Bedriegerij:

Wees niet bang; Global Warming, tegenwoordig ‘Klimaatverandering’ is niet waar. Het is aangekleed als wetenschap, maar het is geen wetenschap het is propaganda: “Globale temperaturen gaan omhoog, onze gasemissies vernietigen de atmosfeer,” zeggen de paniekzaaiers, “er is meer kooldioxide in onze atmosfeer dan ooit tevoren, de migratiepatronen van dieren veranderen erdoor,” en zo gaat hun lijst verder. Ze vertellen ons leugens. Er is geen direct bewijs dat de opwarming van de aarde verbonden is met broeikasgassen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat ‘kooldioxide (CO2) het klimaat beïnvloedt, ze hebben dat zeker in het verleden niet gedaan. Als de CO2-toename in de atmosfeer broeikasgassen veroorzaakt, dan moet de temperatuur omhoog gaan. Maar gegevens uit historische ijsboringen Swindleverschaffen juist blijk van het tegenovergestelde. De fundamentele theoretische veronderstelling dat klimaatverandering te wijten is aan de mens is aantoonbaar onjuist. De door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is niet langer een theorie over het klimaat, het is een alles bepalend moreel- en politiekargument van deze tijd. Het typische P-R-S gedoe om het publiek bang te maken, waardoor ze nog meer afhankelijk zullen worden van de overheid, en het volk financieel te belasten met nieuwe milieu en CO2-belastingen, alleen maar om nog meer te roven. De meeste ‘wereldopwarming-schijnheiligen’ zijn door de cabal betaalde lieden om dit soort onzin te handhaven en de mensen van de noodzaak te overtuigen om nog meer geld uit de zakken te laten kloppen.

 

Dus, de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is een fantasie, ontworpen door de globaal-warmingfanaten zelf. Klimaatverandering gebeurt – zoals altijd al is geweest – en is onschadelijk. Hetzelfde kan niet gezegd worden over de grenzeloos onverantwoorde voorstelling van zaken van de wetenschappers wiens ego’s hun kennis ver overtreffen. Wat zij wensen is niet “carbon cap and trade”, het is gewoon “economische cap and trade.” M.a.w. de economie nog verder achterop helpen.

 

De planeet Aarde is ​​vijf miljard jaar oud. Onze zon oefent meer controle uit over planeten dan enige andere factor. Ons klimaat is nooit gestopt met veranderen en dat zal ook nooit wijzigen. Ongeacht de gevolgen van kooldioxide – een vulkanische uitbarsting brengt genoeg materiaal in de atmosfeer van de planeet om deze een decennium lang af te koelen.

 

Er is ongeveer 50 keer zoveel opgeloste koolstof aanwezig in de oceanen in de vorm van CO2 en koolzuur, bicarbonaat en carbonaat ionen als aanwezig is in de atmosfeer. De oceanen fungeren als een enorme carbon afvoerput, waarin “tot nu toe ongeveer een derde van alle door de mens geproduceerde CO2-uitstoot is geabsorbeerd.”

 

Prof John Christy, eerste auteur, van het IPCC (International Panel for Climate Change) zegt over de uitspraken als: ‘er is bij duizenden wetenschappers een consensus over het probleem van de opwarming van de aarde dat die een dramatische verandering in het klimaatsysteem veroorzaakt – en dat de mensen deze dramatische verandering van het klimaatsysteem veroorzaken’, “ik ben een wetenschapper, maar velen meer zoals ik zijn van mening dat dit gewoon niet waar is.” De door de mens veroorzaakte Hot earthopwarming van de aarde is niet zomaar een wetenschappelijke theorie. Het wordt in de media gepresenteerd alsof het de autoriteit van een enorme internationale organisatie zelve is. Prof Philip Stott, van het Dept. of Biogeografie van de universiteit van Londen: “Het IPCC van de Verenigde Naties, zoals elk ander orgaan van de Verenigde Naties, is politiek, de eindconclusies zijn dan ook politiek gedreven.”

 

Actievoerders zeggen: “de tijd voor debat is over, alle kritiek hoe onbelangrijk of wetenschappelijk ingrijpend, is illegitiem nog erger het is onveilig.” Maar toch – het klimaat op Aarde is door de eeuwen heen altijd veranderd. Er is niets ongewoons aan de huidige temperatuur, en wetenschappelijk bewijs ondersteunt het idee dat het klimaat niet wordt gedreven door de mens veroorzaakte CO2 uitstoot, of anderszins. Iedereen die je vertelt dat klimaatverandering onomstotelijk bewezen is, en wij mensen het klimaat en het leven op Aarde vernietigen – vertelt absoluut flagrante leugens. Uiteraard moeten we het milieu zo goed mogelijk bewaren. Niemand ontkent dat, en niemand ontkent dat we op diverse vlakken dramatische verbeteringen kunnen maken. Maar er is een component bij de opwarming van de aarde, waarover niemand praat. Het staat niet in de media, of in elk ter zake artikel op het Internet, of besproken in een talkshow, maar het is wel de belangrijkste oorzaak van het hele opwarmingsverhaal. Het is letterlijk een onvoorstelbare implicatie van een wetenschappelijk feit om kennis van te nemen:

 

“Elke planeet in ons zonnestelsel ondervindt exact dezelfde veranderingen als ervaren wordt op aarde. Uranus, Pluto, Mercurius, Mars, noem ze maar op. Opwarming van de aarde is niet een uniek fenomeen van de aarde, maar is in plaats daarvan een universeel fenomeen dat in het hele zonnestelsel gebeurt en wel op een manier die is gedocumenteerd door Hubble, NASA, BBC, CNN, mainstream hoogleraren en Sunwetenschappers over de hele wereld. Elk hemellichaam in ons zonnestelsel ondergaat dramatische veranderingen, wat betekent dat de opwarming van de aarde ook gebeurt, als deze onbewoond was. De zon heeft sinds 1940 meer activiteit dan in de voorgaande 1.150 jaar gecombineerd. Het is verbazingwekkend dat niemand ooit praat over hoeveel vreemde ontwikkelingen aan de hand zijn binnen ons zonnestelsel. Elke planeet ondergaat letterlijk een klimaatverandering, dus niet alleen onze aarde. Hier is een korte lijst van enkele mainstream wetenschappelijke rapporten die dit fascinerende fenomeen verder hebben onderzocht: 11 jaar geleden, meldde de BBC over een enorme zonnevlamactiviteit die nog nooit eerder was waargenomen. Sommige deskundigen zeggen dat de Zon actiever is dan deze ooit is geweest.”

 

 

Het is de Zon Onbenul:

Maar hier is waar het interessant wordt. “De activiteit van de zon gedurende de laatste 11.400 jaar, dat wil zeggen, vanaf het einde van de laatste ijstijd op aarde, is nu voor het eerst kwantitatief gereconstrueerd door een groep van internationale onderzoekers onder leiding van Sami K. Solanki van het Max Planck Institute voor Solar System Research – in de plaats Katlenburg-Lindau, Duitsland. De wetenschappers hebben de radioactieve isotopen in bomen geanalyseerd welke duizenden jaren geleden leefden.”
Zowel wetenschappers uit Duitsland, Finland en Zwitserland rapporteerden in de laatste uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift “Nature” van 28 oktober jl. dat men meer dan 8.000 jaar moet teruggaan om een ​​tijdstip te vinden waarop de zon zo actief was als in de laatste 60 jaar. Op basis van een statistische studie van eerdere perioden van verhoogde zonneactiviteit, voorspellen de onderzoekers dat het huidige niveau van hoge zonneactiviteit waarschijnlijk nog een paar decennia zal voortduren.

 

Dit betekent dat de zon meer zonnevlekken heeft geproduceerd, maar ook meer zonnevlammen en uitbarstingen, die enorme gaswolken in de ruimte uitstoten, dan in het verleden ooit is voorgevallen. Er is geen astrofysicus voor nodig om de punten met elkaar te verbinden en te beseffen dat het merendeel van alle planetaire veranderingen in elk hemellichaam in ons zonnestelsel wordt beïnvloed door deze hyperactiviteit van de zon.

 

Dus de volgende keer als iemand probeert je te vertellen over de opwarming van de aarde en de klimaatverandering en hoe we er de oorzaak van zijn, vergeet dan niet dat Mars, Jupiter en Pluto dezelfde opwarming als de aarde ervaren. Dat is al tientallen jaren het geval, terwijl mainstream wetenschappers van het hoogste niveau uit de wetenschap gemeenschap dat ook zo hebben gedocumenteerd.

 

En het ergste van alles is, dat we daarvoor meer aan belastingen moeten betalen als gevolg al deze gecreëerde hysterie rond de opwarming van de aarde. The US Gouvernement Accounting Office (GAO) kan niet achterhalen welke voordelen de belastingbetaler ontvangt voor de vele miljarden die elk jaar besteed worden aan het beleid dat schijnbaar gericht is op de aanpak van de klimaatverandering. Volgens de GAO, zijn de jaarlijkse federale klimaatbeleidsuitgaven gestegen van $ 4.6 miljard in 2003 tot $ 8.8 miljard in 2010, of voor een totaal bedrag van $ 106.7 miljard over deze hele periode. Dit is allemaal ons belastinggeld!

 

Prof Nir Shaviv van het Fysisch Instituut van de Universiteit van Jeruzalem, zegt: Als je mij een paar jaar geleden zou hebben verteld over de opwarming van de aarde geloofde ik dat, omdat de media het zo rapporteerden. Elke dag worden de nieuwsberichten meer apocalyptisch. Politici hebben niet de moed hun twijfels te uiten over de wereldwijde klimaatveranderingen.

 

De opwarming van de aarde is nog verder dan de politiek gegaan. ‘Treinen en geen Vliegtuigen’ worden gepromoot. Het is een nieuw soort moraal. Zoals de gramschap over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde elke dag nog groeit, terwijl senior wetenschappers hoorbaar verklaren dat de World tempwerkelijk wetenschappelijke basis voor klimaatverandering aan het afbrokkelen is. We hebben in het verleden, perioden gehad met 3 tot 10 keer zoveel CO2 als nu in de atmosfeer zit, en als CO2 een effect heeft op klimaatverandering moet je het in de temperatuur kunnen waarnemen, de temperatuur reconstructie in bijgaande grafiek toont aan dat dit niet het geval is.

 

De werkelijkheid is dat de menselijke CO2-uitstoot zeer klein is, – slechts 0,05% van het totaal – het vermogen om daarmee de planeet op te warmen is virtueel nul, indien de CO2-uitstoot inderdaad de boosdoener van de opwarming van de aarde zou zijn zoals herhaaldelijk wordt gezegd, wordt dit niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

 

De belangrijkste vraag is of al die uitgestoten gassen in de atmosfeer inderdaad Global-Warming veroorzaken zoals de media ons doen geloven? Deze video ‘The Great Global Warming Swindle” geeft een compleet beeld om zelf te oordelen wat de waarheid is over de opwarming van de aarde en kooldioxide-uitstoot.

 

Opwarming van de aarde is een hot issue. Er is geen direct bewijs dat de opwarming van de aarde met broeikasgassen verbindt. Sinds de vroege jaren ’90 is uit de zgn. opwarming van de aarde een hele industrie van winstgevende activiteiten ontstaan, gesubsidieerd door onze overheden van ons belastinggeld. De miljoenen mensen die hierin werken of in de gerelateerde ondernemingen werkzaam zijn, pleiten voor de verspreiding van dit geloof, de toepassing van de angstpsychose op de bevolking is noodzakelijk, anders zouden ze hun baan verliezen.

 

Hoe realistisch is het om groen te gaan? De mensheid zal koolstof in de atmosfeer blijven spuwen. Het Kyotoprotocol verdeelde de wereld in twee groepen. Van de ongeveer 1,2 miljard inwoners van de geïndustrialiseerde landen, overeenkomend aan 20% van de mensen die op aarde leven, wordt verwacht dat zij hun CO2 uitstoot verminderen. En de andere 80% of 5 miljard met inbegrip van zowel China als India die dat niet doen. Alleen al deze cijfers zijn een garantie dat de mensheid de wereldwijde uitstoot Global warminghelemaal niet kan beperken, nu niet en in de toekomst niet. De lange termijn trend is duidelijk. De 80% bevolking en hun per hoofd uitstoot stijgt veel sneller dan de onze zou kunnen afvallen, onder geen enkel realistisch of plausibele carbon-reductieprogramma zal dit mogelijk zijn.

 

De crisiskruisvaarders over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde worden nu geconfronteerd met een nieuwe dreiging. Hun anti-fossiele koolstof-gebaseerde uitgangspunt gebruikt als paniekzaaierij, wordt te niet gedaan door nieuwe wetenschappelijke kennis over de invloed en het belang van de Zon op het klimaat, hetwelk niet gemakkelijk kan worden toegeschreven aan de mens. Niet dat er voorheen geen goede aanwijzingen hierover bestonden. Eigenlijk is dat altijd al zo geweest, maar het is regelmatig en doelbewust genegeerd en als absurd ter zijde geschoven. Maar het is de Zon die de opwarming van de aarde veroorzaakt, zegt Prof Larry Bell.

http://www.forbes.com/sites/larrybell/2011/09/20/sorry-but-with-global-warming-its-the-sun-stupid/

 

Interplanetaire klimaatverandering, het Heetste Geheim van NASA.

Door David Wilcock

Deze video geeft een samenvatting van een aantal van de belangrijkste punten hierboven vermeld. De presentatie is zeer verhelderend, en het is aanbevolen de tijd te nemen om alle delen te kijken. En wel voor geen andere reden dan om terug te kijken en te zien hoe juist het is.

 

Part 1

 

Part 2


Part 3


Part 4