great-wallet
De kunstmatige rentevaststelling door centrale bankiers leidt tot allerlei desastreuze gevolgen. Ten eerste het creëert booms met daarna onvermijdelijk busts. Het boek van Thomas Woods Meltdown verschaft uitstekende informatie en legt uit waarom de Fed het grootste aandeel van de schuld verdient voor de meest recente economische crash, en het herstel ervan uitblijft. Hoe stellen ze de rente vast? Zij maken gebruik van een paar trucjes, maar vooral door het drukken van geld. Meer geld is gelijk aan een lagere rente. Minder geld, geeft een hogere rente.

Zo was hun reactie op de financiële crisis die in 2007 begon. Ze overspoelden de economie met dollars, euro en yen, dat nog steeds wordt voortgezet. Maar al de nieuw gedrukte cash moest ergens heen stromen, en dat is vooral gegaan in de aandelenbeurzen, met als resultaat opgepompte aandelenkoersen tot onrealistische hoogten.

De meeste mensen zijn geneigd te veronderstellen dat de ‘autoriteiten’ alle problemen hebben opgelost die bijna het einde van de financiële wereld veroorzaakten in 2008, maar dat is niet het geval. Ze hebben te veel, te goedkoop, en velen jaren te lang krediet verstrekt. Voormalig Reagan budget adviseur David Stockman geeft de details:

Gedurende de zeven jaar geteld vanaf de vooravond van de financiële crisis, in Q3 2008, steeg de totale kredietmarktschuld van $ 28 biljoen naar $ 53 biljoen – een duizelingwekkend 9,2% op jaarbasis.

Daarentegen expandeerde het nominale BBP in dezelfde tijd met een jaarlijks percentage van 4,8% de helft van de groei van de kredietexpansie. Dientengevolge, is tijdens het korte interval van zeven jaar de samengestelde vermeerderingsratio toegenomen tot 3,5 keer vanaf 2,7 keer van het BBP.

Door het omlaag manipuleren van de prijs van goud wordt het volk voorgelogen te geloven dat de economie onder controle is. Maar zodra mensen bang worden, gaat goud omhoog. Het maakt dus niet echt zoveel uit als op korte termijn de economische cijfers omhoog of een beetje omlaaggaan, het hele systeem is van origine een kreupel Ponzi piramidespel dat onvermijdelijk onder zijn eigen gewicht zal bezwijken.

De huidige periode van relatieve stabiliteit zal niet eeuwig voortduren. Maar nu is het wel de tijd om je voor te bereiden. Je zou absoluut krankzinnig zijn om te denken dat de grootste schuldzeepbel in de geschiedenis van de wereld nooit zal barsten. De wereld zit nu voor meer dan 223 biljoen in de schulden, en de TBTF banken hebben minstens 700 biljoen blootstelling aan derivaten met weinig of geen intrinsieke waarde.

Van deze getallen zul je waarschijnlijk schrikken. Ze bewijzen dat het wereldomvattend financieel piramidespel veel uitgebreider is dan de meeste mensen zich ooit hadden kunnen voorstellen. Het totale bedrag van de schuld in de wereld is nu meer dan drie keer groter dan het mondiale BBP. Om dit in perspectief te zetten; je moet elk geproduceerd product en service op de hele planeet dit jaar, volgend jaar en het jaar daarop, bij elkaar tellen en dat alles is nog niet genoeg om alle schulden af te betalen.

Maar zelfs, deze getallen verbleken in vergelijking met de blootstelling die de grote mondiale banken aan derivatencontracten houden. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe roekeloos ze zijn geweest. “Aan de lage kant van de ramingen, is de totale wereldwijde blootstelling van de banken aan derivatencontracten ongeveer 710 biljoen dollar. Dat is een geldbedrag zo groot dat het bijna onvoorstelbaar is. En de realiteit van de zaak is dat vandaag niet zoveel “geld” in omloop is. Slechts ongeveer een biljoen dollar is in omloop dat daadwerkelijk kan worden gebruikt.” Als iedereen probeerde zijn of haar bankrekeningen en beleggingsportefeuilles in één keer af te kopen, zou dat tot een grote crisis leiden. De waarheid is dat het financiële systeem van vandaag weinig meer is dan een gigantisch Ponzi piramidespel dat gebaseerd is op schulden en papieren beloften. Het is letterlijk een wonder dat het nog zo lang heeft overleefd zonder in te storten.

$710,000,000,000,000 to $1,500,000,000,000,000 – is de schatting van de totale nationale waarde van alle wereldwijde derivatencontracten die in principe binnen dit bereik debt-bombvallen. Gerekend vanaf de hoge kant is de verhouding van derivatenblootstelling t.o.v. het mondiale BBP ongeveer 21 tot 1.”

Het totale bedrag van de overheidsschuld over de hele wereld is gegroeid met ongeveer 40 procent sinds 2007, ondertussen werden de “too big to fail banken” gezamenlijk 37 procent groter.

De “overheid” leverde niets aan de oplossing. Het enige wat ze deed was opnieuw de zeepbel opblazen en schopte zo het blikje een beetje verder op de weg naar de ondergang. De mathematische conclusie is; dit is volledig en totaal onhoudbaar. Hoeveel schuld kan het mondiale financiële systeem maken voordat het instort?

Hoe roekeloos kunnen de grote banken zich gedragen voordat het kaartenhuis dat ze hebben gebouwd instort? Op dit moment lijkt alles in orde. Aandelenmarkten over de hele wereld behalen recordhoogtes en het credit stroomt als bier. Maar op een gegeven moment komt toch de dag van afrekening, en wanneer die aanbreekt, begint de meest pijnlijke financiële crisis die de wereld ooit heeft gezien. Je kunt beter nu je daarop voorbereiden voordat het gebeurt, dit kon wel eens je allerlaatste kan zijn.

Het is de werkelijke toestand waarin de wereld wordt geconfronteerd met denkelijk ongekende situaties, waarvan tot nu toe nimmer is gehoord, voordat de meesten denken dat dit niet belangrijk is omdat ze de grootte van de schulden niet kunnen bevatten en daardoor de impact op de samenleving niet doorzien. Maar wat zeker belangrijk is, is de waarde van het goud, en de impact dat het zal hebben. Wanneer het niveau van vertrouwen hoog is, gaat de goudprijs omlaag, maar in de opkomende reverse, zullen de mensen zich ervan bewust worden dat de waarde van goud veel belangrijker is, omdat papieren valuta’s geen intrinsieke waarde hebben, maar vanaf dat moment de waarde van goud alles in deze wereld gaat bepalen.

De grote paradox is dat fysiek goud niets te maken heeft met de fiat prijs ervan, want goud is daarin geprijsd door iets wat geen intrinsieke waarde heeft – helemaal niets – maar toch denomineert dat geld de waarde van alles op aarde. Vergeet niet; de grote tegenstrijdigheid;papiergeld is schuld, alhoewel het toch wettig betaalmiddel werd gemaakt – juist daarom – vanwege de machtselite. Hieruit blijkt duidelijk de menselijke misleiding, ontworpen om de elite, het bankwezen en big business te verrijken – hetwelk met de dag steeds meer een onhoudbaar Ponzi schema wordt, dat de wereld en de samenleving aan de rand van de afgrond zal brengen, terwijl zolang deze regeling blijft bestaan, de één procent elite met de dag rijker wordt. De media – ter afleiding – blijft schrijven over ongelijke verdeling van rijkdom tussen de 1% rijken en de 99% armen, zonder uit te leggen waardoor dat komt.

Maar zelfs diezelfde ongelijkheid zal uiteindelijk instorten als alle fiat empires keer op keer hebben ervaren, dat uiteindelijk steeds werd verholpen door de herbevestiging van de rol goud, dat de correctie herstelde van deze onevenwichtigheden. Als goud haar rol weer vervult, zal de waarde veel hoger zijn dan de papieren proxy van nu, omdat goud gebruikt zal worden als verzekering tegen faillissement van alle papieren proxies. Wanneer dit gaat gebeuren, zal jouw fysiek goud jou, je familie en kinderen van het fiat juk bevrijden.

“Met de federale overheid en de Federal Reserve opgesloten in hun eigen systeem van destructieve fiscaal en monetair beleid, en aanverwanten, zal dat zowel nationaal als mondiaal massaal verlies veroorzaken aan vertrouwen in de Amerikaanse dollar, en zal leiden tot regelrechte dumping van de Amerikaanse munt op alle markten in de wereld, gevolgd door de eerste fasen van hyperinflatie en grote depressie. Als timing voor deze hyperinflatie – die begint tegen het einde van 2014 zoals, reeds eerder gemeld, met een geschatte kans van 90% dat het gebeurt.” Schreef John Williams van Shadow Statistieken.

debtfreeDus je beste bescherming is; door nu acuut zoveel als mogelijkfysiek goud en zilver te kopen en dit buiten het banksysteem op te slaan, als zodanig zijn diamanten een goed alternatief, die vereisen minder plaats aan kluisruimte t.o.v. bijvoorbeeld zilver, en zijn gemakkelijker transportabel. Je voorbereidingstijd is zeer beperkt – zo goed als voorbij. Zorg ervoor dat je op alles op elk moment voorbereid bent.

Hoe zijn we hier terechtgekomen? “Er valt veel te onderzoeken in de financiële wereld, maar het is duidelijk dat zeer grote spelers dit hebben gemanipuleerd. Het is eigenlijk altijd al zo geweest, vanaf de relatief recente Rothschild’s staatsgreep van de Londense markten na de Slag van Waterloo tot de Grote Depressie, zijn het de geld manipulators die met de mensheid spelen.

Edelmetalen en alle “valuta’s” worden gemanipuleerd door de kleine machtselite van oude bloedlijnfamilies met hun basis in de City van London als centrum. Met de opzet om vanuit London alle landen op de planeet te controleren en centraal te beheren door diezelfde elite en hun aanhangers. Degenen die in de weg staan worden geconfronteerd met vergelding, zoals gebeurtenissen in het Midden-Oosten hebben aangetoond.”

Met de oprichting van de centrale banken 100 jaar geleden, met als eerste de Federal Reserve Bank in de VS, beoogde een vooraf gepland doel – nl. de totale controle en monopolie over het monetaire systeem te verkrijgen voor volledig gecentraliseerde macht ten diensten van de power Illuminaties. De rechtvaardiging hiervoor werd bereikt door het opzettelijk veroorzaken van de reeds vooraf geplande economische crisis, begin vorige eeuw. De bevolking leed grote armoede en riep om een oplossing, die daarop werd gegeven – bekend als PRS (Probleem – Reactie – Solution). Zo kon de centralisatie van het bankwezen worden uitgevoerd onder de slogan; “dit zal nooit meer gebeuren”. Net als toen, zal nu hetzelfde weer gebeuren ter realisering van hun volgende zet: Vanwege de te grote schulden zullen enkele of meerdere TBTF banken failliet gaan, waardoor het aantal banken verder wordt gereduceerd om hun financiële macht te concentreren. Om daarmee de centrale wereldmunt in te voeren. Dit maakt extra toezicht – meer macht – en een verhoogde controle – meer vrijheidsbeperkingen – uit te oefenen door de machtselite over alle volken. Alle lezers zijn gewaarschuwd en geadviseerd deze waarschuwing ter harte te nemen, en door te geven aan anderen. De daarop volgende stap is om de laatste persoonlijke vrijheid van de mensen volledig weg te nemen, zodat ze niet meer kunnen protesteren, want dat is de grootste kwetsbaarheid van de machtselite. Het uiteindelijke doel op weg naar volledige slavernij is praktisch en bijna een feit voor de rest van het leven!

Voordat dit gaat gebeuren moet de wereld in grote getale WAKKER WORDEN haalbaar door alle vrienden en kennissen te informeren over de leugens en listen van de powerelite. Laat je niet misleiden. Dit gemanipuleerde systeem dat ze proberen aan het volk op te dringen is gedoemd te mislukken, als het volk hiertegen in opstand komt. Maar het zal op de samenleving van nu – welke bewust is opgebouwd op valse economische grondslagen – komen met een forse prijs. Wees bereid om op te staan om hun gefabriceerd kaartenhuis kapot te maken en in elkaar te laten storten.

Investeer in je fysieke gezondheid door leven gevende reserves op te bouwen – waarheid, spiritualiteit, liefde, familie en je gemeenschap te preserveren. Wees bereid om op een veilige locatie te gaan wonen – zorg voor voedsel en essentiële grondstoffen, als je edelmetalen, of op andere wijze voorbereidingen hebt getroffen, wees voorzichtig aan wie je het vertelt. Help anderen zich voor te bereiden, maar de speurtocht naar jouw vermogen zal waarschijnlijk doorgaan – jaloerse informanten zullen royaal worden betaald.

One-Two-Punch, Cryptobullion!

Max Keiser en Stacy Herbert bespreken de een-twee punch van cryptobullion. Ze bespreken ook hoe de menigte in Texas samenkomt om tegen fracking te vechten – uit angst voor de steeds sterker wordende aardbevingen – en de Canadezen leveren water aan Detroit, onder het motto ‘ons water is hun water.’ In de tweede helft, interviewt Max Tina Rothery – bekend als Tina Louise – over de ‘impliciete onvermijdelijkheid’ van fracking en hoe Centrica en Cuadrilla als ‘krakers’ – anti-fracking activisten hetzelfde doen om fracking te voorkomen.

De Dollar staat op instorten, Amerika kan haar schulden nooit terugbetalen – de 2008 catastrofe wordt herbeleefd. – Er is geen oplossing. – We zijn nu in een situatie waarin elke grote economie in de wereld in een totale puinhoop verandert. Er is een zeer grote kans dat je geld in de bank geconfisqueerd wordt, wees wijs en haal je geld zo snel mogelijk weg. De dollar is de eerste die valt – met opzet – en elke andere valuta zal volgen. Bekijk Greg Hunter’s interview hier:

  • 2008 Meltdown Revisited-There’s No Solution-Egon von Greyerz (link)
  • Silver Smashes, Silver Derivatives and the London Silver Fix (link)

Een full-blown crisis komt eraan en dan breekt de hel los. – Rick Rule bespreekt de problemen in het bankwezen in Europa en de Duitse beslissing bank bail-ins goed te keuren. “Ik zie de goedkeuring van de Duitse bail-ins als een situatie waarin de banken beginnen om zich heen te slaan om de middelen te vinden zichzelf te begraven in de doos die ze hebben gemaakt. Europa moet kijken naar Japan, waar Japan een verloren decennium had dat overging in een verloren periode van 16 jaar. Het probleem voor Europa is, dat er steeds meer ontwrichting in de Europese gemeenschap ontstaat.

Als voorbeeld, de Duitse burgers hebben terecht het gevoel dat ze de rest van Europa moeten dragen. Dus er zijn scheidslijnen in Europa die bij deze strategie in Japan niet zichtbaar waren, omdat Japan een zeer homogene samenleving is. Ik kan niet zeggen dat een full-blown crisis morgen of volgende week uitbreekt, maar een crisis komt eraan en dan breekt de hel los.”

  • A Full-Blown Crisis Is Coming & There Will Be Hell To Pay (link)