• Negatieve Krachten Saboteren Positieve Initiatieven
  • De Kracht van het Soevereine Geweten
  • Ze proberen ons te stoppen, maar ze weten dat ze het niet kunnen!

 

Negatieve Krachten Saboteren Positieve Initiatieven

Het thema van nu vraagt aandacht voor een belangrijk detail, om de meesten onder ons gerust te stellen. Want de energie die nu wordt opgewekt door de opening van het 5D Portaal zal het DNA van het fysieke lichaam intern aanzienlijk gaan veranderen, o.a. noodzakelijk voor intensieve ontgifting.

 

De Duistere Machten, die vijfhonderdduizend jaarlang onbeperkte vrijheid hebben gehad op planeet Aarde, staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, de Lichtkrachten, Digitale Soldaten en Patriotten, die door grote inspanning, vooruitgang boeken teneinde deze negatieve krachten van planeet Aarde voor goed te verwijderen.

 

Het waren deze negatieve krachten die positieve initiatieven saboteerden om het onmogelijk te maken dit negatief isolement te doorbreken. Maar dat is nu gelukt.

De pandemie-critici wisten het al lang, nu bevestigd door de Amerikaanse

gezondheidsautoriteit; De PCR-test kan geen virussen en hun besmetting opsporen.

 

De hele pandemie, met inbegrip van ‘vrijwillig’ verplichte giftige injecties, alle vrijheid beperkende maatregelen zoals het dragen van gezichtsmaskers, was uitsluitend gebaseerd op resultaten van de PCR-test.

 

Zullen overheden en politici dienovereenkomstig reageren? – Duidelijk niet. Wat betekent dit? – Dat de “Corona Verkondigers” een crimineel misdaad syndicaat zijn, dat de doodstraf verdient.

 

Het mensdom is te diep gehersenspoeld dat zelfs positief negatief is geworden. Deze schapen leven in een wereld van illusie waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is; waar 51% heerst over de andere 49%. Daarom is de betekenis van anarchie veranderd in rebellie, omdat het eigenlijk zelfbestuur betekent!

 

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om mee te werken en ons maximaal potentieel te benutten.

 

Onze planeet is grondig vervuild door enorme hoeveelheden, chemische stoffen, stralingen, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, etc. In stand gehouden met halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en vooral hersenspoeling.

 

Ons fysiek lichaam is “grondig vergiftigd en vervuild” veroorzaakt door straling en luchtvervuiling, maar ook door zware metalen en gevaarlijke toxines via farmaceutische medicijnen en levensmiddelen. Dit alles is opgeslagen in het menselijk organisme, waarom lichamelijke ontgifting noodzakelijk is geworden.

 

De grote omwenteling is begonnen! Dit proces is niet meer te stoppen! Van bovenaf en van onderaf op aarde komen de energieën samen. Dit is, sinds vele eeuwen, het langverwachte moment. En daardoor gaan we nu naar de nieuwe 5D-Wereld!

 

We zijn aangeland op een uniek moment in het Universum, te weten op planeet Aarde zijn twee werelden tegelijk actief; de negatieve 3D en de positieve 5D wereld. Deze situatie is van bovenaf gecreëerd, om wakkeren en slapers van elkaar te scheiden. De 5D wereld wordt de nieuwe Aarde, de 3D slapers verhuizen naar een andere 3D-planeet. Punt uit!

 

De Deep State cabal is verslagen, wat is overgebleven zijn cabal marionetten en hun trawanten, die worden verwijderd als het grootste deel van de mensheid wakker is geworden. De slapers moeten zichzelf overtuigen om te geloven en te zien wie hun werkelijke vijand is. En, dat de Covid pandemie een propagandaleugen is, om de mensheid op aarde uit te roeien.

 

Totdat moment, zullen de ontwaakten geduld moeten opbrengen. Als we een vrije planeet Aarde en onze persoonlijke vrijheid terug willen hebben, moeten we dat zelf van onderaf bereiken! Er is niemand buiten onze planeet die komt helpen. Begeleiding en steun van onze buitenaardse broeders en zusters is de enige hulp die we mogen verwachten.

 

Word wakker, moedig anderen aan en ga aan de slag, we hebben op zijn minst de steun van twee derde van de bevolking nodig. Bedenk; agenda 2030 is reeds voor 98% voltooid! Het is nu minder dan vijf minuten voor 12 uur.  Om 12 uur is geen weg terug meer open om onze vrijheid te verkrijgen, zoals Vader/Moeder God oorspronkelijk voor ons bedoeld had!

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt hieronder de mensheid te informeren over wat gebeurt tijdens de overgang naar de nieuwe 5D wereld.

 

DE KRACHT VAN HET SOEVEREINE GEWETEN

 

Geliefden!

Planeet Aarde beëindigt de Oude Cyclus binnen de beperking van het Licht, waar menselijk bewustzijn beperkt is om polariteiten te ervaren in een School van Beproevingen en Verzoeningen. De dualiteit die hier werd ervaren, heeft geïncarneerde zielen inzicht gegeven in de Wet van Oorzaak en Gevolg, ook bekend als de Wet van Actie en Reactie.

 

De mensheid gaat nu over naar een nieuwe fase, binnen wat de Evolutie van Werelden wordt genoemd. Onthoud dat Werelden, Planeten, Sterren, Manen, Sterrenstelsels, Universa en Multiverses zijn, omdat alles zich binnen de Oneindige Kosmos bevindt.

 

Wanneer een Wereld evolueert, begint het te vibreren op een hogere frequentie, en deze frequentie zullen we hier Dimensie noemen. We zouden het ook dichtheid kunnen noemen, maar de meesten van jullie begrijpen al wat Dimensie is.

 

De Aarde, als een Wereld van Beproevingen en Verzoeningen, kon alleen de voorwaarden bieden voor jullie zielen die hier in de 3D frequentie incarneerden, omdat de dichtheid van materie hun bewustzijn zou beperken terwijl ze incarneerden. Dit verklaart ook de behoefte van de ziel om na enige tijd in het lichaam te dis-incarneren.

 

Wanneer het dis-incarneert, stijgt de ziel, zonder het gewicht van materie, op naar de Vierde Dimensie, en dit maakt het mogelijk, door haar hogere frequentie, zich vorige levens te herinneren, en ook meer over de toekomst te weten.

 

Het zijn deze omstandigheden die een zelfevaluatie van haar evolutie bevorderen en ook het opstellen van een nieuw Incarnatieplan. Dit Plan is altijd een aanpassing van het lot, met andere woorden, een project dat je toelaat om sneller te evolueren als bewustzijn.

 

De oude 3D Cyclus, ook bekend als Beproevingen en Verzoeningen, loopt op dit moment ten einde op planeet Aarde. Hoewel het 2000 jaar geleden reeds werd aangekondigd door de Galactische Heerser Sananda zelf, die vlees werd om onder ons te zijn als Jezus van Nazareth, waren deze 20 Eeuwen nodig, omdat geïncarneerde zielen niet zo snel een dergelijk Kwantumsprong kunnen maken.

 

De spiraalbeweging van de sterrenstelsels bepaalt de hoeveelheid en intensiteit van het Licht dat elke planeet ontvangt. Al het leven dat op een van hen bestaat, ontwikkelt en verandert overeenkomstig het Licht dat het ontvangt. Het is duidelijk dat planeet Aarde ook steeds deel heeft uitgemaakt van deze beweging, waarom werd voorspeld dat het Gamma Licht nu het Fotonisch Licht gaat vervangen dat de planeet voorheen overspoelde.

 

De verandering in de frequentie van het Licht is bepalend voor het leven en de vorm van dat leven dat in elke siderische sfeer bestaat. Op een dag zullen we begrijpen dat de ziel een bewustzijn is dat vibreert binnen een bepaalde frequentie. En het is deze frequentie die het mogelijk maakt voor elk deel van onze Monade, of het nu een Superziel, een Ziel of zelfs een Ziel-fractal is, om werelden te ervaren die verspreid zijn over de oneindigheid van de Kosmos.

 

We zijn nu hier, bij de ingang van het Multi-dimensioneel Portaal dat ons naar de Vijfde Dimensie zal brengen. De Nieuwe Aarde zal niet langer de 3D frequentie hebben, en het menselijk bewustzijn (ziel) moet zich aanpassen aan de hogere vibratie om dit Portaal binnen te gaan. Zij moeten de vibraties van de Oude Aarde verlaten.

 

Kortom, was competitie ooit praktisch een noodzaak in de strijd om te leven, nu kan de frequentie alleen bereikt worden als we deze competitie en het onophoudelijk zoeken naar macht loslaten.

 

We moeten ons realiseren dat de ware kracht in ons ligt en niet buiten. Ware kracht is bewustzijn dat ontwaakt voor het nieuwe. Jezelf bekrachtigen met een bewustzijn dat gericht is op samenwerking, onvoorwaardelijke liefde, respect en mededogen voor diegenen die de eindtesten niet kunnen doorstaan, is het mechanisme dat de zielsfrequentie in gang zal zetten dat je in staat stelt het Nieuwe Aardportaal over te steken.

 

We zien ook dat een groot deel van de mensheid gevangen blijft in de trilling van competitie. Het onverzadigbare verlangen naar macht; winst en voordelen zonder echte verdienste; ongebreidelde hebzucht; de angst voor schaarste; het gebrek aan vertrouwen in het Grotere Plan dat rechtvaardig is; kortom, de gevechten die zoveel levens hebben gekost, zoals we dat nog steeds waarnemen, en het gebrek aan respect voor alles en iedereen.

 

Er zal overal geschrei en tandengeknars zijn, omdat de zielen die de Nieuwe Aarde niet verdienen, intensief de negatieve vibratie van het falen in deze Levensschool zullen voelen.

 

Het verliezen van de kans om nu op te stijgen zal de grootste tragedie zijn die een ziel kan ervaren tijdens het verblijf in een Wereld van Beproevingen en Verzoeningen.

 

Falen in deze, ultieme incarnatie van de Oude Cyclus, is een tragedie als geen ander.

 

Niemand kan beweren dat hij het niet wist, want de ziel is haar eigen bewustzijn, (geweten) opgebouwd in honderden of zelfs duizenden incarnaties, waarin alle kennis is verankerd. Het is haar eigen Rechter en geweten, het kan niet misleid worden.

 

Velen geloven nog steeds in het behalen van macht door conflicten en gevechten. Dit is een vergissing. In oorlogen zijn nooit winnaars, alleen verliezers. Bij geschillen over wat dan ook, zullen altijd verliezers zijn, zodat niemand wint. Dit geldt ook voor wedstrijden.

 

Maar als er samenwerking is, wint iedereen en zijn er geen verliezers. De Nieuwe Aarde zal een Wereld van Samenwerking zijn. En de mensheid begint zich reeds te realiseren dat de laatste strijd niet een zal zijn van vechten tussen mensen, maar een van individueel bewustzijn, met andere woorden, een strijd zonder wapens en een strijd die tegen niemand gericht is.

 

We zouden kunnen zeggen dat het een strijd is, binnen elke persoon, maar dat het niets meer is dan een poging om de hogere frequentie van het eigen bewustzijn te bereiken.

 

De bekende wapens zijn niets meer dan oud speelgoed dat nog steeds gebruikt wordt door degenen die nog op de frequentie vibreren van beproevingen en verzoeningen.

 

Het zijn keuzes. En zoals de Grote Leraar zei: “Loon naar werken”. En ik eindig met te zeggen: Iedereen is zijn eigen Architect.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Knuffels van het Licht!

 

“Ze proberen ons te stoppen, maar ze weten dat ze het niet kunnen!”

Dolores Cannon

In de schaduwen van onze wereld, onder het oppervlak van het dagelijks leven, bestaat een waarheid die opzettelijk voor ons verborgen wordt gehouden. De machtshebbers, en zij die wanhopig vasthouden aan oude gewoontes, zijn zich duidelijk bewust van de monumentale verschuivingen die nu in onze wereld plaatsvinden.