Overtuigende visie over een onverteld briljante beschaving

 

Hoe Geschiedkundigen ons Bedriegen

Het Tartaarse Rijk

Historische Gebouwen

De ware geschiedenis van Tartaria en het Grote Tartaarse Rijk

 

Hoe Geschiedkundigen ons Bedriegen

Dit is recent wereldwijd de indrukwekkendste samenzwering om de ware geschiedenis van het Tartarenrijk te onderdrukken, opgevolgd met doofpotaffaires over het bestaan en indrukwekkende prestaties te verbergen van deze in vergelijking met de onze duizend keer meer geavanceerder beschaving.

 

Tartaria was een goliath van technologisch superieure wezens die ongeveer vijfhonderd jaar geleden op planeet Aarde leefden. Voordat wij opzettelijk versimpelde zielen op deze planeet geboren werden.

 

De “Grote Moddervloed” was verantwoordelijk voor het wegvagen van de Tartaren van onze planeet met een veelvoud van hun technologische innovaties, die begraven werden onder een gigantische modderlaag, waardoor slechts resten van hun briljante architectuur zichtbaar bleven.

 

  • Atlantis bestond gedurende enkele honderdduizenden jaren. De meeste Atlantische tijden waren tijdperken van Licht! Alleen de laatste fase, de periode van 17.500 v. Chr. tot 10.500 v. Chr. was, in hedendaagse termen, een donker maar leerrijk tijdperk.

 

  • Modernere Tartaarse bondgenoten gingen nog een stapje verder met de premisse van een vergelijkbare geschiedenis waarin een technologisch geavanceerd ras genaamd Tartaren opdook uit noord-centraal Azië en verantwoordelijk was voor de bouw van enorme steden en infrastructuren over de hele wereld.

 

Nadat deze beschaving met opzet ineenstortte, volgens sommigen slechts vijfhonderd jaar geleden, werden de overblijfselen van hun bouwwerken bewust veranderd en vernietigd door een moddervloed laag. Terwijl de oorsprong van deze bouwwerken werd toegeschreven aan hedendaagse architecten die dergelijke architectonische hoogstandjes niet eens konden realiseren.

 

Ongeveer 500 jaar geleden besloten de onderdrukkers de menselijke geschiedenis te vernietigen en te vervangen door hun eigen fantasieën. Wees overtuigd dat voordien de wereldbevolking veel verder was ontwikkeld dan wij vandaag! Omdat onze DNA-strengen werden gereduceerd van 12 tot slechts 2, waardoor het mensdom van nu alleen nog maar hand en spandiensten kan verrichten voor de Anunnaki onderdrukkers.

De loskoppeling van 10 van onze 12 DNA-strengen heeft ons potentieel beperkt en onze genetica kreupel gemaakt om de mensheid tot slaaf te maken van de elite. Deze losgekoppelde ketens worden door onze wetenschappers geclassificeerd als junk DNA. Maar in feite hebben we bijna al, zo niet het grootste deel van onze vermogens verloren en zijn de twee overgebleven DNA-strengen alleen afgestemd om meer slaven te reproduceren en zelf in leven te blijven. Net genoeg om handenarbeid te verrichten voor de Elite en gehoorzaam te zijn.

 

Als al onze 12 DNA-strengen hersteld zouden zijn, zouden we verbazingwekkende vermogens hebben. Dat maakt het mogelijk om weer 100% van onze hersenen te gebruiken, terwijl nu voor de meerderheid van de mensen slechts twaalf procent van de hersenen operationeel is. Buitenaardse wezens zouden graag ons DNA willen hebben, omdat ze ons benijden vanwege ons creatieve vermogen en onze veelzijdigheid.

 

Hoewel mensen beperkt zijn in hun bewustzijn, zijn ze toch in staat om veel meer te creëren dan ze zich kunnen voorstellen. De Duistere Machten hebben dit altijd geweten en door de millennia heen hebben ze gewerkt op de beperkte overtuigingen van mensen om dat in hun voordeel aan te wenden. Denk hierover na; ontwaak voor je plicht om onze prachtige wereld te bevrijden van de eeuwenlange onderdrukking!

 

Verder werden oude bouwwerken gesloopt of begraven onder modderstromen om het Tartaarse verleden uit te wissen. Wetenschappers die over dit kwaad rapporteerden werden vermoord en binnen honderd jaar wist niemand meer iets over hun ware bestaan en verleden.

 

Het Tartaarse Rijk

De waarheid is dat in die tijd het Tartaarse Rijk praktisch volledig planeet Aarde bedekte van het huidige Vladivostok in het oosten tot de westkust van Californië.

 

De naam Tartaria ontstond in de 18e eeuw. In die tijd had het Westen weinig tot geen kennis over de mensheid in Centraal Europa en Centraal Azië buiten Siberië. Ze werden Tartaren genoemd en hun land werd als Tartarije vermeld.

 

Een algemene term voor Tartaren werd gebruikt om het gebied en de volkeren van die regio te veralgemenen, opdat het Westen ze niet kon identificeren. Er wordt gezegd dat de term “Tataars” afkomstig is van het Chinese woord “dada” en vaak werd gebruikt om te verwijzen naar nomaden die uit China kwamen.

 

Nog interessanter te weten is, dat veel van de conflicten tussen de 19e en 20e eeuw feitelijk te maken hadden met Tartarije. Het wordt aangenomen dat Napoleons invasie van Rusland in 1812 een aanval was op het Rijk van Tartarije, en uiteindelijk waren de Grote Moddervloed en de Eerste en Tweede Wereldoorlog excuses om de rest van Tartarije te vernietigen om uit het wereldbeeld te verwijderen.

 

Historische Gebouwen

Dit houdt verband met het grote aantal historische gebouwen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd verwoest.

 

De moddervloed is een ander belangrijk onderdeel van deze theorie. Aanhangers van de Tartaarse historie wijzen op ondergrondse raamputten en kelderingangen van gebouwen uit die tijd en theoretiseren dat een wereldwijde moddervloed de oorzaak is dat al deze gebouwen gedeeltelijk zijn bedolven.

 

De belangrijkste getuigenis voor Tartaria zijn de bouwstijlen die bekend staan als Beaux-arts en Tweede Keizerrijk. Beaux-Arts architectuur was de academische bouwstijl die werd onderwezen aan de École des Beaux-Arts in Parijs, in de jaren 1830 tot het einde van de 19e eeuw. Het was gebaseerd op principes van het Frans neoclassicisme, maar bevatte ook renaissance- en barokelementen. Deze vergelijkbare stijlen zijn kenmerkend voor de oude Romeinse architectuur.  Ze gebruikten echter moderne technieken en materialen om de gevels majestueuzer te maken. Kijk naar deze foto om te zien dat later een letter M is toegevoegd om het gebouw 1.000 jaar ouder te maken!

 

Deze architectuur was wereldwijd beroemd in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Interessant is dat direct na deze stijlen een trend kwam die bekend staat als brutalisme, waarbij gebouwen werden gebouwd als utilitaire structuren die vaak erg smakeloos zijn. En van inferieure kwaliteit waren, zoals onze huidige fantasieloze huizenbouw.

 

Voorstanders van het Tartarisme wijzen op deze tegenstrijdigheid om aan te tonen dat onze cultuur niet geavanceerd genoeg was om de Beaux-arts stijl te creëren en in plaats daarvan deze overblijfselen van een oude samenleving recycleden. Dat natuurlijk onzin is.

 

Er zijn verschillende verklaringen over de Tartaarse mythe. De eerste, bijna universele stelt, dat een machtig rijk in Noord-Azië verloren is gegaan in de tijd. De tweede is dat dit rijk de hele wereld omspande en een één-wereld regering of bijna één-wereld regering onder eigen heerschappij vestigde. De derde verklaring ten slotte stelt dat dit rijk niet alleen wereldwijd was, maar ook geavanceerd. Ze hadden technologieën die we ons vandaag de dag nog niet kunnen voorstellen, terwijl de architectuur uit deze samenleving hun enorme capaciteiten laat zien.

 

Er is nog een andere theorie;

 

Jezus stichtte deze samenleving tijdens de Duizendjarige Heerschappij van Christus die wordt beschreven in het boek Openbaring.

 

Een reeks geschriften worden gebruikt, om aan te tonen dat de Tartaarse theorie en de wijdverspreide samenzwering dat de middeleeuwen nooit hebben plaatsgevonden om een 1000-jarig rijk te formuleren dat door Jezus zelf werd geregeerd.

 

We leven inmiddels in de periode na de heerschappij van Christus, die ook in het boek Openbaring wordt beschreven. Daarmee probeert Satan zelf de waarheid van Tartaria voor ons verborgen te houden.

 

Aanhangers van Tartaria wijzen op de gewelfde plafonds in de gebouwen die uit Tartaria zijn overgebleven en concluderen dat hun constructeurs reuzen moeten zijn geweest. Voor gelovigen bestaat een oude samenleving van reuzen dat de Deep Staters actief proberen te verdoezelen.

 

Voorstanders van het bestaan van Tartaria, wijzen op een breed scala aan gebeurtenissen als bewijs voor een doofpotcampagne over het rijk van Tartaria. De meeste oorlogen in de late 19e eeuw zijn geïnitieerd om bewust veel van de nog overgebleven architectuur te vernietigen.

 

Aanhangers, kijken ook naar de Wereldtentoonstellingen in diezelfde periode en concluderen dat de indrukwekkende gebouwen die voor deze evenementen werden opgesteld, niet werden gebouwd. Het waren namelijk bestaande structuren uit Tartaria. De Deep Staters, die hoopten Tartaria uit de geschiedenis te kunnen vegen, ontwierpen deze wereldtentoonstellingen opdat ze deze gebouwen konden vernietigen zonder argwaan te wekken.

 

Deze theorie over Tartaria is zeker inspirerend. Als die waar is, zal dat veel van de officiële geschiedenis in twijfeltrekken en ook de wijze waarop we onze samenleving bekijken, veranderen. Veel argumenten voor zo’n samenleving zijn echter gebaseerd op weinig bewijs. Behalve dan de briljante architectonische prestaties, die niet kunnen worden weggelaten! Feitelijk is dat het bewijs en op zich reeds doorslaggevend!

 

Het lijkt erop dat vóór ons, planeet Aarde werd bevolkt, door een hoger technologisch geavanceerde civilisatie.

 

De laatste duizend jaar zouden de historische verhulling kunnen zijn van ons werkelijk erfgoed. Gestuurd, door een langzame en methodische ondermijning middels het priesterschap, waardoor de cabal in staat was de waarheid te vervangen met de rotzooi die we vandaag de dag voorgeschoteld krijgen. En misschien wel de belangrijkste misleiding is vanwege obstructie tegen Jezus door zichzelf voor Christus uit te roepen.

 

Maar, met al het bovenstaande in gedachten, denk eens verder na, over het tweede verloren rijk van Tartaria na Atlantis!

 

In de oude verloren gegane beschavingen van Atlantis worden de verloren continenten Lemuria en Mu genoemd. Maar slechts weinigen hebben gehoord over het verloren rijk Tartaria! Afhankelijk van hun interesses en zoeklust hebben sommigen onder ons de afgelopen jaren misschien meer geleerd over deze wereldwijde megabeschaving?

 

Mogelijk, waren ook zij verrast te ontdekken dat deze oude beschaving, die ontstond als een uitgestrekt koninkrijk in centraal Eurazië, ook het grootste deel van Siberië omvatte. Ze waren zo succesvol dat het rijk zich over de hele wereld verspreidde, zelfs naar Amerika, en dat daarvan vandaag de dag nog steeds overblijfselen zichtbaar zijn door de groots uniek architecturale prestaties allertijden, geschapen tijdens deze geavanceerde beschaving.

 

  • De Atlantiërs hielden zich bezig met de kracht van verborgen Kristallen. De belangrijkste locaties en laboratoria bevinden zich in Arkansas en Brazilië. Deze kristallen hebben de kracht om energieën te combineren met andere dimensies en verschaften de Atlantiërs tijdreizen en andere vermogens. Atlantis ligt ergens in de Atlantische Oceaan maar is nog niet gevonden.

 

  • De Tartaren lieten ons briljante architectonische gebouwen en constructies na. Solide feiten om op voort te bouwen voor verder onderzoek. Enthousiastelingen zijn bij deze uitgenodigd deel te nemen aan verder onafhankelijk diepgaand onderzoek.

 

En hier is een uiterst belangrijke boodschap van onze Plejadische broeders en zusters. Op 21 december 2023 en/of daarna zal de wereld bevrijd worden van de Deep State Cabal …

 

De ware geschiedenis van Tartaria en het Grote Tartaarse Rijk

Tartaria was een hoge beschaving die begraven werd door zowel de geschiedenis als een golf van modder. Dit is eigenlijk een biografie van de Tartaren en een blik op cartografie, maar richt zich helaas niet op de rampenkant van de moddervloed, noch op de “Vrije Energie”.

TARTARIA Explained! – Phoenician Architects

Unexplained Architecture, the Phoenicians, and mysterious tech

Part 1 was removed by YT ,

Watch it here: https://www.mindunveiled.com/tartaria…