Mensheid is Grondig Hersen Gespoeld

De Oude Frequentie wordt Ondraaglijk

 

 

Mensheid is Grondig Hersen Gespoeld

De Anunnaki verlaagden de aardfrequentie en haar polarisatie van positief naar negatief, bedoeld voor oorlog en vernietiging. Hoe meer mensen gedood worden, hoe beter de rest kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd.

 

Het op schuld gebaseerd geldsysteem zet mensen in de schuld en maakt hen tot schuldslaaf. Samenzweringtheoretici worden geclassificeerd als negatieve doemdenkers, terwijl het tegendeel waar is, zij zijn de echte waarheidsonderzoekers en verkondigers.

 

Om positief in negatief te kunnen omzetten is de mensheid grondig hersen gespoeld. En de schapen in een wereld van illusie te laten leven. Een wereld waar democratie wordt verkondigd als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is waar 51% de overige 49% bestiert. Daarom, werd anarchie veranderd in opstand, terwijl het feitelijk zelfbestuur is!

 

Hoe eerder de mensheid zich bewust wordt van de flagrante leugens en het bedrog, hoe beter het is voor iedereen. Wees niet timide; laat het een uitdaging voor je zijn te mogen helpen ons maximaal potentieel te bereiken.

 

Onze wereld is gevuld met een grote hoeveelheid vuiligheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling.

 

In de laatste fase van de huidige 3D-cyclus op aarde hebben degenen die zijn ontwaakt de taak het menselijk ras te informeren over alle criminele acties van de Deep State Cabal. En, de door hen begane misdaden tegen de mensheid te tonen, hetwelk met de dag duidelijker waarneembaar wordt.

 

Het zijn ernstige misdaden tegen de mensheid, gepleegd door het hoogste Cabal echelon binnen de Inter Galactische Gemeenschap. Zij opereren achter de schermen op Aarde en negeren alle natuurwetten. De mensheid moet begrijpen dat deze wetten herhaaldelijk worden en zijn overtreden, dat ernstige consequenties heeft.

 

Nodeloze slachtoffers zijn degenen die in de rij staan voor een gratis vaccinatie tegen een pandemie die niet bestaat, ondanks de vele waarschuwingen door betrouwbare en deskundige bronnen over de gevaren van deze vaccines voor de mens en de ware opzet ervan.

 

De slachtoffers zijn degenen die door middel van hersenspoeling in de MSM geestesziek zijn gemaakt. Met zulke mensen kan geen nieuw begin worden opgebouwd, waarom twee derde van de mensheid op aarde in ballingschap zal verdwijnen. Deze vaststelling is het resultaat uit analyses van de vele pathologische leugens van autoriteiten.

 

Met zombies kan geen nieuwe wereld worden opgebouwd. De domheid en stompzinnigheid bij overheden houden dit in evenwicht. Als het niet zo triest was, zou men zich dood kunnen lachen om de verkondigde idioterieën. Het wachten is op de ontwaking van de massa, met of zonder hersenbeschadiging door Covid injecties. De meesten zullen mogelijk eerst wakker worden als hun eigen kindertjes door de gif spuiten sterven, of als er niets meer te eten is. Hoe dan ook het grote einde is nabij!

 

De planetaire overgang van 3D naar 5D vereist verhoging van de aardfrequentie, waarbinnen het slapende schapenvolk zich niet kan handhaven. Feitelijk, kan niets een Planetaire Overgang tegenhouden, deze maakt deel uit van de universele evolutie van Werelden.

 

De energetische aanpassing, voornamelijk voor het fysieke lichaam, wordt stapsgewijze doorgevoerd om de aardfrequentie langzaam te verhogen van 7,8 naar 40Hz. Om de overgang te kunnen maken van 3D naar 5D. Vele zielen hebben reeds een plan gemaakt voor de incarnatie van nu. Anderen hebben ervoor gekozen dit proces niet te doorlopen, zodat zij dis-incarneren voordat de overgang van 3D naar 5D wordt afgesloten.

 

Slechts een derde van de bevolking heeft besloten het materiële leven te verlaten om aan deze transformatie deel te kunnen nemen. Zij ervaren nu het energieverschijnsel van de frequentie verschuiving.

 

 

Terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi, bericht hieronder over deze frequentie verschuiving meer.

 

DE OUDE FREQUENTIE WORDT ONDRAAGLIJK

 

Geliefden!

Ik hoef hier niet veel te zeggen, want er is maar een beetje reflectie voor nodig en ieder van jullie kan begrijpen waarom er zoveel ongemak is in deze tijden. Een mengeling van vreemde en niet altijd begrepen gewaarwordingen volgen elkaar dagelijks op. De wip heeft nog nooit zoveel bewogen als nu. Hoewel de meesten van jullie in staat zijn om hogere frequenties te bereiken, is het nog steeds moeilijk de hogere vibraties langer vast te houden als je bewustzijn eenmaal genoeg is verruimd.

 

Wij herhalen de informatie dat nu twee Tijdlijnen het einde van de Planetaire Overgang leiden. Eén zal volgen met de frequentie van de Nieuwe Aarde, en de andere zal alle zielen met zich meenemen die nog steeds voorkeur hebben de frequentie van de Derde Dimensie te handhaven.

 

De Nieuwe Aarde zal alle zielen huisvesten die reeds hun frequentie aan het verhogen zijn, omdat zij de vibratie van de Oude Aarde gaan verlaten en in toenemende mate in staat zullen zijn de hogere vibratie te accepteren die consistent is met een Wereld van Regeneratie. Dit proces is wat ascensie definieert, zoals eerder hier besproken is. En de tijdlijn die zielen daarheen brengt, verwijdert zich steeds verder van de tijdlijn die in de tegenovergestelde richting gaat.

 

Zielen afgestemd op de Tijdlijn die hen naar een andere Planeet van Beproevingen en Verzoeningen leidt, voelen ook de schok die veroorzaakt wordt door het verschil in frequentie tussen beiden.

 

Het Licht dat reeds gevoeld wordt op de andere Tijdlijn verblindt nog steeds de ogen van degenen die zich niet hebben afgestemd, omdat ze nog steeds de duisternis van hun bewustzijn verkiezen.

 

Veel mensen vragen zich af waarom het tegenwoordig zo moeilijk is samen te leven. Dit is hier eerder ook al besproken in teksten uit 2016 en 2017. Wat bepaalt welke Tijdlijn ieder mens gaat volgen is de eigen frequentie, met andere woorden, de ethische en morele staat van hun geweten. Er kan geen vergissing zijn in deze keuze.

 

Hoewel de twee Tijdlijnen in tegengestelde richtingen gaan, hebben ze hetzelfde punt verlaten en zal het nog enige tijd duren voordat ze definitief uit elkaar vallen. Omdat de frequenties ook tegengesteld zijn, bestaat wrijving door interactie tussen de twee. Zodra ze echter een bepaalde afstand van elkaar verwijderd zijn, zal het elektromagnetisch veld in de ene stoppen met inwerking op de andere.

 

Deze noodzakelijke afstand neemt niet veel tijd in beslag, hoewel, zoals eerder gezegd, er zielen zijn die zich nog steeds op het beginpunt bevinden, en daardoor met elkaar vermengd zijn. Er zijn ook zielen aan de voorkant van elke Lijn, die niet langer op elkaar inwerken via hun trillingsvelden. Dit verklaart waarom zoveel mensen geen deel meer uitmaken van jullie leven.

 

Onthoud dat ook veel nieuwe mensen in jullie leven verschijnen. Ze komen natuurlijk samen vanwege hun affiniteit via frequenties. Later zullen geen zielen meer in je buurt zijn met andere frequenties. Wanneer iedereen op zijn eigen trein zit, zal de interferentie tussen de twee velden, die hier gemeld is, ophouden.

 

Tot die tijd zullen nog steeds anderen zijn in deze vibrationele strijd. Dit is de reden waarom je je ongemakkelijk voelt in de aanwezigheid van bepaalde mensen in je leven, of zelfs als je niet met ze samenwoont, maar toch hun acties je op de een of andere manier beïnvloeden.

 

In feite wordt het voor degenen die zich op de Nieuwe Frequentie bevinden steeds ondraaglijker te leven met trillingen van de andere -oude-Tijdlijn die zich nu verwijderd.

 

Jullie moeten begrijpen dat op dezelfde manier de zielen die in de tegenovergestelde richting naar de Nieuwe Aarde gaan, de hogere energieën niet kunnen verdragen die uitgaan van degenen die gaan ascenderen. Het is hier al vele malen gezegd dat zij die genieten van schaduwen het Licht niet kunnen verdragen. En als jullie je Licht intensiveren, veroorzaken jullie duidelijk ongemak voor hen. We kunnen dus vaststellen dat het ongemak aan beide kanten wordt gevoeld.

 

Dit rechtvaardigt de intolerantie die elke dag lijkt toe te nemen. Het leven met bepaalde mensen of bepaalde situaties kan confrontaties veroorzaken die onlangs zo gewoon waren. Degenen die langer in de werelden van beproevingen en verzoeningen zullen blijven, zijn zich van dit alles nog niet bewust en kunnen niet begrijpen wat gebeurt. Maar jullie, die op de frequentie zijn die naar de Nieuwe Aarde leidt, hebben al het bewustzijn om op zijn minst deze hele verandering te bevatten.

 

En vanwege jullie begrip wordt van jullie ook meer actie gevraagd, vooral in termen van tolerantie en acceptatie van deze noodzakelijke realiteit, ter zake van zielen uitwisseling in deze Planetaire School. Als je dit niet begrijpt, zul je uiteindelijk je vertrek op deze Trein naar de Vijfde Dimensie vertragen. Telkens als je ruzie maakt of je vastklampt aan situaties met degenen die nog steeds op de oude frequentie vibreren, zul je langer op het instapplatform blijven staan en samenwerken met het tegenovergestelde energieveld van dat van jezelf.

 

Niemand heeft baat bij deze vertraging. Grijp dus dit moment en verspil geen kostbare tijd meer. Bevrijd jezelf van banden en oude overtuigingen. Besef dat niet iedereen in je leven op dezelfde trein stapt zoals jij.

 

Begrijp dat al of niet in de verre toekomst een hereniging kan komen tussen de zielen die hier zijn geweest, maar dat de scheiding van het kaf van het koren een noodzakelijke voorwaarde is om de grote Planetaire Cyclus af te sluiten.

 

Begrijpen, accepteren en loslaten is nu de aanbevolen strategie. Het is immer jouw keuze om langer of korter in deze ongemakkelijke zone te blijven.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

Het Gebeurt al, maar niemand ziet het!

Het jaar 2024 markeert een knikpunt in onze collectieve evolutie, omdat we ons op de rand van een diepgaand bewustzijnsverschuiving bevinden. Deze verschuiving, die vaak de “Nieuwe Aarde” wordt genoemd, is een concept dat diep geworteld is in de leer van wijlen Dolores Cannon, een gerenommeerd hypnotherapeut en regressionist. Door haar baanbrekend werk in hypnotherapie en regressie onthulde Dolores Cannon het idee dat onze wereld nu een diepgaande verschuiving in het bewustzijn ondergaat.