De Grote Ontwaking

Je Bent een Geweten

 

De Grote Ontwaking

De derde ‘Dimensionale Werkelijkheid’ van nu, is niet echt. Feitelijk is de realiteit van vandaag een bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn, is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele aard is onze enige ware vorm. En dat is vooral ook de kracht van geheime genootschappen om ons te laten vergeten, om ons gevangen te houden. Als mensen het verleden niet kunnen zien, zit je vast en zie je alleen de illusie die niet echt is. En, heeft geen invloed op de realiteit of waarheid, het is een gemanipuleerde leugeninspiratie, een onwaar bedrieglijke illusie. Eerst als je bewust wordt van dit feit, is je Grote Ontwaking begonnen. Om meer te weten te komen over het echte verleden, werden onlangs informatieve artikelen gepubliceerd op FWC over Atlantis en Tartaria.

 

De verschillende episoden over de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan ​​door opeenvolging van buitenaardse en extra-buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op planeet Aarde. In de historische werkelijkheid liggen de antwoorden op vragen die vaak worden gesteld ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we zijn geëvolueerd’ om de wezens te worden die we nu zijn.

 

Miljoenen jaren geleden werkte de Galactische Federatie nauw samen met de Hoge Siriusraad om te dienen als een Gardiaan-ras dat moest helpen het voortplantings- en evolutieproces op planeet Aarde op de laagste densiteit te houden, dat tegenwoordig het eerste Harmonisch Universum op de driedimensionale tijdlijn wordt genoemd.

 

De oorsprong van het leven gaat veel verder terug in de tijd, dan algemeen bekend is – en nog steeds minder bekend is, als de episoden van de menselijke geschiedenis. De heldendaden beginnen buiten de grenzen van deze planeet en vinden hun oorsprong in sterrenrijken, galactische federaties, en buitenaardse beschavingen van onder andere Atlantis, Lemuria, Mu en oudere beschavingen die recentelijk werden ontdekt.

De grote historicus Zacharia Sitchin sprak zijn bewondering uit voor de talloze mensen, die nooit werden geloofd inzake de oude kennis die ze voor ons hebben vastgelegd;

 

“Als we bedenken dat deze oude teksten tot ons komen gedurende een periode die millennia beslaat, moeten we bewondering hebben voor de schrijvers uit de oudheid die de vroegste teksten hebben geregistreerd, gekopieerd en vertaald, waarschijnlijk vaak zonder te weten wat bepaalde termen en uitdrukkingen oorspronkelijk betekenden, terwijl ze altijd koppig vasthielden aan analoge tradities teneinde een ​​nauwkeurige weergave te waarborgen.

 

Het bewijst ook de inhoudelijke compactheid van hun berichtgeving, die uitlegt:

 

“Dat de eerste nederzettingen op aarde werden opgericht door astronauten van een andere planeet, zoals dramatisch werd weergegeven door de Soemeriërs.”

 

Consequent wordt in talloze teksten verwezen naar het uitgangspunt, dat altijd als volgt luidt: 432.000 jaar geleden, vóór de Grote Zondvloed,” d.w.z. de zondvloed, “kwamen de achtenswaardigen met raketschepen van hun eigen planeet naar de aarde.”

 

Hoewel het misschien wat arrogant en overdreven mag klinken, zullen veel mensen overtuigd raken, zodra ze deze versie van onze geschiedenis hebben gelezen en begrepen. Welke in de niet al te verre toekomst populair en wijdverbreid zal worden, en uiteindelijk zal worden bestudeerd en onderwezen op scholen, universiteiten en wetenschappelijke instellingen.

 

De doorbraken in astronomie, antropologie, archeologie en egyptologie ondersteunen deze stelling van Sitchin en anderen, die voornamelijk gebaseerd zijn op vertalingen van Soemerische geschriften.

 

En bedenk; De taal van een ontwaakt bewustzijn wordt niet begrepen door slapende geesten die onder de collectieve MSM-hypnose leven. Er zijn geen onderwerpen of argumenten beschikbaar die kunnen samenwerken om iemand te doen ontwaken. Deze taal is alleen begrijpelijk voor ontwaakte zielen onder elkaar.

 

Terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi, bericht hieronder meer.

 

 

JE BENT EEN GEWETEN

 

 

Geliefden!

Aan het einde van deze lange Cyclus van Beproevingen en Verzoeningen, hebben de zielen die op Aarde geïncarneerd zijn nu de kans op te stijgen naar een hoger niveau van bewustzijn, met andere woorden, om een Wereld van Regeneratie binnen te gaan, waar niet langer de dualiteit aanwezig is die door polariteiten werd ervaren.

 

Deze langverwachte dagen zijn reeds aan de horizon van deze Planeet aangebroken en degenen die bereid zijn het doel hiervan te begrijpen; voelen de strelingen van de eerste golven van de goede winden van deze toekomst.

 

De tijd van de materiële mens gehuld in de sluiers van vergetelheid loopt eindelijk ten einde. Er is een fluistering in je innerlijk die ernaar verlangt dit goede nieuws naar de vier hoeken van de aarde te verspreiden. Wanneer de sluiers zijn opgelicht, wordt meer bewustzijn geactiveerd en meer begrip verkrgen.

 

Je bent een bewustzijn. Je ziel is niets meer dan dat bewustzijn. Hier op aarde heeft het een menselijke vorm aangenomen en dus heeft de ziel dit materiële lichaam nodig om alle mogelijkheden binnen de Wetten van Actie en Reactie te ervaren. Het lichaam is niets meer dan het vleselijke omhulsel dat de ziel, nodig om zichzelf uit te drukken. Er is hier ook gezegd dat dit het klankbord is, omdat het de taal spreekt van de ziel die het bewoont.

 

Jullie ontwaken uit de lange donkere nacht van dit bewustzijn. Hoewel het een fractal van je Monade is, maakt het deel uit van het geheel en is het totaal ingesloten. Je bent een miniatuur Universum, want je bent ook een deel van de energie van de Bron die alles creëert. Je bent een Goddelijk Zaadatoom. Je bent een Vonk van het Licht dat voortkomt uit de Schepperbron, ook wel God genoemd – de Goden die de Monade vormen en alles wat bestaat in de oneindigheid van de Kosmos. Daarom ben je een kind van God en ook een medeschepper van de werelden.

 

Nu begin je te ontwaken tot dit bewustzijn, dat in feite nooit heeft opgehouden te bestaan. Het was alleen latent aanwezig in je onderbewustzijn, omdat dit geheugenverlies noodzakelijk was voor je leertijd in deze School van beproevingen en verzoeningen.

 

Naarmate je bewustzijn zich uitbreidt, komt voor je steeds meer informatie beschikbaar. Ja, het zou zonde zijn nieuwe informatie te ontvangen dat niet benut wordt.

 

Het Goddelijke Plan verliest geen zaad als informatie. Het gooit geen parels voor de zwijnen. Het goede zaad moet altijd vruchtbare grond vinden om te ontkiemen, omdat dit de eeuwigheid van de schepping en het Grotere Plan garandeert.

 

Jullie bevinden je nu in de ontdekkingsfase, terwijl de sluiers één voor één worden opgelicht. Maar het is niet genoeg alleen de sluiers op te tillen, je moet jezelf ook het nieuwe gunnen van dat wat komt. Het Universum geeft niets en neemt niets van iemand. Het wisselt de hele tijd gewoon uit. Geven en nemen is nu de regel. Je stelt je open en de informatie komt. Het komt aan en je ontvangt het, je voegt meer bewustzijn toe en straalt om je heen meer bewustzijn uit.

 

Het is niet aan te raden dit nieuwe bewustzijn aan anderen op te leggen. Wees het gewoon. Bewustzijn is puur Licht en zodra het geactiveerd is, zal het alles om je heen verlichten. Het is een natuurlijk proces, omdat het deel uitmaakt van het Plan van de Schepper. Door de ruimte die je inneemt te verlichten, zullen allen die dit Licht waarnemen ook de weldadige strelingen ervan voelen en op natuurlijke wijze hun eigen Licht ontsteken.

 

Alle zielen die op Aarde zijn geïncarneerd zullen op een dag ontwaken. Is het niet nu tijdens de Planetaire Overgang, dan zal het in de verre toekomst zijn, in een andere School van Beproevingen en Verzoeningen. De terugkeer naar hun Monade is de garantie die zij allen ontvingen alvorens hun ervaring in een Derde Dimensie Wereld te beginnen. Daarom moeten we ons de parabel van de Goede Herder herinneren, die erop toeziet dat geen enkel schaap verdwaalt.

 

Doe niet alsof je anderen moet overtuigen om wakker te worden. Net zoals het fruit op het juiste moment geplukt moet worden, zal elk bewustzijn te zijner tijd ontwaken.

 

Natuurlijk, zal zelfs een vlinder niet uit zijn cocon breken zonder enige inspanning, maar je moet de vrije wil van elke geïncarneerde ziel respecteren.

 

Wees gewoon jezelf! Laat je licht zo ver gaan als het kan. Je bent een verlicht eiland en je bent waar je moet zijn. Maar dring jezelf niet op met egocentrische voorwendselen, want als je dat doet, zou je juist die persoon die je dichterbij wilt brengen nog meer kunnen afstoten.

 

Elk bewustzijn bevindt zich op een bepaalde frequentie en het pad hangt af van de wil. De treden op de ladder van ascensie moeten één voor één overwonnen worden. Aan de andere kant, wees ondersteunend en liefdevol voor degenen die je om hulp vragen.

 

Het juiste en productieve moment om te helpen is precies dat: wanneer iemand je om hulp vraagt. Dat is het moment waarop de vlinder uit zijn cocon breekt en de moeite doet zijn gevangenis te verlaten en te vliegen. Niet eerder en niet later. Je moet wijs en geduldig blijven, want iedereen heeft zijn eigen moment van wedergeboorte.

 

Waar het echt om gaat is dat je weet en voelt wat gaat gebeuren. Je weet wat je hier bent komen doen. En je zult weten hoe je anderen moet begeleiden als het zover is. Zelfs als velen je bespotten, onthoud dan dat je een baken bent en dat velen niet van het Licht houden.

 

In feite is het niet zo, dat ze er niet van houden, maar het licht verblindt nog steeds hun ogen. Enige tijd geleden schreef ik een stuk met de titel: Wie je vandaag minacht, zal morgen de eerste zijn die je om hulp vraagt.

 

Ja, deze zal de eerste zijn, want aan jou wordt gedacht als de wanhoop komt. Terwijl degene die de waarheid verkondigde werd bespot, zal men zich realiseren dat je gelijk had. Het zal een schok zijn, maar als een ziel op de minimumfrequentie is om door de poorten van de Nieuwe Aarde te gaan, zal deze de hulp hebben van jou en anderen die zich reeds hebben voorbereid.

 

Misschien zullen de pionierende Lichtwerkers nu een rustperiode moeten nemen, anderen die zijn gevolgd zullen een tijdje de leiding overnemen, maar wanneer de Trompetten schallen, zal iedereen op zijn plaats zijn. Iedereen zal zijn positie innemen in de frontlinie van het grote ontwaken van de mensheid.

 

Jullie zijn niet op deze planeet op vakantie. Jullie hebben een zeer nobele missie te vervullen, maar ook veel nederigheid is nodig, want het ego is nog steeds het grote risico dat veel Lichtwerkers meenemen. Helaas is het niet de minderheid die, precies op het belangrijkste moment van hun missie, de weg kwijtraken.

 

Het ongecontroleerde ego van sommige Lichtwerkers en de weerstand veranderingen van andere inkarnaten op Aarde te accepteren, is nog steeds de grote factor die op dit moment in deze School der Zielen overwonnen moet worden.

 

Wordt wakker en bid, want elke onachtzaamheid nu kan cruciaal zijn.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!