Boodschap van de Hoge Raad van de Plejaden

De tijd is eindelijk gekomen om enkele openbaringen te presenteren waar velen op hebben gewacht. Dit is een moeilijke, maar absoluut noodzakelijke beslissing geweest, omdat deze openbaringen het grootste deel van de bevolking zullen schokken en degenen die nog slapen uit hun illusie zullen doen ontwaken en de ware realiteit laten zien.

Voor degenen die wakker en bewust zijn, komen belangrijke veranderingen. Hier is een glimp van de toekomst om te weten dat we op het juiste pad zijn in ons leven. Wees gerust, alles zal verlopen zoals oorspronkelijk gepland door onze hogere buitenaardse helpers, de Galactische Federatie.

Deze keer zijn alle parameters op hun plaats om het succes te verzekeren dat op het punt staat te beginnen. Het brengt ons het licht voor hogere niveaus van actie om alle negatieve krachten te verwijderen, en planeet Aarde volledig te reinigen, om de nieuwe positief gepolariseerde wereld binnen te kunnen gaan. Dit is een enorme onderneming, maar uiteindelijk zal de triomf van ons zijn.

De meesten van jullie hebben geen idee wat er op dit moment met planeet Aarde gebeurt en hebben niet begrepen, of hebben ervoor gekozen niet te begrijpen, wat deze verschuiving betekent voor het hele Universum..

Deze mensen zullen en kunnen Ascensie niet volgen omdat ze in de lagere vibraties zullen blijven totdat ze tenminste een 4D bewustzijn hebben ontwikkeld om klaar te zijn voor hun Ascensie naar 5D.

Er zijn ook mensen die niet willen geloven in deze verschuiving van planeet Aarde en nog steeds in hun comfortzone willen leven. Het is hun keuze en niemand kan daaraan twijfelen, want het is hun ziel die besloten heeft dat ze meer tijd nodig hebben om hun spiritualiteit te ontwikkelen om naar een hogere vibratie te ascenderen.

Enige verduidelijking; het verschil in dimensies kan het best als volgt worden uitgelegd; in de 3e dimensie zijn mensen slechts afgestemd op één enkele golflengte op hun radio, de 4e dimensie biedt twee of drie verschillende golflengtes tegelijkertijd aan, terwijl de 5e dimensie een verscheidenheid aan zeer verschillende lengtes biedt die tegelijkertijd beschikbaar zijn en waarop als geheel kan worden afgestemd.

Veel ontwaakten zijn ongeduldig en vragen zich af wanneer de doorbraak eindelijk zal komen? Er is geen tekort aan internetruiters die aankondigen dat de doorbraak al een realiteit is. Ze weten echter niet dat Vader/Moeder GOD deze beslissing neemt. De ontwaakten moeten de menigte van onderen af wakker schudden; met tweederde is onze bevrijding verzekerd. Stroop je mouwen op en ga aan het werk!

De vernietiging van Mu

Terwijl de Reuzen zich over de hele wereld vermenigvuldigden, vestigden meer en meer van hen zich in Mu ook veel meer van de gewelddadige maar niet-spirituele reuzen arriveerden omdat ze het gemakkelijker vonden om met de Lemuriërs om te gaan, omdat ze geen leger of echt verdedigingssystemen hadden. Dit kwam natuurlijk, doordat ze nog nooit op grote schaal met oorlog en geweld te maken hadden gehad.

 

De geschiedenis begon zich te herhalen en groepen Nephilim-reuzen vielen steden en stammen binnen en namen mensen mee als slaven. Sommigen van hen werden opgegeten. Er kwam een moment in bepaalde regio’s van Mu, vooral in de oostelijke regio’s, wat nu de westelijke kusten van Noord- en Zuid-Amerika zijn, toen hele stammen zich in ondergrondse grotten moesten verbergen om de roofzuchtige Nephilim te ontwijken.

 

Plotseling begonnen zware aardbevingen en tsunami’s het land te teisteren, het weer over de hele planeet veranderde drastisch en delen van het continent braken af en zonken onder de oceaan.

 

Het lijkt eerder een geleidelijk proces te zijn geweest dan een enkele gebeurtenis, maar veel mensen en reuzen stierven toen de vulkanen uitbarstten en het land en het water van plaats veranderden. Natuurlijk was dit allemaal het gevolg van georkestreerde gebeurtenissen, want Ša.AM.e kwam het zonnestelsel binnen en zette doelbewust koers naar de Aarde.

 

ENLIL zat hier achter, zoals velen van ons reeds weten, maar het volledig verhaal zal in een volgend artikel worden verteld, en het verschilt van zowel Sitchin ‘s als elke ander bekende versie, simpelweg omdat bepaalde factoren met betrekking tot de zondvloed over het hoofd werden gezien.

 

Voor het eerst in de Lemurische geschiedenis verspreidden zich ziekten, plagen en andere ernstige aandoeningen over het land, en veel sjamanen die nog enige paranormale gaven hadden, voelden dat het einde nabij was. Het weer werd steeds onvoorspelbaarder en nieuwe ziekten verspreidden zich tussen de stammen.

 

Hoewel de Lemuriërs geen technologische samenleving waren, zoals Atlantis, was er veel wijsheid die verloren zou gaan als Mu vernietigd zou worden, en de leidende sjamanen en hun raad van priesters en priesteressen waren zich daarvan goed bewust. Deze wijsheid moest worden bewaard ten behoeve van toekomstige generaties.

 

Volgens Lyssa Royal, die Germaine kanaliseert, begonnen 300 jaar voor de laatste cataclysme, rond 11.200 voor Christus, de sjamanistische ouderen en hun interne kring op allerlei manieren informatie op te slaan. Een van de meer diepgaande manieren was het opslaan van gegevens in zaadkristallen.

 

Naar verluidt waren deze kristallen geprogrammeerd met de kennis van de oude Mu.

 

Betrouwbare koeriers werden vervolgens naar verschillende delen van de wereld gestuurd die rijk waren aan kristalgroei. Op deze manier konden de zaadkristallen andere kristallen programmeren met dezelfde informatie, die op dezelfde wijze zouden worden opgeslagen voor toekomstige beschavingen, voor mensen met het juiste bewustzijn om het te ontcijferen. Het is bekend dat de kristallen zenders en ontvangers van informatie zijn.

 

Andere manieren waarop het Lemurische priesterschap kennis opsloeg, was door op stenen en kleitabletten te schrijven, zoals de latere Soemeriërs, en in hiërogliefen op grotmuren in hun verborgen schuilplaatsen. Wanneer dit alles gedaan was, ging het priesterschap, en soms hele stammen van hen, ondergronds en bleven daar tijdens het cataclysme, om daarna veilig tevoorschijn te komen en te beginnen met het opnieuw bezaaien van de planeet.

 

Hun schuilplaatsen waren diep in de aarde, weg van het continent, aan de westkust van Amerika. Zoals we al weten zeggen veel Indianen dat ze van onder de aarde komen. Zij en de Maya’s – de mensen, niet de Maya ‘goden’ – zijn zeker afstammelingen van de Lemurische beschaving. We kunnen nog steeds overal in Arizona en New Mexico ruïnes zien van de Lemurische culturen.

 

Er zijn plaatsen die ‘cenotes’ worden genoemd. Dat zijn extreem diepe gaten gevuld met water. Een is op het schiereiland Yucatan bij Chicken Itza. Er is ook een buiten Sedona genaamd Montezuma ‘s Well. Deze laatste is een van de belangrijkste opduikpunten voor degenen die onder de grond bleven en na het laatste Lemurische cataclysme naar buiten kwamen.

 

De Plejadiers zeggen in verschillende lezingen dat in sommige bergen aan de westkust van het Amerikaanse continent slapende reuzen zijn, een vriendelijker soort, die niet zullen ontwaken totdat een het bewustzijnsniveau op de planeet is tot een bepaald punt is verhoogd, sommige laten tekens of aanwijzingen achter over waar ze slapen. Volgens deze zullen de slapende reuzen spoedig ontwaken. Bijgaande figuur toont het gezicht van een bebaarde reus dat ‘uitgehouwen’ is in de zijkant van een berg. Zou in deze berg in Peru een slapende reus kunnen zitten?

 

Veel reuzen stierven, net als mensen, toen het continent definitief zonk, terwijl anderen het redden naar veiliger oorden te vluchten, zowel in bergachtige gebieden, nu atollen en eilanden in de Stille Oceaan, verder naar het westen China, Mongolië, Japan, ten oosten van de Amerikaanse continenten en naar het zuiden, Nieuw-Zeeland en Australië.

 

In de nasleep van het Lemurisch Cataclysme

Toen alles voorbij was, waren miljoenen mensen en veel van de Nephilim-reuzen die in Mu rondzwierven gestorven. Het is onbekend wat precies met de Titanen is gebeurd, omdat er geen informatie hierover kan worden achterhaald. Enkele van hen kunnen het echter hebben overleefd, want er zijn langwerpige schedels van zowel mensen als reusachtige Titanen gevonden in het westelijke deel van Zuid-Amerika, met name rond Peru. Veel van deze schedels zijn gedateerd rond 1500 na Christus. Ga voor meer bewijs naar de Facebook-site van archeoloog Brien Foerster en zijn YouTube-kanaal. https://www.youtube.com/user/brienfoerster

 

Wat overbleef waren de eilanden en de langgerekte landmassa’s die we vandaag de dag min of meer zien. De oceanen werden rustiger en de extreme weersverschijnselen namen af. Dat, wat nu min of meer op zeeniveau ligt, was in het Lemurische tijdperk hoge grond.

 

Daarom zie je nog steeds de ruïnes van standbeelden en vulkanische voetafdrukken van reuzen, enz. De reuzen gaven, zoals de legenden zeggen, over het algemeen de voorkeur aan de bergen en de hoogten, en dat is waar veel van de overblijfselen van oude beschavingen zijn gevonden.

 

Er zijn veel plaatsen in de Stille Oceaan en op het Amerikaanse continent die ons nog steeds de onomstotelijke waarheid laten zien dat de Lemurische beschaving heeft bestaan, het zijn er te veel om in dit bestek op te noemen. De bekendste zijn waarschijnlijk de beelden op Paaseiland, de ruïnes en muursnijwerken in Arizona en New Mexico, en de geschiedenis en overblijfselen uit de Mayacultuur.

 

Uit de Bijbel en vele andere oude teksten waaruit de Bijbel is voortgekomen, leren we dat de zondvloed bijna de hele wereldbevolking heeft weggevaagd.

 

De conflicten die zich achter de schermen afspeelden tussen de Sirianen en de Plejadieren, leidden uiteindelijk tot de Zondvloed. Dit artikel richt zich echter op de Lemurische beschaving. In een volgend artikel zal verteld worden wat in de rest van de wereld gebeurde tijdens deze periode.

 

Ook in het bijzonder over een andere enorme landmassa in de Atlantische Oceaan, die door de zondvloed werd weggevaagd. Namelijk Atlantis.

 

Uiteindelijk leidde het misbruik van energie en technologie door de elite tot de ondergang van Atlantis, dat de belangrijkste oorzaak werd voor de Zondvloed.

 

De breuk tussen menselijke groepen ontstond toen EA zijn schepping over de wereld verspreidde om hun vaardigheden te ontwikkelen als onderdeel van een experiment. Lord EA zelf ging niet naar Mu. Degenen die ervoor kozen hem te volgen, deden dat wel en kwamen terecht in Atlantis, een beschaving die veel later begon dan Mu.

 

Maar terwijl de Mu beschavingen zich richtten op spirituele zaken, kozen EA en zijn volgelingen uiteindelijk voor technologie. Dit was echter niet vanaf het begin het geval, maar het resultaat van keuzes die EA en anderen hiervoor maakten.

 

De Mu-beschavingen waren voordat de Wachters arriveerden op het hoogtepunt van hun spirituele kracht. Dit was rond de tijd dat Atlantis, zoals wij weten, werd het toen bevolkt door het volk van EA..

 

Blijf op de hoogte, er komt meer…

 

Geef deze informatie door aan iedereen die je kent!

 

Het Nieuwe Tijdperk is eindelijk aangebroken! Goud is omhoog en de Cabal is omlaag! Het is duidelijk te zien dat regeringen achterhaald zijn. Het is zinloos om door te gaan met het huidige cryptisch failliete systeem dat onderdrukt en niets bijdraagt. Blijf dagelijks op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op onze Telegram pagina.

https://t.me/thefinalwakeupcallchannel

 

Velen zullen vragen: wanneer komt de verandering? Weet dat het nu gebeurt, langzaam maar zeker! Er is geen weg terug, de snelheid van verandering hangt af van het ontwaken van de massa. Verspreid het woord!

 

Wordt vervolgd, want de tijd zal ons meer vertellen …