einde-dollar1Wie is degene die het meest verantwoordelijk is voor de crisis van vandaag? “Als je denkt dat ik het ben… dan heb je gelijk! En wat denk je uiteindelijk de uitkomst van de monetaire crisis zal zijn? Ik zal je het vertellen wat de uitkomst is… de totale vernietiging van alle schulden gebaseerd op monetaire activa. Iedereen zal alles verliezen dat in het bezit is van een derde, in een oogwenk zullen we terugkeren naar onze Constitutionele Gold Standard.” Dit verklaarde Alan Greenspan – de vroegere FED voorzitter – in een recent interview.

De VS wil niets liever dan de vernietiging van het wereldwijde fiat monetaire systeem, want er is geen andere manier om uit hun enorme schuldenlast te komen. Dus wat Alan Greenspan zegt is zinnig.

“De Federal Reserve, de centrale bank van de VS, nadert het einde van haar vermogen om de Amerikaanse economie te manipuleren zonder dat de gevolgen erger worden dan die van 2008, welke zij probeerden te verhelpen. Na zeven jaar van marktmanipulaties heeft de Fed geen goede oplossing meer over. Als zij haar huidig beleid van vermindering van de aankoop van activa blijft volhouden, het zgn. ‘afbouwen’, dreigt de VS in een recessie te belanden. Als het daarvan terugkomt en stopt met afbouwen om daarna weer tot aankoop van activa over te gaan, riskeert ze het vertrouwen te vernietigen in de dollar onder de buitenlandse schuldeisers van de VS. Beide uitkomsten zijn potentieel desastreus, en er zijn geen betere resultaten te verwachten. Dat is het gevolg van het manipuleren van de markten tot het punt waarop het verstrekken van nuttige prijssignalen en de sturing van de efficiënte kapitaalallocatie niet meer functioneert. Tegenwoordig zijn de markten een luchtspiegeling, gecreëerd door de Federal Reserve, die gevangen is in een gevangenis van eigen makelij.” Stelt Jim Rickard.

Goud en zilver worden voortdurend naar omlaag gemanipuleerd – Eric Sprott waarschuwt dat de goudkluizen van de Bank van England leeg zijn, daarvoor zal een prijs moeten worden betaald, wat westerse centrale planners hebben gedaan. Hij waarschuwt ook voor het bankwezen. – Sprott: “De Chinezen kwamen en kochten nog eens extra 1.500 ton (goud). We zullen een GLD kwantiteit beleven die kan oplopen tot 1.000 ton alleen al voor dit jaar, jaar-op-jaar. De Indiërs hebben hun wetten nog niet veranderd, maar ik denk dat die binnenkort worden ingediend, dan vallen ze terug in hun normale aankoop gewoonte … ”

Frankrijk trekt zich openlijk terug van de Amerikaanse Dollar. Vanwege binnenlandse overwegingen welke steeds rumoeriger worden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Michel Sapin zei het botweg op een recente economische conferentie: “Wij [Europeanen] verkopen aan onszelf in dollars, bijvoorbeeld wanneer wij vliegtuigen verkopen. Is dat noodzakelijk? Ik denk van niet. Ik denk dat een nieuw evenwicht mogelijk en noodzakelijk is, niet alleen met betrekking tot de euro, maar ook voor alle belangrijke valuta’s van de opkomende landen, die meer en meer van de wereldhandel voor hun rekening nemen.”

De $ 8.97 miljard boete die BNP heeft geaccepteerd te betalen was een recordbedrag. Maar wat erger is, de bank werd gedurende een heel jaar uitgesloten van het uitvoeren van transacties in de US dollar. Dat betekent zelfs meer dan de boete, en is nu de ergernis van alle andere buitenlandse banken. Meer dan de helft van grensoverschrijdende leningen en deposito’s worden verhandeld in dollars, de dollar is betrokken bij zo’n 87% van alle transacties. Het bevriezen van een bedrijf of land – Iran of Rusland bijvoorbeeld – van de handel in de dollar heeft een verwoestende uitwerking.

De reden is; nu de VS in het internationale beleid terughoudender is om geweld te gebruiken, het steeds onzorgvuldiger is geworden in het gebruik van sancties en valse vlag acties. Dit begint de Amerikaanse bondgenoten af te schrikken, en maakt buitenlandse banken woedend. Volgens de klachten, die de Standard Chartered Bank in Londen in 2012 beschuldigde van het schenden van sancties tegen Iran, beklaagde zich een van de leidinggevenden van de bank bij de Amerikaanse functionarissen: “Jullie Amerikanen. Wie zijn jullie om ons, de rest van de wereld, te vertellen dat we geen zaken mogen doen met de Iraniërs?” Nu, zolang Amerikaanse dollars wereldwijd worden gebruikt in handel en investeringen, in elke grote transactie op aarde, leidt dat waarschijnlijk op de een of andere manier tot interventie van een Amerikaanse bank. En dat geeft kennelijk de VS de bevoegdheid om hoge boetes en straffen op banken zoals BNP Paribas te heffen.

Maar wacht; wat gebeurt er als landen en banken stoppen met het gebruik van de dollar? Dan is: “De Amerikaanse dollar hegemonie en de rol als reservemunt aan haar einde gekomen. Dit zal leiden tot een steile val van de dollar. De resterende gevolgen zullen strenge Amerikaanse wisselcontroles zijn. Het zal voor particulieren vrijwel onmogelijk worden om eventuele fondsen uit de Verenigde Staten te repatriëren… Het probleem is dat meer krediet en gedrukt geld geen effect meer hebben. Dus zullen de problemen van 2008 opnieuw opduiken in veel grotere mate en omvang, er zijn absoluut geen effectieve maatregelen over gebleven die de overheid kan nemen. Dus als de overheid niets kan doen, wat kunnen beleggers en spaarders dan doen? Nu, ik en veel van de eenzame stemmen hebben reeds voor een lange tijd mensen geadviseerd om uit het bankencircuit en ook uit de zwakke valuta’s te gaan, zoals de dollar, de euro, de yen, en de meeste anderen.” Concludeert Egon von Greyerz.

einde-dollar2

China, Rusland en andere opkomende economieën stappen ook uit de dollar – ditching the dollar. Een volgende en belangrijke stap zich terug te trekken uit de Amerikaanse dollar werd onlangs besproken tijdens de BRICS top in Brazilië. De vijf aangesloten landen hebben hun alternatief voor de Amerikaanse Dollar, en de Wereldbank gecreëerd. Met $50 – binnenkort verhoogd tot $100 – miljard, zal de BRICS Development Bank niet alleen investeren in Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, maar ook in alle ontwikkelingslanden.

“Het model is de Braziliaanse BNDES, die Braziliaanse bedrijven in Latijns-Amerika ondersteunt met hun investeringen,” aldus Pepe Escobar in de Asia Times. “In een paar jaar, zal het een financieringscapaciteit bereiken van maximaal $350 miljard. Met extra financieringsondersteuning vooral uit Beijing en Moskou, kan deze nieuwe instelling de Wereldbank in het stof laten bijten. – Vergelijk; de toegang tot echt kapitaaldeposito’s met dat van gedrukt groenpapier zonder onderpand van de Amerikaanse regering.”

Dit maakt het duidelijk; de BRICS-landen zijn de dollar als de wereld reserve munt aan het elimineren, wat de Amerikaanse Dollar waardeloos zal maken. “Waarom een ongedekte valuta gebruiken? De geschiedenis heeft aangetoond dat wanneer een regering begint om haar munt te devalueren, het op weg is naar de ondergang. De dwazen in Washington snijden de keel door van elke Amerikaan. Kijk wat er in het verleden gebeurde in Duitsland in de jaren 1930. Denk niet dat het niet kan gebeuren in de Verenigde Staten, omdat het kan. In de huidige situatie, kan het gebeuren zodra mensen het zich bewust zijn en wanhopig worden.”

Over de afgelopen duizenden jaren, hebben mensen drie belangrijke lessen geleerd:

  • 1. Dat zij de autoriteiten niet kunnen vertrouwen een papieren munt te beheren, als die niet gedekt is door goud;
  • 2. Dat overheden geen langdurig grote tekorten kunnen lopen, en
  • 3. Dat markten vrij moeten zijn de rentevoet en prijzen vast te stellen in plaats van opgelegd te krijgen door autoriteiten.

Na zoveel herhalingen – over zo’n lange tijd – met het veroorzaken van zoveel ellende – kunnen alleen mentaal gestoorden deze lessen negeren. Maar dat is nu precies wat overheden steeds hebben gedaan. – De problemen ontstaan op het moment dat het nodig is. Markten gaan nooit voor altijd in dezelfde richting. Vroeg of laat, komt er een oorzaak of dwang om van richting te veranderen. Hoe langer de oorzaak of dwang uitblijven, des te meer problemen zijn te verwachten als de verandering komt.

De schuld is inmiddels op een all time hoogte aangeland. En de kapitaalkosten – in de vorm van rente – zijn op een all-time laagte gezet. Er is duidelijk iets mis. Schuld is altijd en overal een zorg, en een bedreiging. Deze moet worden terugbetaald. Hoe meer schuld uitstaat, des te groter worden de zorgen. Als de schuldenaar niet in staat is om te betalen, en dus niet betaalt, zullen zijn schuldeisers dan nog liquide zijn? Wat als de munt minder waard wordt? Of deflatie optreedt? Schuld roept vragen op, die het financiële systeem verschrikkelijk instabiel maakt.

Wanneer de hoeveelheid van de schuld toeneemt, gaat de kwaliteit ervan achteruit. Het heeft geen zin om het einde-dollar3bedrag aan schuld te verhogen, omdat de prijs – rente – ervan niet omhoog gaat. Het is in strijd met de meest fundamentele wet van vraag en aanbod. Maar spoedig zal de prijs (rente) van de schuld omhoog gaan, zelfs als de hoeveelheid schuld wereldwijde historische niveaus bereikt.

In een wereld met een totale schuld van 710 – 1,500 biljoen, met inbegrip van niet-gefinancierde verplichtingen en derivaten – is dat absoluut ongekend – deze wereldwijde schuld in verhouding tot het BBP is 21-1, en kan nooit worden terugbetaald uit de toename van het BBP.

Het probleem – met opzet – is ontstaan toen in 1913 de Fed als eerste centrale bank werd opgericht, en opnieuw, met opzet, werd vergroot toen in 1971 goud niet langer elke valuta steunde. Zodra krediet en gedrukt geld geen invloed meer hebben, zullen veel meer mensen beseffen dat het zeer belangrijk is het behoud van hun rijkdom te verzekeren in de vorm van fysiek goud en zilver. Op het moment dat de problemen van 2008 opnieuw maar nu met groter geweld verschijnen, is absoluut geen effectieve maatregel meer over die de overheid kan nemen.

Dat zal het goud naar ongekende hoogtes stuwen $ 5000, $ 10.000, $ 20.000, en uiteindelijk nog veel en veel hoger, op dat moment wil de hele wereld goud bezitten. Zoals altijd, is het belangrijk om niet te wachten tot de horde er aankomt, maar NU actie te ondernemen. Stap uit de banken en uit de zwakke valuta’s zoals de dollar, de euro, de yen, en de meeste anderen. Fysiek goud en zilver moeten worden bewaard buiten het bankwezen. Dat is de beste vorm om je rijkdom te behouden en veilig te stellen.

Een handige manier om na te denken over de allocatie van je spaargelden, is de wereld voor te stellen zonder het huidige fiat geldsysteem en je dan te realiseren wat mensen als eerste levensbehoeften echt nodig zullen hebben. Gezond verstand zegt; water, voedsel, energie, onderdak, en veiligheid, zullen het meest noodzakelijk zijn. Zorg ervoor dat je toegang hebt tot deze noodzakelijkheden. Houd in gedachten; dat goud en zilver een belangrijke rol zullen spelen in elk monetair systeem dat uit de as van het huidige zal verrijzen.