Onwetendheid:

Praktisch niets van deze informatie is te vinden in de mainstream media. In klassieke Orwelliaanse termen – zoals “Oorlog is Vrede, Vrijheid is Slavernij en Onwetendheid is Kracht” – is het voor regeringen de orde van de dag het een te zeggen en het ander te doen. Zodra is begrepen dat overheden gestructureerd zijn om de mensen te controleren, wordt al het ander duidelijk; zoals waarom de overheid voortdurend handelt in het belang van Big Business, Big Banking, Big Pharma, Big Biotech, en de bijbehorende organisaties en staf, maar duidelijk niet in het belang van de bevolking.

 

In het verleden kwamen de mensen in opstand tegen de heerschappij van de koninklijke dictatuur en eiste zeggenschap in de beleidsvoering van hun land. De bloedlijnen bedachten het proces de openlijke koninklijke dictaturen te vervangen door een die de schijn geeft van vrijheid, terwijl feitelijk alles hetzelfde bleef. Zichtbare tirannie werd vervangen door de veel effectiever tirannie die men niet kan zien, ofwel de meeste mensen niet zien.

 

De Illuminatie’s ergste nachtmerrie is, als echt onafhankelijke mensen in de overheid gekozen worden, en het beste voor hebben met de bevolking. De oplossing daarvoor was, de introductie van politieke partijen, waardoor een structuur werd gecreëerd, die door middel van financiering corporate cabalen organisatie de mensen die geen lid zijn van een politieke partij vrijwel kansloos maakt in het parlement gekozen te worden, en zeker niet de formatie van een regering in samenwerking met andere echt onafhankelijken kunnen realiseren.

 

Structuur is essentieel voor de heerschappij door enkelen van velen. De vorming van politieke partijen leverde de controlestructuur voor leden van parlementen, en andere niveaus binnen de overheid – gemeente en provincie. In plaats van hun wil bij honderden mensen af te dwingen, is alles wat ze moest doen, degenen te controleren die op hun beurt de partijen controleren zodat die op hun beurt hun leden kunnen dwingen.

 

Heel simpel, als iemand promotie wil maken in de politiek moet die zich eerst aansluiten bij een partij om dan de heersende elite van de partij goedgezind te stemmen, door te geven en te doen wat ze verlangen. Het is hetzelfde als met journalisten, artsen, juristen, wetenschappers en onderwijzers, wees gehoorzaam, kom niet in opstand, tegen de gevestigde wil van de partij en zeker niet tegen iets belangrijks zoals het persoonlijke geweten. Persoonlijke ‘vooruitgang’ in een van deze beroepen vereist dat je je geest opsluit of je ziel verkoopt. Bij voorkeur beiden.

 

Bijvoorbeeld het Britse parlement heeft leden die bekend zijn als ‘Whips’ om ervoor te zorgen dat hun parlementsleden overeenkomstig de partijlijn stemmen. Het feit dat Whips mogen bestaan, ​​en open en bloot handelen, is al het bewijs van de corruptie en de irrelevantie in de politiek. Ze bieden Kamerleden als zij gehoorzaam zijn beloften met goede vooruitzichten voor henzelf, ze worden ook geïnformeerd over de gevolgen voor hun carrière als ze afwijken. Hetzelfde systeem werkt in alle landen, maar niet altijd met officiële Whips. Over politici worden gedetailleerde dossiers aangelegd, geholpen door gegevens verkregen via inlichtingendiensten, die kunnen worden gebruikt om een ​​twijfelaar met schrik en vrees in lijn te houden door het openbaar maken van zijn/haar geheimen. Degenen die de partijen leiden, besturen ook het netwerk van de inlichtingendienst, niet in het minst de Rothschild-dynastie.

 

Op dat niveau bestaan w.b.t. morele dilemma’s geen grenzen m.b.t. ‘kleine’ dingen, zoals de integriteit en de wetten persoonlijke gegevensbescherming. Hoe meer geheimen mensen hebben die hen kunnen vernietigen als die openbaar worden gemaakt, des te beter zijn ze geschikt om belangrijke posities te vervullen. Als zij ooit proberen tegen de officiële lijn​​ in te gaan, is er altijd het persoonlijk dossier.

 

De hoogste gelederen van de politiek zitten vol met mensen die op de muziek dansen uit angst voor blootstelling aan het publiek voor alles w.b.t. financiële fraude tot pedofilie. Er zijn drie soorten politici die in de omgeving van de overheidsmacht mogen opereren:

  1. De kleine minderheid die deel uitmaakt van de samenzwering zijn en op de hoogte zijn van de doelen.
  2. Degenen die alleen macht en status willen hebben en daar alles voor doen om dat te verkrijgen, door te zeggen en te doen wat van hen verlangd wordt; en
  3. Degenen met grote geheimen die op elk gewenst moment kunnen worden onthuld als ze weigeren de orders uit te voeren.

Het is niet gezegd dat iedere politicus zo is, maar de overgrote meerderheid die deel uitmaken van de overheid of aan de top zitten van de belangrijkste oppositiepartijen, met enige kans een regeringscoalitie te formeren, zijn dat zeker wel. De lijm die de manipulaties tussen de verschillende politieke partijen in alle landen coördineert komt uit het spinnenweb van geheime genootschappen waarvan de Vrijmetselaars de belangrijkste is.

 

Verkiezingen:

In feite maakt het niet uit voor wie je stemt, de Rothschild – Illuminatie beslissen door de controle van elke partij welke regering wordt geïnstalleerd. Zij controleren alle kampen in de politieke stromingen. De politiek staat bol van fraude, zonder integriteit – het een zeggen en het ander doen. De politieke partijen zijn slechts werktuigen voor het introduceren van de einsteingeheime agenda van de schaduw regering die de transformatie van de menselijke samenleving naar werelddictatuur eist. Veel mensen stellen terecht dat tegenwoordig de verkiezingen niet meer relevant zijn, omdat nooit iets verandert. De meeste verkiezingen worden gemanipuleerd om te zorgen dat het juiste resultaat wordt verkregen. Kijk naar de video over de Schotse stemming, waar Schotland niet is toegestaan ​​om het Verenigd Koninkrijk, noch de EU te verlaten. Alleen de illusie van debat en keuze wordt gestimuleerd. Het is allemaal een mind game om de globale politiestaat op zijn plaats te zetten, d.m.v. massa surveillance, elk individu gechipt, een samenleving gebaseerd op massa-controle – kortom de overheid vernietigt je vrijheid! En dat is wat iedereen zich moet realiseren.

 

Het controleren van mensen betekent het manipuleren van hun percepties over de werkelijkheid, het betekent dat gepubliceerde informatie van bovenaf wordt gedicteerd. Hiervoor is het volstrekt noodzakelijk de media en educatie onder controle te houden. Onwetendheid en arrogantie zijn een treffende combinatie. De bloedlijnfamilies zijn wereldwijd eigenaar van de media, en zij benoemen en controleren de redacties, die op hun beurt de controle en benoeming van journalisten uitvoeren, opdat die schrijven wat hen verteld wordt te schrijven. De top-down machtsstructuur kan hierdoor grotendeels dicteren wat wel en wat niet in de media voor het publiek te lezen, te horen en te zien is. De controle van de media bepaalt de parameters, en de normen waarmee de media alles filtreert. Kijk naar de zielige manier waarop het grootste deel van de wereldwijde media de officiële versie van ‘global warming’ van de aarde en ‘klimaatverandering’ herhaalden, zelden keken ze naar de hoeveelheden van tegenbewijs of keken naar de wetenschappelijke adviezen die vertelden dat het allemaal onzin is.

 

Journalisten, evenals artsen, advocaten, politici en het publiek in het algemeen, zijn herhalers. Herhalen zonder zich af te vragen en accepteren onder het idee ‘iedereen-weet-dat’ normen, zoals een kleine jongen wordt verteld om in Sinterklaas te geloven. De meeste mensen wijzen elke mogelijkheid van een samenzwering in reflex reactie af, de meesten nemen nooit de moeite een onderzoek te doen om zowel de ene als de andere kant van de zaak te leren, en te kennen. Dit is over de hele wereld de mentaliteit van de meerderheid – journalisten inbegrepen – en dat staat tussen wat er gebeurt en wat verteld wordt wat er gebeurt, ze argumenteren dat als het een samenzwering is, de media dat wel zou vertellen. Zoals inmiddels duidelijk is met betrekking tot 9/11 en MH17 – zo wordt het grote publiek overduidelijk bedrogen.

 

De psychen van journalisten en het publiek in het algemeen worden gesmeed naar een geprogrammeerde realiteitszin en zo wordt gedaan wat de bloedlijnfamilies willen dat ze doen, terwijl elke suggestie dat deze families bestaan uit alle macht wordt ontkend​​.

 

De ware journalistiek is te vinden op het Internet en wordt geleverd door mensen die bereid zijn om te gaan waar de mainstream lakeien onbekend zijn, of te bang zijn om te gaan. Natuurlijk is niet al het ‘nieuws’ op het web zuiver, maar er is genoeg onderzoeksjournalistiek, welke niet in de MSM gevonden wordt. De Illuminatiefamilies beheersen ook de telecomreuzen, evenals de grote servers, en zoekmachines. Het internet biedt hen een aantal belangrijke voordelen op het gebied van toezicht, maar er is ook een keerzijde door de explosie van informatie op het Net over hun geheime activiteiten en manipulaties van de bevolking. De geest is uit de fles en zal daarin niet terugkeren, er zijn echter nog steeds tegenstanden te overwinnen, omdat de Illuminatie het Net willen censureren waarvoor elk argument en excuus wordt bedacht omdat te realiseren. Zoals Cyber-​​terrorisme dat internetcensuur vereist, waarvoor de Cybersecurity Act 2009 is geïntroduceerd, welke de president het recht geeft om een cyberurgentie te verklaren die hen het recht geeft het Net te beperken of te sluiten.

 

Bewustwording:

Drie jaar geleden verrichtte Facebook een geheimexperiment met haar gebruikers. Het doel van deze proef was om te zien of het bedrijf in staat is de gemoedstoestand van gebruikers kan veranderen door hun nieuws feeds te wijzigen. En dat werkte. De resultaten van het experiment concludeerden dat “emotionele gevoelens kunnen worden overgedragen aan anderen via emotionele besmetting, wat ertoe leidt mensen de beoogde emoties te laten ervaren zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.” Dit experiment leidt rechtstreeks naar geïndividualiseerde manipulatie. Internetgebruikers over de hele wereld zijn verslaafd aan gratis diensten, om toch geld te verdienen wordt hun privé-informatie omgezet in cash – m.a.w. het leven van gebruikers wordt gemonetariseerd. Het is al eng dat mensen onwetend worden gemanipuleerd, maar het is nog enger als het hele proces is geautomatiseerd – computers kunnen mensen manipuleren door de interactie met hen! Als ze meer geld willen verdienen met hun gratis diensten, moeten ze het manipuleren verder verbeteren, dus reken erop dat het met de dag erger wordt. De vraag is, waar dit naartoe zal gaan? De wereld wordt nu in een virtuele wereld omgezet, een wereld die speciaal gebouwd is voor de persoonlijke interesse van elk individu. De manipulatierechten zullen worden verkocht aan de hoogste bieder – overheidsinstellingen – waaraan de meeste van de persoonlijke informatie al reeds wordt verkocht. Wat betekent dit? Als ze weten wat je motiveert, kunnen ze je omgeving veranderen op basis van de kennis over jou, en ze kunnen je laten handelen op een manier die zij verkiezen – gemakkelijk gerealiseerd door computers. Denk aan een vals bewijs om iemands reputatie te vernietigen, door toepassing van sociale wetenschappen en andere technieken online discours en activisme te genereren, om zo de gewenste resultaten te bereiken. We zijn gedoemd als we passief blijven en niets doen, en dat is precies wat ze verwachten dat de meeste mensen zullen doen. Passiviteit + Tijd = Destructie. Als je je eigen geest en stemming wilt behouden, kun je dat nu nog steeds doen, maar alleen als je handelt. Zorg dat je informatie niet gemanipuleerd kan worden, strooi zand in de ogen van de misbruikers, voorkom dat ze weten welke websites je bezoekt, met wie je communiceert, en wat je zegt, bijvoorbeeld door encryptie, hier is een PDF die laat zien hoe dat kan.

 

Ondanks de openbaringen van Snowdon – gaan alle betrokkenen nog steeds door met hun kwalijke praktijken, er is niets veranderd, dus verwacht dat data dieven met de dag slimmer worden.

Bron: Paul Rosenberg.

 

Deze geheime veranderingen waren in het verleden verborgen, maar nu komen die in de open zodat mensen kunnen zien, dat de maatschappij veranderd is in een wereldgevangeniskamp, dat bijna voltooid is. Denk na over 9/11 en meer recent MH 17 deze feiten zijn symbolische bakstenen en cement welke duidelijk kunnen worden waargenomen. Iemand die nu nog twijfelt over de ware aard van de werelddictatuur die sinds 2001 snel gegroeid is en duidelijk kan worden waargenomen, moet dit verhaal nog een keer lezen. De fundering van de tirannie is centralisatie van de macht. De wereld is nu in deze Orwelliaanse staat aangekomen, waarin weinigen hun wil aan alle anderen opleggen. Zonder centralisatie van macht en besluitvorming kan dictatuur niet worden opgelegd. Dit is de reden waarom de wereld voor praktisch alles is geglobaliseerd. Omdat globalisering centralisatie van macht is, op elk gebied van het leven – de overheid, het bankwezen, het bedrijfsleven, de media, het leger, alles. Deze machtsconcentratie zal ons leven, gemeenschappen, en landen over de hele wereld verwoesten.

 

grocery worldHet plan is de gecentraliseerde controle over de wereld te completeren d.m.v. de wereldregering, wereldleger, wereldcentrale bank, wereldmunt met gechipte bevolking. Aangesloten op een wereldwijd computersysteem en global positioning satelliet netwerk. Dit alles gebeurt zeer snel als je je realiseert wat er inmiddels al is bereikt via de smart Phone, auto GPS navigators, etc. Vroeger leefden de mensen in stammen met tribale leiders, voormannen, of raden die de beslissingen namen. De stammen werden samengevoegd tot volkeren, waar enkelen belast waren beslissingen af te dwingen. De daarop volgende stap was de landen in een superstaat te verenigen met enkelen aan het hoofd om hun besluiten voor alle volken af te dwingen. De eerste superstaat is de Europese Unie, deze zal worden gevolgd door de Afrikaanse Unie, de Noord-Amerikaanse Unie, etc.

 

Op de geheime agenda staat ​​een derde wereldoorlog gepland waarbij Noord-Amerika, Europa, Rusland en China zijn betrokken. De staat Israël wordt voorbereid om tenminste als een van de triggers te functioneren, evenals Pakistan en Noord-Korea, met landen rond de Kaspische Zee, zoals Iran en Syrië. Het idee is om een wereldwijd conflict te ontketenen dat zal leiden tot hetyingyang opleggen van één wereldregering met één wereldleger die de oorlog gaat beëindigen, en vooral om te voorkomen dat zoiets ooit weer gebeurt. Precies dezelfde techniek die gebruikt werd na WW1 en WW2 die leidde tot de rechtvaardiging van verdere concentratie van de wereldmacht met behulp van nieuw opgezette organisaties zoals de VN, de NAVO, de Wereldbank, het IMF, en hun vele aanverwante affiliaties. Na lezing van dit artikel, kun je herkennen in welke fase de wereld van vandaag is aangeland? Beschouw deze analyse als je definitieve Wake Up Call om te strijden tegen de Nieuwe Wereldorde, die anders onherroepelijk wordt gerealiseerd. In het belang van onszelf en de redding van de planeet moet deze wereldtirannie worden beëindigd. We moeten allemaal onze handen ineenslaan, en hopelijk krijgen we hulp van de White Dragon Family om de betere wereld zonder tirannie tot stand te brengen.

 

Aantekening van de auteur:

Eerlijk gezegd, wil ik helemaal niet over onprettige zaken in deze wereld schrijven; Liever wil ik een betere wereld bevorderen en deze slechte door haar eigen gewicht laten instorten. Omdat dit niet vanzelf gebeurt, is het noodzakelijk mensen te waarschuwen over de dingen die ons bedreigen, en dat is de reden waarom https://finalwakeupcall.info/ is opgericht, om iedereen te motiveren samen te werken voor een betere wereld.

 

Gedetailleerde informatie bron: David Icke boeken.