Het is tijd ons te realiseren dat de mensheid slechts tien generaties geleden veel geavanceerder was dan nu! Deze verrassende conclusie is gebaseerd op architectonische feiten die een schokkend bewijs vormen door de middelmatige kwaliteit van bouwwerken van nu.

 

Onze Vaderlandse Geschiedenis is Bedrog

De opkomst van het menselijk ras en de Hyperboreans

Evolutionair Succes

 

Onze Vaderlandse Geschiedenis is Bedrog

Het is inmiddels bekend dat we in een onecht gemanipuleerde 3D-wereld leven, waar niets werkelijkheid is. De terugblik in de ware geschiedenis van de mensheid op planeet Aarde vertelt ons meer en laat duidelijk zien, hoe en waar de mensheid van nu is aangeland. Ga ervanuit dat alle geschiedenis van nu bedrog is een werp een blik in het verleden op wat werkelijk is gebeurd. Vanuit deze optiek wordt duidelijk waar en wat we werkelijk zijn.

 

Onze generatie beslist over de toekomst van de mensheid op planeet Aarde. Niets is wat het lijkt, alles is een leugen of bedrog. Het blootleggen van de waarheid over het verleden van onze wereld; leert ons, het goed en het kwaad; wij mensen van nu leven in een unieke periode in de geschiedenis omdat wij getuigen zijn van het einde van de wereldwijde onderdrukking en het op schuld gebaseerde geldsysteem. Wij zijn voorlopers die een betere wereld willen voor onszelf en toekomstige generaties.

 

Een verbazingwekkende toekomst is reëel en reeds ingang gezet. Verwacht; Vrije Energie, Natuurlijke geneeswijzen voor herstel, Interstellair Reizen, Tijdreizen, goud gedekt geldsysteem, het einde van oplichtingen, en chronische ziekten, om enkele te noemen.

 

Nog minder dan 500 jaar geleden, was Tartaria de goliath van technologisch superieure wezens die op planeet Aarde leefden. Voordat onze generaties opzettelijk versimpelde zielen werden gemaakt, door op twee na alle DNA-strengen uit te schakelen.

 

De “Grote Moddervloed” was verantwoordelijk voor het wegvagen van briljante architecturen van imposante bouwwerken op onze planeet om deze te begraven onder een gigantische modderlaag, waarvan hier en daar slechts nog resten zichtbaar bleven. De toen gebruikte technologische innovaties zijn vooralsnog voor ons schimmen aan de horizon. Vergelijk oude architecturen zoals de Notre-Dame Kathedraal in Parijs of de Domtoren in Utrecht eens met de smakeloze blokkendozen uit glas, staal en beton van nu. Dan bewijst dat duidelijk de achteruitgang van onze huidige cultuur en civilisatie!

 

Het grondgebied van de huidige Oekraïne overlapte gedeeltelijk het grondgebied van Khazaria, het thuisland van de Khazaren of Khazaarse -nep-Joden waartoe ook de Bauer tak, later Rothschild genaamd behoorden.

 

De Khazaren zijn puur slecht van inborst. Oorspronkelijk stammen ze af van de Anunnaki en kwamen vanaf planeet Nibiru en landden in Summer, vanwaar ze naar het noorden trokken. Het is altijd een merkwaardig ras geweest van dieven, oplichters en moordenaars die gekenmerkt werden door buitengewone wreedheden en seksuele perversies. Ze hielden zich nimmer aan wetten noch regels. Het waren meesters in misleiding.

 

De Zijderoute vanuit China liep door dit gebied waarover de Khazaren tolgeld incasseerden, ze vermoordden kooplieden en maakten zich meester van hun identiteit. Alle omringende volkeren haatten hen omdat ze Baäl (Moloch) aanbaden, aan wie ze kinderoffers brachten. Kortom, ze gooiden kinderen in de vlammen en verwachtten in ruil daarvoor eeuwige rijkdom van Baäl.

 

Volgens Wikipedia en het populaire geloof werd de Chinese Muur gebouwd door de Chinezen tijdens de Min-dynastie 1386-1644 in het noorden van China. Maar oude ansichtkaarten, waarvan sommige zijn geproduceerd door een Duitse uitgever, suggereren dat de muur in kwestie tot de 14e eeuw nog steeds geldig was als een Tartar wall! Er wordt vaak op gewezen dat dit foto’s zijn van een andere oude muur, die gewoon de algemene naam Tataarse Muur draagt.

 

Zo weet niemand waarom of hoe de Grote Muur in China werd gebouwd of met welk doel. De Mongoolse en Chinese Tartaren waren vijanden, maar de Grote Muur was gemakkelijk te beklimmen en te penetreren, dus het argument dat het gebouwd was voor verdediging is niet wat ons als waarheid is geleerd.

 

Marco Polo schreef een lang en gedetailleerd verslag over Azië in de 13e en 14e eeuw en hij noemde geen enkele keer de grote muur.  Deze muur is op geen enkele kaart weergegeven vóór het einde van de 17e eeuw!

 

Het grootste deel van de muurconstructie vond plaats in de 18e eeuw en werd gebouwd om de invasie van de Chinezen uit Tartarije voor te zijn. De openingen in de muur zitten aan de noordkant die naar de voormalige Tataren is gericht en niet aan de kant die naar het zuiden van China is gericht. Met andere woorden zou dit de Grote Muur van Tartarije moeten heten.  Het “officiële verhaal” luidt echter dat de muur voor defensieve doeleinden van de Chinezen was gebouwd.

 

De opkomst van het menselijk ras en de Hyperboreans

De Hyperboreans waren een mythisch volk dat leefde in het uiterste noorden van de nu bekende wereld, tegenwoordig de Noordpool genoemd.

 

Ondanks hun locatie in een  tegenwoordig koud deel van de wereld, geloofde men dat de Hyperboreans een zonnig, gematigd en goddelijk gezegend land bewoonden. In veel versies van het verhaal leefden ze ten noorden van het Ripheïsche gebergte, dat hen beschermde tegen de effecten van de koude wind. De oudste mythen portretteren hen als de favorieten van Apollo. Sommige oude Griekse schrijvers beschouwden de Hyperboreans als de mythische stichters van Apollo’s heiligdommen in Delos en Delphi.

 

Er bestaan oude teksten welke geblokkeerd zijn omdat de Deep State puppets de officiële acceptatie van meerdere machtsstructuren op planeet Aarde geheim willen houden, vanwege de staat van het bewustzijn van de mensheid.

 

Sommige teksten zijn gegraveerd op gouden tabletten en spreken over de oorsprong van de Praslovanen of te wel Old Prussians. Volgens deze bronnen vestigden vier volkeren van het blanke ras uit een ander zonnestelsel zich meer dan 100 tot 500 duizend jaar geleden geleidelijk aan in het noordelijke deel van planeet Aarde.

 

Het gebied waar zij zich fysiek vestigden was de Noordpool van nu. Dit gebied had toen een warm klimaat en was niet bedekt met ijs. De geografie van de aarde was ook anders omdat de zeespiegel lager lag. Het grondgebied van de Aarde op de toenmalige Noordpool werd aan deze 4 naties geschonken door hogere Kosmische Wezens.

 

Deze 4 naties waren de “Ch Ariërs”, “Da Ariërs”, “Svatorus” en “Rassens”. Dit gebied bestond uit vier natuurlijke delen. Zie de bijgevoegde kaart van Gerard Mercator uit het jaar 1595, die hij kopieerde vanaf de binnenmuur van een van de piramides.

 

De kaart geeft de Noordpool weer zoals die was vóór de zondvloed en heette “Hyperborea”, dat is de meest gebruikte naam voor dit oorspronkelijke gebied. Praslovaanse bronnen noemen dit gebied Daaria, een gebied gegeven als een geschenk aan de Praslovanen door avantgardistische buitenaardse wezens.

 

De landmassa genaamd Midgard werd gekozen als de plaats van hun vestiging op Aarde, door de sterreizigers DaÁrija genoemd, oftewel een geschenk van de Arische Raad, het Geschenk van de Goden.

 

Dit continent bevond zich op de noordpool van de Aarde. Veel auteurs verwijzen naar dit land als: Daaria, Ariana (Oriana), Hyperborea. Sommige kolonisten bleven op Midgard en keerden nooit terug naar hun thuisplaneet omdat ze van planeet Aarde hielden.

 

In die periode was geen andere bevolking aanwezig, alleen dieren en planten. Het volk dat op de Midgard Aarde verbleef werd ASES genoemd – zonen of dochters van God. De Azes waren dus goden die op Aarde leefden. Sommige van de kolonisten herinnerden zich hun oude ware naam en noemden zichzelf “de kleinkinderen van de Dazhd-God,” de afstammelingen van die stammen die leefden onder de straling van een ander zonnestelsel, de Dazhd-God-Zon.

 

Na verloop van tijd werd de bevolking die op Aarde -Midgard- leefden het Grote Ras of Rasichi genoemd, en degenen in hun verre thuisland heetten Ingard, werden het Oude Ras genoemd. Zo begon, volgens oude teksten, de ontwikkeling van het Grote Ras van de Slavisch-Arische stammen.

 

Volgens oude teksten werd Midgard-Aarde zo’n 460.000 jaar geleden voor het eerst in grote aantallen bewoond als gevolg van een “gezamenlijke operatie” van 4 groepen beschavingen van verschillende planeten van het Heilig Ras, die zich elk op ongeveer hetzelfde, zeer hoge, evolutionaire ontwikkelingsniveau bevonden.

 

Deze vier beschavingen bewoonden de Aarde en begonnen een genetisch experiment op galactische schaal, gebaseerd op de veronderstelling dat de vermenging van al het menselijk genetisch potentieel gedurende duizenden generaties zou leiden tot de ontdekking van nieuw kwalitatief hoge menselijke vermogens en dit zou de scheppende kracht van de Melkweg een krachtig en beslissend wapen geven in hun eeuwenoude strijd met de parasitaire duistere machten.

 

Om het ecologisch evenwicht van de Aarde niet te verstoren, werd alleen het continent op de Noordpool bevolkt, wat toen een onbewoond gebied was, genaamd Da’Aria of Daaria Hyperborea.

 

Evolutionair Succes

De sleutel tot het evolutionaire succes van de mensheid lag in de unieke eigenschappen van de Aarde en de haar omringende ruimte, dat verder werd versterkt door de actie van andere maatregelen die werden uitgevoerd door de drie geïnstalleerde manen, welke allemaal van kunstmatige oorsprong waren: de Maan, Lelya en Fatta. Ook werd een speciale “psi-generator” in het binnenste van de aarde geplaatst, die wordt beschreven als de belangrijke bron van leven.

 

Deze maatregelen versnelden de menselijke evolutie, en droegen in hoge mate bij aan de versnelde spirituele ontwikkeling van de mensheid, hetwelk na verloop van tijd daadwerkelijk resultaten opleverden.

 

Planeet Aarde had aanvankelijk twee manen – de huidige maan met een omlooptijd van 29,3 dagen en de maan Lelya met een omlooptijd van 7 dagen, waarvan de zevendaagse week op Aarde blijkbaar werd afgeleid.

 

Ongeveer 143.000 jaar geleden werd de maan Fatta van de vernietigde planeet Dei overgebracht naar een baan rond onze Aarde en vervolgens tussen de banen van de Maan en Lelya geplaatst. Zijn omlooptijd rond de Aarde was 13 dagen. Een half miljoen jaar lang verliep het experiment zonder grote problemen als het grootste geheim van de Duistere Macht.

 

Ongeveer 155.000 jaar geleden kwam de Duistere Macht erachter dat Midgard-land bestond en besloten ze dat over te nemen.

 

Daartoe bouwden ze een geheime basis op de maan Lelya, van waaruit ze de Aarde wilden aanvallen. Toen de voorbereidingen voor de invasie een kritiek punt bereikten, werd de Witte Hiërarch Tarch Perunovich gedwongen drastische tegenmaatregelen te nemen en vernietigde hij de maan Lelya en de basis van de Duistere Macht met geavanceerde wapens.

 

Hun geplande aanval werd verijdeld, maar met drastische gevolgen. Fragmenten van Lelya troffen de Aarde en veroorzaakten een planetaire catastrofe die resulteerde in het zinken van het continent Da’Aria, waardoor onze voorouders gedwongen werden te evacueren naar wat nu West-Siberië is.

 

Hier ontstond voor duizenden jaren de eerste Slavisch-Arische staatsvorming oftewel de Staat. Later, ongeveer 13.000 jaar geleden, werd Maan Fatta om vergelijkbare redenen eveneens vernietigd, door middel van superkrachtige wapens door Aardbewoners. Dat opnieuw leidde tot wereldwijde catastrofes en de terugkeer van de mensheid naar het Stenen Tijdperk.

 

Het kosmisch experiment, voorafgaand aan deze gebeurtenis, verliep soepel en verzamelde gedurende honderdduizenden jaren met succes een groot genetisch potentieel dat is opgeslagen in de genen van het huidig “Svati Rasa” volk.

 

Dit genetisch potentieel, echter in verschillende mate, is aanwezig in ieder van ons en het is deze goddelijke erfenis die vandaag uit alle macht probeert de duistere parasitaire machten die hier op Aarde aanwezig zijn te vernietigen. en door middel van vaccinaties het DNA van de huidige mens heeft veranderd dat ook hun immense haat verklaart tegen alle Slavische naties met in het bijzonder Rusland, dat de wieg is van het “Slavisme” en waar zich de grootste concentratie van dit gen bevindt.

Blijf alert wordt vervolgt.