Iedereen moet weten – wie het land bestuurt.

Democratie is nep!

 

Onze macht terugwinnen:

Hebzucht, armoede, ongelijkheid, vernietiging van het milieu, oorlogen, hoe krijgen ze het voorelkaar? Hoe kan in een systeem waar zo weinigen belangrijke beslissingen nemen in staat zijn om comfortabel achterover te zitten in hun immense hoeveelheid rijkdom, terwijl de rest van de wereld met de dag behoeftiger wordt? Hoe kan een kleine groep van mannen in nette pakken in staat zijn om alle touwtjes in handen te houden, welke de hele menselijke samenleving beweegt?

 

Als antwoord op de vele recente demonstraties, conflicten, en racistische oorlogen, moet nu de boodschap worden doorgegeven; als wij mensen onszelf uit deze puinhoop willen halen, dan moeten we NU onze macht terugwinnen om een betere wereld te verkrijgen. De hoeveelheid ANGST die verspreid wordt in onze samenleving lijkt op een all-time high te staan! De mensheid evolueert snel, en veel mensen worden nu WAKKER, we zijn gearriveerd midden in een zeer spannende tijd in deze evolutie!

 

De manier waarop de misdaad cabal in staat is om dit alles te realiseren, wordt bereikt door middel van hun verborgen dictatuur die als volgt werkt: De Rothschild cabal controleert de schepping van ‘geld’ door prismmiddel van het krediet, kunnen ze de gehele wereldeconomie controleren. Ze kunnen deze naar wil laten groeien of crashen. De depressie die in 2008 begon is weer een andere Rothschild creatie om de mondiale financiële sector verder te centraliseren t.b.v. de invoering van de reeds lang geleden geplande centrale wereld bank.

 

Zodra een land schuldplichtig is aan de Rothschild bankierscabal met hun niet-bestaande krediet, wordt het land gedwongen controle van haar zaken aan de banken te overhandigen, t.w. de Wereldbank en het IMF. Deze dicteren vervolgens op elk niveau het economisch en sociaal beleid. De Wereldbank en het IMF zijn volledige dochtermaatschappijen van de misdaadcabal en hebben altijd hun vertrouwenslieden aan het roer. Arme landen met schulden die worstelen om hun schuld terug te betalen, worden gedwongen om te bezuinigen op sociale programma’s, gezondheidszorg, onderwijs en humanitaire projecten om de ‘schuld’ die ze verschuldigd zijn aan de banken terug te betalen. In tegenstelling tot de sombere situatie waarin de wereld nu verkeert, behoeft er geen armoede, en conflicten te zijn. Want deze worden met opzet veroorzaakt om de agenda van de bloedlijncabal te dienen op weg naar hun algehele wereld dictatuur.

 

De Rothschilds manipuleren al gedurende twee eeuwen de ‘booms’ en ‘busts’ om zo hun agenda te bevorderen, en dat gaat heel eenvoudig als je eenmaal rente hebt op geld en de controle over de creatie van geld beheert. Het verschil tussen de boom en bust is de hoeveelheid ‘geld’ in omloop en de gepercipieerde waarde ervan. De Rothschilds dicteren beiden. Zij en hun bijbehorende bloedlijnfamilies beslissen hoeveel geld zal worden uitgegeven en verspreid via hun controle van zowel de banken en de overheden. Ze creëren een boom door het verkrijgen van credit te vergemakkelijken wat schulden stimuleert, waardoor de bevolking zich in de schuld steekt gedurende economisch goede tijden. En ze crashen de economie door het vinden van een excuus om geld uit de circulatie te nemen, door het verkrijgen van krediet moeilijker te maken.

 

In die situatie kunnen ondernemingen en mensen hunmoney buildings leningen niet terug betalen, omdat er niet genoeg geld in omloop is om economische activiteiten te genereren. Dan neemt de cabal het onderpand in beslag dat als zekerheid werd gesteld om de lening te verkrijgen. Dit vermindert het aantal functionerende bedrijven – hun producten en markten worden overgenomen door de cabal-corporaties om hun wereldwijde economische macht verder te centraliseren en te vergroten. Hetzelfde geschiedt met overheden. Wanneer een depressie de overheidsinkomsten decimeert, moeten ze nog meer lenen om de uitgaven te realiseren, waardoor de controle van de Rothschilds over de overheid en hun agentschappen verder wordt uitgebreid.

 

Feitelijk zijn al sinds 1930 vele regeringen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in staat van faillissement bij de Rothschild-cabal. De Rothschild-cabal heeft deze cycli voor honderden jaren gemanipuleerd, o.a. omvatten ze de crash van 1929, en de Grote Depressie van de jaren 1930. De meeste economen, die geen idee hebben wat er gaande is, vertellen dat boom en bust deel uitmaken van een aantal natuurlijke ‘economische cycli’. Dat is onzin; deze worden systematisch gemanipuleerd om de existerende rijkdom van de mensen en de wereld te stelen.

 

De bloedlijnfamilies verhandelen voor biljoenen dollars per dag over de hele wereld op de aandelenmarkten en zij bepalen of de markten omhoog of omlaag gaan, oftewel boom of crash optreedt. Markt crashes gebeuren niet zomaar – ze worden gemaakt om te gebeuren. Als je weet wanneer de crash komt, omdat je er zelf voor zorgt, dan kun je hoog verkopen en laag weer terugkopen zodra de crash heeft plaats gevonden. Op deze manier kunnen ze hun bezit enorm vergroten door overnames van bedrijven tegen een fractie van de kosten van vóór de gemanipuleerde instorting.

 

Een klassiek voorbeeld is van Nathan Rothschild tijdens de Slag bij Waterloo in 1815, toen hij Engeland ‘kocht’. Dat ging als volgt:

“Op de vroege ochtend van 20 juni 1815, beïnvloedde Nathan Rothschild, een van de vijf zonen van Mayer Amschel Bauer, een van de meest doortrapte financiële regelingen in de geschiedenis. In minder dan twee dagen, in de late avonduren van 18 juni 1815, werd Napoleon verslagen bij de slag van Waterloo door een geallieerde alliantie onder leiding van Engeland. Dit eindigde de Napoleontische oorlogen. Nathan Rothschild, op dat moment reeds een rijk en invloedrijk figuur, was in staat via een eigen berichtenkoerier enkele uren voorafgaand aan de officiële aankondiging aan de rest van het publiek, woord te krijgen van de geallieerde overwinning.

In een gedurfde en bedrieglijke manoeuvre, begon Rothschild grote hoeveelheden aan Britse consuls (aandelen) in geconsolideerde lijfrentes te verkopen. Toen andere investeerders door het hele land deze actie van Rothschild bemerkten, brak beurspaniek uit. Iedereen veronderstelde dat de acties van Rothschild betekende dat de slag bij Waterloo een overwinning was van Napoleon, en NIET van de geallieerden, met de implicatie dat de waarde van de consuls (aandelen) gingen dalen in het geval van een Franse overwinning.

Een groot aantal mensen volgden, en verkochten hun consuls in afwachting van een Franse overname van het land. Maar, vlak voordat de officiële aankondiging werd gedaan dat Napoleon was verslagen, kocht Rothschild enorme hoeveelheden consuls tegen bodemprijzen terug.

Toen de aankondiging was gedaan, steeg de waarde van de consuls, en de rijkdom van Nathan had een toename van 6.500 keer van wat hij voordien bezat. In wezen roofde hij het land blind, en werd in alle opzichten en oogmerken de belangrijkste eigenaar van Engeland. Vanaf dat moment had zijn familie meer rijkdom dan ze ooit hadden kunnen dromen, en werden ze een invloedrijke speler in de regering, en beïnvloedden alle belangrijke beleidsbeslissingen voor de toekomst. Het is ook vermeldenswaard dat deze regeling voor Rothschild historisch belangrijk was om een andere reden: Het liet zien hoe een ‘gefabriceerde’ ramp kan leiden tot enorme financiële winsten.”

 

Oorsprong van de problemen:

De oorsprong van de problemen van vandaag, laten duidelijk zien dat de geschiedenis niet bestaat uit een willekeurige reeks van gebeurtenissen, maar verlopen volgens een zorgvuldig gemaakt ‘ontwerp’ en uitgevoerd wordt om de rijkdom, en de resources van het land in bezit te nemen door een klein aantal rijke en bevoorrechte personen die op wereldheerschappij uit zijn. Dit wordt op zo’n grote schaal gedaan dat het bijna onbegrijpelijk lijkt, maar zoals een oud gezegde luidt, “Het best bewaarde geheim is in het volle zicht verborgen.”

 

Laten we eens in de geschiedenis teruggaan om de origine van de misdaad cabal te ontleden; in het begin van de 17e eeuw vond de oprichting plaats van een onderneming die uiteindelijk de heersende elite zou worden – en de designers van de geschiedenis werden.

 

seeds“In het jaar 1600, presenteerde Koningin Elizabeth I, een charter voor de Oost-Indische Compagnie. De geschiedenis leert dat hun doel was om handelsbetrekkingen met de oosterse wereld, met name India en China, te vestigen. Officieel waren de activiteiten de handel in thee. Hoewel dit zeker waar is, is er ook een veel donkere kant aan dit verhaal. De ware doelstellingen van deze onderneming was tweeledig: ten eerste om de bank- en financiële systemen van de oosterse wereld, (m.n. India) voor een mogelijke manipulatie te bestuderen, en ten tweede om opium te introduceren in het Verre Oosten. Het is door de laatste van beiden dat de Oost-Indische Compagnie in staat was om enorme rijkdommen te vergaren die opgeslagen werden in de koninklijke schatkamers.

 

De opiumhandel begon met de teelt van primepapaverboat in de Royal Botanic Gardens, Kew (ook wel aangeduid als Kew Gardens) in Londen. Deze werden vervolgens verscheept naar India, waar de Britten op uitgestrekte plantages begonnen met de teelt van opium producerende klaprozen. Van daaruit werden de klaprozen in de vorm van ruwe opium, met Engelse Tea Clipper schepen, vervoerd naar China, waar ze werden verkocht aan het Chinese volk. Gedurende vele decennia ging deze opiumhandel onafgebroken door, met twee belangrijke resultaten:

 

  1. De Oost-Indische Compagnie maakte een fortuin door de verkoop van enorme hoeveelheden opium, en
  2. De Chinezen werden een natie van verslaafden, waar vele miljoenen mensen verslaafd raakten aan opium, waardoor de vooruitgang en opbouw van de Chinese infrastructuur stopte.

 

Het bestuursorgaan van de Oost-Indische Compagnie stond bekend als de Raad van 300. Toen de opiumhandel begon te groeien en lucratiever werd, met het binnenhalen van enorme hoeveelheden aan rijkdom, fuseerde de Britse monarchie met de onderneming, hieruit ontstond een kerngroep die zichzelf tot op de dag van vandaag het Comité van 300 noemen.

 

Dr. John Coleman, een vermeend lid van de voormalige MI6 – de Britse Militaire Inlichtingendienst Divisie 6 – had als geheime dienst agent in die hoedanigheid top level veiligheidsmachtiging tot aan het hoogste echelon binnen de Britse aristocratie. Hij heeft het zijn levenswerk gemaakt om ‘het geheime masker’ achter de verborgen agenda van deze organisatie te analyseren. Dr. Coleman is een best-selling auteur. In wezen, wat Dokter Coleman – en anderen – ons vertellen, is dat alles wat we ooit hebben gehoord over het bestaan van geheime genootschappen, over ondergrondse groeperingen die gebaseerd zijn op de opeenvolging van bloedlijnen, juist is. Het is geen geheim dat de Britse monarchie zelf eeuwen lang in die hoedanigheid ‘aristocratische inteelt’ beoefend heeft.

 

In de afgelopen jaren, circuleerden reeds de namen van geheime groeperingen, zoals de Illuminatie, de Prior van Scion, de Vrijmetselaars, de Templar Knight, Scull and Bones en anderen. Maar wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat deze gemeenschappen echt bestaan, en hun ware bedoelingen eeuwenlang verborgen zijn gebleven, en het diepste geheim waren. Dr. Coleman beschrijft in zijn boek ‘Conspirator’s Hiërarchie’, het Comité van 300 op de volgende manier:

 

“Het Comité van 300 is voortgekomen uit de Raad van Toezicht van de Britse Oost-Indische Compagnie. De Britse koninklijke familie had de Oost-Indische Compagnie in 1600 haar eigendom gemaakt. De onderneming maakte grote fortuinen in de opiumdrughandel met China en werd in haar tijd de grootste onderneming ter wereld. Tegenwoordig, door vele machtige allianties, regeert het Comité van 300 de wereld en is de drijvende kracht achter de criminele agenda om de “New World Order” om het beoogde “Totalitaire Global Gouvernement” te verwezenlijken. Er is geen noodzaak de woorden “zij” of “de vijand” te gebruiken, behalve als verkorting. We weten dat “zij”, de vijand is. Het Comité van de 300 met zijn “aristocratie”, de bezitters zijn van het Amerikaanse Federal Reserve banksysteem, verzekeringsmaatschappijen, grote bedrijven, stichtingen, communicatienetwerken, dit zijn ondernemingen die allemaal worden bestuurd door deze hiërarchie van samenzweerders.

Geheime genootschappen bestaan om te misleiden. Elk heeft z’n hiërarchie met een besloten groep aan de top, die alle anderen die eronder staan bedriegen met bewering dat ze werken voor de zo geroemde hoogstaande agenda; dus hen verleiden om hieraan mee te werken, d.m.v. een compartimentennetwerk van medeplichtigheid. De binnenste cirkel van het Comité van 300 heet de Orde van de Kousenband, en staat (tegenwoordig) onder leiding van koningin Elizabeth Windsor II.

De vijand is duidelijk waarneembaar als het Comité van 300 met haar front organisaties, zoals het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken (Chatham House), de Club van Rome, de NAVO, de VN, de Zwarte Adel, het Tavistock Instituut, CFR, inclusief alle daaraan gelieerde organisaties, zoals ook de denktanks en onderzoeksinstellingen die gecontroleerd worden door Stanford Universiteit en het Tavistock Instituut of Human Relations en last but not least, het militaire establishment.

Het Comité van 300 is het ultieme geheimgenootschap en wordt gevormd door de onaantastbare heersende klasse, die bestaat uit de koningin van het Verenigd Koninkrijk (Elizabeth II), de Koningin van Nederland – Koningin Beatrix, die zoals later te zien, gefotografeerd is tijdens het bijwonen van vergaderingen van een andere ultra-geheim genootschap genaamd de Bilderberg Groep, de koningin van Denemarken en alle andere koninklijke families van Europa. Deze aristocraten besloten bij de dood van koningin Victoria, de matriarch van de Venetiaanse Zwarte Welven, dat in het belang om wereldwijd de controle te verkrijgen, het noodzakelijk was voor alle aristocratische leden om “in zaken te gaan” met de niet-aristocratische maar extreem machtige leiders van corporate ondernemingen op wereldwijde schaal. En daarmee werden de deuren naar de ultieme macht geopend om naar wat de koningin van Engeland graag naar verwijst “het gewone volk” te dicteren. Door hun illegaal bankkartel, bezitten ze alle aandelen van de Federal Reserve, welke een private for-profit organisatie is, in strijd is met de Amerikaanse grondwet en de oorzaak van alle problemen is.”

 

Door de incorporatie van financieel vermogende particulieren zoals Nathan Rothschild en anderen, veranderde uiteindelijk de Britse East India Company in Het Comité van 300: Een wereldwijde groep van 300 elites die een geheime politiek voeren t.b.v. overheersing van de westerse wereld. De Britse monarchie, die op het hoogste echelon van deze nieuwe machtsstructuur staat, had zichzelf al grote rijkdom vergaard als gevolg van de opiumhandel. Het idee achter hun plan van overheersing was heel simpel: Wie de rijkdom van de Aarde bezit, kan uiteindelijk een enorm grote macht en invloed over de hele planeet oefenen.

 

De agenda:

De agenda van het Comité van 300 beoogt de één-wereldregering, bestuurd door hun eigen religie/kerk met hun eigen monetair systeem. Om hun doelen te bereiken, zoals wereldwijde ontvolking van ‘nutteloze eters’. Omdat te bereiken wordt het gebruik van chemtrails, HAARP, GMO zaden, transhumanisme, vaccins en meer toegepast. Hun doel is de totale vernietiging en ontmanteling van onze huidige sociaaleconomische structuren en deze te vervangen door hun eigen programma’s t.b.v. de vernietiging van de mensheid, zoals inmiddels velen weten.

 

Rond 1865 voor en na de Amerikaanse Burgeroorlog, begon het Comité van 300, bestaande uit de Jezuïeten, en de 13 Pauselijke Bloodlijnfamilies, met een openlijke poging om invloed uit te oefenen, om controle over de Verenigde Staten van Amerika te herwinnen. De Britse monarchie bereikte dit op vrijwel dezelfde manier zoals ze voordien deden ter verkrijging van in heel Engeland: D.m.v. controle over land, de middelen en financiën. Door zich aan te sluiten met vermogende particulieren, zoals JP Morgan, John D. Rockefeller, Andrew Mellon, Paul Warburg, en E.H. Harriman – allen met enorme vermogens en rijkdom vergaart door middel van hun inzet en optreden als defensie aannemers m.b.t. oorlogen, die elke keer opnieuw werden herhaald, en daarmee puissant rijk waren geworden. Vervolgens, d.m.v. slavenarbeid, maar nu in de Verenigde Staten. Overigens, waren Morgan en Warburg de Amerikaanse agenten van de familie Rothschild in Engeland.

 

Het is uitgebreid gedocumenteerd dat mensen zoals de Rothschilds en de monarchen van Groot-Brittannië de mainstream bevolking bekeken als onbelangrijk en als slaven, vaak aangeduid als de ‘massa’ of de ‘nutteloze eters’. Vanaf dit moment in de geschiedenis begon een zeer klein aantal mensen een gigantisch deel van het land, grondstoffen, en financiën in Europa te beheren. De bevolking speelde de rol van pionnen op een groot schaakbord, om in de behoeften van de elite te voorzien, terwijl ze in zalige onwetendheid verkeerden van wat er gaande was achter de schermen.

 

De manipulatie die elke dag over de hele wereld gebeurt werkt als volg: Deze bestaat gewoon uit een vertrouwenstruc in de Global Finance, waaronder banken, beurzen, of wat dan ook. Wanneer mensen vertrouwen hebben, kopen en investeren ze, en zo groeit de economie, als ze het vertrouwen verliezen, wordt er niet gekocht en geïnvesteerd en de economie krimpt. Alles wat daarvoor nodig is, is een sombere voorspelling van een cabal gecontroleerde financiële woordvoerder, of een gerucht de ronde doet over economische problemen, en het kaartenhuis begint van de ene dag op de ander af te brokkelen. De misdaadcabal is expert op dit gebied.

 

Zij en hun bankkartel financieren ook beide kanten in vrijwel elke oorlog sinds ongeveer 1800 – oorlogen worden geïnitieerd door hun agenten binnen de regering, het leger en de inlichtingendiensten d.m.v. manipulaties. Dit heeft het leven gekost van minstens honderden miljoenen mensen – 75 miljoen alleen al in WO 1 en 2, waardoor de cabal beter de overheden en mensen kunnen controleren d.m.v. schuldbetalingen op verstrekte leningen. Als de oorlog een land heeft verwoest, leent het bankkartel van de cabal meer geld om het verwoeste land weer op te bouwen – de rente op de leningen maakt ze slaven van de cabal. Omdat de cabal eigenaar is van de oorlogsindustrieën verkopen ze de wapens tegen enorme winsten, die weer meer leningen aan overheden opleveren. Als de cabal geen oorlogen zouden willen, zouden er geen oorlog meer zijn!

 

Door hun manipulaties, en zich te verbergen achter hun trawanten, verloopt hun plan om de planeet volledig over te nemen enorm succesvol; zij controleren deze figuren als marionetten aan een touwtje en zo zijn ze door de eeuwen heen schimmige rijke heersers geworden.

 

De reeds Ontwaakte en Bewuste Waarnemers van de wereld, weten inmiddels dat de Amerikaanse regering aan het hoofd staat van deze wereldwijde tirannie. Toch valt het op dat er weinig of geen kritiek is op de Amerikaanse acties van andere grootmachten in de wereld, vooral vanuit het Westen. De reden; deze marionetregeringen worden door dezelfde krachten bestuurd die Amerika als hun leidende macht gebruikt.

 

NWOMaar Rusland, een enorme land dat niet gemakkelijk kan worden overwonnen, heeft haar kritische stem laten horen, en heeft daarvan de gevolgen ondervonden met haar confrontatie.

 

Gelukkig is het wantrouwen in het Obama-team groeiende. Hun leugens, zoals de Iraakse “massavernietigingswapens,” – “de door Assad gebruikte chemische wapens,” en “Iraanse kernwapens” worden door andere overheden en gewone burgers herkend. Deze leugens werden gebruikt om landen te vernietigen en om anderen te bedreigen met vernietiging, om de wereld in voortdurende onrust en angst te houden. Maar deze acties hebben nog nooit enig voordeel opgeleverd dat de toegebrachte onrust compenseert. Vriendschap met Washington vereist dat men voldoet aan hun eisen, en veel regeringen beginnen te concluderen dat hun vriendschap niet de hoge kosten waard is.

 

Wordt vervolgd met deel 2.

 

EN HIER IS JE LAATSTE WAKEUP CALL – NU WAKKER WORDEN MENSEN!

Bekijk in deze documentaire hoe de “Niet zo koninklijke families de dieven van de wereld zijn.” Alle Koninklijken met hun uitbundige levensstijl… maken deel uit van de NWO agenda… ze zijn verrot tot op het bot. Het zijn walgelijk satanische wezens… Waarom kruipen de mensen voor hen en zwaaien met vlaggetjes naar ze? Als jullie dit allemaal eens wisten… Dan zouden jullie deze walgelijke kwallen van grootheden niet meer aanbidden… De meesten zo niet alle van hen zijn hoe dan ook satanisten… Opmerking: Niet voor kinderen.

 

Neem de tijd om deze video te bekijken – zeer aanbevolenEinstein – want dit is een boodschap speciaal voor JOU – ‘Als wij mensen onszelf uit deze puinhoop willen halen, moeten we onze macht terugnemen en daarmee kunnen we voor iedereen op aarde een betere wereld scheppen’. – Begin met het doorzenden van de link van dit degelijk ge-researched artikel naar al je contacten met een persoonlijke aantekening van belangrijkheid en urgentie.

 

Bedenk, dat dit niet iets is wat nog komen gaat, het is er al, en de misdaad cabal heeft haast nu steeds meer mensen WAKKER WORDEN.

 

Deze video is onderhoudend en leerzame, waarin een verrassend groot aantal aspecten van de Koninklijken wordt verteld over hun leven, afstamming en de perversies waarvan ze genieten. Als de bazen van het volk – op onze kosten – is reeds een groot deel van de wereld onder de duim van de Lizard Queen gezet.

http://zeeklytv.com/video/7678/-The-Not-so-Royal-Family-thieves-of-the-world-Warning-not-for-minors