Een zelfgecreëerd probleem op zoek naar een oplossing

Ongeëvenaarde expansie van het Tartaarse Rijk

Tartaria heeft inderdaad bestaan

Khazaria werd Tartaria

Aantekening

Beste bewijs dat buitenaardse wezens bestaan

 

Een zelfgecreëerd probleem op zoek naar een oplossing

De wereld die sinds tenminste de kruistochten in 1095 feiten als geschiedenis krijgt voorgeschoteld, vertegenwoordigen slechts een fractie van de waarheid en bovendien is dat wat vandaag de dag als onze basis wordt geaccepteerd, een fictie die is gecreëerd door parasitaire groeperingen die op de overblijfselen van een grotere wereldbeschaving willen voortbouwen om deze als de hunne te claimen. Het systeem dat zij over de wereld verspreiden kan het best worden geclassificeerd als het Mystieke Lichaam van Satan.

 

De wereldeconomie wordt niet op de knieën gedwongen door incompetentie, maar door opgelegde belastingen en het economisch bezuinigingsbeleid, omdat landen die een catastrofe ondervinden, gered moeten worden door bijdragen vanuit de drukpers.

 

Als de problemen alleen ‘onbekwaamheid’ zouden zijn, zou de taak heel eenvoudig zijn: concentreer je gewoon op de vervanging van ‘onbekwamen’ door ‘bekwamen’. Maar zo is het niet. Ze zijn zeer ‘competent’ in het volgen van de agenda van berekende incompetentie met als doel de creatie van een enorm probleem op zoek naar een oplossing. Het is een samenzwering om de wereld te veranderen in een totalitaire dictatuur die vanuit Israël wordt geleid door de Rothschild Khazariaanse maffia.

 

Ongeëvenaarde expansie van het Tartaarse Rijk

De vervalsing van de geschiedenis gaat veel verder dan nu is ontdekt door Tartariaanse architecturale analyses. Harde feiten tonen aan dat de menselijke geschiedenis grondig is vervalst. 2,8 miljard jaar oude voorwerpen van kunstmatige oorsprong zijn gevonden in zuid Afrika. De datering ervan wijst op vervaardiging vóór de tijd van opkomst van de Rationele Mens! Hierover een later essay meer.

 

Voor nu; in het jaar 779 v. Chr. overleed de Magische Tartaar. Zijn oudste zoon Shu riep de opkomst uit van het Tartaren Rijk genoemd naar zijn vader, met hemzelf als eerste keizer. Keizer Shu’s heerschappij markeerde het begin van een periode van ongeëvenaarde expansie voor het Tartaarse Rijk.

 

Gedreven door ambitie en een visie van grootheid, lanceerde hij een reeks berekende militaire campagnes die de grenzen van het rijk snel uitbreidden. De befaamde Tartaarse legioenen trokken door het land en veroverden naburige stammen met een combinatie van militaire macht en sluwe diplomatie.

 

De weelderige valleien van de Westelijke landen vielen onder de controle van de Tartaren, net als de uitgestrekte woestijnen in de Zuidelijke Expansie. In het noorden zwoeren de nomadische stammen van de bevroren steppen trouw aan het rijk nadat ze de kracht en de magische vaardigheden van de Tartaren hadden gezien. De eenheid van het rijk werd verder versterkt door strategische allianties en huwelijken met veroverde adellijke families.

 

Naarmate het rijk zich uitbreidde, nam ook de Tartaarse culturele en artistieke invloed toe. Met de instroom van diverse volkeren werd de Tartaarse hoofdstad een smeltkroes van verschillende tradities, talen en geloofsovertuigingen. De geleerden en ambachtslieden floreerden onder het beschermheerschap van Shu en creëerden meesterwerken die daarin de unieke eigenschappen van de veroverde gebieden van het rijk combineerden. De Tartaars magische academies werden beschouwd als kenniscentra en trokken studenten aan uit de hele Aziatische wereld.

 

In het jaar 580 voor Christus begonnen een reeks verwoestende invallen van stammen uit het westen dat de buitenste gebieden van het rijk aantastten. Deze invallen waren zorgvuldig gepland en uitgevoerd door barbaars zeevarende krijgers die de zwakke plekken van het rijk uitbuitten. De Tartaarse legioenen, die door jaren van expansie uitgemergeld waren, hadden moeite deze aanvallen in te dammen.

 

In 510 voor Christus stond het Tartaarse Rijk op instorten. Keizer Shu’s nakomelingen misten het charisma en de magische kracht van hun voorvader, waardoor het moeilijk was het rijk te verenigen tegen plunderaars. De aanvallen werden heviger en veroorzaakten wijdverspreid onrust en ontevredenheid onder de bevolking.

 

In een wanhopige poging om te redden wat over was van zijn voorouderlijke erfenis, nam Buan, de laatste Tartaarse keizer, Shu’s achter-achterkleinzoon, een noodlottige beslissing. Hij zag het teken aan de wand, deed afstand van zijn troon en verliet de keizerlijke hoofdstad. Hij trok naar het oosten en zocht zijn toevlucht bij de Zhou Heren, die bekend stonden om hun bekwaam bestuur.

 

De ineenstorting van het Tartaarse Rijk betekende het einde van een tijdperk van verovering, eenheid en culturele synthese. Terwijl de voormalige gebieden van het rijk versplinterden en opnieuw gevormd werden, bleef echter de invloed van het rijk wel voortleven in de vorm van architectuur, magische tradities en zelfs de taal die gesproken werd door de afstammelingen van het volk. De legende van het Tartaarse Rijk, met zijn opkomst en ondergang, bleef generaties lang de verbeelding van verhalenvertellers en historici boeien.

 

Het Tartaarse Rijk gaf zijn naam aan wat in het westen “Azië” wordt genoemd. Tartaria is de naam van het continent. Maar na 1920 CE begonnen schrijvers boeken te schrijven over een verloren rijk waarin ze de geschiedenis en de naam van het continent door elkaar haalden en samenzweringstheorieën creëerden over een mysterieus Tartaars rijk…

 

CE is een afkorting voor Common Era. Het betekent hetzelfde als AD (Anno Dominic) en staat voor de tijd vanaf jaar 1 en verder. Lees meer hierover op https://the-rose-and-the-cross.fandom.com/wiki/The_Tartarian_Empire

 

Tartaria heeft inderdaad bestaan

Het eerste voorbeeld dat in twijfel wordt getrokken, is dat wat de academische wereld aanbiedt als chronologie. Het was helemaal geen nieuw concept dat Isaac Newton aan zijn koningin Anne presenteerde toen hij een chronologie van oude koninkrijken gaf.

 

Dit is echter het enige punt waarop de twee geschiedkundige weergaven verwantschap vertonen, want als Tartaria inderdaad een feit is, dan verstevigde Newton de geschiedenis die de Bijbelse traditie bood als de enig ware geschiedenis van na de kruistochten.

 

Van Newton werd gezegd dat hij de laatste van de grote Wijzen was, duidelijk was hij een ingewijde, wat dan suggereert dat ze de volledige controle hadden over de gehele Hebreeuwse overlevering.

 

Het tweede is, eens na te denken over het feit dat alles wat wordt opgedrongen te accepteren als weergave van de werkelijkheid, zowel in historische context als het moment van nu, misschien is de grootste misleiding wel in te stemmen, met en als feit geaccepteerd die van een wereldbevolking waarin een valse toekomst werd opgedrongen. Denk bv. aan de fake Pandemie.

 

Als derde, is de confrontatie met het idee dat er ooit, nog niet zo lang geleden, een wereldrijk was dat uiteenviel toen bepaalde leden van het handelsakkoord meer wilden en zich in een rol gingen bewegen die ze parasieten noemden, wat de christelijke traditie Judas noemt, de lang gekoesterde acceptatie van elkaars culturen binnen hun eigen grenzen afbraken, juist dat wat gediend had vreedzaam bestaan voor alle naties, zonder dat iedereen uniform behoefd te zijn.

 

Er wordt aangenomen dat de overblijfselen van het Tartarenrijk rond 1733 volledig waren vernietigd, maar tegelijkertijd, tijdens het bewind van Catharina de Grote, – keizerin van Rusland 1762 tot 1796 – was Rusland noch Russisch noch Groot, omdat het Russische Rijk op het punt stond uit te breiden als een vazalstaat van de Pruisen door oorlog, door verovering van grote delen van Duitsland en de Britse eilanden.

 

Bedenk; dat de boekverbrandingen die door heel Europa plaatsvonden, waarvan werd beweerd dat de verbranding van de werken van Luther een heilige daad was, in feite de verwijdering was van boeken die misschien de echte waarheid weergaven over wat Rome was. Opdat een nieuw Rome, het Rome dat we vandaag de dag kennen, geboren kon worden om de bevolking te mystificeren door middel van vals erfgoed met een compleet tegenovergestelde liturgie.

 

Khazaria werd Tartaria

Voor de goede orde: Khazaria werd Tartaria en later Oekraïne. Bedenk ook dat de invloed van China, met name haar positie in dit conflict, de draak liet zien. Wat is het beest waard als het niet achter Poetin staat? Denk Khazarians, zie Chabad Lubavitch.

 

Er is zelfs nog een vierde these:

Tartaria en de Tartaren is het nieuwe verhaal dat momenteel wordt onderzocht en gepresenteerd in het alternatieve mediaplatform. Het lijkt erop dat het Russisch gezonde verstand heeft gewonnen, om de wereld proberen te overtuigen dat Rusland de bron is van alle glans. Tartarije, de andere kant van de vergelijking.

 

Het belangrijkste verhaal dat op dit moment wordt gepromoot over Tartarije presenteert het idee dat een enorm en technologisch geavanceerd rijk op het noordelijk halfrond bestond, dat nadat enkele dubieuze interne beslissingen waren genomen, de gevolgen daarvan een reeks catastrofale gebeurtenissen veroorzaakten, waardoor veel inwoners op de vlucht sloegen.

 

Op zijn minst, sinds de Middeleeuwen werden alle bewijzen van het Tartarenrijk systematisch vernietigd, tot uiteindelijk een andere macht alle overlevenden uitmoordde tegen het midden van de jaren 1700, waarna alle verwijzingen naar het rijk Tartaria, werden weggelaten uit latere academische werken. Zonder het feit te vermelden dat de Tartaren de goeden waren en verwante stammen zijn van Mongolen.

 

Na onthullingen van het bestaan van dit rijk komt uit het niets de cabal brigade, als eerste met de platte aarde, de echte rode vlag, en als tweede de onvrijwillige beweringen betreffende buitenaardse technologieën.

 

Een niet zo lang geleden moddervloed leidde tot een concept dat de herstart wordt genoemd. Toen voordien, gigantische piramides en andere enorme complexe gebouwen in feite deel uitmaakten van één oud wereldrijk, kan inderdaad gesproken worden over technologieën zoals het gebruik van sonische trillingen om enorme blokken steen te verplaatsen.

 

Het misbruik van deze technologie vond feitelijk plaats ten tijde van Atlantis, toen een overeenkomst bestond tussen 10 gevestigde Rijken, die de wereld voor zichzelf wilden overnemen. Als sonische trillingen werden aangewen, begon de aarde te trillen, en zo verzonken in Egypte alle archeologische objecten in de vloeibaar gemaakte zandgrond. Dat is de verklaring voor de vele begraven steden en complexen over de hele wereld.

 

Dan bestaat ook nog het idee van een grote overstroming die dezelfde moddervulling zou kunnen hebben veroorzaakt, die in veel steden over de hele wereld sporen hebben nagelaten. Maar de moddervloed-gebeurtenis vond plaatst eeuwen geleden en niet enkele millennia. Hoe dan ook, de totale waarheid wordt nog verborgen gehouden.

 

Er zijn getuigenissen van verschillende dingen die “niet bestaan”. Om precies te zijn is dat een ander proces. Als feiten opduiken waarvan de inhoud niet past in de gevestigde fake geschiedenis, is dat erg voor de feiten. Want er is veel geld in de geschiedenis geïnvesteerd zodat een ander beeld niet kan worden geaccepteerd. Zo is dat in afgelopen eeuw gegaan. Vandaag de dag is dat echter niet genoeg. Daarover in een volgend artikel meer.

 

Inmiddels is de CIA gekomen met de verplichte vrijgave van een lawine aan documenten met eerder geheime informatie gedateerd 25 februari 1966 getiteld “PEIPING, CHINA QUALITY BOARD”. Het betreft kennelijk PEKING, aangezien het over Beijing gaat.

 

 

“Het ommuurde deel van Peiping bestaat uit twee delen, de oudere Tartar Stad in het noorden en de Chinese stad in het zuiden. De naam “Stad van Tartar” dateert uit de 13e eeuw, toen de Gouden Tartaren over China heersten; het overleefde een reeks Mongoolse, Mantsjoe en Chinese dynastieën. De stad Tartar is omsloten door een muur van ongeveer 15 meter hoog en 12 meter breed aan de bovenkant, met een lengte van 14 mijl, waarvan over 10 mijl de bovenkant 75 meter hoog is. De muren zijn gevuld met aarde en versterkt met bakstenen.

 

Voorbij de muren van Tartarus ligt de verboden stad. De voormalige keizerlijke residentie. Het perceel met de troonzaal is nu een museum. Het is omgeven door een gracht van 60 meter breed en met muren van 18 m dik”.

 

Het document bevat ook een foto van de beschreven plaats.

 

Het is niet duidelijk of het beeld vanuit een vliegtuig of een satelliet werd genomen, maar als het gaat om de onderzochte inhoud, is dat in wezen irrelevant.

 

Er zit geen kaart bij, terwijl wel kaarten van Tartarije bestaan die laten zien dat de stad Tartarije in Peking lag of andersom. Het is ook niet duidelijk waarom, of om welke reden dit document is gemaakt, er worden geen andere bronnen aangehaald. Blijkbaar maakt het deel uit van een of andere operationele inlichtingendienst. Maar of iemand het nu leuk vindt of niet – het document bestaat.

 

Aantekening

Onthoud; de voornaamste eis de 5D wereld binnen te gaan, is grondige kennis van ons ware verleden. Atlantis en Tartaria laten dat zien wat werkelijk is gebeurd. Maak deze informatie die hier wordt vertrekt de jouwe en begrijp wat werkelijk gebeurde in de tijd van onze voorouders.

 

Een volk dat haar voorgeschiedenis niet kent, is stuurloos! In deze geschiedkundige Tartaar weergave zijn grote hiaten, veroorzaakt door gebrek aan betrouwbare achtergrond informatie. Duidelijk, is veel hiervan bewust vernietigd.

 

Wakkere lezers, geïnteresseerd in onze voorgeschiedenis, zijn uitgenodigd mee te helpen met research over Tartaria en hun resultaten aan mij door te geven, als basis voor vervolg artikelen.

 

Het beste bewijs dat buitenaardse wezens bestaan