Democratisch empowerment is nep:

De machtselite – alias Corporate Crime Cabal – moeten hun agenda – waaraan reeds decennia zelfs eeuwen lang gewerkt wordt – waarmaken om deze te completeren. Hun agenda omvat; o.a. één wereld munt, wereldwijd gelijke belastingheffing, controle over fysiek goud, bevolkingsvermindering, plannen die bedoeld zijn om alle macht en rijkdom van de 1% te vergroten ten koste van de gewone burgers. De elites zijn geen dwazen. Ze begrijpen dat hun agenda zeer impopulair is. Hoewel de democratie wordt uitgelegd alsof het volk mag meepraten over de manier waarop ze worden geregeerd, is dit in de praktijk slechts een camouflage om de mensen te misleiden en de indruk van zelfbeschikking te geven, maar de cabal begrijpt perfect de noodzaak dat deze schijn van democratische mondigheid moet worden opgehouden, waardoor het moeilijker wordt hun impopulaire plannen te implementeren. Hun aanpak is P-R-S, creëer een Probleem, wacht op de Reactie als burgers de regering vragen om een oplossing, dan wordt hun Solutie ingevoerd, daarom is de schok doctrine een uiterst nuttig instrument voor hen.

 

Zo’n schok kan vele vormen aannemen. Het kan zijn financiële paniek, terroristische aanslag, natuurramp, moord of andere extreme gebeurtenissen, van het soort dat zomaar uit de lucht schijnt te vallen, maar eigenlijk nogal regelmatig en voorspelbaar is. Wanneer de schok optreedt, worden mensen angstig en militarykijken naar hun leiders voor comfort. Mensen beginnen hun veiligheid hoger te waarderen dan hun vrijheid. Het is op deze kritische momenten waarop de elites klaar staan met een “plan” dat de orde zal herstellen, maar nog belangrijker is dat het hun geheime agenda vooruit brengt.

 

Onvermijdelijk worden schokken gebruikt als doelgerichte dekmantel om hun plannen in te voeren die de burgers in gewone omstandigheden niet zouden accepteren. De orde wordt hersteld ten koste van hun vrijheid. Wanneer de schok is uitgewerkt, blijft de nieuwe regel bestaan, en hun vrijheid is voor altijd verloren. Zo werkt de schok doctrine. Na elke aflevering, trekken de elites zich terug, en wachten met de volgende schok, welke altijd slechts een kwestie van tijd is.

 

Door de schok en de vrees, zullen mensen elke ongewone en immorele wens van agressie van hun leiders goedkeuren, als hen wordt verteld dat het voor hun eigen geruststelling en bescherming is. Dat is wat de propaganda machine bereikt onder de vrijdenkende geesten van de burgers van de ooit zo aangeprezen democratieën. Democratieën van vrije meningsuiting, vrijheid van pers, dat is hun perceptie en jouw bedrog, wees ervan bewust dat dit feitelijk de grootste misleiding van de mensheid is! Als mensen WAKKER zijn, en erkennen dat 100% veiligheid een utopie is, zullen ze begrijpen dat alleen hun vrijheid wordt gestolen. Iemand die zijn vrijheid ruilt voor veiligheid krijgt geen van beiden! Om toekomstige valse vlaggen te herkennen, is dit het stramien dat altijd wordt gevolgd:

 

Pleeg een spectaculaire gruweldaad om je doel te vergemakkelijken. Geef de schuld aan de vijand van je keuze. Vertel een met leugens opgesmukt officieel verhaal, en instrueer de corporate media – MSM – dat ze de leugens vaak herhalen. Zoek een onwetende militante groepering om die te beschuldigen en op te stoken met haat om oorlogszuchtige handelingen aan te moedigen, zodat de imperialistische beleidsplanners hun beoogde plannen via het criminele circuit kunnen laten uitvoeren, en de CABAL bereikt wat ze willen: ‘Verdeel en Heers’ en kunnen een nieuwe oorlog beginnen met het publieke stempel van goedkeuring. GEWELDIG – GENIAAL en het schaapachtig volgzame volk heeft niets in de gaten, ze volgen hun ‘leiders’ gedwee, op weg naar hun eigen graf. MENSEN WORDT WAKKER!!!

 

Valse Vlaggen:

Een goed voorbeeld is de Charlie wreedheid in Parijs die charlieduidelijk de vingerwijzing heeft van een valse vlagoperatie. Het incident wordt verkocht als de Franse 9/11. Wat het zeker is in al z’n tragische aspecten, zoals ook in de Verenigde Staten op 9/11 werd gebruikt. De massa’s van de wereld zijn misleid, en marcheren eensgezind op de drum beat van de NAVO. Alle symptomen van deze recente aanslagen leiden vanuit de Frans intelligentiedienst terug naar Washington.

 

“Een aanval zo degelijk en professioneel voorbereid met hyper moderne Kalasjnikovs en vluchtweg methodologie, gaan ver boven de capaciteiten van de aanvallers de gebroeders Kouachi, die ongetwijfeld een strafregister zullen hebben. Ze werden getraind door AlQaida en ISIS en gefinancierd door Washington en haar Europese marionetten volgens eigen zeggen van de Franse president Hollande (sic).”

 

Zij, maar ook, “Amedy Coulibaly, de verdachte van het gijzelingsdrama in de Hyper Cacher markt voor levensmiddelen in het oosten van Parijs, waarvan de identiteit en activiteiten in het verleden goed zijn geregistreerd in de Franse politie dossiers, werd gelijk geïdentificeerd als de waarschijnlijke, mind gecontroleerde dader, en gebruikt voor de vermoedelijke met voorbedachten rade moorddadige aanvallen waarbij binnen drie dagen 17 doden vielen in deze horror van Parijs; aanvallen zo goed georganiseerd en uitgevoerd dat zij gemakkelijk het stempel kunnen dragen van de Franse speciale diensten, de CIA, en Mossad of van alle drie van hen?”

 

De broers Kouachi werden al direct geïdentificeerd door een ‘gunstig verloren’ ID-kaart achtergelaten in de vluchtauto, wat doet denken aan het intacte paspoort van een van de 9/11 terroristen gevonden in het puin van de Twin Towers. Zijn mensen echt zo dom genoeg om zo’n farce te geloven?

 

Valse vlag staat eigenlijk alom op de muren van Charlie Hebdo’s uitgeverij geschreven. “De uitgever is controversieel, ze hebben regelmatig bedreigingen ontvangen over hun moslim-kritische cartoons en stonden elke dag onder zware politiebescherming. Waarom was dan op 7 januari slechts één politieauto met een politieagent geparkeerd een half blok verderop?

 

Deze valse vlag werd onmiddellijk omgezet in openbare schok, de perfecte conditie om elk type politiële en militaire beveiligingswetgeving door de strot van het volk te drukken. Beter nog, de bevolking vraagt er zelf om. Ze willen worden beschermd en beveiligd. Ze willen dat hun regering te velde trekt om het moslim terrorisme uit te roeien, ongeacht hoe gewelddadig en hoe wreed ze hiervoor te werk moeten gaan, laat staan de strafbare feiten bekritiseerd worden die regeringen daarvoor begaan, in naam van de bescherming van hun burgers.

 

Afbrokkelende vrijheid voor het volk:

De recente vijandige confiscaties van de publieke opinie waren twee valse vlag operaties in Parijs, een derde met betrekking tot Noord-Korea over Sony’s film ‘The Interview”, alle drie draaien rond het gedachtengoed van vrije meningsuiting, vrije beweging en vrije expressie. Het is een spookstrijd, gechoreografeerd door degenen die zich nog minder over vrijheden bekommeren. In feite wordt de massa gemanipuleerd en rijp gemaakt voor de ondersteuning van een nieuwe oorlog en massamoord, en een politiestaat. Agenda’s die specifiek de vrijheden beknotten. Is het niet veel innovatiever om zo de vrijheden van de mensen te beperken, door ze het vrijwillig te laten weggeven?

‘Verdeel en Heers’ is een gebruikelijk elite tool, en duidelijkfreedom waarneembaar voor WAKKERE mensen. Zij zullen onmiddellijk herkennen dat de meeste wreedheden zorgvuldig georkestreerd zijn, wat ook met de Parijse overvallen het geval is geweest om vijandigheid en chaos onder Europese burgers te stichten opdat ze zich verzetten tegen de autochtone moslims en immigranten die hun land overspoelen.

Islam-fobieën staken in Zweden moskeeën in brand, marcheren met tienduizenden in Duitsland door de straten, en steunen steeds meer en meer de politici die het hardst tegen het islamitische geloof ageren.

 

Inmiddels zijn wij het die onze vrijheid, privacy en privé-communicatie hebben verloren, via e-mails, telefonades en andere vormen communicatieoverdracht, welke massaal door de NSA verzameld worden. Deze massa surveillance was blijkbaar nog maar het begin. Het bureau is zich nu aan het voorbereiden op toekomstige cyberspaceoorlogen, waarbij de controle over het Internet en rivaliserende netwerken de sleutel tot de overwinning wordt, onthullen de uitgelekte documenten van Edward Snowden.

 

“Het doel van de National Security Agency (NSA) is in staat te zijn om het Internet van de vijand te verlammen, en alle computernetwerken en infrastructuren te controleren. Inclusief de voorziening van stroom en water, fabrieken, luchthavens, en bancaire systemen.” Schreef Der Spiegel na het bestuderen van de geheime dossiers.

 

Als je recent in het buitenland hebt gereisd, heb je misschien al de nieuwe cabines gezien die bij de Douane staan opgesteld, die van elke passerende reiziger een digitale netvliesscan neemt. Dit werd voorheen d.m.v. een papieren paspoort afgehandeld. De netvlies scan gaat in een digitale gegevensbank, misschien zoals gezegd, gebruikt wordt om politieke vijanden te volgen. Maar de privacy en de vrijheid van anderen zijn meestal ook verdwenen als gevolg van beleidsreacties op de diverse schokkende gebeurtenissen, zoals voor het eerst toegepast in 2001 na 9/11. Zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie heimelijk gegevens verzameld en opgeslagen in een landelijke database van honderden miljoenen nummerplaten van automobilisten, schrijft The Wall Street Journal. Deze database kan de bewegingen van voertuigen volgen door het hele land.

 

Er zijn nog vele andere voorbeelden. De belangrijke vraag is waar en hoe zal de volgende schok doctrine gebruikt worden? Wat zijn de overgebleven onafgemaakte zaken van de machtselites?

 

Er zijn gelukkig nog enkele zekerstellingen overgebleven, zoals goud en zilver, landerijen, en schilderijen die niet gedigitaliseerd kunnen worden om in één klap weggevaagd te worden door computers. Er bestaan vermogensstrategieën die niet onderworpen zijn aan de huidige belasting. Er zijn ook andere strategieën die tegen dit soort schokken beschermen, zelfs indien elk afzonderlijk schok niet precies voorspeld kan worden. De belangrijkste verdediging is WAKKER te blijven, voor welk doel deze site – The Final Wake Up Call is gecreëerd.

 

Belangrijk is om te beseffen dat de machtselite door zullen gaan met het Schok Doctrine spel te spelen. Maar eenmaal wakker, hoef je hiervan niet het slachtoffer te worden. De sleutel is om te weten hoe de schok doctrine werkt en je nu voor te bereiden op de volgende schok die stellig komt.

 

War on Terror is feitekijk War tegen het mensdom:

war on terror

Na een kwart eeuw, triljoenen uitgegeven dollars, waarvan honderdduizenden verdwenen zijn, blijkt Amerika meer vijanden te hebben in de islamitische wereld dan ooit tevoren. Waarom zou iemand op deze uitzichtloze weg willen doorgaan? Om dat uit te vinden, volg het geld. Professor Michael Glennon van de Tufts University stelde dezelfde vraag: Waarom zo’n enthousiasme voor oorlog?

 

“Mensen denken dat het beleid van onze regering wordt bepaald door gekozen functionarissen die de wil van de natie uitvoeren, zoals verwoord in de verkiezingsprotocollen. Maar dat is niet de manier waarop het werkt. Integendeel, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de kiezers willen. Ze krijgen wat tractie op emotionele en symbolische kwesties – het homohuwelijk, minimumloon, enzovoort. Maar deze vraagstukken betekenen niet echt veel voor de elites. Het zijn beleidszaken die ze gebruiken om rijkdom van de mensen die het verdienen naar zich zelf te verschuiven.”

 

Ondertussen is uitgebreid gedocumenteerd dat de Franse Republiek onder bestuur van president François Hollande logistieke ondersteuning en financiering verleent aan de met Al-Qaeda gelieerde terroristen.

 

De verboden waarheid, welke het Franse publiek moet aanpakken, is dat hun regering samen met de VS, de NAVO en Israël – die de zelf benoemde Global War tegen het Terrorisme voeren – routinematig heimelijke steun aan diezelfde terroristische entiteiten verlenen onder het voorwendsel van hun ‘humanitaire oorlogen’ en terrorisme bestrijdende operaties.

 

Terwijl de Franse media in koor de Jihadistische dreiging op vrijheideducation van meningsuiting onderstrepen, heeft geen enkele Franse media outlet de moed om het bredere vraagstuk van Staatssponsoring van terrorisme en de verraderlijke rol van de Franse regering en haar intelligentie apparaten in de ondersteuning van Al had Qaeda gelieerde entiteiten – niet alleen in het Midden-Oosten en Afrika, maar ook in Frankrijk – aan de kaak te stellen.

 

In een bittere ironie, heeft de campagne na de terroristische aanval op Charlie Hebdo niet bijgedragen aan het behoud van “vrijheid van meningsuiting”. In feite is het precies het tegenovergestelde. Het heeft bijgedragen tot een nieuwe golf van media censuur. Er zit een gruwelijke politieke agenda achter deze aanvallen, die het voorwerp van publiek debat moet worden. Wie zijn terroristen? Degenen die terroristische daden plegen of degenen die de controle en de financiering van de terroristen verzorgen?

 

Kun je het geloven? – De Amerikanen handelden gehaast en velden zeer snel hun oordeel na het neerhalen van de MH17 toen de VS ‘deskundigen’ er meteen zeker van waren dat het de rebellen of inderdaad zelfs de Russen zelf waren die dat vliegtuig hadden neergehaald. Gelukkig heeft hun geloofwaardigheid behoorlijk ingeboet als gevolg van deze beweringen. Een paar weken geleden was de regering-Obama er zeker van dat het de Noord-Koreanen waren die achter het hacken van Sony film zaten, waarover de leiding van een vooraanstaand cyber security bedrijf had gezegd dat het gewoon niet klopte. Of neem de wereld-klimaatverandering die niet bestaat, die alleen mogelijk gemaakt wordt door de geo-engineering van de cabal om kunstmatig de ijskappen op de polen te laten smelten, om de leugens over CO2-gassen te bevestigen, wat alleen gedaan wordt om de mensen meer belasting te laten betalen voor de CO2 uitstoot, geld waarvan de cabal zelf profiteert.

 

Het bestuur in de VS is praktisch uit de hand gelopen door de vele bizarre beschuldigingen welke niet worden ondersteund met feiten. In de Oekraïne, na een aanval op een bus met burgers, schikte het de politieke doelen van Washington om daarvoor de separatisten te beschuldigen. Maar nu het nodig is daarvoor enig bewijs te leveren, kunnen ze dat niet.

 

Als gevolg van de recente aanslagen in Parijs, ging de goedkeuringsbeoordeling van François Hollande omhoog, vanwege het resultaat van een goed georkestreerde actie om de publieke perceptie te misleiden. peopleOndersteund door een enorme PR-campagne en de bijeenkomst van de Europese leiders en kopstukken van een paar van de marionetten staten is in onderstaande video te zien, waarin de dekmantel van misleiding is weggenomen. Merk op dat er geen leiders van Amerika, Rusland, China, Indië, etc. kwamen opdagen voor dit PR-evenement. In plaats daarvan is het een bijeenkomst van Rothschild gedienstigen.

 

Op deze video van de ‘media show’ van Europese leiders samen met Cabal leider en massamoordenaar Netanyahu arm in arm – omringd door bewakers – zijn ze te zien in een protestsolidariteit met het volk op de Champs Elysees. Merk op hoe ‘dicht’ de leiders bij het publiek zijn. Met ten minste enkele honderden meters lege tussenruimte, wat niet op MSM TV werd getoond, als evenmin hun aankomst in gepantserde auto’s. Ze moeten echt een hekel aan het volk hebben of bang voor ze zijn.

 

Grexit:

“Griekenland laat na vijf jaar van vernedering en lijden de catastrofe achter zich van bezuinigingen, angst en autoritarisme,” vertelde Tsipras zijn duizenden juichende supporters in Athene zondagavond. De overwinning van Syriza zal ook andere anti-bezuinigingsbewegingen in de EU aanmoedigen met een impuls voor koerswijziging over begrotingsbezuinigingen en structurele hervormingen, welke door Berlijn geëist worden. Die oproep komt niet alleen van anti-systeem beweging Podemos in Spanje, maar ook van leiders zoals Italiaanse premier Matteo Renzi, en de Franse president François Hollande, die Tsipras feliciteerden met zijn overwinning. Gedachte: gaat de EU van de cabal zich nu eindelijk inbinden, en de aftocht blazen?

 

Stellig, is het de grootste nachtmerrie voor de eurocraten als Griekenland de Euro verlaat, en zelfs de hele EU, en daarna een succesverhaal wordt zoals Iceland. Een oplevend Griekenland, bevrijd van de ketenen van Merkelism, dat daardoor gaat opbloeien, zal als een voorbeeld voor andere EU-naties dienen. Merkel en haar collega euro machthebbers worden nu geconfronteerd met een moeilijke keuze. Toegeven aan Tsipras zal een politieke tsunami van radicale Europese partijen riskeren. Aan de andere kant, niet toegeven zal tot een Griekse exit leiden, waarna andere landen zullen volgen, en voor Brussel een kleiner EU-blok overblijft.

 

Over Goud en Zilver:

Mark Faber vertelde onlangs op de global strategie conferentie van de bank Societe Generale: “Ik ben positief dat goud aanzienlijk omhoog zal gaan [in 2015] – laten we zeggen 30% … We hebben gewoon de activa markten teveel opgeblazen… De enige sector waarvan ik denk dat die nog zeer goedkoop is… zijn edelmetalen, en in het bijzonder edelmetaalaandelen.” Zijn gastheer op de conferentie moet gesnotterd hebben over zijn opmerkingen. Societe Generale zegt negatief te zijn over goud. Evenals Barclays en Goldman Sachs. – Maar de wakkeren onder ons weten wie ze beter kunnen geloven – het edelmetaal genie die een enorme kans ziet, of de mega-banken – die zoals gebruikelijk vertellen dat beleggers goud beter kunnen opgeven.

 

Het tijdperk van gebroken Illusies!

Catastrofe ontstaat wanneer te veel mensen weigeren te accepteren dat om ons heen altijd een tweede universum werkzaam is. Er is hiervoor een koude harde werkelijkheid dat dit alles onderbouwt. Aan het oppervlak is een sluier van bedrog en compromis. Hoe meer de mensheid vitale waarheden compromitteren, ter wille van het comfort, en van hun illusies genieten, hoe meer mind-verpletterend zal het worden als die illusies wegvallen. Deze twee werelden kunnen alleen voor een korte periode naast elkaar bestaan, en ze zullen uiteindelijk altijd met elkaar botsen. Er is geen andere mogelijke uitkomst. Van Brandon Smith.

 

Gerald Celente – “Terrorisme: Het Beste politieke wapen”

 

Zilver, Goud & Valuta herwaarderingen van de ene op de ander dag:

Mike Maloney legt de achter liggende krachten uit van wat hij ziet aankomen: op korte termijn deflatie, gevolgd door hoge inflatie of zelfs hyperinflatie als de centrale banken proberen hun weg uit de puinhoop die ze zelf hebben gecreëerd te vinden door steeds meer geld te drukken. Het resultaat is hetzelfde als altijd al in de geschiedenis is geweest, het wordt een technisch knock-out geleverd door goud, of een volledige decimering van alle valuta’s. Bekijk de volledige presentatie om Mike’s ‘meest waarschijnlijke’ scenario, en te begrijpen hoe je op het juiste moment in de markt moet zijn, om dit niet te missen.

 

9/11 Truths Solving the Mystery of WTC 7

De waarheid MOET bovenwater komen…