Planetaire Overgang

Wakker Worden uit de Nachtmerrie

De waarheid verandert je leven

 

 

Planetaire Overgang

Berichten over wat binnenkort gaat gebeuren wordt het grootste nieuwsverhaal allertijden, de geschiedenis van de mensheid op planeet Aarde zal anders zijn als tot nu toe bekend is.

 

De Global Maffia met hun crimineel bedrog van schuldgeld-bankieren, inside jobs, massamoorden, massasurveillance, terreuraanslagen, van religieuze bedriegerij, het neerhalen passagiersvliegtuigen, zijn slechts enkele aspecten. Centennia van élite-geleide misinformatie wordt geopenbaard.

 

Onderdrukte technologieën zoals Vrije energie; Frequentie genezing; en vele andere jarenlang verzwegen levensconditie verbeterende technologieën komen beschikbaar, zodra de medische maffia voor goed is verwijderd.

 

Het grootste deel van veranderingen wordt gelijktijdig vanuit meerdere bronnen onthuld, desalniettemin zal dat een lawine van onverwachte nieuwsschokken veroorzaken. En dat is het begin van ons nieuw tijdperk in de menselijke aardgeschiedenis, waarvan we allemaal getuigen zullen zijn; het is de eerste grote verandering op onze planeet sinds Atlantis meer dan zeventienduizend jaren geleden verdween.

 

De wereld wordt in het licht van de werkelijkheid gezien, om te ontdekken hoe we misleid zijn. De mensheid in aantal is groter dan de onderdrukkers, en kan en zal definitief overwinnen.

 

Vele historische feiten worden betrouwbaar onthuld om de waarheid te verkondigen. Zoals bv. hoe tsunami’s, vreemde weersomstandigheden en aardbevingen in Japan, Centraal Amerika en Haïti opzettelijk door geheime regeringsinstanties werden veroorzaakt. Hoe langdurig HAARP-gemanipuleerde technologieën hogere temperaturen gedurende langere perioden veroorzaken, om mensen met een zwak immuunsysteem opzettelijk te laten sterven als onderdeel van hun Agenda 2030.

 

Ook zal het lot bekend worden van wereldwijd miljoenen vermiste kinderen. Hoe en waarom opzettelijk ziektes zoals Kanker, Ebola, AIDS, SARS, MERS, H5N1, Zika, en Morgellons zijn gecreëerd.

 

Beëindiging van de “global warming hoax” of “klimaat verandering charades” ten behoeve van opzettelijk milieuvernietiging, armoede, oorlog, eliminatie van ziektes, en herstel van planeet Aarde om gezond te kunnen leven.

 

Controle over gebeurtenissen op macroniveau zijn van bovenaf gearrangeerd door middel van divisies. Elke sectie en laag is van elkaar onafhankelijk om het volledig beeld voor de participanten te verhullen. Gebaseerd op leugens, worden specifieke doelen bereikt, zoals oorlog, bevolkingsvermindering, verscherpte controle, herverdeling van rijkdom, etc. met het doel, het volk maximaal ellende en leed te veroorzaken.

 

De mensheid heeft dit met open ogen laten gebeuren, door gebrek aan kritisch denkvermogen om beloofde ondersteuning- en propagandaleugens van de overheid te geloven. Bedenk; Deze wezens zijn Satanisten zonder empathie. Zonder ziel en hart, met alleen een mechanische bloedpomp die hen overeind houdt.

 

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi, geeft hieronder zijn visie op deze ontwikkelingen.

 

WAKKER WORDEN UIT DE NACHTMERRIE

Geliefden!

Veel mensen vragen zich af waarom bepaalde dingen vandaag de dag nog steeds gebeuren. Sommigen zeggen zelfs dat God niet eerlijk is omdat Hij zoveel kwaad onder de mensen toelaat. Het is begrijpelijk dat verontwaardiging even de overhand neemt, maar het is ook essentieel om te beseffen dat dit de laatste testen zijn binnen deze Planetaire Overgang.

 

Het is hier al zo vaak gezegd dat de Aarde een School van Zielen is. En alle zielen die bereid waren hier te komen om dualiteit te ervaren, wisten dat de regel gebaseerd was op beproevingen en verzoeningen, om nog maar te zwijgen van het feit dat de sluier van vergetelheid het gevoel van afscheiding van de Bron gaf.

 

Boy 

Er is de laatste tijd echter veel gezegd dat het allemaal een enscenering was als een echt theater van het leven. En elke ziel die op Aarde geïncarneerd is, heeft in elke incarnatie zijn of haar personage prachtig geleefd, alsof het allemaal heel echt was.

Zoals alle scholen die we kennen, is deze School des Levens niet anders. Als ze hun leertijd hebben voltooid, gaan de leerlingen naar een andere school, altijd op een hoger niveau. Deze verandering van niveau wordt ook wel de Planetaire Overgang genoemd.

 

De Aarde zal ophouden een Wereld van beproevingen en verzoeningen te zijn en zal overgaan naar de frequentie van een Wereld van Regeneratie, waar illusie zal ophouden te bestaan.

 

Niets zal ooit nog hetzelfde zijn zoals het eeuwenlang is geweest. We zitten in het laatste academisch jaar van deze School. De huidige incarnatie zal bepalen wie geschikt is om naar het volgend niveau te gaan en wie nog versterking nodig heeft in zijn leerproces.

 

Onthoud dat de basis voor het slagen de staat van bewustzijn van elke student is. Het heeft geen zin om de lessen te kennen als je ze niet in praktijk kunt brengen. Denk aan je schooltijd, toen aan het einde van het cursusjaar praktijktesten waren, uiteraard afhankelijk van het beroep waar iedereen zich op had voorbereid.

 

De eindtesten bepalen de geschiktheid van elke geïncarneerde ziel en zal ook bepalen naar welke Schoolplaneet de niet-geslaagden gestuurd worden. Dus we hebben nu twee Tijdlijnen gedefinieerd: één zal naar de Nieuwe Aarde leiden en de andere zal in de tegenovergestelde richting gaan, d.w.z. hier vandaan.

 

De Nieuwe Aarde zal hier op deze planeet zijn, maar niet langer op dezelfde energiefrequentie als de Oude Aarde. Deze huidige incarnatie zal ook de functie hebben om de frequenties van elke ziel aan te passen aan hun individuele vibraties. Alle mensen die momenteel incarneren zijn in staat om te ascenderen, maar velen zullen geen moeite doen om dat te doen.

 

De Schepper geeft speciale steun aan elke ziel die op Aarde geïncarneerd is. Hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat geen van hen verloren gaat in dit laatste stuk. In tegenstelling tot wat we ons misschien voorstellen, zijn de gebeurtenissen die we overal waarnemen eigenlijk kansen voor zielen die nog door zulke situaties heen moeten. Ze bieden niet alleen de mogelijkheid om hangende zaken af te wikkelen, maar ook de voorwaarden voor velen om mededogen, solidariteit, onvoorwaardelijke liefde, respect, samenwerking en veel andere hachelijke situaties in zichzelf hebben ontwikkeld.

 

De nachtmerrie waarin we vandaag de dag lijken te leven maakt deel uit van de Apocalyps, die niets anders is dan de openbaring van wat we voorheen niet konden zien of weten. Het is de waarheid die gewetens zal bevrijden die nog steeds gevangen zitten in illusie.

 

We hebben een Bijbelse zin die zegt:

 

“En wanneer aan alle dingen een einde lijkt te komen, zal dat niet het einde van de wereld zijn, maar het begin van een Nieuw Tijdperk.”

 

Dit is precies waar we zijn! Er zijn momenten waarop zelfs het meest uitgebreide geweten beeft bij feiten die zich voordoen, vooral wanneer het geconfronteerd wordt met de waarheid over een deel van de mens.

 

De sluwheid van de Deep State groep die nog steeds koppig het lot van de mensheid op Aarde bepaalt, gaat het menselijk begrip nog te boven.

 

In de afgelopen jaren hebben we een grote toename gezien in barbaarsheid en ook in het aantal mensen dat laat zien wie ze werkelijk zijn. Ze laten zien welke Heer ze dienen. En daar hebben ze geen enkele moeite mee. Ze laten zien dat ze in dienst stonden van de duistere entiteiten die de planeet lang geleden hebben gekaapt. Ze geloven ook dat ze hun overheersing voor altijd kunnen voortzetten, wat, zoals we weten, onmogelijk is, omdat de Schepper genoeg heeft gezegd!

 

Niets en niemand kan de Goddelijke Plannen verdringen. Als iets werd toegestaan, dan is dat omdat het een doel had voor bovenaf. Het beperkte bewustzijn van geïncarneerde zielen stond ons niet toe om de ware ervaring die hier gezocht wordt te begrijpen, maar nu betreden we een ander niveau van perceptie en wordt alles geopenbaard en begrepen.

 

Elk bewustzijn zal bijgewerkte informatie ontvangen, in overeenstemming met het vermogen het te begrijpen. Er kan geen openbaring verwacht worden voor degenen die de boodschap niet begrijpen.

 

Velen van jullie die al voorbereid zijn op de dagen die gaan komen, zullen ook de missie hebben om diegenen te begeleiden en te verlichten die om hulp vragen, als ze onder de schok ontwaken. Het zal een manier zijn om solidariteit, mededogen, liefde en respect voor anderen uit te oefenen. Maar je moet deze perceptie vanuit de realiteit hebben, want zonder een verruimd bewustzijn, zul je in plaats van te helpen, zelf hulp nodig hebben.

 

Onthoud dat alles wat in deze tijden gebeurt een mechanisme is van de Schepper zelf, gebruikt om het geweten wakker te schudden. We moeten wakker worden uit de nachtmerrie die de mensheid al tijden in zijn greep houdt, vooral de laatste jaren. Dat is de manier waarop de huidige tijdlijn werkt om Armageddon te vermijden. Hoe kan de mensheid op een andere manier wakker worden gemaakt?

 

Veel landen gaan door moeilijke situaties heen, niet vanwege de natuurlijke beperkingen van de regio of de mensen, maar vanwege hun hybride heersers, die zichzelf associëren in een Dantesk mechanisme dat uiteindelijk een hele natie beschadigt.

 

Sommige zielen die zich aansloten bij zulke frequenties, uit mentale vervreemding, sympathie of interesse, kunnen hun gedrag nu beter evalueren, want instemmen met het kwaad maakt daarvan deel uit.

 

Vanaf nu zal niets meer hetzelfde zijn. De nachtmerrie loopt ten einde en als we wakker worden, zullen we ons realiseren dat het allemaal slechts een illusie was. Elke ziel die op deze planeet geïncarneerd is, heeft een uniek, individueel en persoonlijk verhaal, omdat het de som was van hun karakters die in elke incarnatie geleefd werden en die hun bewustzijn opbouwden. Dit zal ook het Boek van je Leven zijn, geschreven in het woord, van al je ervaringen.

 

Je ontwaakt nu uit de nachtmerrie. Het gevoel dat alles echt leek is waar, maar je zult je spoedig realiseren dat het zo’n perfecte illusie was dat de opgenomen indruk in feite slechts een illusie was, met andere woorden, een perfect theaterstuk. Je speelde je rol zo goed dat de emoties die je ervoer in je zielenarchief werden gegrift en daarom als een ware ervaring zijn vereeuwigd.

 

Jouw verhaal zal uniek zijn en oneindig malen worden doorverteld in de oneindige kosmos. Je ontwaakt nu uit deze nachtmerrie, maar je moet je realiseren dat het in feite slechts een donkere droom was.

 

Word wakker! De dag is al bijna verstreken!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

De waarheid verandert je leven