Tien van Twaalf DNA Strengen ontkoppeld

De oorspronkelijke mens op planeet Aarde was in Kosmische termen uniek in haar ontwikkeling en capaciteiten. De grandioos mooie architectuur uit het verleden is hiervan het bewijs. Vijfhonderd jaar geleden besloten de onderdrukkers dit menselijk potentieel te verlagen, hun ware geschiedenis te vernietigen en te vervangen door eigen fantasieën. Met architectuur uit betonblokken, glas en staal, amper groot genoeg om comfortabel in te leven.

 

Bij de nieuwe aardmens waren tien van twaalf DNA-strengen ontkoppeld, hun potentieel gereduceerd, gemakkelijker controleerbaar en nog net geschikt voor hand en spandiensten. Dit heeft ons potentieel beperkt en onze genetica geruïneerd.

 

Inmiddels, zijn enkelen onder ons erin geslaagd hun DNA-strengen te reactiveren en staan bekend als wakkeren. Velen kunnen dit ook bereiken, vandaar de slogan Final Wakeup Call voor “Wakker Worden”.

 

Groot Tartaria en haar beschaving

De Tartaarse beschaving stortte opzettelijk in. Zo’n vijfhonderd jaar geleden werden de overblijfselen van hun bouwwerken opzettelijk veranderd en vernietigd door een moddervloed. De oorsprong van deze bouwwerken werd toegeschreven aan hedendaagse architecten die dergelijke architectonische hoogstandjes niet kunnen realiseren. In die periode besloten de onderdrukkers de menselijke geschiedenis te vernietigen en te vervangen door hun eigen fantasieën.

 

Wees ervan overtuigd dat de wereldbevolking voor die tijd veel geavanceerder en kundiger was dan wij nu zijn!

 

Omdat onze DNA-strengen werden teruggebracht van 12 naar slechts 2, is de huidige mensheid alleen nog geschikt voor hand- en spandiensten ten behoeve van de Anunnaki onderdrukkers. De loskoppeling van 10 van onze 12 DNA-strengen heeft ons potentieel beperkt en onze genetica verwrongen om de mensheid hun slaaf te maken.

 

Deze losgekoppelde strengen worden door onze wetenschappers geclassificeerd als junk DNA. Maar in feite hebben we bijna al, zo niet het grootste deel van onze vermogens door deze loskoppeling verloren, terwijl de twee overgebleven DNA-strengen hoofdzakelijk zijn afgestemd om meer slaven te produceren en zich autonoom in leven te houden. Genoeg om handenarbeid te verrichten voor de Elite en gehoorzaam te blijven.

 

Als al onze 12 DNA-strengen hersteld zouden zijn, zouden we verbazingwekkende vermogens hebben. Dit maakt het mogelijk weer 100% van onze hersenen te gebruiken, terwijl nu voor de meerderheid van de mensheid slechts twaalf tot zestien procent operationeel is.

 

Onze buitenaardse broeders en zusters zouden graag onze DNA-samenstelling hebben, ze benijden ons om onze creatief vermogen en veelzijdigheid.

 

Hoewel mensen nu beperkt zijn in hun bewustzijn, zijn ze nog steeds in staat veel meer te creëren dan ze denken.

 

De Duistere Machten hebben dit altijd geweten en door de millennia heen hebben ze gewerkt aan beperking van de kennis dat mensen deze gave in hun voordeel kunnen toepassen.

 

Denk hierover na; ontwaak en vervul je plicht door te helpen onze prachtige wereld te bevrijden van de eeuwenlange onderdrukking!

 

Grootste Vervalsingen in Menselijke Geschiedenis

De Slaven waren uitstekende militairen en in “klassieke” oorlogen waren ze bijna onverslaanbaar, omdat ze vochten om het grondgebied van hun voorouders, en hun vrouwen en kinderen te verdedigen, vochten ze vanuit het hart.

 

Ze voerden nooit veroveringsoorlogen. Ze creëerden een bolwerk tegen de omringende landen die werden gedomineerd door kosmische parasieten onder het motto van hun roofzuchtige filosofie van “wat goed voor hen is, is goed voor ons”.

 

De duistere machten hebben dit gebied van het Licht voortdurend aangevallen en geprobeerd het te veroveren of op zijn minst te verzwakken met alle middelen die nodig waren.

 

Later, toen de duistere machten dit gebied uiteindelijk gedeeltelijk overnamen door middel van opportunistische verraders en natuurrampen, probeerden ze het voorouderlijk geheugen van de Slaven uit te wissen en hun zuiver geloof te vervangen door de Chthonic joods-christelijke leer met zijn verborgen roofzuchtige moraal.

 

Chthonic lijkt misschien een verheven en geleerd woord, maar het is eigenlijk heel nuchter in zijn oorsprong en betekenis. Het komt van chthōn, wat “aarde” betekent in het Grieks, en het wordt geassocieerd met dingen die zich in of onder de aarde bevinden.

Groot Tartaria

In de 8e tot 10e eeuw begon de duistere kant met het creëren van een joods-christelijke religie ten behoeve van een machtsstructuur met het doel Groot Tartaria, met haar uitgestrekte gebieden in Azië, China, India, Europa, Noord-Amerika, het westelijke deel van Zuid-Amerika en Noord-Afrika te veroveren en te onderdrukken, of te verzwakken.

 

Door middel van “religieuze ideologieën”, intriges en hun “vertegenwoordigers op aarde” begon ze grote druk uit te oefenen op de staat om toegang te krijgen tot de minerale rijkdommen binnen het grondgebied van Groot Tartaria.

 

Laten we in fragmenten terugdenken aan de gebeurtenissen in Kievan Rus dat een keerpunt vormde. In 965 ging de laatste Slavische prins Sviatoslav op expeditie tegen het Khazaarse Rijk, dat al lange tijd de Slaven plunderde, vermoordde en tot hun slaaf maakten en Satanische rituelen uit te voeren met hun kinderen.

 

Kievan Rus’, ook bekend als Kyivan Rus’ was een staat en later een amalgaam van vorstendommen in Oost- en Noord-Europa vanaf de late 9e tot het midden van de 13e eeuw.

 

Deze veldtocht betekende het einde van het gevreesde Khazarenrijk en de vernietiging van hun hoofdstad Ityl, maar iets later, in 981, kwam Vladimir aan de macht door list en verraad, en daarna door de Kerk heilig werd verklaard, om gevierd te worden voor zijn rol in de kerstening van het Slaven volk.

 

Dit vond plaats tussen 988 en 1000. Wat, betekende feitelijk deze kerstening van de Slaven? In 12 jaar tijds werden 9 miljoen van de oorspronkelijke 13 miljoen inwoners van Kievan Rus afgeslacht. De christelijke kronieken zwijgen natuurlijk hierover.

 

De bloeddorstige Vladimir, zoals hij werd genoemd, opende de deur voor buitenlanders en initieerde de gewelddadige kerstening die vervolgens ook plaatsvond in andere Slavische gebieden, waaronder Groot-Moravië.

 

Kerstening is historisch het bekeren van niet-christelijke volkeren tot het christendom. Dat gebeurde vaak massaal en ook door systematisch gebruik van geweld of het inzetten van zware straffen.

 

De hoeveelheid Slaven die in deze tijd werden afgeslacht was ongelooflijk groot. De gewelddadige kerstening gestreden te vuur en te zwaard, met de verwoestende invloed van het Westen confronteerden de Slaven met de vraag wat ze nu moesten ondernemen…

 

Er werd besloten het land een nieuwe naam te geven naar hun “goden”, de beschermers Tarchus en Tara. Ze namen de nieuwe naam Tartaria aan. Het verscheen op de kaart als Groot Tartarije, de nieuwe naam voor het oude Rassenië.

 

De overlevende Slaven besloten zich aan te sluiten bij het beroepsleger van Groot Tartarije en hun missie was alle volgers van het beruchte “christendom” te verdrijven om zodoende de laatste overblijfselen van de West-Slaven en hun manier van leven te redden.

 

Daartoe maakten de Slaven een grote mars naar het westen en dat waren niet de Mongolen, zoals ons tegenwoordig officieel wordt verteld.

 

Dat is een van de grootste geschiedkundige vervalsingen in de menselijke historie.

 

Het was een bevrijdende mars naar het westen voor al diegenen die hadden geleden onder de christelijke wreedheden. Het leger van Groot Tartarije raasde als een wervelwind door het gebied waar Slaven leefden en revancheerden de katholieke missionaire afslachting van Slaven.

 

Het gebied bevrijdt door het leger, reikte tot aan de Adriatische Zee en waar het zich ook bevond, vernietigde uitsluitend de niet inheemse troepen en geestelijken.

 

Zelfs officiële historici erkennen tegenwoordig dat de “Tartaren” de kerkelijke verordeningen verstoorden, maar deden de inheemse bevolking geen kwaad.

 

Als gevolg daarvan kregen de Slaven respijt van de gedwongen kerstening en er was gedurende langere tijd onnoemelijke opluchting en vrede voor de overlevende Slaven. Het was geen stap terug, zoals de officiële geschiedenis beweert, maar juist een grote stap voorwaarts.

 

Later echter, toen de duistere machten de controle over het grondgebied van Groot Tartarije confisqueerden, vond een enorme onderdrukking van de inheemse bevolking plaats. Iedereen die Vedische kennis verspreidde kon levenslange gevangenisstraf  krijgen en in de 18e eeuw zelfs de doodstraf door verbranding of onthoofding.

 

Dit werd ook bevestigd door vele oude ooggetuigen. Tot 1917 was de Vedische kennis goed verbreid onder de mensen, welke in de dorpen in stand werd gehouden.

 

De laatste vernietigingsklap over deze voorouderlijke kennis werd uitgedeeld door de bolsjewistische trotskisten.

 

De dragers van het oude Vedische geloof, het geloof van het Licht, werden vervolgd en zwaar gestraft. Zo verdwenen zonder een spoor na te laten geleidelijk aan massaal de oude teksten en bronnen over de grote wijsheid van onze Slavische voorouders: de Santie Agnimara, de Agni ivedanta, het Zwaard van Striboh, de Omnasva en de Slavisch-Arische Veda’s in de Oud-Slavische taal!

 

Desalniettemin zijn de oude overtuigingen van onze Slavische voorouders bewaard gebleven. De originele bronnen zijn zorgvuldig bewaard door de “Bewakers van de Kennis”, ze leven nog steeds en wachten op het juiste moment voor de volledige openbaring ervan.

 

De waarheid is dat het Tartaarse Rijk in die tijd praktisch de hele planeet Aarde besloeg, van het huidig Vladivostok in het oosten tot aan de westkust van Californië.

 

De naam Tartarije ontstond in de 18e eeuw. In die tijd had het Westen weinig of geen kennis van de mensen in Centraal-Europa en Centraal-Azië buiten Siberië. Ze werden Tartaren genoemd en hun land heette Tartarije.

 

Zo, werd een algemene term voor Tartaren gebruikt om het gebied en de volkeren van die regio te veralgemenen, opdat het Westen ze niet zou kunnen identificeren. Er wordt gezegd dat de term “Tataars” afkomstig is van het Chinese woord “dada” en vaak werd gebruikt om te verwijzen naar nomaden die uit China kwamen.

 

Nog interessanter is dat veel van de conflicten tussen de 19e en 20e eeuw te maken hadden met Tartaren. Er wordt aangenomen dat Napoleons invasie van Rusland in 1812 een aanval was op het Rijk van Tartarije, en uiteindelijk waren de Grote Modderstroom en de Eerste en Tweede Wereldoorlog excuses om de rest van Tartarije te vernietigen om het Rijk van het wereldtoneel te verwijderen.

 

 

Bereid je voor! Op opkomende massale turbulentie!

Er komt zeer binnenkort veel turbulentie. Deze woorden, afkomstig uit de lessen van Dolores Cannon, dienen als een duidelijke herinnering aan de transformerende tijden waarin we ons nu bevinden.

 

Er is diepgaande kennis nodig om de omvang van veranderingen op onze planeet volledig te begrijpen en de rol te spelen en te accepteren waarvoor we hebben gekozen om in dit kosmisch drama mee te werken.

 

Deze video verkent de implicaties van leringen nodig voor onze persoonlijke reizen en collectieve evolutie.