Let op; Dit is je voorbereiding op je ascensie-examen. Een vereiste de 5D-wereld binnen te gaan is grondige kennis van onze ware geschiedenis. Atlantis en Tartaria laten zien wat écht gebeurde. Maak de hier verstrekte informatie je eigendom en begrijp wat werkelijk heeft plaatsgevonden in de tijd van onze voorouders.

 

Een ontwaakt bewustzijn inspireert onze revolutie

Zonder licht groeit niets

 

Een ontwaakt bewustzijn inspireert onze revolutie

De Satanische Luciferianen en hun hoogbetaalde volgelingen zullen je niet gemakkelijk laten gaan, ze hebben de hele wereld opgelicht met een valse pandemie, voor de vervulling van hun Eugenetische agenda; namelijk het uitroeien van 90% van de bevolking.

 

De bloedlijnfamilies willen dat mensen sterven aan kanker en andere bedachte ziektes, die artsen niet mogen genezen. Het zijn mentaal en emotioneel gestoorde wezens. Ze zien mensen als schapen en overbodig vee.

 

Vanuit hun krankzinnige, psychopathische perspectief kan het ze niet schelen hoeveel lijden er wordt veroorzaakt, mensen moeten sneller sterven door manipulaties en onderdrukking. Hoe meer hoe beter. Volgens deze idioten.

 

De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en verantwoordelijkheid weggegeven aan corrupte regeringen. Denk eens aan de bredere implicaties van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Wanneer we ons verstand en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid en in wezen ons leven weg.

 

Een ontwaakt bewustzijn zal nooit meer in slaap vallen. Daarom wordt het proces ascensie genoemd. Het is de beklimming van de ladder van verder leven. Niemand kan een ontwaakt bewustzijn stoppen, laat staan controleren. Des te meer reden voor de Heersers over de mensheid om in opstand te komen tegen het “Ascensie-proces” voor zielen hier op Aarde geïncarneerd.

 

Een ontwaakt bewustzijn spreekt niet langer dezelfde taal als voorheen. Er wordt een nieuwe taal aangenomen. En zij die slapen zeggen dat dit een samenzwering is. Ja, voor hen is het een samenzwering omdat het hun belangen schaadt.

 

Dit is inderdaad erg verontrustend voor hen. Het bevordert een andere manier van denken en kijken naar het leven. Toch is dit niet de wens van degenen die alles beheersen, noch van de onderdrukten die de voorkeur geven aan het comfort van inertie. Het verlaten van de comfortzone is een houding die het geweten kwetst dat nog steeds vastzit aan het bevel van de heersers over de mensheid.

 

Dit alles is het tegenovergestelde van de taal van hen die in diepe slaap blijven.

 

  • Wie slaapt, droomt alleen maar;
  • Wie ontwaakt leeft in werkelijkheid.

 

De ontwaakten kunnen het Licht waarderen dat op elk moment van de dag schijnt. Ze kunnen genieten van de schoonheid die overal om hen heen is. Ze kunnen alles aanraken wat hun ogen, hart en ziel behaagt.

 

De Earth Alliance moet nog een paar geïncarneerde stukken verwijderen die het spel op het schaakbord voortzetten.  Ze zullen binnenkort weg zijn. We moeten hier dus iets belangrijks begrijpen.

 

Als alles is vervuld, wat zou dan de uiteindelijke gebeurtenissen van de bevrijding van de mensheid kunnen vertragen? Het antwoord is schokkend: JIJ!

 

Dit is de langverwachte ‘voltooiing’ van de transformatie van het verleden. Het nieuwe begin van spirituele toepassingen van de Wet van Een. De Ascensie, het Kristallijne Tijdperk. Maar deze keer zullen jullie ‘het goed krijgen’.

 

Ongeacht de wil van 2/3 van de mensheid, kan niets en niemand tegenhouden wat komen gaat. Niets en niemand kan het Licht tegenhouden dat komt. Het is de kracht van het Universum die de bevelen van de natuurwetten volgt.

 

Verwacht; Openbaringen in het bijzonder opzettelijk bioterrorisme door middel van voedselvergiftiging, GMO, chemtrails, etc. door overheidsinstanties met als doel de wereldbevolking terug te dringen.

 

Opkomst van ‘crowd-sourced’ nieuwsmedia. Versneld uitlekken van getuigenissen en verhalen van klokkenluiders. Geavanceerde High Tech effectieve gereedschappen die wetenschap, financiën, veiligheid en culturele ontwikkeling naar een hoger niveau tillen.

 

Grote onthullingen over professionele corruptie in Westerse gezondheidszorgsystemen. Farmaceutische medicijnen zullen een manipulatief instrument blijken te zijn, ontworpen door bedrijfsleiders om mensen ziek te maken in plaats van te genezen.

 

Mensen worden opzettelijk vergiftigd met geraffineerd vergif, vermomd als dure behandelingen, medicijnen, chemotherapie of vaccins. Het voorschrijven van medicijnen en radicale operaties, die nog duurdere medicijnen vereisen, maakt dit alles overbodig. Als het geld wordt gevolgd, is het duidelijk waarom alternatieve geneeswijzen en kruidengeneesmiddelen werden onderdrukt of verboden, omdat ze echt genezen en goedkoper zijn.

 

Lees en bestudeer deze tekst grondig, het is je voorbereiding op je ascensie examen, naar hogere niveaus van bewustzijn dat begint met de aankomst van de Vijfde Dimensie.

 

De wereld zal nooit meer dezelfde zijn! Zelfs jullie zullen nooit meer hetzelfde zijn!

Een ontwaakt bewustzijn zal nooit terugkeren naar voorheen!

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi, geeft hieronder zijn visie op deze ontwikkelingen.

 

ZONDER LICHT GROEIT NIETS

Geliefden!

Als we zeggen dat de duisternis sluw is, erkennen we ook dat ze lui is. Dit is een waarheid die nu pas geopenbaard wordt. De mensheid is altijd geleerd om met hen samen te werken, want het is het Licht dat creëert.

 

Hoewel menselijke wezens beperkt zijn in hun bewustzijn, zijn ze nog steeds in staat om veel meer te creëren dan we ons kunnen voorstellen. Degenen van Geen Licht hebben dit altijd al geweten en door de millennia heen hebben ze gewerkt op de beperkte overtuigingen van mensen en deze in hun voordeel gebruikt.

 

Hoewel velen nog steeds geloven dat de Dark Machten alles en iedereen beheersen, is dit nooit waar geweest. De enige waarheid is precies datgene hetwelk de meesten niet accepteren: jullie gaven ze de macht om te co-creëren. En dat is heel gemakkelijk te begrijpen. De tekst van vandaag zal hierover wat reflecties geven waardoor je beter zult begrijpen hoe alles tot nu toe heeft gewerkt.

 

Laten we bij het begin beginnen, toen zo’n 450.000 jaar geleden de Archons op planeet Aarde aankwamen, op de vlucht voor de Orionoorlogen. Hoewel ze afstammelingen waren van de Gevallen Engelen en veel kennis bezaten, was het hen niet toegestaan hier op Aarde te incarneren. Uiteraard ontwikkelden zij na verloop van tijd trucjes om te profiteren van de inheemse mens en hun werk, omdat zij de fysieke vorm en toestemming hadden achtereenvolgens op deze planeet te reïncarneren.

 

In de loop der millennia slaagden zij door genetische experimenten erin hybride sub-rassen te creëren, voornamelijk tussen mensen en Reptielen. Onthoud dat de Reptielen ook geen Aardse rassen zijn, want ze kwamen van buitenaf, meegebracht door de Archons zelf.

 

Toen deze hybriden eenmaal waren gecreëerd, werd het gemakkelijker de mens te domineren, omdat ze overwegend Reptielen DNA hebben, dat van nature verstoken is van emoties met een onophoudelijk verlangen naar macht, dominantie en gebod.

 

Dit bezegelde de controle die in de loop der eeuwen is ontstaan. De volledige overheersing over de oorspronkelijke mensheid vond echter plaats in de laatste 26.000 jaar, toen Planeet Aarde hun eigendom werd verklaard, inclusief met de hele mensheid erop.

 

Gedurende deze Precessiecyclus werd de Aarde in quarantaine geplaatst, d.w.z. voorzien van een magnetisch gecreëerd hekwerk eromheen, omdat alle Portalen onder controle waren van de Geen Licht lieden. Elke poging van het Licht om de Aarde te bevrijden zou de mensheid bedreigen, en dit was de oorzaak dat onze Galactische Broeders geduldig moesten wachten totdat zij alternatieven hadden vonden zonder de mensheid in gevaar te brengen.

 

Pas na de Tweede Wereldoorlog, die plaatsvond tussen 1939 en 1945, zag de Galactische Positieve Confederatie de noodzaak in om werkelijk in te grijpen. Met de medewerking van de Plejadieren, de Arcturians, de Syriërs, de Andromedines en enkele andere Galactische families begon een strategie teneinde de Terranische mensheid te bevrijden.

 

Beetje bij beetje begaf op sommige punten het magnetisch raster, waardoor enkele Portalen naar het Licht konden worden geopend. De tegenstanders van het Licht wisten natuurlijk van de dreiging en reageerden ook. De belangrijkste van hun acties was het veranderen van de voorwaarden voor controle. Ze creëerden een Agenda die elk detail en elke situatie die zich vanaf dat moment zou kunnen voordoen tot op de letter volgen.

 

Net als in een schaakspel vereist elk stuk dat door de ene kant werd verplaatst een zet van de andere kant. Daartoe begonnen de Donkere Machten controle uit te oefenen over wat wij het Systeem noemen. Alles stond onder strikte controle en moest gehoorzamen aan de Reptielen Commando Pyramide.

 

Zo kreeg het Media Systeem maximale macht in het vormen van de publieke opinie. En alle andere Systemen begonnen hetzelfde draaiboek te benutten. Het onderwijssysteem, het religieuze systeem, het financiële systeem, het energiesysteem, het gezondheidssysteem, het regeringssysteem, zover hun tentakels konden reiken, werden gecoöpteerd om elke mogelijkheid tot bevrijding van de mensheid te voorkomen.

 

Zoals hier zo vaak is gezegd, ongeacht de acties van de mensheid op Aarde, zal de Planeet haar Overgang maken omdat dit deel uitmaakt van het Plan van de Schepper. En het Duistere Commando dat hier is weet dit, maar zij moeten tijd kopen omdat zij geloven dat zij nog steeds in staat zijn de situatie in hun voordeel te keren. Elke maand of jaar dat zij kunnen winnen is een kans en steun voor hen.

 

Dus creëerden ze een Agenda die volledig geïmplementeerd moest zijn rond 2050, wanneer de Planetaire Overgang zal eindigen. Zij geloofden nog altijd dat zij meer konden doen dan de Schepper om de bevrijding van de Aarde te voorkomen. Deze Agenda bevatte de Armageddon Tijdlijn, maar we weten dat deze niet zal worden voltooid. Gelukkig maar!

 

Toch hebben ze hun plannen vervroegd naar 2030, en zelfs nog eerder, omdat veel van wat de afgelopen vier jaar is gebeurd laat zien dat ze nu wanhopig zijn. Vooral toen de piramide van het kwaad zich begon op te lossen. De hybriden werden beroofd van hun fysieke machthebbers en zonder de oude leiding stort het in. Deze hele machtsstructuur begint nu af te brokkelen, waarom nu iedereen voor zichzelf begint te beslissen.

 

Wat de Aard Alliantie nu nog moet verwijderen zijn een paar geïncarneerde kopstukken die het spel op het bord voortzetten.  Over niet al te lange tijd zal ook deze operatie afgerond zijn. We moeten hier iets belangrijks begrijpen. Als alles in vervulling gaat, wat zou dan de uiteindelijke gebeurtenissen van de bevrijding van de mensheid kunnen vertragen? Het antwoord is schokkend: JIJ!

 

Ja, zolang je macht blijft geven aan diegenen van Geen Licht, zullen ze een beetje meer tijd kopen. Alles is energie en jij produceert de energie die dingen verandert of niet. Bij gebrek aan Licht wordt helemaal niets geproduceerd. Maar jullie, die het Licht zijn, kunnen dat wel. Er zijn nog steeds veel goede zielen die zich, in hun onwetendheid of gebrek aan toewijding, lenen energie creatieplanten die ten gunste zijn van degenen die hen manipuleren.

 

Laten we een heel praktisch voorbeeld nemen. De energie die duisternis in stand houdt, wordt door mensen geproduceerd via hun emoties. Wanneer je angst, woede, schuld, pijn, verontwaardiging, enzovoort voelt, zal de atoomkrachtcentrale die zich in ieder mens bevindt het elixer produceren dat diegenen in stand houdt die niets produceren, omdat ze niet genoeg Licht hebben om te creëren.

 

Elke keer dat je dit voelt, zul je een beetje brandstof toevoegen aan deze productie. Elke keer dat je berichten publiceert die angst of woede veroorzaken, werk je mee aan de productie van deze donkere energie. Dan creëren degenen van Geen Licht een verhaal en jij neemt het op je dit te verspreiden, denkend dat je de mensheid goed doet. Maar in werkelijkheid creëer je de energie die zij nodig hebben.

 

Veel mensen zullen het hier niet mee eens zijn, maar ik kan jullie met zekerheid vertellen dat dit de waarheid is. De waarheid die binnenkort zal komen en zal laten zien hoezeer we al die tijd zijn gemanipuleerd en gecontroleerd.

 

Natuurlijk moet iedereen opkomen voor hun eigen waarden en is nalaten geen goede optie. Maar het is niet de confrontatie of discussie die de energie zal veranderen. Maar je houding doet dat wel.

 

Onthoud dat je kunt creëren, dus creëer dat wat het Licht dient. Als iedereen zou kunnen stoppen met het voeden van tegengestelde energie, zal de doorbraak veel eerder plaatsvinden.

 

Toch zal niets datgene kunnen tegenhouden wat komen gaat, want diep van binnen is dit het Goddelijke Plan dat het einde van de onderdrukking bepaalt. Maar we kunnen de tijd verkorten, en dat is nog fantastischer!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

Aantekening

Bedenk; alhoewel mensen beperkt zijn in hun bewustzijn, zijn ze zeker in staat meer te creëren dan ze zich kunnen voorstellen. De Duistere Machten hebben dit altijd geweten en door de millennia heen hebben ze gewerkt aan de beperkte overtuigingen van de mens om dat in hun voordeel te benutten. Denk hierover na; ontwaak voor je plicht om onze prachtige wereld te bevrijden van de eeuwenlange van onder drukking.

 

12 Tekens van het Universum dat je voorbestemd bent grote dingen te doen in het leven

Ontgrendel de ongelooflijke kracht in jezelf! Duik in de diepte van je potentieel met deze nieuwste video “Ontdek de verborgen energie in jezelf”. Voel je die rusteloosheid? Dat is geen toeval, het is een uitnodiging voor iets buitengewoons. Onderzoek met ons de onuitgesproken kracht binnenin, die pulseert van energie en aangeeft dat je voorbestemd bent voor grootsheid.