Unieke gebeurtenis

Dit moment is uniek en ongekend in onze Kosmos; Twee werelden in één, de 3D omhuld door de 5D wereld. Iedereen die er klaar voor is en slaagt voor het 5D examen blijft op planeet Aarde die nu in transformatie is op weg naar onze nieuwe 5D wereld. Alle anderen verhuizen naar een andere 3D planeet om de school van beproevingen en verzoeningen over te doen.  – Denk daar eens over na.

  

Verwijder de negatieve krachten

De Duistere Machten, die reeds honderdduizenden jarenlang onbeperkte vrijheid hebben gehad op planeet Aarde, staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, onze Lichtkrachten, digitale Soldaten en Patriotten, die door grote inspanning, vooruitgang hebben geboekt deze negatieve krachten van planeet Aarde voor goed te verwijderen.

 

Het waren de negatieve krachten die positieve initiatieven saboteerden en het onmogelijk maakten het negatief isolement te doorbreken. Maar dat is nu definitief gelukt.

 

Op aarde hebben wij hulp gekregen van onze buitenaardse Palladiaanse broeders en zusters met hun cruciaal vermogen, spirituele en geestelijke krachten in de wereld te activeren. Zij zijn eng verbonden met de wereld van onze Lichtwerkers.

Palladians stimuleren waardevolle inspanningen, vreugde, licht en liefde op onze wereld om ascensie te bevorderen en de 5D wereld binnen te gaan. Buitenaardsen zijn in staat grote vordering te brengen in het mentaal en spiritueel bewustzijn van ons mensen op Aarde. Weet, dat Palladians en Aardbewoners in veel opzichten op elkaar lijken.

 

Palladians leven en komen van de sterrenconstellatie die bekend staat als de Plejaden. Er zijn 7 sterren in de Plejaden. Ze komen van een ster die Taygete heet en die de planeet Erra als thuisbasis heeft.

 

De Slapers moeten zichzelf overtuigen om te geloven en te zien wie hun werkelijke vijanden en tirannen zijn. In het kort; alle maatregelen vanuit de overheid zijn propagandaleugens om de mensheid op aarde uit te roeien.

 

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om hieraan mee te werken en ons maximaal potentieel te benutten.

 

Bedenk; Dat onze bevrijding vanaf onderaf naar boven toe moet worden bevochten om langdurige vrede op planeet aarde te waarborgen!

 

Bewustzijn en Eenheid zijn de grootste vijand van de Deep State Cabal. Hun valse Covid pandemie heeft het sociale bewustzijn van de mens aangetast. Kennis en begrip is nodig om de sociale engineering programma’s van de globale elite te identificeren, teneinde hiervan geen slachtoffer te worden.

 

Waar mensen echt bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaande Covid-19 infectie, maar aan de terreur die de wereld regeert, en die alle mensen angst aanjaagt tot ze zich onderwerpen aan hun totaal tirannieke controle op de eens vrije planeet Aarde.

 

Er komen momenten waarop je ontdekt hoe beperkt de wereld is die je voorheen voor echt hield. Nieuwe horizonten laten zich openen naar gelang je vordert. Deze nieuwe realiteiten ontstaan waar je bij staat. Dit is hartverwarmend!

 

Maar het kan ook een nooit eerder gevoelde angst met zich meebrengen, door de spanning van iets onbekends dat zoiets altijd met zich mee kan brengen. En, zelfs nu nog meer vanwege de Planetaire Overgang, die gelijktijdig plaatsvindt in samenhang met de ascensie van geïncarneerde zielen.

 

Dit is ronduit een unieke gebeurtenis in het hele Melkwegstelsel hetwelk nog meer de opwinding verhoogt dat dit grote spektakel gaat bieden aan elk geïncarneerde op Aarde.

 

 

Onze terugkerende buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde zich voor te bereiden.

 

 

JIJ BENT DE PRIORITEIT.

 

Geliefden!

 

Wereld van Beproevingen en Verzoeningen is voorbij

Wensen voor een betere wereld; een harmonieuze samenleving; eerlijke wetten; welvaart voor iedereen; gezondheid, onderwijs en veiligheid voor iedereen; waardige en lonende kansen en beroepen; kortom, echt het beste willen voor het collectief, dit is het bewijs dat je hart een ziel weerspiegelt dat je klaar bent om een wereld van beproevingen en verzoeningen te verlaten en over te gaan naar een wereld van wedergeboorte.

 

Dit mededogen toont zeker de onvoorwaardelijke liefde en het respect dat nodig is om de pijlers van ascensie te bouwen. Maar je moet je realiseren dat deze hachelijke situaties constructies zijn van je karakter en frequentie dat in de loop van opeenvolgende incarnaties is verworven.

 

Jullie zijn vandaag het resultaat van jezelf. De architectuur van dit werk draagt jouw handtekening. Geen twee bewustzijns zijn gelijk, hoewel de reis praktisch een éénrichting weg is, namelijk het pad van ascensie.

 

Zelfs als de zielen van Terra slechts één incarnatie hadden gehad, zouden ze nog steeds niet dezelfde emoties met dezelfde intensiteit hebben gevoeld. Elke situatie die je ervaart, drukt een eigen zielenarchief af, omdat het gevoel niet voor iedereen hetzelfde is, alhoewel een bepaalde situatie door een groot aantal zielen tegelijkertijd kan worden ervaren.

 

Jij hebt je eigen levensboek geschreven en zo’n boek zal er nooit meer zijn. Elke ziel heeft elke bladzijde van dat boek in real time naar de Bibliotheek van Alcyone gestuurd, met elke minuut van elke incarnatie. Vanuit Alcyone ging elke bladzijde door elke Centrale Zon van de Melkweg, van het lokale Universum, van het Multiversum, en kwam aan bij de Kosmisch Centrale Zon, die we de Schepperbron noemen, met andere woorden, het bewustzijn dat nooit ophoudt met scheppen.

 

Velen begrijpen dat dit bewustzijn God is. Het maakt niet uit hoe we het noemen of hoe we het begrijpen of voelen, omdat ons bewustzijn, nog steeds beperkt is, is het moeilijk de grootsheid van dit alles te bevatten, om niet te zeggen dat van jou, of van mezelf. In de Derde Dimensie bedekt het gewicht van materie het bewustzijn als een dikke sluier en verhindert het zich uit te breiden, zozeer zelfs dat het hier vele malen gezegd werd dat een 3D geest 5D niet kan begrijpen, laat staan de nog Hogere Dimensies.

 

De Cyclus van Planeet Aarde en haar mensheid, binnen de Goddelijke Plannen, heeft nu het Nulpunt bereikt. Dit betekent dat het door een fase gaat. Binnen de spiraalbeweging van werelden, Zonnestelsels en de spiraalbeweging van de Melkweg zelf. Nu, is ook voor de Aarde de tijd gekomen om haar positie te veranderen.

 

Als we een octaaf binnengaan in de galactische spiraal, wordt het Licht dat we ontvangen vanaf het Nulpunt kristallijn Licht, ook wel Gamma Licht of Adamantijns Licht genoemd. Dit is het Licht dat alles wat bestaat op een bepaalde planeet creëert of verandert. Op Aarde is dat niet anders.

 

Het Menselijk bewustzijn is duidelijk op dit Nulpunt, dit zijn degenen die de bestemming van de mensheid bevorderen, dat wil zeggen, het deel dat klaar is om verder te gaan op deze planetaire energetische opstijging, of het deel dat nog niet de nodige energetische vibratie heeft. Deze tweede groep heeft meer tijd nodig, die ze krijgen op andere werelden van beproevingen en verzoeningen.

 

We bevinden ons hier dus in een tijd van groot energetisch en bewustzijnsbeweging. Zij die de verandering al visualiseren, voelen dat de frequenties veranderd zijn. Ze zijn meer afgestemd op de inkomende energie en willen koste wat het kost anderen en de wereld veranderen.

 

Er is zeker een conflict van ideeën en botsing van meningen. Iedereen gelooft dat zijn manier de werkelijke situatie op planeet aarde te begrijpen de ware is. Dat is een misvatting, want zoals we aan het begin van deze tekst reeds zeiden, er zijn geen twee gewetens precies hetzelfde. Wat bestaat zijn twee verschillende groepen die twee antagonistische (tegengestelde) Tijdlijnen vormen.

 

Als je op de ene lijn zit, ligt het voor de hand om te denken dat anderen het bij het verkeerde eind hebben. Het maakt niet uit op welke lijn je zit. Zo voelt iedereen zich vandaag en dat is het punt waarop je moet beseffen conflicten, ruzies en vijandigheden te vermijden.

 

Je bent hier niet om de wereld of iemand anders te redden. Je bent hier om te beslissen op welke tijdlijn je verder wilt gaan.

 

Jij bent de prioriteit! Niets, absoluut niets, is op dit moment belangrijker dan het redden van je eigen ziel.

 

Kiezen voor de Tijdlijn die zal leiden tot verbanning van de Aarde zal betekenen dat je nog een lange tijd door opeenvolgende incarnaties moet gaan in Werelden van beproevingen en verzoeningen, een situatie die jullie goed kennen, omdat het precies is wat iedereen tot nu toe hier op Aarde heeft geleefd heeft ervaren.

 

Jij bent de prioriteit, onthoud dat. Je kunt de Aarde of anderen niet redden, want alles is individueel bewustzijn. Net zoals niemand je kan tegenhouden om jezelf te redden. Je bent van niets afhankelijk, want je ziel gebruikt je lichaam, je geest en je neuraal systeem.

 

De kracht ligt bij jou en dat is altijd zo geweest. Gebruik dit uitgangspunt en onderneem de laatste inspanningen die nodig zijn. Het zal elke ademtocht waard zijn die je voor deze inspanningen neemt.

 

Geef je macht niet uit handen aan degenen die je uit de Nieuwe Aarde willen verwijderen. Je hebt gewonnen door je eigen kracht, en als je het zover geschopt hebt, ben je op Punt Nul aangekomen. Dit punt is het ware kruispunt van het leven. Je hebt de soevereine keuze om te beslissen waar je nu heen wilt gaan. Je zult geen excuses horen, want je geweten zal je rechter zijn.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!