Het Nationale Schuld verhaal is een Criminele Scam

 

Waarom banken mensen in de schuld zetten:

Niemand is immuun voor schuld, en de meerderheid van ons heeft in een of andere vorm financiële schulden. Het niet genoeg geld hebben, en in het bijzonder rood te staan, veroorzaakt ernstige lichamelijke en geestelijke stress. Dit is de reden waarom banken mensen in de schuld zetten, terwijl een wereld zonder schuld mogelijk is. De Centrale banken van de wereld hebben de soevereine macht en de controle over vrijwel elke regering.

 

Centrale banken creëren het officiële geld van een land, genaamd wettig betaalmiddel, of promesses –dat belofte betekent-, beter bekend als fiat geld, zonder materiële waarde, alleen gesteund door het geloof, maar niet met goud of zilver. Dat geld lenen ze uit aan de regering van het land, waar de mensen via hun inkomensbelasting en loonbelasting de schuld van de overheid terugbetalen, evenals de opgelopen rente over het geleende geld van de centrale bank. – De zwendel begint met het feit dat de overheid zelf dit geld renteloos had moeten uitgegeven, zoals dat behoort te zijn.

 

De schuld van de overheid wordt dan uitgebreid d.m.v. geld creatie middels fractionele reserve door commerciële banken op basis van verstrekte leningen aan het publiek, opnieuw belast met rente. Centrale banken kunnen niet stoppen met het creëren van meer geld, omdat extra geld nodig is om de rente terug te betalen, waarvoor opzettelijk geen geld wordt geschapen, m.a.w. het geld om de rente te betalen, bestaat niet. Het niet kunnen stoppen met de geld creatie, veroorzaakt inflatie, omdat door meer te creëren de waarde afneemt van elk individueel bankbiljet reeds in omloop, waardoor de prijzen stijgen. Dit dwingt de mensen om nog meer uren te werken – niet alleen om de rente terug te betalen, maar ook om de dingen te kunnen kopen die ze zich voorheen konden veroorloven. Omdat inflatie de prijzen verhoogt, stijgt in een vrije markt ook de waarde van edelmetalen, die de koopkracht handhaven, maar dat willen de centrale banken niet, want dan ziet het publiek de fraude van de geldontwaarding: Waarom de edelmetaal prijzen via de papiermarkt omlaag worden gemanipuleerd. Aan de andere kant zijn de hogere prijzen door de muntontwaarding, voordelig voor de overheid want ze profiteren van de onzichtbare extra belastingopbrengsten.

 

Ongelijkheid:

De elite zijn de rijkste 1%, en bezitten meer dan de andere 99% bij elkaar geteld, terwijl 62 van hen zelfs zoveel rijkdom bezitten als de armste helft van de bevolking van de planeet. Dit toont aan dat het doel van ‘s werelds rijkste en meest geheimzinnige personages – de Satanische Khazarian maffia, kortweg Cabal, die de geheime regering zijn, nimmer maatregelen hebben ondernomen om stabiliteit te creëren, of armoede te beëindigen, maar in het bijzonder overheden controleren, en honger te monopoliseren; Zij beslissen wie eet en wie niet. Het feit is; dat de centrale banken elite alleen ons kan overheersen zolang we hen in staat stellen dat te doen.

 

Hoe de Scam werkt:

Met opzet, draait elke regering op schuldgeld, en accumuleren elke dag meer schulden, dat de “Nationale Schuld” wordt genoemd. Deze schuld bestaat uit, promesses, oftewel beloftes, het vermelde bedrag terug te betalen, dus het zijn schuldbekentenissen, die als wettig betaalmiddel worden gebruikt, meer bekend als fiat geld, op frauduleuze wijze geboekt in de criminele boekhouding van de overheid.

 

Als iemand jou betaalt met een fiat geldbiljet – feitelijk schuldbriefje, of schuld certificaat, dus schuldbekentenis, zoals algemeen tegenwoordig het geval is, en je accepteert die schuld als betaling, wordt een krediet gecreëerd voor de betaler, een schuld die steeds groter wordt, en nu bij jou ligt. Je wordt nooit betaald totdat je dit schuldinstrument weer doorgeeft aan iemand anders in ruil om iets van waarde te verkrijgen; de schuld te gebruiken om iets mee te kopen dat echte waarde heeft.

 

Denk hierover na op een andere manier; elke keer dat een schuld wordt gemaakt, wordt nominaal een gelijkwaardig krediet gecreëerd, voor hetzelfde bedrag. In een gezonde boekhouding zijn schulden en leningen van nature met elkaar in balans. Schuld en Credit zijn altijd met elkaar in evenwicht! Waarom elke boekhouding een balans heeft! Er kan geen X-biljoen euro “Nationale Schuld” zijn gecreëerd, zonder het bestaan ​​van een corresponderende gelijke X-biljoen “Nationaal Credit”.

 

 

Fraude en diefstal op onvoorstelbare schaal:

Overheden zijn zeer verkwistend. Ze hebben geleend en nog eens geleend, zonder hun schulden terug te betalen. Gedurende tientallen jaren verspilden ze het geld als een dronken matroos, en in het proces, hebben ze X-Biljoen Nationale Schuld voor zichzelf opgebouwd.

 

Ondertussen is de overheid als geheel, zorgvuldig en ijverig geweest en hebben geen gelijke schuld opgebouwd, zodat X-biljoen euro National Credit, en misschien nog veel meer, is geboekt aan de burgerkant van het

Cyber Theft

grootboek. Het wordt tijd om te beginnen met een accurate boekhouding door de “Nationale Schuld” tegen het “National Credit” te boeken. Het is routine werk, vergelijkbaar met het in evenwicht brengen van een uitgave boek, maar in plaats daarvan, is het opgezet als een justificatie voor de op grote schaal onvoorstelbare fraude en diefstal, die doorlopend wordt gepleegd.

 

Het is ook tijd dat de meerderheid van de leden van het Europese en de nationale Parlementen en het Congres in de US, worden ontslagen, en in schande naar huis worden gestuurd, voor hun gebrek aan verantwoordelijkheid, eerlijkheid en competentie, in zake hun grove nalatigheid aan toezicht, waarvoor ze aansprakelijk moeten worden gesteld.

 

De meeste van deze politici hebben totaal geen idee hoe de overheid zou moeten functioneren, binnen het totale kader, hebben ze duidelijke geen kennis van hoe de regering de boekhouding voert, en hoe het boekhoudsysteem geacht wordt te werken. Maar ze weten wel hoe ze “passend” geld voor elk ongeoorloofd en twijfelachtige doel in de westerse wereld moeten besteden, ze hebben zelfs geen idee waar het zogenaamde geld vandaan komt, hoe het wordt gemaakt, of anderszins. Immers, het Parlement, en het Congres, hebben de enkelvoudige taak de portemonnee van de overheid te controleren, wat ze duidelijk hebben nagelaten te doen.

 

Ongekwalificeerde Politici:

De politieke partijen die dergelijke ontstellend ongekwalificeerde kandidaten naar voren schuiven voor deze belangrijke taak, die uit zijn op eigenbelang, zijn nog beduidend slechter en nuttelozer. Het hele idee van “politieke partijen” is een in Europa ontwikkeld concept, dat feitelijk is ingegeven en gepromoot door de geheime regering, en hun corporaties die onder contract voorzien in de dienstverlening aan het publiek.

 

Geen van de bekende politieke partijen hebben iets van doen met de feitelijk onwettige overheid, behalve dat deze geïncorporeerde Naties niet alleen strafrechtelijk onjuist zijn maar ook slecht worden geleid, beheerd, en ongebreideld de bevolking onder de voet lopen, uitsluitend ingehuurd om de diverse politieke partijplatforms te polariseren, om de speciale belangen te dienen in plaats van het algemeen belang van de bevolking.

 

Staatsschuld:

Verkiezingen voor Openbare functies moeten opnieuw worden opgezet in het brede kader van een volksregering, terwijl nieuwe beperkingen en eisen moeten worden worden opgelegd voor de vervulling van openbare functies, en de processen binnen de overheid die doorwerken op burgers.

 

Onthoud; Als iemand begint te praten over de “Nationale Schuld”, is je eerst vraag – “Welke Nationale Schuld?” – Alle uitstaande schulden moeten worden afgewenteld op de schouders van de geheime staat en de door hen opgerichte natie ondernemingen.

 

Aanhoudende daling van valutakoopkracht:

Het 47-jarige experiment met fiat geld is precies verlopen zoals aanhangers van de Oostenrijkse School voorspelden: een voortdurende daling van de valuta koopkracht, gepaard met een daling van de levensstandaard van de midden- en arbeidersklasse, gevolgd door een reeks van steeds heviger wordende instortingen en een explosieve groei van overheidsuitgaven, gemanipuleerd door de centrale banken en de Federal Reserve. Het overheidsbeleid is natuurlijk voor een groot deel verantwoordelijk voor de stijging van de inkomensongelijkheid.

 

Centrale banken creëren economische instorting:

Sinds de in 2008 door de Fed gecreëerde economische instorting, zijn steeds meer mensen zich bewust geworden dat centrale banken verantwoordelijk zijn voor de economische problemen. Dit groeiende anti-centrale bank sentiment is een van de belangrijkste factoren achter de groei van vrijheidsbewegingen, en vertegenwoordigt de meest serieuze uitdaging voor de legitimiteit van de centrale banken in hun geschiedenis.

 

Deze beweging heeft o.a. geïnitieerd “controleer de Fed” en alle andere centrale banken want zij zijn de oorzaak van de grote economische problemen, welke nu dichterbij komt dan ooit tevoren, om te worden ondertekend tot wet. Controle van de Fed is niet de enige focus van de groeiende anti-gouvernement beweging.

 

Zo hebben inmiddels verschillende natiestaten officieel goud, zilver en andere edelmetalen gedefinieerd als wettig betaalmiddel. Eveneens zijn edelmetaal transacties vrijgesteld van overheid en vermogenswinstbelasting, om te garanderen dat de mensen niet door de fiscus worden gestraft voor de afwijzen van het wettig betaalmiddel van centrale banken, in het voordeel van goud of zilver. Mexico overweegt in tandem met de peso zilver te monetariseren, dat een zeer slimme en interessante propositie is.

 

“Het idee is niet om terug te keren naar een zilverstandaard, maar om een parallelle munteenheid te creëren, de zilvermunt. Deze zal een gewaarmerkte munt zijn, maar geen gestempelde waarde dragen. Het zal een gewone zilveren munt worden, zonder opgegeven waarde. Deze waarde kan dan naar boven worden bijgesteld bij een daling van de waarde van de peso of een stijging van de zilverprijs.”