BEWUSTWORDING:

WORDT WAKKER en wordt bewust wat er gaande is om je heen, hoe in werkelijkheid misdadigers onze samenleving controleren en regeren. De Satanist gangsterbende – Archon bloedlijn – misdaad cabal willen geen sterke onafhankelijke naties; afhankelijke landen met van ‘welzijn’ afhankelijke bevolking zijn hun kandidaten voor politieke onrust, deze landen staan uiteindelijk meer open voor de invoering van de Nieuwe Wereldorde nadat de door misdaad cabal gecreëerde anarchie wordt gekeerd in ‘vrede’. Het plan is om elke natie te verzwakken d.m.v. hoge werkloosheid, hoe meer hoe beter, zoals op dit moment het geval is in de EU en Amerika; zonder enige echte welvaart – de naam van dit spel is Awareness-LevelMACHT. Onze ‘gekozen’ leiders zijn partners in de misdaad cabal; het is hen niet toegestaan ​​deze crisis op te lossen, ze hebben hun ziel aan de satanisten duivel verkocht in ruil voor de creatie van lagere levensstandaard voor hun volk om ze afhankelijker te maken van de overheid d.m.v. hand-outs, zodat ze meer bereid zullen zijn de invoering van de Nieuwe Wereldorde te aanvaarden.

 

Booms en busts, oorlog en vrede, prijsstijgingen, zelfs vele stakingen, zijn zorgvuldig geënsceneerd op basis van energie-output, input en gevolg. Sluip Wapens – is een topsecreet document uit mei 1979 dat werd gevonden in een tweedehands overheidskopieermachine in 1986 gekocht op een veiling – het document wijst op de gevaren van intelligente mensen die zich bewust worden hoe het systeem werkt, en met welk doel. Het zegt, “De snelheid waarmee ze hun waarschuwing kunnen communiceren aan het publiek zal grotendeels afhangen van hoe effectief wij zijn de media te beheersen, het onderwijs te ondermijnen, en het publiek af te leiden d.m.v. zaken die niet echt van belang zijn.” Dit is het bewijs waarom de mainstream media geen zaken uit de doeken doen zoals gebeurt op internet sites zoals deze, die worden door hen afgedaan als samenzweringstheorieën.

 

Sluipwapens:

Zoals Edward Bernays 1891-1995 – Rothschild Zionist ‘Vader van Public Relations’ zei:

“Degenen die ongezien het mechanisme van de maatschappij manipuleren is de onzichtbare regering, die de ware heersende macht van ons land vertegenwoordigen. – We worden geregeerd, onze gedachten worden gevormd, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waarvan we nog nooit iets gehoord hebben. Dit is het logische gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd…

“… In bijna elke handeling in ons leven, zowel in de sfeer van de politiek of het bedrijfsleven, in ons sociale gedrag, ons ethisch denken, gedomineerd door een relatief kleine aantal mensen… die de mentale processen en sociale patronen van de massa begrijpen. Zij zijn het die aan de touwtjes trekken en de publieke opinie beheersen, die oude sociale krachten ombrengen en nieuwe manieren bedenken welke de wereld moeten binden en begeleiden.

 

Duidelijk, het is de bevolking die bezwijkt onder de druk van het sluipwapen van de sociale engineering.

 

Edward Bernays “Propaganda” theorie is in de tussentijd geperfectioneerd.

 

Hier een deel van de wenslijst waaraan sinds 1920 is gewerkt: Door te herkennen welk onderdeel binnen ons dagelijks leven is gerealiseerd, kun je vast stellen hoever ze inmiddels gevorderd zijn.

 

 • Creatie van racistische misdrijven
 • Voortdurend veranderingen om verwarring te stichten
 • De ondermijning van het gezag van docenten op scholen
 • Onderwijs van seks en homoseksualiteit aan kinderen
 • Enorme immigratie influx om de nationale identiteit te vernietigen
 • Bevordering van overmatig drinken
 • Bevordering van drugs misbruik
 • Het leeglopen van kerken – ter ondermijning van elke vorm van sociale cohesie
 • Juridisch systeem met vooroordeel tegen slachtoffers van misdrijven
 • Toenemende afhankelijkheid van overheidsuitkeringen – en deze weer in te trekken zoals nu gebeurt.
 • Controle en manipulatie van de media
 • Stimulering van de vernietiging van de familieband

 

Punten zoals ‘enorme immigratie influx om de nationale identiteit te vernietigen’ – ‘het onderricht van seks aan jonge kinderen’ – ‘gezagsondermijning van docenten’ -‘lege kerken’- en ‘het beheersen van de media’, zijn duidelijk overal te in de westerse wereld waarneembaar.

 

Het is interessant economische modellen te observeren en te analyseren waarbij de overheid probeert de problemen te ontlopen om de werkelijkheid te verduisteren. Door toepassing van de wiskundige theorie van Operations Research is het mogelijk met computers de meest waarschijnlijke combinatie van gebeurtenissen te voorspellen, die leiden tot een volledige controle en onderwerping van het publiek d.m.v. de ontwrichting van de openbare economie.

 

Dit is wat grofweg werd gedaan in 2008 en zich nu manifesteert als een steeds diepere economische chaos in Amerika en de EU met toenemende sociale calamiteiten, op dit moment in het bijzonder in landen als Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Ierland en Cyprus met nog veel meer landen die zullen volgen. De situatie in Spanje is verslechterd door bezuinigingen en de forse BTW verhoging, terwijl het compensatiegeld ontvangen van de EU, gebruikt wordt om de banken te redden, die nog steeds huizen confisqueren en de bewoners er uitgooien, i.p.v. ze te helpen. – Het effect op de rest van de wereld die afhankelijk zijn van de VS en de EU-economieën is even zo groot zo niet nog catastrofaler. Silent Wars geeft de gebieden aan welke de misdaad cabal probeert te controleren en wel specifiek gericht op humane aspecten. Dit zal worden uitgelegd in een volgend essay.

 

Crime Cabal principes:

De Rothschilds zijn een van de belangrijkste families binnen de Khazarian – Archontic bloedlijn cabal. Hun patriarch ontdekte het basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen zoals nu toegepast wordt in de economie. Dat geld- of deposito- leenrekeningen de vereiste machtsstructuur zijn die kunnen worden gebruikt om de mensen te stimuleren hun echte rijkdom in te leveren in ruil voor dCabal principle belofte van grotere welvaart – in plaats van echte compensatie. Mensen leveren hard bezit in, in ruil voor een lening met beloftes. – Onder het principe, “als je het aanzien van macht uitstraalt, overhandigen de mensen hun bezit sneller.”

 

 

 

Geld – of het nu een tastbaar stukje papier of een nummer op een scherm is – is intrinsiek waardeloos, maar het bestuurt wel de moderne wereld. De uiteindelijke controle over het geld berust bij het particuliere machtskartel van centrale bankiers, de Federal Reserve System, ECB, BoJ, BoE, etc. Dat uiterst nadelig is voor burgers en dus belangrijk is om te begrijpen hoe deze schimmige – privé – organisaties werken en hoe het uiteindelijke doel is om ons voor eeuwig tot hun slaaf te maken in de diepe schuldenput waaruit we niet meer in staat zullen zijn omhoog te klimmen. Ter verduidelijking wordt eerst het belang van goud in onze samenleving getoond, d.m.v. de geschiedenis, de werking ervan, de importantie voor de misdaad cabal, en de massale oplichting, waarin goud de dominante rol vervult.

 

Het Goudspoor:

Gedurende duizenden jaren, was de ‘Silkroute’ de 6.500 KM lange verbindende handelsroute vanuit Europa naar China en Indonesië. Deze land en imgreszeeroute diende als belangrijkste methode voor economische en sociale interactie en het handelsverkeer in de wereld. De wijze van betaling die algemeen werd geaccepteerd door de Chinezen en andere Zuidoost-Aziatische landen was goud, dat op grote schaal gedolven werd in het Romeinse Rijk.

 

Vanaf 1492 vergaarden de Spanjaarden door plundering enorme hoeveelheden goud en andere schatten van de oude inheemse bevolking in Zuid Amerika, met name de Inca en Maya-beschavingen. Ook waren zij actief betrokken bij de handel langs de Silkroute. Zo werd goud het middel van exchange. Gedurende de duizenden jaren van handel langs de Silkroute, accumuleerden de Chinezen ondenkbare hoeveelheden goud. China en andere Zuidoost-Aziatische landen wisten zo maar liefst 85% van het goud in de wereld te verzamelen.

 

Verkeerde mensen:

In de moderne tijd, van vrije handel en centralisatie, wordt goud en andere edelmetalen beschouwd als ridicule. Door vrije handel van goederen en diensten wordt juist de wereldeconomie versterkt. Helaas, wanneer de controle van een dergelijk systeem in handen van de verkeerde mensen is geplaatst – zoals het vanaf het begin is geweest, bereikt het feitelijk het tegenovergestelde effect: Het vernietigt de nationale economieën en maakt arme landen meer afhankelijk van de rijken.

 

India produceerde opium dat ze aan Engeland verkochten, die op haar beurt deze opium doorverkochten aan de Chinezen. Een massale vloed van opium overstroomde de Chinese markt, meer dan 40 miljoen Chinezen raakten eraan verslaafd. Als gevolg daarvan, ging de Chinese economie onderuit. Via de Britse East India Company – m.n. comité van 300 – was Engeland uitsluitend geïnteresseerd in de enorme hoeveelheden goud en waardevolle schatten van de Chinezen, in handen te krijgen door de vernietiging van de Chinese infrastructuur van binnenuit, met als einddoel de controle over hun schatten te bemachtigen.

 

In 1839 had de keizer van Japan eindelijk genoeg gezien van deze opiumhandel en probeerde de handelsbetrekkingen te blokkeren. Met als gevolg dat rond 1870, westerse agenten gefinancierd door, en handelden in opdracht van de Rothschilds c.s., zij creëerden een revolutie in Japan. Met als uiteindelijke doel het goud, dat op dat moment in de geschiedenis goed was voor 85% van het wereld totaal in handen te krijgen.

 

In 1894, raakte Japan verwikkeld in een conflict met China dat bekend staat als de eerste Sino-Japanse oorlog. En resulteerde in een enorme machtsverschuiving in het Aziatische werelddeel, waarin Japan de controle over Korea bemachtigde. China werd gedwongen herstelbetalingen te betalen aan de Japanners in de vorm van vele duizenden tonnen zilver. Dit conflict was het begin van de enorme hoeveelheid plunderingen van de Chinese schatten, die in de daarop volgende decennia plaatsvonden.

 

Bank voor Internationale Betalingen:

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, tekende de meeste naties in Europa, samen met een aantal andere wereldtoonaangeBIS The-Bank-For-International-Settlements-at-Night-Photo-by-Wladyslawvende naties, een overeenkomst om hun bezit aan edelmetalen onder te brengen in een gecentraliseerd systeem t.b.v. een centraal monetair beleid. Hun goud en andere edelmetalen werden in ‘deposito gegeven’, en garandeerden dat elke natie nog steeds ‘eigenaar’ was van hun activa was. Daarvoor werd de private Bank voor Internationale Betalingen, ‘de centrale bank van alle centrale banken’ opgericht, die daardoor de machtigste private bankinstelling op de planeet werd.

 

In ruil voor het deposito van hun “goud, zilver of andere edelmetalen, kostbaarheden, waardepapieren of anderszins”, gedeponeerd bij de BIS, werden aan de leiders van deze naties obligaties verstrekt in enorme denominaties, waarvan velen ter waarde van 1 miljard dollar.

 

Ze kregen opdracht deze obligaties te verstoppen, en niet te onthullen aan het publiek. De leiders van de machtigste naties op aarde deden dit alles in het diepste geheim, uit het zicht van de vrije mensen op aarde. De Verenigde Staten wordt in dit protocol niet genoemd. Dat is te wijten aan het feit dat de VS vrijwillig hun bezit aan edelmetalen stortten, als resultaat van het New Deal programma van President Roosevelt dat deel uitmaakte van deze samenzwering. Meer informatie over de officiële geschiedenis van de BIS, is te vinden op de juridische sectie van hun website.

 

Het ‘onofficiële’ verhaal is echter veel geheimzinniger en inderdaad van origine misdadig. Het opstellen van een plan om een ​​wereld centrale bank te vormen om daarin het goud en edelmetalen activa van een groot deel van werelds machtigste naties in deposito te zetten, begon feitelijk al in 1921, toen de Japanse keizer Hirohito, de kleinzoon van de Meiji keizer, werd uitgenodigd om een ​​zes maanden lange tour door de meeste Europese landen te maken. – Wat de geschiedenisboeken niet vertellen is de ware reden van dit bezoek vóór WW 2 en de betrokkenheid van Hirohito met de meeste leiders van de machtige Europese naties: Nl. een ​​geheime overeenkomst met de westerse oligarchie – Rothschild cabal – om Zuidoost-Azië te plunderen van haar enorme rijkdom aan goud en edelmetalen.

 

Het moet duidelijk zijn dat de mensen die achter deze operatie zitten, de echte machthebbers zijn, zij hadden weinig op met het welzijn van de vrije mensen op aarde. Het is om die reden waarom deze overeenkomst in het geheim werd opgezet, ver weg uit het zicht van het publiek. De reden waarom Hirohito werd uitgenodigd en deelgenoot gemaakt werd, is te wijten aan het feit dat op dat moment het meeste goud op de wereld in Zuidoost-Azië lag, welke daar door duizenden jaren handel langs de Silkroute geaccumuleerd was. De Japanse Hirohito werd gebruikt als een marionet door de Westelijke oligarchie, als een proxy om deze enorme rijkdom door middel van diefstal en moord te bemachtigen.

 

Goud confiscatie:

De goud confiscatie door President Roosevelt werd aan het publiek verkocht als een noodzakelijke stap in het herstel van de fiat economische structuur, die gebaseerd was op hard werken, fabricage, en productie gezamenlijk de ‘waardevolle elementen’ genoemd, waarmee de valuta van gs_confiscate_0een natie moet worden gemeten. – Hij waarschuwde voor de gevaren van een door goud gedekt valuta-systeem, op grond van dezelfde ideeën uiteengezet in het boek van Adam Smith: ‘Een onderzoek naar de aard en oorzaken van de Wealth of Nations’. Hoewel deze goud confiscatie order op dat moment zou kunnen lijken als nobele poging om de orde in het economisch systeem te herstellen, was het in werkelijkheid, een massale diefstal om al het goud uit de markt te halen en in deposito te zetten bij de Federal Reserve Bank.

 

Enkele maanden later, in januari 1934, werd de Gold Reserve Act van 1934 aangenomen. Deze wet centraliseerde officieel het bezit en controle van de overgrote meerderheid van Amerikaanse goudreserves, zowel in buitenlandse als binnenlandse, handen van de privé Federal Reserve System Bank die eigendom is van de misdaad cabal.

 

Project Golden Lily – World War II

Een belangrijk aspect van de Tweede Wereldoorlog dat vaak onopgemerkt is gebleven, is de grootschalige plundering van rijkdom door het Nazi lootnaziregime tijdens de oorlog. Deze informatie is goed gedocumenteerd, en toont dat inderdaad de nazi’s door heel Europa voor grote sommen aan bezit en rijkdom plunderden, waarvan zoals bekend een groot deel werd meegenomen door de geallieerden na de oorlog, maar een deel ervan blijft tot nu toe nog steeds spoorloos verdwenen. Voor een juiste indruk bekijk de volgende 5 min. video om het belang van goud in de samenleving te begrijpen.

“Hitler’s Gold Grab” – GOUD! – De grote obsessie voor mensen.

 

Wat bijna helemaal onvermeld bleef in de geschiedenis en praktisch wordt genegeerd, is echter de plundering door de Japanners in China en in Zuid-Azië – in dertien landen – als onderdeel van Project ‘Golden Lily’, dat nog gewelddadiger was dan ooit eerder werd waargenomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De enorme hoeveelheden goud en rijkdommen die werden gestolen uit Chinese en andere landen in de oorlogsjaren laat de plundering die door de nazi’s in Europa werden verricht, lijken op gewone supermarkt overvallen.

 

Tot op de dag van vandaag, is in het algemeen in heel China bekend dat enorme hoeveelheden rijkdom van hen werd weggenomen, zowel vóór als tijdens de oorlog, maar vanwege de uiterste geheimhouding van Project Golden Lily, gerealiseerd door volledige controle over de complete media in de westerse wereld gedurende de periode van de gehele 20e eeuw, is dit feit totaal niet doorgedrongen in het Westen. Dit leidt tot de vraag: Is het bekend dat een veel groter deel van de enorme schat dan tot nu toe wordt vermoed, is gestolen als onderdeel van de oorlog, en waarom is dit ongemeld gebleven, en waar precies is deze schat gebleven?

 

Hieronder een korte documentaire over dit onderwerp. Merk op dat de man die in de film spreekt, Rhawn Joseph, beweert dat het goud en de schatten geplunderd door de Japanners – $ 100 miljard dollar bedraagt. Dit cijfer is ook bevestigd in het boek Gold Warriors, geschreven door onderzoeksjournalisten Sterling en Peggy Seagrave. – De Japanners verborgen door de hele Filippijnen enorme hoeveelheden van deze gestolen schat.

De auteurs Sterling Seagrave en Peggy Seagrave schreven:

 

“… Een hoge Japanse officier een neef van keizer Hirohito… (bevestigt) dat de Japanners meer dan $ 100 miljard aan schatten in de Filippijnen hebben verstopt en het zal ‘meer dan een eeuw’ duren om deze allemaal terug te vinden.”

 

Op grond van aanvullende informatie, later verkregen, blijkt het bedrag van 100 miljard dollar nu geschat wordt op $ 240 miljard.

 

Blijkbaar dacht de VS als overwinnaar van de oorlog recht te hebben op deze buit. Echter, om de deal geloofwaardig te maken, werd ‘s werelds nummer ÉÉN oorlogsmisdadiger, keizer Hirohito ontheven van alle verantwoordelijkheid. De VS maakten een samenzwering met massamoordenaars, oorlogsmisdadigers, en gangsters als dekmantel voor hun misdaden. Het was noodzakelijk dat Hirohito en alle verantwoordelijke leden van de koninklijke familie, nooit ter verantwoording zouden worden gesteld, nooit ondervraagd zou worden, en dat ze allemaal vrijuit zouden gaan. Zelfs de massa moordenaar Generaal Ishii, die het beruchte commando 731 leidde, verkreeg immuniteit. Ishii maakte een privé overeenkomst met Generaal MacArthur de leider van US force in Azië. – Generaal Ishii had verschrikkelijke medische experimenten op onschuldige mensen uitgevoerd, hij injecteerde Koreanen, Chinezen, Russen, Amerikanen, en anderen met verschrikkelijke ziektes om ze vervolgens, zonder verdoving levend te ontleden. Volgens kolonel Sanders, “garandeerde MacArthur immuniteit in ruil voor alle [eenheid 731] informatie.” Ishii werd later een miljonair en directeur van het Japanse Groene Kruis.

 

Black Eagle Trust Fund:

“De geallieerde troepen hoorden d.m.v. een uitgebreid en complex netwerk van spionnen over de aanwezigheid van grote hoeveelheden goud en waardevolle schatten gestolen door de Japanners als onderdeel van Project Golden Lily en dat de buit was begraven door heel Japan en in de Filippijnen.”

 

In juli van 1944, kwamen afgevaardigden uit 44 landen bijeen in New Hampshire, om het Bretton Woods agreement te concipiëren t.b.v. het monetair beheer. Aan de buitenwereld, werd dit verkocht als de poging om het financiële stelsel in de wereld weer op te bouwen in de nasleep van WW 2. Het idee leek nobel genoeg. Maar… hierachter zat echter een verborgen agenda. Door het enorm geheime spionnennetwerk dat in de loop van de oorlog was opgebouwd, hadden top-level autoriteiten kennis verkregen van de enorme hoeveelheden schatten die waren geplunderd door zowel de nazi’s als de Japanners.

 

Vooruitlopend op de confiscatie van deze rijkdommen door de geallieerde troepen, werd door de afgevaardigden het Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgericht, en besproken wat moest gebeuren als de buit eenmaal in de handen van de geallieerden was. Het was echter pas later in Black Eagle trust Fund1945, toen beide Generaals Dwight D. Eisenhower, en MacArthur, President Truman informeerden over de omvang van de schat, hoe groot die werkelijk was, toen besloot de machtselite tot de oprichting van de ultra geheime Black Eagle Trust – genoemd naar de zwarte adelaar, het symbool van het Derde Rijk. Een van de belangrijkste spelers in de oprichting van dit fonds was Henry Stimson, de toenmalige Amerikaanse minister van Oorlog. Verschillende rapporten in het publieke domein probeerden de hoeveelheid rijkdom te kwantificeren die ‘verloren’ ging in de oorlog in zowel Europa als Azië, en kwamen tot de conclusie dat deze schat in totaal 280.000 ton goud bedroeg, exclusief andere edelmetalen, juwelen, en diamanten.

 

In 1945, ‘ontdekten’ Amerikaanse inlichtingenofficieren in Manilla door omkoping en marteling van insiders – dat de Japanners grote hoeveelheden goud en andere geplunderde schatten in de Filippijnen hadden verstopt. President Truman besloot het goud in beslag te nemen, en deze rijkdom geheim te houden. Dit, in combinatie met de Japanse schatten en de in beslaggenomen nazi buit tijdens de Amerikaanse bezetting, creëerde een wereldwijd Amerikaans politiek actiefonds om zgn. het communisme te bestrijden. Deze ‘Clandestiene Goud’ voorraad werd geplaatst in een fonds genaamd Black Eagle Trust Fund dat Washington vrijwel onbeperkt geheime fondsen verschafte, een vermogensbasis om de schatkamers van de Amerikaanse bondgenoten te versterken, door gedurende meer dan zestig jaar politieke en militaire leiders om te kopen, en buitenlandse verkiezingen te manipuleren.

 

Tussen 1945 en 1947 werden astronomische sommen goud en juwelen uit Duitsland, Japan, de Filippijnen, en andere landen in Azië overgebracht en verscheept naar 172 rekeningen in 42 verschillende landen. Enorme hoeveelheden ging regelrecht naar rekeningen van de private Federal Reserve en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS). In de loop der jaren werd deze rijkdom gebruikt ter ondersteuning van een wereldwijd politiek actiefonds om het volgende te bereiken:

 

 • Omkoping van Staatslieden en militaire ambtenaren, door overal in de westerse wereld de verkiezingen te kopen met enorme sommen geld die door politici in de hele wereld worden ontvangen t.b.v. hun campagne, om ervoor te zorgen dat de ‘juiste’ mensen in machtsposities worden gekozen, dat wil zeggen die de belangen van de bankiers en grootbeleggers; de erfgenamen van de wereldtroon de Rothschilds, Rockefellers, en JP Morgans garandeerden.

 

 • Voor de creatie van een globaal beleid middels de invoering van het ‘westers kapitalisme’ en bestrijding van het communisme. Hoewel dit misschien een ​​nobele zaak kan zijn, het is zeer kwalijk, als in werkelijkheid een enorme kloof is veroorzaakt in de samenwerking tussen Rusland/China en de VS/Europees/Japans, en het grootste deel van de rest van de wereld in een voortdurende staat van armoede werd gebracht, met nauwelijks enige macht om mondiale zaken te beïnvloeden.

 

 • Het geld voor de enorme cover-up met betrekking tot de valse vlag operatie op 11 september 2001, om het bestaan van $ 240 miljard aan zekerheidstellingen, effecten, obligaties, en geheime overeenkomsten uit september 1991 te vernietigen, die waren aangegaan om een geheime economische oorlog tegen de Sovjet-Unie te financieren, waardoor onbekende westerse investeerders een groot deel van de Sovjetindustrie m.b.t. olie en gas opkochten. Ook zijn berichten opgedoken dat in de nasleep van de aanslagen van 9/11, enorme hoeveelheden goud is verdwenen uit de kluiskelders van het World Trade Center, dat uiteindelijk kan worden toegeschreven aan de Black Eagle Trust.

Goedwillende redders komen ons helpen.

“De rechtszaak betreffende de macht die de gangster bende over de westerse beschaving uitoefent, kan dit voor goed beëindigen.” De rechtszaak claimt dat ca. $ 1 biljoen werd gestolen door, onder anderen de secretaris-generaal van de VN Ban Ki Moon – de VN, de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi – de Italiaanse regering, Giancarlo Bruno, het Davos World Economic Forum, en anderen, waarbij inbegrepen de eigenaars van de Amerikaanse Federal Reserve Board.

 

Inmiddels, nu een jaar gelden is deze rechtszaak voor een miljard dollar door Neil Keenan en Co gewonnen. Dit is onderdeel van de strategie om het wereldwijde financiële systeem van de Fed aan te vechten en uiteindelijk deze economische crisis te beëindigen. De White Dragon Society stelt dat het Aziatische goud in Amerika en elders verborgen is, dus niet verdwenen is, en moet worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. De dictatuur van de cabal –machtselite- tegen de rest van de wereld zal daardoor stoppen. Als de Aziaten in staat zijn hun ‘obligaties’ waarvan de kopieën in de 9/11 valse vlag operatie vernietigd werden, te incasseren, zal het centrum van de wereldmacht van de VS naar Azië verschuiven. Degene die het geld controleert, heeft de macht.

 

De strijd versus de White Dragon Society en de crime cabal is in het voordeel van de White Dragon beslist. Het Aziatische geheime genootschap heeft de rechtszaak tegen de Amerikaanse Fed gewonnen. De Fed heeft verloren van de Aziatische Dragon Family. Het bedrag van de rechtszaak is meer dan $ 1 miljard. Natuurlijk is dit nergens publiekelijk aangekondigd. In de gerechtelijke beslissing is geëist dat al het Aziatische goud wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Het was een geheime beslissing van de rechtbank. Maar, zal de Fed deze orders opvolgen? Als dat zo is, zal de Amerikaanse dollar instorten. En zolang de cabal dat niet kan accepteren, en de leugens weten vol te houden, zal de dreiging van wereldoorlogen blijven.

 

Als follow-up, onlangs heeft de White Dragon Society de oprichting voorgesteld van een wereld federatie – als tegenhanger van de fascistische Nieuwe Wereld Orde – met het doel om permanente wereldvrede te bereiken en een gouden tijdperk te beginnen van ongekende vooruitgang en welvaart voor iedereen op aarde. Het voorstel werd uitgewerkt, tijdens langlopende geheime onderhandelingen, met het Pentagon, het Vaticaan, de Chinezen, het Britse Gemenebest en andere machtscentra.

 

Wordt vervolgd in deel vier – met de moord op president John F. Kennedy.

 

Tenslotte nog een ander belangrijk aspect van goud:

Onlangs hebben wetenschappers bereikt dat kleine stukjes van dit edelmetaal – veel te klein om met het blote oog te zien – ook een waardevolle grondstof kan zijn. In laboratoria over de hele wereld, zijn gouden nanodeeltjes getest als componenten in technologie en medicijnen. Bekijk hoe goud kan worden gebruikt om kankercellen te doden, de efficiëntie van zonnecellen verbeteren, en chemische reacties katalyseren. Lees meer over de toepassingen van nanotechnologie van goud:

 

 

 

 

Silent Weapons – De toekomst is nu – USA Inc. NASA Oorlog Documenten – de populatie en jij.

Deborah Tavares verklaart enkele van de in gebruik zijnde methoden om de wereld te ontvolken, welke elke dag plaatsvinden, zaken die hier worden blootgesteld, en worden gebruikt als moordwapens tegen de bevolking. Als Ontvolking het doel is, – hier zijn de methoden die dat doen. – Gefilmd op Conspiracy Con 2013. De inhoud is in power point formaat beschikbaar door het downloaden van dit pdf-bestand.

 

Deborah legt de inhoud en de strategie van de cabal die ons leven beïnvloedt in detail uit. Het is de stille oorlog tegen het volk: Op pagina 93, – CNN benut dagelijks het syndroom dat ontwikkeld is door de CIA, de Amerikaanse Force, FBI, andere Amerikaanse agentschappen, Big Business, en de cabal gecontroleerde Banken. – P 66, mensen worden te groot en moeten kleiner worden gemaakt tot negatieve waarde. – P 45, Beam wapens vallen de bevolking aan, d.m.v. luchtvervuiling, magnetisme, bio, spuiten, draadloze frequenties uitgezonden vanuit lichtmasten, zelfs in winkelcentra, magnetron-golven en chemtrails. – Nucleaire afschrikking. Systeem gecontroleerd door computers, zoals telewinkelen, en spaarkaarten. – Wazige zonneschijn veroorzaakt door voortdurende manipulatie van de atmosfeer, lucht vergiftiging, en gecreëerde luchtvervuiling. Leugens worden verspreid dat de mensen het milieu vervuilen, maar specifiek wordt veroorzaakt door de cabal om ons te vernietigen. Er is geen globaal warming. Zij bepalen onze levenskansen. Via de watervoorziening die wordt besmet, door bijvoorbeeld de toepassing van schalieolie / gas boringen. Voedselketen gecontroleerd door middel van Monsanto via GMO- verplicht voedsel. Het veroorzaken van ziekten, zoals Alzheimer, kanker, enz. Ze creëren een valse realiteit. Het antwoord is: OPENBARING geen REVOLUTIE. Duurt ca. 30 min. Maar dan weet je waar je aan toe bent.

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5vLuGPV-lU

 

Onderstaande video legt in meer detail het document uit iz. Silent Weapons voor Quiet Wars:

NASA ontwikkelde de toekomst is nu als Silent Weapons in opdracht van de Khazarian Satanist – misdaad cabal.

“Ik heb (Hilders) heb dit samengesteld voor degenen die gemakkelijk kunnen worden afgeleid en de voorkeur hebben om in plaats van te luisteren, het volledige document te lezen. Ik hoop dat het nuttig is je kunt het volgen op onderstaande link en delen met anderen. Alvast bedankt!”