goudstandaard-sustainableZonder anker tegen de stroom van de toenemende geldhoeveelheid is de waardevastheid van de wereld reservevaluta – de US dollar – kansloos. Nieuw uit dunne lucht gedrukt geld wordt gecreëerd om deflatie te onderdrukken, teneinde een depressie te voorkomen. De centrale banken kunnen geen deflatie accepteren; ze compenseren dit door steeds meer geld te drukken om zo inflatie te genereren. Omdat er geen snelheid in de geldcirculatie zit, kunnen ze niet de uitkomst produceren die ze hebben willen.

De centrale bankiers hebben geen macht om dit te bereiken, maar toch blijven ze gelddrukken dat niemand besteedt, het extra geld heeft weinig effect op de economie, alleen als de omloopsnelheid van het geld stijgt, geeft dat inflatie en hogere prijzen, zo niet, dan zal de wereld in de deflatoire val blijven steken, wat de grootste schrik van de centrale banken is, omdat dan de schuldenlast in reële termen stijgt, en fiscale ontvangsten afnemen. Dan zullen banken failliet gaan. Als de kracht van deze hoedanigheid wordt genegeerd, is het monetaire systeem in gevaar van instorting. Terwijl het voortbestaan van de US dollar als reserve valuta uitzichtloos is geworden.

Vervanging door meerdere reservevaluta’s – via SDRs – zal om dezelfde reden eveneens eindigen in chaos, omdat ook deze zonder tastbare waarde dekking dezelfde problemen zullen ondervinden, en dus niets opgelost wordt. Het is nog steeds een open vraag of de wereld een reserve valuta nodig heeft, zeker niet als het geld is gekoppeld aan iets tastbaars; zoals bewezen werd gedurende de periode van 1870 – 1914 onder de gouden standaard die autonoom goed functioneerde – zelfs bestaat er geen noodzaak voor centrale banken – anders dan het ongelimiteerd creëren van geld.

Flexibele goudstandaard

Een innovatief flexibele gouden standaard zou moeten worden aanvaard om de onzekerheid over inflatie, rente en wisselkoersen te verhelpen. Zodra ondernemers en investeerders meer zekerheid en prijsstabiliteit verkrijgen, kunnen ze grotere risico’s nemen voor nieuwe investeringen. Er is al genoeg onzekerheid in het ondernemerschap zonder de toevoeging van onzekerheid over inflatie, deflatie, rente- en wisselkoersen. Vereist is een radicaal afscheid van het concept van een wereldeconomie geleid door particuliere centrale banken die in de afgelopen veertig jaar steevast hebben bewezen asset bubbels, crashes, paniek, hoog-en laagconjunctuur te creëren. Het is tijd om de rol van financiën te verminderen en de positie van handel te versterken. Qua economische zekerheden biedt goud de grootste prijsstabiliteit in de waarde van valuta’s, activa en investeringen, dus dit geeft de beste vooruitzichten voor bedrijven en investeerders.

Een flexibele goudstandaard verdient overweging omdat het fundamenteel past bij alle economische omstandigheden. De hoeveelheid goud als dekking kan variëren van 100 % – 20 %. Bij de lancering zal het hogere percentage vereist zijn om het vertrouwen te stimuleren.

Wat zal de dollarprijs in goud moeten zijn onder de flexibele goudstandaard? Het kiezen van de verkeerde prijs was de grootste oorzaak van de mislukking van de goudstandaard van de jaren 1920. Op grond van het niveau van schulden in de wereld, en de bestaande geldhoeveelheden M1, M2, enz., is het belangrijk dat in aanvang het goudsteunaandeel een hoge dekkingsgraad heeft; afhankelijk van het dekkingspercentage zal de goudprijs variëren bij een gouddekking van 100% in de orde van grootte van US $ 45.000 tot US $ 2,500/ounce bij 20% dekking. De juiste prijs peg verdient speciale overweging om de gemaakte fouten in de jaren 1920 te vermijden.

Om voor de gekozen combinatie discipline op te leggen, moet naast de officiële goudprijs een vrije markt voor goud bestaan. Teneinde de vrije marktprijs op of in de buurt van de officiële goudprijs te handhaven wordt via open-markttransacties de marktprijs ondersteund.

Flexibiliteit

De mate van flexibiliteit dient vooraf te worden vastgelegd – met pre-set condities welke de noodzaak voor afwijking kwalificeren, onder expliciet beschreven omstandigheden en voorwaarden van economische urgentie. Waarin het wenselijk is af te wijken van de vaste gouddekkingsgraad, welke dan wordt toegestaan in zulke vooraf gespecificeerde situaties, zoals o.a. een ware liquiditeitscrisis of een opkomende deflatoire spiraal wanneer snel extra geldcreatie noodzakelijk om de geldstroom te verruimen.

De twee essentiële elementen voor het creëren van vertrouwen in het goud gedekte systeem zijn; een sterk juridisch regime en de verplichting om via open-markttransacties de goudprijs te stabiliseren. Dat zijn de twee pijlers waarop omstandigheden kunnen worden overwogen waaronder het is toegestaan om overtollig papiergeld te creëren door het plafond van de dekkingsgraad te overschrijden.

Voorstelbaar is in extreme omstandigheden, zoals deflatoire contractie, waar de open-markttransacties een soort democratisch referendum over de genomen beslissing zijn. Als de markt reageert op de uitspraak van deflatie, – economische output sneller groeit dan de aanwas van goud – er geen run op goud komt door aan- en verkopen – in de praktijk zijn kopers van goud de landen met een tekort op hun handelsbalans – die de goudprijs helpen handhaven. Omgekeerd, als de markt de uitspraak in twijfel trekt, zal er een rush ontstaan om papier in te wisselen voor goud. Dat zou een krachtig signaal zijn om terug te keren naar de oorspronkelijke gouddekking. Natuurlijk zijn verschillende parallellen mogelijk, of mogelijk beter – belangrijk is het concept van flexibele aanpassing te begrijpen. Een dieper gaande discussie ligt buiten het bestek van dit essay dat slechts de realistische functionaliteit en praktische haalbaarheid van het concept flexibele goudenstandaard verklaart.

De oorzaken van de economische crisis uitgelegd in voorgaande essays zijn sterk genoeg om de implementatie van een flexibele goudstandaard te overwegen. Gezien het verlies van vertrouwen van burgers in de centrale banken en de voortdurende geldontwaarding veroorzaakt door deze banken, maakt het waarschijnlijk dat een bredere geldhoeveelheid definitie en hogere dekkingsgraad nodig zijn om het vertrouwen in de nieuwe flexibele goudstandaard te waarborgen. Zelfs een nog hogere goudprijs zal nodig zijn wanneer deze goudstandaard op wereldwijde schaal wordt toegepast, omdat China als grote economie een grotere papiercirculatie voorraad bezit, dan het geval is in het westen en misschien minder goud heeft?

Hoe dan ook, de aspecten i.v.m. het herstel van een goudstandaard met voldoende flexibiliteit om moderne financiën tegemoet te komen verdient zeker verdere studie en uitgebreid onderzoek, met als basis de noodzaak het vertrouwen op wereldwijde schaal te herstellen, en zeker niet als onbruikbaar te verwerpen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat elk land autonoom is haar eigen valuta te beheren, dat de economische stabiliteit weer vergroot.

Alleen de aankondiging van dit streven kan al direct een stabiliserende invloed op de wereldeconomie leveren, omdat de markt kan beginnen de toekomstige stabiliteit in te calculeren, vergelijkbaar met de convergentie van de euro in de jaren voordat deze werd gelanceerd. Zodra het juiste prijsniveau is bepaald kan die alvast vooraf worden aangekondigd, terwijl open-markttransacties meteen kunnen beginnen de valuta’s te stabiliseren op het nieuwe goudequivalent. Uiteindelijk kunnen de valuta zelf aan het goud worden gekoppeld. Dan is de wereld klaar voor de ontwikkeling van nieuwe creativiteit, verdergaande innovaties, productiviteitsverbeteringen en geavanceerde technologieën als ze bevrijd zijn van manipulaties. Reële groei van de wereldeconomie wordt dan verkregen door echte in plaats van papieren welvaart en rijkdom.

Centrale banken

Tot slot nog een ernstige waarschuwing: helaas is ondanks de eclatante economische voordelen het onwaarschijnlijk dat de centrale bankiers hun nederlaag zullen aanvaarden en afstand doen van hun macht. Dus beste uitweg uit deze economische crisis wordt niet de meest logische uitkomst, meer waarschijnlijk wordt het chaos, als gevolg van valutaoorlogen en de daarmee gepaard gaande snelle ontwaarding van papiergeld met een catastrofaal wanordelijk verloop, met uiteindelijk totale instorting van vertrouwen bij beleggers, welke noodmaatregelen vereisen door regeringen om de schijn van een functionerend monetaire systeem voor handel en investeringen te handhaven. De opkomende financiële ineenstorting zal in niets lijken op dat wat we eerder hebben gezien in de geschiedenis. Deze begint met een lawine veroorzaakt door het financiële sneeuwvlokje op de onstabiele berghelling van schulden.

In het algemeen is de geschiedenis van centrale banken één van gebroken beloften als het gaat om de inwisselbaarheid van geld in goud, en met name het kunstmatig zetten van de bancaire rente op NUL ten koste van het algemeen belang.

Als de VS niet zo groot en machtig was, zou nooit de dollar als werelds reserve valuta zijn aanvaard. Zonder haar positie als de emittent van de wereld reserve valuta – dollars in plaats van goud – zou de VS niet in staat zijn geweest om de wereld te overspoelen met hun geld. Zonder de wereldbehoefte aan dollars, had de krediet bubbel niet blijvend kunnen groeien. En zonder de groei van krediet zou er geen manier zijn om de kosten te betalen van onnodige oorlogen en handhaving van het wereldwijde imperium. In wezen zijn centrale banken niet zo machtig als de meeste mensen denken. Zij kunnen verantwoordelijk zijn voor het activeren van deze crisis, en gedeeltelijk schuldig zijn aan 30 jaar markt manipulatie. Maar ze hebben niet de macht de marktwerking voor onbepaalde tijd tegen te houden. En zeker niet de macht om dit spel te reactiveren nadat de hel is losgebroken. Het veel grotere gevaar, tenzij wij mensen hiertegen niet massaal in opstand komen, is de invoering en controle van een nieuw Globaal Monetair Stelsel. Het allerlaatste wat ze daarmede in gedachten hebben is het welzijn van ONS – het volk.

En reken erop dat je persoonlijke vrijheid dan niet meer zal bestaan.

Tijd om wakker te worden…

Er is nog steeds – zij het weinig – tijd om WAKKER TE WORDEN om de ware aard van het verschrikkelijke beeld te herkennen, veroorzaakt door “autoriteiten in charge” die fundamenteel uitsluitend t.b.v. het elite kartel optreden en daarvoor gebruik maken van regeringen en politici als hun stromannen, die de media en markten manipuleren met het doel om ons allemaal volledige onder de genade van hun parasitaire centrale bankiers te brengen, die meer dan bereid zijn niet alleen de wereld economie te laten instorten, maar ook beide zijden van elke nieuw gecreëerd conflict financieren voor persoonlijk gewin en controle, waaraan de meeste overheden medeplichtigen zijn. Hopelijk begin je de monstrueuze gevolgen in te zien van wat er om ons heen gebeurt, en hoe dringend verandering naar beter vereist is.

Goud Backwardation zoals nu het geval is, is nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen. – Ze zullen deze keer niet in staat zijn het monetaire systeem te redden. Zegt James Turk in zijn interview met Greg Hunter.

Goud expert James Turk zegt de crisis in de Oekraïne kan de prijs van goud beïnvloeden. “Wanneer er wereldwijd spanning is, zoeken mensen naar veiligheid, en een van de allerbeste veilige havens aller tijden is goud geweest. Goud is geld voor al meer dan 5000 jaar, en het is nog steeds geld en nog steeds een veilige haven, want het is geld zonder tegenpartijrisico…”

Goud reageert op geopolitieke spanningen, en ik moet toegeven dat de situatie in de Oekraïne steeds ernstiger wordt. Ik zou niet verbaasd zijn als de spanningen blijven stijgen. “Zou dit een trigger kunnen zijn voor de collaps van het wereldwijde financiële systeem?” – Turk concludeert: “Ja, het kan het echt zijn. Deze collaps kan snel uit zijn proporties blazen, en zal veel ernstiger worden dan wat er in de Balkan gebeurde, waar het een oorlog was tussen schietende partijen. Maar wat hier gebeurt, is een belangrijke economische macht waarop sancties worden toegepast. Wat ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, toen werd wrijving veroorzaakt door de VS met haar economische sancties opgelegd aan Japan, vanwege hun inval in China. Dat lijkt griezelig veel in vergelijking met wat er nu gebeurt met Rusland, en ik denk dat de belangen net zo groot zijn, wanneer deze twee grootmachten zich op dezelfde manier confronteren.”