar geloofwaardigheid.

 

Mr Keenan is nu in het bezit van alle belangrijke documenten, zoals het origineel van de Green Hilton Memorial overeenkomst tussen Kennedy en Soekarno, en het “Black Book” met geheime verslagen van de rekeningen. Lees hierover meer.

 

 

Het Verre Oosten heeft het meeste van de wereld goudvoorraad in bezit, met de documentatie om legaal alle corrupte instellingen te elimineren die illegaal gebruik hebben gemaakt van deze rekeningen. De alliantie heeft besloten tot de oprichting van een nieuw door goud gedekt financieel systeem. Verschillende andere landen zijn in deze alliantie verenigd en hebben het Memorandum van Erkenning overeenkomst de oorspronkelijke documentatie ondertekend, welke de alliantie op deelname brengt door 182 landen.

 

Neil Keenan en zijn team besloten de BRICS-landen te laten doorgaan met hun plan om een ​​geheel nieuw en separaat financieel systeem op te zetten, los van het Westerse door cabal gecontroleerde financiële systeem. Neil begreep dat het idee van een nieuw financieel systeem nog sneller kon worden geïmplementeerd met de hulp van Rusland en China. Dit bood Neil Keenan en zijn team meer tijd om te werken aan de opening van de Global Account-rekeningen voor humanitaire doeleinden, die nu gebruikt worden ter dekking van het bankwezen van de cabal wat hun diepste meest gekoesterde financiële geheim is.

Zeer goede dingen staan te gebeuren:

Good things to happenNaast Neil Keenan, is het Vladimir Poetin die ook optreedt als een instrumentale leider in het verslaan van de RKM cabal. Hij heeft het onophoudelijk koel gespeeld in z’n reacties tegen de cabal die proberen een ​​potentiële World War 3 te beginnen. Hij heeft niet in hun aas gebeten, maar heeft in plaats daarvan diplomatie gebruikt en strategische tact in het vergroten van de alliantie, met name door in het Midden-Oosten te starten, als z’n manier om zowel financieel, politiek als militair de cabal af te snijden en te corneren.

 

Poetin en de BRICS-landen vangen de cabal op verschillende financiële manieren en zeker ook politiek en militair. – Eindelijk, heeft nu een prominente rechter de hoogste US politionele gezagsdragers en de FBI opgedragen alle leden van het Congres, de Amerikaanse president en de minister van Financiën te arresteren. – Blijf dit volgen; deze omvangrijke uiterst spannende tijd moet vanaf vandaag nog beginnen. Zeer goede dingen staan te gebeuren en zelfs nog betere dingen komen eraan voor onze wereld. De wereld zal worden zoals die behoort te zijn en niet in de conditie zoals de mens vandaag als vaststaand feit waarneemt.

 

Regime verandering is duidelijk in aantocht: In een serie bijeenkomsten in Moskou vorige week met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, en president Poetin zelf, werd het Obama regime door de Russische Federatie de “directe opdracht gegeven”, dat de Verenigde Staten het “kinderachtige spel” in Syrië en Irak moet staken en dat de dreiging van een nucleaire oorlog tussen Amerika en Rusland “nu op tafel” ligt.

 

Na de presentatie aan secretaris Kerry, van de gehele portefeuille aan bewijsmateriaal van de Russische Federatie, met betrekking tot de landen, en inlichtingendiensten, die betrokken zijn bij de ondersteuning van de Islamitische Staat, gaat dit rapport verder, met bewijzen aan de Amerikanen van de inhoud van geheim e-mail uitwisselingen van zowel de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton als de huidige Amerikaanse minister van Defensie Ash Carter, welke werden bemachtigd door de Russische federale veiligheidsdienst FSB van beide Amerikaanse functionarissen via hun onbeveiligde privé e-mail accounts, waarop het Obama regime onmiddellijk “capituleerde” en de volgende historische stappen nam op weg naar vrede in de M.O. regio:

 

 

 

 

  • Het Obama regime stemde in om met Rusland mee te doen in de aanbieding van een VN-resolutie om de Islamitische Staat financiering af te snijden – een actie die zal plaatsvinden op een bijzondere bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorgezeten door de Verenigde Staten later deze week.

 

Lees meer over dit verbazingwekkende goede nieuws hier.

 

De Russen hebben ook zowel de Koerden als de Taliban bewapend om de Khazarian Maffia af te snijden van heroïne geld uit Afghanistan. De Noord-Koreanen hebben de Khazarians ook afgesneden van inkomsten uit amfetamine. Volg hier Benjamin Fulford in z’n 10 min. update over deze en andere nieuwe ontwikkelingen.

 

HAPPY TOEKOMST VOOR IEDEREEN OP AARDE!

the future are weSamenvattend; belangrijke krachten verenigen zich om de RKM cabal op te ruimen, maar nog veel meer mensen zullen moeten ontwaken, en mee te werken om in het Westen alle regeringen en hun leiders inclusief alle voorgaande regeringsleiders, huidige ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën – en hun voorgangers, betrokken bij deze schandalige fraudes en onderdrukkingen voor de rechter te brengen om te worden veroordeeld wegens hoogverraad.

 

Om voldoende steun voor deze actie te activeren; wordt iedereen die zich zorgen maakt over vrijheid en gezonde toekomst verzocht dit artikel door te sturen, met het verzoek mee te doen in onze gezamenlijke strijd tegen de Jezuïet Khazarian Maffia.

 

Het Leven begint waar onderdrukking eindigt.

 

GELUKKIG NIEUWJAAR EN GOEDE TOEKOMST VOOR IEDEREEN OP AARDE!

Team: https://finalwakeupcall.info/

 

Het Pentagon in Geheime Opstand tegen Obama;

Top militaire leiding trotseert bewust het Witte Huis over Syrië.