Dubbele aflevering voor juister begrip

 

De mainstream media zijn notoire leugenaars. Ze verdraaien niet alleen de feiten, ze vertellen als waarheid het tegenovergestelde. Zij ontkennen de Israëlische oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen, zij geven de schuld voor de dood van Palestijnse kinderen aan Hamas en vermelden niet dat hun eigen Mossad die de Islamitische Staat (IS) ondersteunt volgens de Israëlische media achter de dood van de drie Israëlische jongeren zit. En vooral niet te vergeten; dat de regering Netanyahu dit tragische incident gebruikt als voorwendsel om de aanvallen op Gaza te ontketenen, ter vervulling van de geheime agenda.

 

Mensen moeten op hun hoede zijn voor gefabriceerde “bewijzen” van elke soort, zelfs nog meer na wat in de afgelopen eeuw is voorgevallen. De monsterlijke leugens en enorme deformatie van feiten, zoals o.a. de roekeloze bewering dat Irak massavernietigingswapens (WMD) bezat, dat uiteindelijk in 2003 leidde tot de invasie van dat land met de dood van meer dan een miljoen mensen, en hopelijk nog niet vergeten is. Ondertussen blijft Irak verder bloeden. Beluister hier in ander half minuut wat U.S. General Wesley Clark (Ret.) erover zegt.

pinoccioDenk aan de Golf van Tonkin episode in 1964, dat weer een ander verzinsel was en de weg opende voor Amerikaanse agressie tegen Vietnam, dat leidde tot de dood van meer dan 3 miljoen Vietnamezen. – Het “couveuse baby’s” incident in Koeweit in 1990 was een ander gefabriceerde leugen, dat de woede van de bevolking moest wekken, ten diensten van de rechtvaardiging voor de eerste Amerikaanse aanval op Irak – onder de titel Dessert Storm. Ter verrijking van de 1%. Bekijk hier hoe de familie Bush rijker werd.

Vorig jaar werd de Syrische Assad-regering verweten sarin gas aanvallen op hun eigen volk te doen, terwijl uit het daaropvolgende onderzoek bleek dat dit het werk was van een door de CIA gesteunde militante rebellengroep.

 

De opwarming van de aarde of klimaatverandering is een denkbeeldige nep ramp om mensen bang te maken – mondiale CO2-belasting ter bescherming van het milieu is om overheidszakken te vullen, dit zijn ander soorten leugens. – Zoals o.a. de orkanen Katrina in New Orleans, Sandy in New Jersey, de Fukushima aardbeving die een tsunami  veroorzaakte met als gevolg een nucleaire ramp in Japan – overstromingen in de DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) in New York, om enkele te noemen werden veroorzaakt om enorme schade aan te richten, of zelfs als excuus voor DTCC om niet aan haar accountingverplichting te voldoen. Allen werden geïnitieerd door HAARP – Het geheime wapen ontwikkeld voor Weersverandering, en Elektromagnetische Oorlogvoering.

 

De geschiedenis heeft laten zien dat WW1, WW2, door het westen geïnitieerde valse vlag oorlogen waren en zelfs de Pearl Harbour aanval niet vanuit Japan kwam, maar een insider job was van de VS, gebruikt als doel om Japan in het begin van de Tweede Wereldoorlog aan te vallen. En later, vooral niet te vergeten, de Hiroshima en Nagasaki nucleaire bommen die deze twee steden verwoestten en praktisch de volledig bevolking doodde van meer dan 3 miljoen mensen. Deze nucleaire bommen werden alleen gedropt om de wereld de overmacht te tonen van de VS, want Japan had reeds voordien haar nederlaag geaccepteerd. Lees meer hierover in alle valse vlag oorlogen die werden gevoerd.

 

Van Pearl Harbour, Tonkin, 9/11 Twin Towers tot aan de chemische aanval in Ghouta in Syrië, bestaat een waarneembaar patroon, als het gaat om de fabricage van bewijs om een vooraf gepland kwaad te rechtvaardigen. Zodra de gebeurtenis zich heeft volgetrokken, voordat een degelijk onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt de schuld geschoven op de tegenpartij, opzettelijk om de aandacht af te leiden van de echte schuldige wiens criminele daden verborgen en gecamoufleerd worden. Eveneens was de landing op de maan in 1969 nep, de fameuze woorden van Armstrong toen hij als ‘eerste persoon’ op een ander planetair lichaam stapte, op 20 juli 1969 via de radio terug naar de aarde sprak: “Dat is een kleine stap voor een mens, maar een grote sprong voor de mensheid.” Waren bedrog. De gehele vertoning van de maanlanding was geënsceneerd en opgenomen in een Hollywood studio, en zeker niet een echte maanlanding.  – Weer een ander soort flagrante leugen! Lees meer erover in het boek ‘Who built the Moon? Door Christopher Knight en Alan Butler. De bloedlijn families willen niet dat het volk de ware feiten en het doel van de Maan leert kennen.

 

Nadat de gebeurtenis is voorgevallen, begint de samenzwerende media de ‘juiste’ versie te verkondigen met de hulp van haar journalisten en columnisten die de verzonnen ‘feiten’ uit fictie creëren. Elke andere verklaring of interpretatie van de betreffende gebeurtenis wordt in diskrediet gebracht en spottend gekleineerd om ervoor te zorgen dat de ‘geloofwaardigheid’ van de indrukmakende story intact blijft. Als het verhaal zich ontvouwt, wordt het beoogde doel belichaamd in het demoniseren van een  bepaalde persoonlijkheid, in zodanige mate gepresenteerd, dat het de woede opwekt van het publiek en zodoende een object voor rancune wordt.

 

Het  hier beschreven patroon is typisch voor wat bekend staat als ‘valse vlag‘ operaties waarbij de schuld voor de beschamende daad bewust wordt gegeven aan de tegenstander. Het is door de hele geschiedenis zo gebeurd en veel hedendaagse naties maken zich schuldig aan het vliegen valse vlaggen. Het is een schande dat mensen continu worden gevoed met flagrante desinformatie met als doel; het creëren van een vals gevoel van optimisme dat strategisch gemanipuleerd wordt door de autoriteiten in hun vergeefse poging om orde te houden.

 

“Door constant gebruik van valse vlaggen met bedrieglijke beschuldigen aan het adres van de geselecteerde vijand van de Verenigde Staten, begonnen met de aanwending van de tweevoudige dreiging van de Sovjet-Unie en China die beiden het communisme in de vroege jaren 1950 verspreidden, werd in deze eeuw de gefabriceerde vijand al-Qaeda ingevoerd, die zgn. het terrorisme verspreidden, en dan nu weer terug naar een hernieuwde koude oorlog, om het expansionistische gevaar te stoppen van Rusland en China, t.b.v. de geheime agenda van VS, dat het agressief interventionistisch beleid in de hele wereld moet rechtvaardigen.”

 

Onmiddellijk na het bloedbad van MH17, werd duidelijk wie probeerde te profiteren van deze vreselijke tragedie in de luchtvaart. De demonisering van de Russische president, Vladimir Poetin, werd vanuit diverse westerse hoofdsteden georkestreerd, waaronder Kiev – nadat de Krim rechtmatig gekozen had om lid te worden van de Russische Federatie, werd de oostwaartse expansie als het belangrijkste strategische doel van de NAVO getorpedeerd – dat nu zijn hoogtepunt heeft bereikt.

 

De MH17 ramp heeft het een stuk gemakkelijker gemaakt om de mensen te overtuigen – zelfs zonder een greintje van bewijs – dat Poetin een ‘massamoordenaar’ is. De vernietiging van het imago van Poetin is van cruciaal belang voor degenen in het Westen die de politieke herbevestiging van Rusland willen beteugelen, zodat de VS en de EU zonder belemmering hun wereldwijde dominantie kunnen bestendigen. Het is allemaal gebaseerd op veroordeling zonder onderzoek, dat het toppunt van onwetendheid is, zoals Albert Einstein het ooit formuleerde.

 

MH17 heeft de elite in Washington in nog een ander opzicht geholpen. Het biedt meer kracht voor strengere sancties tegen Rusland, welke na de Krim verkiezing aanvingen. Gezien hun uitgebreide economische banden met Rusland, hebben veel Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland en Italië enigszins lauw gereageerd op het verbreden en verdiepen van sancties, maar onder druk van de VS, heeft het EU-politbureau toch een nieuwe ronde van zwaardere sancties toegepast.

 

Nu met een verontwaardigd Europese publiek dat woedend is over het MH17 bloedbad, eisen ze van hun regeringen Moskou te straffen, dat weer zo’n typisch PRS geval is, dat altijd gebruikt is om de vrijheid van mensen verder te beperken.

 

Het is duidelijk dat degenen die proberen Rusland en de pro-Russische rebellen te straffen, namelijk de elite in Washington en Kiev, duidelijk degenen zijn die het meest profiteren van de MH17 episode. Dit kan betekenen dat zij een rol hebben gespeeld in de slachting. Alleen een werkelijk onafhankelijk en onpartijdig internationaal onderzoek zal in staat zijn om het antwoord te geven. Maar reken er niet op dat dit gaat gebeuren, net zoals na de 9/11 gebeurtenis wordt een geselecteerde groep onderzoekers aangewezen die met de gewenste conclusies komen. De mensen moeten niet rusten tot de hele waarheid bekend is en het kwaad achter deze twee kolossale catastrofes van Malaysian Airlines boven water komt, en de werkelijke daders daarvoor zwaar worden gestraft.

 

Uiteindelijk zal Duitsland de NAVO, de EU en de Euro de rug toekeren – wat hoogstwaarschijnlijk inmiddels al besloten is. De uitvoering ervan is erg ingewikkeld, vanwege de extreme financiële verliezen die daardoor worden veroorzaakt, maar er zijn twee stromingen in Duitsland de commerciële versus de politieke en het bankwezen. Uiteindelijk zal Duitsland de VS toch de verliezende hand toedelen. Niet vergeten is, de recente Duitse gouddiefstal door de Amerikaanse Fed. – Wacht totdat Merkel haar voortijdig ontslag neemt – dat zal de verandering van west naar oost inluiden.

 

Het publiek zou in staat moeten zijn al deze pathologische leugens te interpreteren, maar de meerderheid van de massa is omgekocht met overheidsgeld, de “speciale groep” die zich identificeert met hogere status, weigeren in te zien dat ze met deze houding het totalitarisme steunen. Bedenk dat vlucht MH 370 die in Maart jl. zo maar verdween, door de media nu al doodgezwegen wordt. Wie meer wil weten wat de achtergrond van dit ongeluk is, nl. de verrijking van de bloedlijn familie, kan deze korte video bekijken.

Waarom komen de mensen niet voor zichzelf op? Waarom doen ze niets en wachten af, totdat ze zonder enig protest naar het slachthuis worden afgevoerd, to be taken to the slaughter? Het antwoord ligt in het psychologische concept bekend als aangeleerde hulpeloosheid zoals ontdekt werd door Martin Seligman. “Aangeleerde hulpeloosheid gebeurt wanneer een dier herhaaldelijk wordt onderworpen aan een aversieve stimulus waaraan het niet kan ontsnappen. Uiteindelijk zal het dier stoppen te proberen om de stimulus te vermijden en zich gedragen alsof het volkomen hulpeloos is de situatie te veranderen. Zelfs als er kansen zijn om te ontsnappen, voorkomt deze aangeleerde hulpeloosheid elke tegenactie.”

 

Bijgevolg bereikt de wereld het punt van afnemende meeropbrengst, dat verborgen wordt door vervalste cijfers en statistieken die geleidelijk zinlozer worden. Deze cijfers verdoezelen en manipuleren de werkelijkheid totdat het rampzalig wordt. Op welk punt wordt het gevolg van deze cijfers in de economie een onverdraaglijke last? Zodra een komma of een Grieks symbool wordt toegepast.

 

“Hoe exacter in de economie het getal wordt gepreciseerd des te groter is de leugen.”

 

Voor een econoom zijn getallen een geschenk uit de hemel. Zij verdraaien en verbuigen ze, zij manipuleren ze omhoog of schroeven ze omlaag. Ze zijn bedoeld om het publiek te misleiden. Cijfers helpen om onzin te veranderen in waarheid; ze lijken nauwkeuriger, wetenschappelijker en zeer accuraat. In tegenstelling tot woorden die zijn nl. chaotisch, vaag, en onder voorbehoud van misinterpretatie. Regelmatig worden cijfers door moderne economen aangewend omdat ze meestal, zo niet altijd, frauduleus zijn.

 

Uit het nieuwste boek Hormegeddon* van Bill Bonner, hieronder een vereenvoudigde uitleg:

 

“Math laat een research paper solide lijken, maar de echte wetenschap ligt niet in de wiskunde, maar in een poging je uiterste best Mathte doen om de echte werking van de wereld te begrijpen,” zegt Professor Kimmo Eriksson van Mälardalen Universiteit van Zweden.

 

Hij besloot uit te vinden welk effect ingewikkelde wiskunde heeft op research papers. Hij gaf twee samenvattingen van research papers aan 200 gegradueerde mensen op diverse terreinen. Een van de abstracts bevatte een wiskundige formule die van een on-gerelateerd onderzoek was, zonder enige relevantie voor de besproken kwestie. Toch beoordeelden de deelnemers de abstractie met absurde wiskunde het meest indrukwekkend en betrouwbaar. Niet verrassend, hoe verder de eigen opleiding van de persoon van wiskunde of wetenschap verwijderd was, des te groter de kans dat hij de wiskunde indrukwekkend vond.

 

De klassieke econoom – van vóór de tijd van Keynes en de econometrie – was een geduldig beschouwer – de moderne, post-Keynes econoom heeft haast. Hij heeft niet het geduld om feiten te analyseren. In plaats daarvan presenteert hij onmiddellijk zijn cijfers.

 

“Als je iets wilt verbeteren, moet je in staat zijn om het te meten. Zo niet, hoe weet je dat er een verbetering is gemaakt? Maar dat is juist het probleem. Hoe meet je de verbetering? Hoe weten ze dat iets “beter” is? Ze kunnen het niet weten. “Beter” is een kenmerk van kwaliteit. Het kan worden gevoeld. Het kan worden gezien. Worden gewaardeerd of genegeerd. Maar het kan feitelijk niet worden gemeten.

 

Wat kan worden gemeten is hoeveelheid. En voor dat gebruiken ze cijfers. Maar als je zorgvuldig kijkt naar de basiswaarden gebruikt door economen, lijken die verdacht te zijn. En dan moet men zich realiseren dat ze ronduit frauduleus zijn. Deze cijfers moeten een betekenis overbrengen; ze beweren specifiek en precies te zijn. Ze vormen het uitgangspunt voor vergaande beslissingen en ingrijpende beleidsmaatregelen met de bedoeling de situatie te verbeteren.

 

Er zijn slechts negen priemgetallen 1 t/m 9 De rest zijn derivaten of aggregaten. Deze aantallen zijn bruikbaar. In handen van gewone mensen, betekenen ze iets. “Drie appels” is iets anders dan “vijf appels.”

 

In de handen van wetenschappers en ingenieurs, zijn cijfers onmisbaar. Precieze berekeningen stelt hen in staat om een ruimtevaartuig naar Mars te sturen. Maar een nuttig instrument voor het ene beroep kan een gevaar zijn in handen van het andere. Zet een kapper aan de besturing van een 747, en laat een pilot je haar knippen, dan vraag je wel om moeilijkheden. Zo ook als economen fancy worden met getallen, kunnen de resultaten desastreus zijn.”

 

Velen kunnen het idee niet accepteren dat het publiekgebeuren buiten de bewuste controle van overheden ligt, waarin ze zoveel vertrouwen hebben geplaatst. Mensen houden er niet van als slechte dingen gebeuren, ze geloven in het vermogen van de weldenkende experts om “iets te doen” een beter resultaat tot stand te brengen dan het lot voor hen in petto heeft. Ze willen een leider die hun vijanden kunnen doden en de overwinning kan brengen. Ze willen ambtenaren die zorgen voor volledige werkgelegenheid, andermans geld ontvangen, en vrij zijn van alles. Ze willen een bestuurder aan het hoofd die in staat is om dat te leveren.

 

De geschiedenis staat bol van – opzettelijke – herhalingen van steeds weer dezelfde fouten, waardoor burgers steeds meer afhankelijk worden van de overheid, noodzakelijk in het streven naar de “Nieuwe Wereldorde” voor één wereldbestuur, dat de volgende fase voor de samenleving zal worden als wij mensen dat NU niet stoppen.

 

devilDit is een concept dat niet voortspruit uit het verzinnen van “samenzweringstheorieën”, maar de zuivere bedoeling is van degenen die proberen anderen te controleren. Dit zijn de zelfbenoemde machtselite die zichzelf hoogst capabel achten om het lot van elke man, vrouw en kind te bepalen ten koste van de individuele vrijheid en zelfbeschikking.

 

Om te begrijpen waarom het voor weinigen zo gemakkelijk is, het leven van miljarden mensen te controleren, wordt bereikt door met opgezet iedereen afhankelijk te maken van de overheid d.m.v. hand-outs en subsidies – de zgn. sociale zekerheden. Het is niet alleen dat mensen zich onwetend laten manipuleren; ze laten zichzelf in de slavernij overgaan. Het is onwetendheid door reflectie, dat fundamenteel is om het menselijk geloof en gedrag te controleren door het monitoren van hun perceptie van wat onwaar is en wat ze moeten geloven. Wanneer informatie wordt onderdrukt, bewijsstukken en achtergrond redenen worden achtergehouden, is de visie van mensen vervormd. In deze staat van onwetendheid kunnen mensen worden gemanipuleerd in elke situatie waarin de machtselite ze wil hebben.

 

De bloedlijn families willen de bevolking met 90% reduceren. Om beter te begrijpen hoe zij dit bereiken,  denk aan de voedselketen en lees hoe deze wordt gemanipuleerd. Genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) zijn in levensmiddelen geïntroduceerd, en is intussen mainstream geworden. Ongeacht wat je mening hierover is. Deze relatief nieuwe biologische aanpak veroorzaakt grote ravage zowel in het milieu als in de menselijke gezondheid Het is inmiddels grondig aangetoond in de wetenschappelijke literatuur.Kleine boeren kunnen op een biologisch verantwoorde manier de wereldbevolking gemakkelijk voeden, en dragen bij aan een betere gezondheid voorwaarden. Maar kleine boeren worden nu op minder dan een kwart van de landbouwgrond in de wereld geperst, waardoor de wereld is snel tempo boerderijen en boeren verliest door de concentratie van land in handen de grote agro-business eigendom van de rijken en machtigen. Als er niets wordt gedaan om deze trend te keren, zal de wereld haar vermogen om zichzelf te voeden verliezen. Hier zijn zeven concrete voorbeelden.

 

Als een nucleaire Oorlog ons niet roeit dan mogelijk het Ebola virus wel. – schrijft Paul Craig Roberts.

“Washington is verstoord dat Rusland twee keer haar oorlog intenties heeft verijdeld en dat het parlement van de Amerikaanse vazalstaat Groot-Brittannië met de Russen meestemden. Washington is ook bezorgt over de groeiende economische en politieke betrekkingen tussen Washingtons EU marionetten staten en Rusland. EU-landen, met name Duitsland, hebben talrijke winstgevende economische banden met Rusland, en heel Europa is afhankelijk van Russische energieleveranties. Washington concludeerde dat het in gevaar is haar controle over Europa te verliezen.

 

Ben je bereid vernietigd te worden door de leugens uit Washington over een Maleisisch vliegtuig? Ik ben ervan overtuigd dat Washington achter de vernietiging van de MH-17 zit, omdat de propaganda uit Washington laat zien dat het daarop al voorbereid was met haar onmiddellijke kant en klare reactie. Dat Washington verantwoordelijk is, blijkt uit het feit dat ze de satellietfoto’s genomen tijdens het moment van de vernietiging van het vliegtuig niet wil vrijgeven. Dat Washington verantwoordelijk is, is de reden dat ze de Russische harde bewijzen met leugens en propaganda beantwoorden. Wil je sterven voor een leugen? Of andere leugens vanuit Washington? Als je dat niet wilt, doe je er beter aan dat aan Washington (en Brussel) te laten weten.

 

De Russische overheid moet de EU twee vragen voorleggen. Ten eerste, wil Europa haar energievoorziening uit Rusland afsnijden, energie waarin Washington, ondanks haar leugens, binnen drie jaar of meer helemaal niet kan voorzien. Ten tweede, wil Europa een oorlog met Rusland en heeft Europa nagedacht dat die idiote landen die raketten van Washington hebben opgesteld nucleair niet zullen worden uitgeroeid door die raketten?

 

De mensen in het Westen hebben totaal geen idee van hun lot waarin hun demente regeringen hen stuurt. Rusland moet het duidelijk maken aan deze hersen gespoelde mensen in het Westen dat Rusland niet een ​​vazalstaat van het Westen is, door directe agressie van de Witte Huis idioten te accepteren.

Om het leven op aarde te redden zou het helpen als ook China dit duidelijk maakt, hoe eerder hoe beter. Tenzij de wereld NU de teugels overneemt van de demente criminelen in Washington, heeft de wereld anders haar eigen doodvonnis getekend.”

http://www.paulcraigroberts.org/2014/08/01/nuclear-war-doesnt-exterminate-us-ebola-virus-might-paul-craig-roberts/

 

De Geschiedenis van Amerikaanse Valse Vlag Operaties.

http://911review.com/articles/anon/false_flag_perations.html

 

Five Facts that the Israeli Government prefers you did not know:

http://www.globalresearch.ca/five-facts-that-the-israeli-government-would-prefer-you-did-not-know/5395116

 

Met dank aan Peel voor zijn research bijdrage.

 

“Hormegeddon” is een nieuw woord waarmee Bill Bonner beschrijft wat gebeurt als mensen te veel van het goede hebben. Economen beschrijven het “te veel van het goede” fenomeen als “afnemend marginaal nut.” Publieke beleidsrampen is wat je krijgt als rationeel, kleinschalige probleemoplossende logica wordt toegepast op een niet toepasselijk grootschalig probleem. Hedendaagse autoriteiten kunnen deze rampen niet stoppen, omdat zijzelf degenen zijn die deze rampen in de eerste plaats hebben veroorzaakt.

http://www.bonnerandpartners.com/prepare-for-hormegeddon/#.U9pF44CSzUc

 

Video’s

 

Vlucht MH17 accident is een valse vlag  samenzwering volledig aangetoond!

In deze video een complete compilatie van het bewijs! – BUSTED!

Deze valse vlag operatie, kan mede bedoeld zijn om de publieke aandacht af te leiden van Netanyahu’s slachting in Gaza. Er is veel aan het licht gekomen en publiekelijk toegankelijk geworden, hoe meer en betere mensen worden geïnformeerd, hoe groter de kans om de Nieuwe Wereldorde te voorkomen.

 

MH17 VALSE VLAG – CRISIS ACTORS volledig aangetoond!

Geloof geen enkel woord. Dit is een geënsceneerde gebeurtenis, met crisis acteurs die als treurende familieleden optreden, 100% valse TV-presentaties om de mening van het publiek te indoctrineren – Mind Controle.

 

Maleisische pers beschuldigt de Oekraïense regering van het neerschieten van vlucht MH 17!

De Amerikaanse en Europese media hebben deze opmerkelijke beschuldiging genegeerd. Duidelijke planebewijzen dat Oekraïense gevechtsvliegtuigen het verkeervliegtuig eerst met een raket, en daarna met 30 millimeter mitrailleurvuur geschut ​​vanaf beide zijden de MH17 neerhaalden. Het Russische leger heeft al gedetailleerde radar en satelliet gegevens gepresenteerd die duidelijk aantonen dat Oekraïense Sukhoi-25 straaljager de MH17 volgenden, kort voor het passagiersvliegtuig neerstortte.

Amerika, haar marionet de EU en hun Oekraïense fascistische handlangers zijn nu beschuldigd niet alleen van het aanwakkeren van een explosieve politieke en militaire confrontatie met Rusland aan de grens met Oekraïne over de MH17 crash welke dreigt uit te barsten in een nucleaire oorlog, maar ook van het veroorzaken van de provocerende confrontatie door een koelbloedige moord op de 298 mensen aan boord MH17.

http://www.opednews.com/articles/Malaysian-press-charges-Uk-by-Alex-Lantier-Government-Corruption_Malaysia-Airlines-Flight-17_Putin_Russia-140809-576.html