Overgang van koolstof naar kristallijn lichaam

De mensheid is diep gehersenspoeld

Controle over de geldvoorraad corrumpeert de samenleving

Tekenen dat je al in de 5e dimensie leeft

 

Overgang van koolstof naar kristallijn lichaam

De planetaire verandering van 3D naar 5D vereist een verhoging van de aardfrequentie, maar de beruchte slapers zullen zich niet kunnen aanpassen aan deze hogere frequentie. In wezen kan niets en niemand een Planetaire Overgang tegenhouden, omdat het deel uitmaakt van de universele evolutie van Werelden.

 

De energetische aanpassingen, voornamelijk voor het fysieke lichaam, moeten worden gemaakt wanneer het op koolstof gebaseerde lichaam overgaat in het kristallijne lichaam waarvoor de Aardfrequentie aan het stijgen is. Veel zielen hebben nu al een plan gemaakt voor de re-incarnatie. Anderen hebben gekozen niet dit proces te doorlopen, zodat ze des-incarneren voordat de overgang van 3D naar 5D begint.

 

De mensen op planeet Aarde bevinden zich nu in een uniek moment in het Universum, namelijk dat twee verschillende werelden tegelijkertijd bestaan op onze planeet; de negatieve 3D en de positieve 5D wereld. Deze situatie is van bovenaf gecreëerd om ontwaakten en slapers van elkaar te scheiden. De 5D-wereld wordt de nieuwe Aarde, de 3D-slapers verhuizen naar een andere 3D planeet.

 

Slechts een derde van de bestaande bevolking heeft gekozen voor transformatie door hun materiële leven achter zich te laten en voelen nu symptomen van de nieuwe energetische frequentieverschuiving, een verschuiving niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren, planten en al het andere op onze Planeet.

 

Als de vraag is, wat is er mis op planeet Aarde? Is het antwoord, alles, van voedsel, landbouw, taal, onderwijs, gezondheid, technologie, wetenschap, sport, geld, zaken, en nog veel meer. Helaas hebben we geen respect, geen liefde en geen waarde getoond voor alles wat we op onze planeet hebben. We hebben geleerd de planeet te exploiteren zonder respect, mededogen of na te denken over toekomstige gevolgen, omdat we dachten dat we de eigenaars van de planeet waren. We dachten dat we konden doen wat we wilden. Maar alles in het universum moet in balans blijven.

 

Vanuit de positie van onze buitenaardse broeders en zusters op dit moment in een baan om de planeet Aarde, kunnen zij duidelijk zien wat wij mensen deze planeet hebben aangedaan. Zij begrijpen dat ons dit alles is geleerd, waarmee het grote plan van de cabal, de totale vernietiging van de planeet Aarde, in vervulling gaat.

 

Dit proces werd in 2014 door onze buitenaardse broeders en zusters gestopt. De transformatie van onze planeet is noch eenvoudig noch gemakkelijk. Het heeft een correctie nodig van al het toegebrachte, en een totale hervorming in positieve energie, teneinde elk deeltje te laten opstijgen naar de 5e dimensie.

 

In de vijfde dimensie verkrijgt planeet Aarde haar hernieuwde positieve capaciteit voor Milieu, Biologisch Voedsel, Geluk, wat banen schept voor verlossing en zuivering.

 

Mensen moeten leren zelfstandig te denken; om dingen op innovatieve manieren te doen. De meeste, zo niet alle, bestaande parameters zullen achterhaald zijn. De betekenis en erkenning van de waarde van geld zal totaal anders zijn dan vandaag. Iedereen zal genoeg geld hebben om van te leven. Het zal niet nodig zijn om van anderen te profiteren of te stelen om iets te kopen. Persoonlijke rijkdom zal de enige grens zijn. Iedereen zal vrij zijn, elke hobby mogen uitoefenen en werken waar en wanneer hij maar wil.

 

Deze massale transformatie brengt grote veranderingen in het menselijk lot. Het brengt zichtbare en onmiskenbare gevoelens van vreugde en gelukzaligheid. Mensen voelen zich beter wanneer hun stralende gezichten licht verspreiden, terwijl de slapende schapen niet zullen weten waarom.

 

Op de vraag wanneer dit zal gebeuren? Is het antwoord; wanneer de massa in opstand komt tegen de regering over de moord op hun geliefden en kinderen veroorzaakt door giftige injecties tegen de niet-bestaande Covid Pandemie.

 

De mensheid moet haar macht terugnemen. Dit is nu heel goed mogelijk omdat de duistere macht is geëlimineerd, de Plejadische Hoge Raad bevestigt dit, en offert volledige steun.

 

De mensheid is diep gehersenspoeld

De Anunnaki verlaagden de frequentie van de Aarde en haar polarisatie van positief naar negatief, bedoeld voor oorlog en vernietiging. Hoe meer mensen gedood worden, hoe beter de rest gecontroleerd en gemanipuleerd kan worden. Geld gebaseerd op schuld zet mensen in de schuld en maakt ze schuldslaven. Samenzweringstheoretici worden geclassificeerd als negatieve doemdenkers, terwijl het tegenovergestelde waar is, zij zijn de echte waarheidszoekers.

 

De mensheid is zo diep gehersenspoeld, dat zelfs positief negatief is geworden. De schapen leven in een wereld van illusie, waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is, waar 51% heerst over de andere 49%. De reden waarom anarchie is veranderd in rebellie, terwijl het in feite zelfbestuur betekent!

 

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bang; laat het een uitdaging voor je zijn om ons te helpen ons maximale potentieel te bereiken. Onze wereld is gevuld met een enorme hoeveelheid vuiligheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, valse beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling.

 

In de laatste fase van de bestaande 3D-cyclus op Aarde hebben degenen die ontwaakt zijn de taak de mensheid te informeren over de criminele acties van de Deep State Cabal. Door hun misdaden tegen de mensheid te tonen, die met de dag duidelijker worden.

 

Misdaden tegen de mensheid worden begaan door het hoger Cabal-rijk in de Intergalactische Gemeenschap. Zij opereren op Aarde vanaf achter de schermen en negeren de wetten van de natuur. De mensheid moet begrijpen dat de cabal deze regels herhaaldelijk heeft overtreden en dat dit ernstige gevolgen heeft.

 

Waar mensen echt bang voor moeten zijn is niet de angst om te sterven aan een niet-bestaand Covid 19 virus, maar de terreur van degenen die de wereld dicteren, controleren en verstoren met de hulp van corrupte regeringen, die iedereen bang maken; onderwerpen, teneinde hun doel te volvoeren; en gebruik maken van totale tirannieke macht in een eens vrije Wereld.

 

Onnodige slachtoffers zijn degenen die in de rij staan voor een vaccinatie, ondanks de vele waarschuwingen uit betrouwbare bronnen over de gevaren en de ware bedoelingen. In zekere zin zijn ze geestesziek gemaakt door hersenspoeling van de MSM. Met deze dwaze wezens kan geen nieuw begin worden gemaakt. De omgekochte marionetten in de regeringen worden nu duidelijk zichtbaar en geconfronteerd met de gevolgen van hun pathologisch mentaal verwarrende leugens.

 

Er kan inderdaad geen nieuwe wereld worden opgebouwd met deze zombies. De domheid en stompzinnigheid in regeringen maakt een soort evenwicht met hen. Als het niet zo triest was, zou men zich dood kunnen lachen om deze idioten.

 

Het wachten is op het ontwaken en opstaan van de massa met of zonder hersenbeschadiging door Covid-injecties. Die pas wakker worden als hun eigen kinderen sterven door de giftige injecties, of als er niets meer te eten is. Hoe dan ook, het immense einde komt eraan!

 

Controle over de geldhoeveelheid corrumpeert de samenleving

Zelfs het geldsysteem is gevaarlijk disfunctioneel en corrupt. Maar, niemand praat erover? Zijn de mensen zo dom, dat ze het niet in de gaten hebben?

 

Centrale Bankiers vechten al sinds de jaren tachtig tegen kredietcorrecties – kredietzeepbellen die ze zelf hebben veroorzaakt. In de afgelopen veertig jaar hebben de Centrale Bankiers het verleden zo actief en agressief verdedigd, dat de toekomst geen kans heeft gekregen. Hun gemakkelijk geld heeft het hele systeem gecorrumpeerd. Zo ernstig, dat nooit meer een echt herstel van de economie kan komen.

 

Oneindige macht zit in elk individu. De reden dat we gecontroleerd worden is niet dat we niet de macht hebben om over ons eigen lot te beslissen, het is dat we onze macht onbewust hebben weggegeven. Als we niet op alle fronten de verantwoordelijkheid terugnemen om ons lot te verbeteren; of als er iets gebeurt wat we niet leuk vinden; geef dan niet iemand anders de schuld, maar onszelf. Als een probleem moet worden aangepakt, denken mensen eerst dat de overheid het moet doen. Maar de regering zit in het complot, dus we moeten zelf de koe bij de horens vatten om deze problemen op te lossen.

 

Onthoud dat het de verborgen heersers zijn die jullie regering hebben geïnstrueerd en die deze kwaden in het geheim hebben gecreëerd, en zij reageren consequent op de vraag van mensen om een ‘oplossing’ te bieden die altijd meer centralisatie van macht en uitholling van jullie vrijheid vereist.

 

Denk daarover eens na: de wereld wordt bestuurd door Satanisch Luciferianen, verenigd in geheime genootschappen, gestoeld op dodencultus. Hun controle over de geldvoorraad is de wortel van al het kwaad. Deze criminelen kunnen nooit genoeg hebben, ze willen meer voor zichzelf en minder voor ons. Dit zal nooit stoppen.

 

Het echte plan van de cabal op het hoogste niveau is om zich te ontdoen van de oude losgekoppelde menselijke lichaamsvorm, door 90% van de bestaande bevolking te doden door vergiftiging via voedsel en medicijnen, om de oude lichaamsconfiguratie uit te roeien die niet langer voor hen werkt.

 

Zodra dit voltooid is, zal het voor iedereen met een echte vrije wil onmogelijk zijn om zich tegen deze overname te verzetten. Ondertussen wordt deze beperking wel met de dag zichtbaarder.

 

Diefstal, leugens en moord zijn hun belangrijkste instrumenten. Kijk om je heen en zie wat elke dag van het jaar gebeurt, jaar in jaar uit. Tegen 2030 zal slechts 10% van de huidige bevolking gerobotiseerd en in leven zijn, om de Deep State elites te dienen die tegen die tijd onze planeet Aarde bezitten.

 

Stel jezelf de vraag laat jij dat gebeuren?

 

Blijf uitkijken naar de volgende aflevering dit weekend

 

Exclusieve tot nu toe ongepubliceerde waarheid over vroegere beschavingen op planeet Aarde die minstens duizend keer geavanceerder waren dan wij vandaag…

 

 

Tekenen dat je al in de 5e dimensie leeft ✨ Dolores Cannon

Ben je nieuwsgierig naar het idee van opstijgen naar een hogere staat van bewustzijn en leven in de 5e dimensie? Zo ja, dan ben je niet alleen. Veel spirituele zoekers en individuen op een pad van zelfontdekking hebben het concept van de 5e dimensie onderzocht, een bestaanswereld voorbij onze alledaagse ervaring.