Gebruik je Macht

De Macht van het Geld

Boom en Bust Gemanipuleerd

Vervalsing van Economische Cycli

 

Vermogensplundering

Onder het motto de recessie te bestrijding wordt door economische terreur de samenleving ontwricht. Wat nu plaats vindt, is geen recessie, het is een depressie die sinds 2008 ons bewust teistert. De economische instorting van nu, kan niet meer worden afgewend d.m.v. gemakkelijk geld.

Geluisterd naar de retoriek van de centrale bankiers over het komend “herstel” zou men  verwachten dat onze overheden op zijn minst alles ondernemen uit deze ellende te geraken die z.g. veroorzaakt door schuld.

 

Daarom lanceren de financiële elite een nieuw plan om je geld en vermogen te stelen, zonder duidelijk te vertellen wat ze doen. Ze gebruiken taal die alleen zij begrijpen behalve enkele mensen met meer kennis en inzicht die de betekenis ervan begrijpen. Ze verbergen zoals altijd hun plannen in het openzichtveld.

 

Wees ervan verzekerd dat de centrale bankiers al lang in het vooruit dit onnuttige medicijn voor dit doel hadden uitgedacht. Geld drukken, kwantitatieve versoepeling, nul en negatieve rente – geen van allen heeft nieuw leven ingeblazen in de falende wereldeconomie. En nu zijn ze in paniek als officieel de ‘recessie’ weer opdoemt. De oplossing?

 

Sinds 2008 is hun reeds aangepaste monetaire basis ongeveer vertienvoudigd, terwijl de rente op praktisch nul gesteld bleef. Met andere woorden, ze hebben voortdurend de geldhoeveelheid en de rente gemanipuleerd, t.b.v. het redden van de banken en de financiering van tekorten op uitgaven van overheden.

 

Geld is de helft van bijna elke transactie. Door het geld te manipuleren, manipuleren ze de hele economie. Daarom is een nieuwe basiseenheid vereist de SDR een soort geld dat de wereld nog nooit eerder had: om de post-1971 fiat dollar met later de euro te vervangen

 

Special Drawing Rights (SDR) zijn bijzondere trekkingsrechten (BTR) dat verwijst naar een internationaal type monetaire reservevaluta in 1969 door het Internationaal Monetair Fonds (IMF)werd gecreëerd en dat dient als aanvulling op geldreserves van aangesloten landen.

 

Bedenk; Papiergeld is waard wat mensen denken dat het waard moet zijn, beheerd door mensen die denken dat het elke keer minder waard moet zijn als tijd verstrijkt.

 

Om deze middelen te genereren moeten Centrale banken hun balansen vergroten d.m.v. investeringen via het IMF in de vorm van meer SDRs… Deze kunnen als zodanig worden geïnvesteerd in de Wereldbank en andere multilaterale ontwikkelingsbanken, die beslissen aan welke mondiale publieke projekten de benodigde middelen worden besteed… Op deze manier, kunnen goederen, niet alleen worden gefinancierd; ze kunnen ook bijdragen aan het wereldwijd herstel.

 

Hier is de clou – er is wereldwijd economisch herstel dankzij de IMF – door middel van haar “aanvullende reservevaluta”. Zal met deze regeling iets worden bereikt? Het maakt niets uit. Het is gewoon het argument voor de noodzaak meer geld te drukken.

 

Gebruik je Macht

De Deep State controllers streven naar economische verstoringen, om terug te keren naar het tijdperk van hun recht op overheersing. Zij zijn de toekomstzieners. Zij zijn de oligarchen. Het zijn wolven in schaapskleren. Ze roepen “de geëxploiteerde burgers” op om voor hen te verschijnen. Ze blaffen ze af en huilen over sociale rechtvaardigheid, alhoewel rechtvaardigheid het laatste is waaraan ze denken.

 

Om de mensen te onderdrukken, laten ze weten dat er een “nationale schuld” is die moet worden terugbetaald. Een schuld die niet bestaat. Deze zwendel vereist een nauwgezet onafhankelijke controle van de staatsboekhouding.

 

Het publiek mag niet weten en begrijpen dat een fiat-systeem per definitie altijd failliet gaat en dat dit vanaf het begin reeds bekend is. Hoe kan een schuld bestaan, als geld kosteloos is en door schuld wordt gedekt, om tot in het oneindige te worden  gecreëerd?

 

Als geen schuld bestaat, omdat iedereen z’n schuld heeft betaald, bestaat de valuta niet meer! Schuld is een valse premisse door mainstream media als gezond geadverteerd.

 

Er is geen verloren geld. Het werd alleen besteed aan precies wat de elites en de Deep State wensten het te besteden, zonder kennis van het volk. Simpel gesteld het geld is door boekhoudkundige manipulatie verdwenen.

 

Hetzelfde geldt voor banken. Een bank verstrekt ‘leningen’ om een ​​huis of een ander object te kopen en noemt het jouw schuld, maar is het dat wel zo? Als de bank het geld creëert uit het niets. Hoeft de bank niet eens dat geld in haar kluizen te hebben om de lening te verstrekken. Het kost de bank helemaal niets, maar noemt het wel jouw schuld of hypotheek en jij gelooft dat je dan een schuld hebt.

 

Als wij mensen ons uit deze nonsens willen bevrijden , dan moeten we nu onze macht terugwinnen om een betere wereld te verkrijgen.

 

Gelukkig worden meer mensen wakker, we zijn aangekomen in de meest spannende periode in onze evolutie!

 

De Macht van het Geld

De Rothschild cabal controleert de schepping van ‘geld’ op basis van krediet, waarmee ze de hele wereldeconomie controleren. Ze kunnen naar eigen behoefte de geldhoeveelheid laten groeien of crashen. De depressie die nu gaande is, is de laatste Rothschild creatie om de mondiale financiële sector verder te centraliseren t.b.v. de invoering van de reeds lang geleden geplande centrale wereld bank met SDR-valuta.

 

Zodra een land schuldplichtig is aan de Rothschild bankiers cabal door hun fake krediet, wordt het land gedwongen de controle over zaken aan de kredietverstrekkende bank te overhandigen, t.w. de Wereldbank en het IMF. Deze banken dicteren vervolgens op elk niveau het economisch en sociaal beleid. De Wereldbank en het IMF zijn volledige dochtermaatschappijen van de misdaad cabal en hebben altijd hun vertrouwenslieden aan in de top.

 

Arme landen met schulden die worstelen hun schuld terug te betalen, worden gedwongen te bezuinigen op sociale programma’s, gezondheidszorg, onderwijs en humanitaire projecten om de ‘schuld’ die ze verschuldigd zijn aan de banken terug te kunnen betalen.

 

In tegenstelling tot de sombere situatie waarin de wereld nu verkeert, behoeven geen conflicten noch armoede te zijn. Deze worden met opzet veroorzaakt om de agenda van de Archon bloedlijn cabal te dienen voor algehele wereld dictatuur.

 

Boom en Bust Gemanipuleerd

De Rothschilds manipuleren al twee eeuwen lang de hausses en baisses om hun agenda te bevorderen. Dit is makkelijk als rente op geld wordt geheven en de controle hebben over de creatie van het geld.

 

Het verschil tussen de hausses en baisses is de hoeveelheid ‘geld’ in omloop met veronderstelde waarde. De Rothschilds dicteren beiden. Ze beslissen hoeveel geld wordt uitgegeven en verspreid wordt via hun controle over banken en overheden. Ze creëren een boom door de verkrijging van credit te vergemakkelijken dat schuldtoename stimuleert. De bevolking steekt zich in de schuld gedurende goede economisch tijden. En crashen de economie door het vinden van een excuus om geld uit de circulatie te nemen, en verkrijging van krediet te moeilijken. In deze fase, verkeert de wereld nu!

 

Ondernemingen en mensen kunnen hun leningen niet terug betalen, omdat niet genoeg geld in omloop is. Dan neemt de cabal bank het onderpand in beslag dat als zekerheid werd gesteld voor de verkrijging van de lening.

 

Dit verlaagt het aantal functionerende bedrijven – hun producten en markten worden overgenomen door cabal-corporaties om zo wereldwijd hun economische macht te centraliseren en te vergroten.

 

Hetzelfde geschiedt met overheden. Wanneer een depressie de overheidsinkomsten decimeert, moet meer worden geleend om de uitgaven te dekken, waardoor de controle over de overheid en agentschappen verder wordt vergroot.

 

Feitelijk zijn sinds 1930 de meeste regeringen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in staat van faillissement bij de Rothschild-cabal. De Rothschild-cabal heeft deze cycli voor honderden jaren gemanipuleerd, o.a. veroorzaakte dit de crash van 1929, en de Grote Depressie van de jaren 1930.

 

Vervalsing van Economische Cycli

De meeste economen, hebben geen idee wat gaande is. Ze vertellen dat boom en bust deel uitmaken van natuurlijk ‘economische cycli’. Dat is onzin; deze worden systematisch gemanipuleerd om de rijkdom van volkeren en landen te stelen.

 

De Archon-bloedlijnfamilies verhandelen voor biljoenen dollars per dag over de hele wereld aandelen en bepalen zo of markten omhoog of omlaag gaan. En waneer boom of crash optreedt. Markt crashes gebeuren niet zomaar – ze worden gemaakt om te gebeuren.

 

Als je weet wanneer de crash komt, omdat je zelf ervoor zorgt, dan kun je hoog verkopen en laag weer terugkopen zodra de crash heeft plaats gevonden. Op deze manier kunnen ze hun rijkdom vergroten door overnames van bedrijven tegen een fractie van de kosten van vóór de gemanipuleerde instorting.

 

Het klassieke voorbeeld is van Nathan Rothschild tijdens de Slag bij Waterloo in 1815, toen hij Engeland ‘kocht’. Dat ging als volgt:

 

“Op de vroege ochtend van 20 juni 1815, beïnvloedde Nathan Rothschild, een van de vijf zonen van Mayer Amschel Bauer, een van de meest doortrapte financiële operatie in de geschiedenis. In minder dan twee dagen, in de late avonduren van 18 juni 1815, werd Napoleon verslagen tijdens de slag van Waterloo door een geallieerde alliantie onder leiding van Engeland. Dit eindigde de Napoleontische oorlogen. Nathan Rothschild, op dat moment reeds een rijk en invloedrijk man, was in staat via een eigen berichtenkoerier enkele uren voorafgaand aan de officiële aankondiging aan de rest van het publiek, het woord te verspreiden dat de geallieerde verslagen waren.

 

In deze gedurfde en bedrieglijke manoeuvre, begon Rothschild grote hoeveelheden aan Britse consuls (aandelen) in geconsolideerde lijfrentes te verkopen. Toen andere investeerders door het hele land deze actie van Rothschild bemerkten, brak beurspaniek uit. Iedereen veronderstelde dat de acties van Rothschild betekende dat de slag bij Waterloo een overwinning was voor Napoleon, en niet van de geallieerden, met de implicatie dat de waarde van de consuls (aandelen) gingen dalen vanwege de Franse overwinning.

 

Een groot aantal beleggers volgden, en verkochten hun consuls in afwachting van een Franse overname van het land. Maar, vlak voordat de officiële aankondiging werd gedaan dat Napoleon was verslagen, kocht Rothschild enorme hoeveelheden consuls tegen bodemprijzen terug.

 

Toen de aankondiging kwam, steeg de waarde van de consuls, en de rijkdom van Nathan. Hij verkreeg een toename van 6.500 keer van wat hij voordien bezat. In wezen roofde hij het land blind, en werd in alle opzichten en oogmerken de belangrijkste eigenaar van Engeland.

 

Vanaf dat moment had zijn familie meer rijkdom dan ze ooit hadden kunnen dromen, en werden ze een invloedrijke speler in de regering, en beïnvloedden alle belangrijke beleidsbeslissingen voor de toekomst.

Het is ook vermeldenswaard dat deze regeling voor Rothschild historisch belangrijk was om een andere reden: Het liet zien hoe een ‘gefabriceerde’ ramp kan leiden tot enorme financiële winsten.”

 

Veel lezers klagen dat de bevrijding van de onderdrukking door de Deep State Cabal niet snel genoeg gaat. Dat is de verkeerde benadering. 500.000 jaar onderdrukking kan niet van de ene maand op de andere worden opgeheven. Zeker niet als geen initiatief wordt genomen door de mensen zelf. Begin met anderen wakker te schudden door FWC-artikelen te verspreiden die speciaal voor het ontwaken zijn geschreven en wereldwijd in vele talen beschikbaar zijn.

U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK

Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.