Het Vaticaan is enig eigenaar van alle natie-compagnieën:

 

De jezuïeten zijn de spirituele potentaten:

Gedurende de geschiedenis is de Satanisch Luciferian Jezuïetenorde inherent met oorlog en genocide, en formeel uit vele landen verwijderd, waaronder Frankrijk en Engeland, maar nog steeds op grote schaal aanwezig in Spanje en Italië. – Onderzoekers beweren dat de jezuïeten de echte spirituele potentaten zijn van de Nieuwe Wereld Orde. Hun keuze voor President van de US is Paul Ryan, dat is waarom de paus in oktober 2015 eiste dat Ryan tot Spreker van het Parlement werd benoemd, omdat het Vaticaan de enige eigenaar is van de Verenigde Staten van Amerika, Inc., dat in december van 2012 met haar kredietfaciliteit de Federale Reservebank failliet ging – en in augustus 2015 uit het internationaal faillissement kwam.

 

Alle natie-compagnieën zijn gecreëerd door de Romeinse Curie; Het is geen probleem om dit naar de Paus te traceren. Tegelijkertijd; zijn vrijwel alle overheden en hun instellingen, in de wereld ondernemingen en uiteindelijk met elkaar verbonden en onder controle van de Heilige Stoel. Paus Franciscus een jezuïet, en geselecteerd door de Rothschild cabal als Paus van Rome en leider van de Heilige Stoel, is in principe eigenaar, en exploiteert wereldwijd al deze “overheden” en hun sub-ondernemingen. De paus is de CEO die verantwoordelijk is voor deze hele scabreuze augiasstal.

 

De koningin van Engeland, de paus, de burgemeester van Londen, en de banken, met de zittende regeringen, en een groot aantal andere participanten zoals onder andere; CIA, Mossad, MI6, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de hedendaagse terreurdaden en criminaliteit. – Dit crimineel onrecht moet door en aan de hele wereld worden blootgesteld, dat betekent met de medewerking van jullie allemaal, anders zal er niets ten goede veranderen. De cabal maffia zijn hardcore Luciferian Globalisten, en gaan frontaal tegen nationalisten zoals Trump aanmoedigt.

 

 

Het grootste deel van het geld van belastingbetalers wordt niet geïnd in het belang van de burgers en hun land, zoals wordt verteld, maar gebruikt om de rente over de leningen verstrekt door centrale banken te betalen, en dat geld gaat rechtstreeks in de kluizen van de Vaticaan Bank. Alle door de cabal gestolen goud is overgebracht naar de planeet Venus voor opslag. De White Heads nemen nu maatregelen om het gestolen goud terug naar de Aarde te brengen, t.b.v. de binnenkort wereldwijd te implementeren goudstandaard.

 

Dit alles bij elkaar, moet een ware “wake-up call voor hel!” zijn. Want deze cabalisten zijn Hell, geleid door de Luciferian God en Satan vanaf planeet Saturnus. Nu zijn deze affreuze lieden op weg naar jouw voordeur, om m.b.v. bedrog je uit je huis te verdrijven, je op te lichten, om je van je land en je huis te verdrijven, en zelfs je kinderen mee te nemen. Deze schurken criminelen zijn zo dik en vet dat ze bereid zijn ons mensen bij de miljarden te doden, en nazi-Duitsland tot leven te brengen, op jouw grondgebied.

 

 

De Achilleshiel van de Cabal:

Maar de cabal heeft ook een achilleshiel, zoals Achilles had; gelegen aan de onderkant van de piramidestructuur. Daar leeft 99% van de bevolking en alleen vanwege het grote aantal dat deze groep vertegenwoordigt, hebben zij een enorme macht. De cabal onderneemt wanhopig maatregelen, de massa onder controle te houden en te voorkomen dat ze ‘wakker worden’.

 

De cabal heeft zich voorgenomen dit gevaar te reduceren, d.m.v. van fragmentering en verdeling onder de 99%-groep te bewerkstelligen, d.m.v. de bekende toepassing van ‘Verdeel en Heers’ politiek. Deze versnippering van de bevolking wordt bereikt door het creëren van fictieve groepen met de perceptie dat deze groepen elkaar als vijanden beschouwen en zich onder elkaar bedreigd voelen.

 

Dit is het gebruikelijke; Probleem – Reactie – Solution controlemechanisme. Zij verwachten dat de bevolking dan automatisch hun overheid om bescherming vraagt, door de heerser grotere inspraak te geven via hun regering, die door de machthebbers wordt gecontroleerd. Dat gaat natuurlijk ten koste van ieders persoonlijke vrijheid, en is in het voordeel van hun macht. Om dit doel te bereiken, bespioneren ze het publiek met elk stuk technologie beschikbaar te spioneren, en te controleren en beïnvloeden d.m.v. de stroom van informatie om de perceptie van mensen te beïnvloeden en sturen.

 

Belangrijk is; dat de bevolking zo arm als mogelijk wordt houden, om hun aandacht af te leiden, die dan volledig wordt geabsorbeerd door het werk, geldzorgen, en hun strijd om te overleven. De vruchten van de arbeid van de bevolking mag in geen enkele omstandigheid in de handen eindigen van de mensen zelf, dat zou leiden tot financiële, fysieke en geestelijke vrijheid. Want als die vrijheid niet wordt verminderd is de fictieve behoefte en legitimiteit van hun leiderschap ondermijnd.

 

De bevolking moet voortdurend veel harder werken dan eigenlijk nodig is. Natuurlijk wordt ook veel meer geproduceerd dan nodig is. Deze extra productie wordt snel vernietigd door oorlog en hogere belastingen.

 

Het nieuwste Moord Wapen:

Ten behoeve van de massale de-populatie van miljarden mensen, is het nieuwste eugenetisch wapen ontwikkeld; de 5G revolutie, deze creëert een geheel nieuw tijdperk van schadelijk ultrahoge microgolf frequentiestraling. Het 5G-netwerk met hogere ongeteste frequenties dan voorheen, in het bereik van 24 tot 100 GHz, of zelfs hoger is voor dat doel ontwikkeld. Nieuwe antenne infrastructuur is nodig met versterkte signalen, om de massale inzet van deze gevaarlijke zenders door het hele land te realiseren, zodat iedereen hieronder lijdt.

 

Katholieke priesters:

De meeste mensen weten dat katholieke priesters verondersteld worden celibatair te zijn, maar veel mensen weten ook dat dit vaak niet het geval is. Waarbij sommige hope-priesters in Italië betrokken zijn, wat zelfs het Vaticaan doet schudden op haar grondvesten.

 

Seksuele ontucht blijkt ongebreideld te zijn onder de geestelijkheid, en dit geldt met name onder priesters die homo zijn. Het volgende komt van een bijzondere goed artikel door Vanity Fair gepubliceerd:

 

Het Vaticaan, heeft een groot aantal homo prelaten en andere homoseksuele geestelijken in posities van hoge autoriteit. Zij handelen mogelijk niet als een collectief, maar zijn zich bewust van elkaars bestaan. Zij bewegen zich in een geheimzinnige onderwereld, omdat homoseksualiteit officieel veroordeeld wordt. Hoewel het aantal homoseksuele priesters in het algemeen, en in het bijzonder onder de curie in Rome, niet bekend is, is het aandeel veel hoger dan in de algemene bevolking. Tussen de 20 en 60 procent van alle katholieke priesters zijn homo’s, volgens een schatting van Donald B. Cozzens, aangehaald in zijn gerenommeerd boek: ‘Het veranderende gezicht van het priesterschap’.

 

Een ander schandaal in de katholieke kerk, dat krantenkoppen maakt, komt recentelijk uit Ierland. De autoriteiten zeggen dat ze de “overblijfselen van baby’s” hebben ontdekt in de riolen van een tehuis voor ongehuwde moeders, geleid door de katholieke kerk. Een historicus is van mening dat 800 kinderen er mogelijk zijn gestorven …

In tijden van grote duisternis, is het licht meer dan ooit vereist, maar vaak wordt voor dit licht een grote prijs betaald.

 

We hebben altijd geweten dat de grote vervolging van ware gelovigen zou komen, en nu zijn christenen eigenlijk in de westerse wereld gevangenis gezet omdat ze gewoon de lezing in het openbaar vermeldden.

 

Whistleblowers zijn een gevaar voor overheden, maar een versterking van onze vrijheid.

 

Tegen de vrede:

Netanyahu is principieel tegen vrede; zijn mandaat van de zwarte adel, is het Israëlisch grondgebied tot ver buiten de bestaande grenzen uit te breiden, wat oorlog betekent met omringende volken, de Arabieren en Moslims. – Echter, is dit niet de mening van de meeste Israëlische staatsburgers.

 

Maar alleen met de steun van het Amerikaanse Congres, president en militairen heeft Netanyahu macht om daarmee door te gaan, evenals hem de politieke moed geeft om met een ​​dergelijke grove illegale uitbreidingen van nederzettingen in bezet Palestina door te gaan, als wel zijn geheime militaire operaties in Syrië, Egypte, Libanon, Irak, Turkije, Jordanië en Iran, onder de naam ISIS en DAAESH uit te voeren.

 

Dit is de reden waarom de Israëli’s AIPAC-lobby grote druk/invloed uitoefent op het Amerikaanse Congres; zonder dreiging van politieke moord aan senatoren, congresleden, President en rechters van het Hooggerechtshof, zouden ze ophouden te bestaan ​​als de primaire leider in het Midden-Oosten.

 

Tegengewicht:

Maar in het Midden-Oosten; heeft Iran nu een sterkere positie ingenomen, dankzij haar alliantie met China, Rusland en India, die de Verenigde Staten van Amerika, Inc. hebben verslagen door middel van sancties en valutaoorlog die in 2001 begon, na de aanslagen van 9/11. Alhoewel, deze strijd eigenlijk teruggaat tot 1871, toen de Oost-Europese zwarte adel – t.w. de Rothschild maffia dynastie – die toen reeds praktisch 100% van de zaken in de wereld bestuurden d.m.v. politiek, militair verraad, en bedrog zonder enige beperking.

 

De Jezuïeten waren voor een groot deel bij dit plan betrokken. Net zoals tegenwoordig de Saoediërs, de Amerikaanse neo-conservatieven, de Europese Unie, en de door Bush gecontroleerde CIA, met de hulp van de Mossad en MI6. Je kunt ondertussen het ware beeld van de hiërarchische structuur bevatten? De cabal staat absoluut boven alle formele overheden, leiderschapsorganisaties, instanties en denktanks. En ze zijn nog steeds niet in staat de wereld volledig te beheersen.

 

Is de Cabal uitgeteld?

De cabal had zelfs drie oorlog strategieën die eindigden in het Midden-Oosten, die oorlog verloopt tussen Christenen, Moslims en Hebreeën, om uiteindelijk de absolute macht aan Israël te geven onder de auspiciën van een Nieuwe Een Wereld Religie, voor de creatie van de beruchte Een Wereldorder.

 

Maar dat gebeurt niet. Omdat wakker mensen met de hulp van diverse welwillende vrienden de ‘White Heads’ zich met dit venijn gingen bemoeien, om het kwaad te keren, waardoor de geschiedenis nu verandert. Geweldig! – Dus wat is de volgende stap?

 

Trump, heeft al zijn ontslagbrief getekend, omdat hij, onder druk van de New Yorks Joodse maffia, geen toestemming kreeg met generaal Dunford te tekenen voor de RV-overeenkomst – currency reset – zoals de Chinese Elders (WDS) hadden verordonneerd; dat o.a. ten grondslag ligt aan de invoering van de goudstandaard. Zijn aanstaand vertrek, zal ook Netanyahu in Israël, en Poroshenko in Oekraïne dwingen af te treden. De negatieve pers heeft in alle drie de landen tegelijk een onomkeerbare politieke dynamiek gecreëerd.

 

Velen kunnen zich nog herinneren; dat eerste taak die Trump beloofde uit te voeren was het opruimen van de ‘swamp’; Wat is daarvan terecht gekomen? – Het is niet gebeurt, en zal ook niet gebeuren. Aangezien zoiets massaals alleen in de eerste zes weken van een ambtstermijn valt te realiseren, als de hele natie achter hem staat. Want voor een dergelijke operatie moet je snel handelen, om het momentum te behouden wanneer de insiders nog uit hun ‘evenwicht’ zijn. En dan daarover rechtstreeks, via de tv, het volk aan te spreken, de dingen uit te leggen die er ‘echt’ toe doen. – Vergelijkbaar met de beroemde toespraak van de Gaulle in 1961. Hij legde voor het land de dreiging uit van een coup gepand door vier gepensioneerde generaals, en deed een beroep op het Franse volk hem te helpen Frankrijk te beschermen. Hij redde zijn land, en de verraders werden gearresteerd. De staatsgreep was over.

 

“Team Trump zou een soortgelijke prestatie in januari of februari succesvol hebben kunnen realiseren. Maar de kans voor echte verandering werd verspild, ervan uitgaande dat hij zoiets als een verandering wilde, wat onwaarschijnlijk is, nadat inmiddels meer over de gang van zaken en achtergrond manipulaties bekend is geworden.

 

De eerlijkheid verdient te vermelden dat Trump desalniettemin goed werk verricht. Hij behoort tot de clan van Tempelier Ridders, die over het algemeen mens vriendelijk zijn, in tegenstelling de Rothschild cabal die tot de Draconians behoren t.w. de Khazarian Maffia, en volgelingen zijn van Satan. – Voor nu, controleren Rusland, China en de gerestaureerde Amerikaanse Republiek President Trump. Hij kan het Presidentschap niet verlaten tot na de RV, currency reset, is voltooid, dat naar verwachting deze zomer zal plaatsvinden, als alles naar behoren politiek synchroon verloopt.

 

De aankomende veranderingen:

Iedereen die nog niet bereid is om de zich versnellende veranderingen te accepteren, dat feitelijk inhoudt het aftreden van Trump, Netanyahu en Poroshenko dat met elkaar verbonden is, heeft ofwel het hoofd diep begraven in het zand van de massamedia waardoor hun ogen niet zijn geopend, of ervoor kiezen vast te houden aan achterhaalde culturele en politieke constructies de wereld ooit werkte, versus hoe het nu gaat worden.

 

De Chinese Elders de eigenaren van het goud dat het nieuwe financiële systeem steunt, wachten gewoon tot de hardste zionisten binnen de kern het nieuwe financiële systeem accepteert, totdat zij uiteindelijk geen andere optie over houden. De Elders eisen volledige vrede en welvaart, over de hele wereld, ook in Israël, Palestina en de Oekraïne.

 

Het wordt een vrije wereld met een vrije markt, waarin iedereen in vrede leeft, zijn/haar eigen vrije wil kan benutten, en het recht heeft van vrije keuze, dat niets van doen heeft met de huidige werkelijkheid.

Hetzelfde kan gezegd worden voor degenen die de GCR/RV als de enige weg/oplossing erkennen om de onoverkomelijke wereldwijd schuldontlasting, en duurzame handel en valuta pariteit te realiseren. – Handel d.m.v. harde valuta; er bestaat geen andere optie voor de wereld. Zo spoedig als mogelijk is de RV vereist, het alternatief is een volledige instorting en complete chaos.

 

Nu het Midden-Oosten dilemma is opgelost; kunnen de mensen van de wereld verder gaan, opdat de gruwelijke woekerrente en bezuinigingsmaatregelen naar de geschiedenis van de mensheid kunnen worden verwezen.

 

In feite promoten de nieuwe machthebbers – NPTB, onze toekomst heel duidelijk, iedereen die zelfs de geringste aandacht schenkt, zal hebben bemerkt dat werkelijkheid op dit moment een gigantische verschuiving van macht plaats vindt, die zich verplaatst van West naar Oost, inclusief de aankondiging van wereldwijd de gouden standaard, met internationaal gelijke BTW, en wereldwijde valuta reset, zoals president Donald J. Trump onlangs in een toespraak aankondigde, toen hij openlijk sprak van een “level playing field dat binnenkort komt”, met betrekking tot de wereldhandel en valuta pariteit.

 

Trump werd door de Vrijmetselaars, Illuminati, en zionisten gekozen:

Als hun derde optie om de mensen te misleiden.

 

Antarctica Atlantis [moet iedereen zien!!!]

Mensen willen weten wat ons te wachten staat, ze zullen verbaasd zijn te leren dat het allemaal al plaatsvindt. Volg deze video met duidelijk en begrijpelijke uitleg. Je hersenen zullen overgaan naar de volgende dimensie!

 

Tags: