Regeringen zijn ontworpen om de mens te onderwerpen

Wereldwijd netwerk van machtige krachten 

Controle over velen door weinigen

De verkeerde leiders vernietigen alles

Politiek zit vol fraude zonder integriteit

Toen van de crisis een onderneming werd gemaakt

 

Regeringen zijn ontworpen om de mens te onderwerpen

Waarschijnlijk zal niets van dit artikel in de reguliere media te vinden zijn. In klassieke Orwelliaanse termen – zoals “Oorlog is Vrede, Vrijheid is Slavernij en Onwetendheid is Kracht”. Betekent; het ene zeggen en het tegenovergestelde doen; dit is overal aan de orde van de dag.

 

Als men eenmaal begrijpt dat regeringen zijn gestructureerd om de het volk te controleren, wordt al het allemaal veel duidelijker. Bijvoorbeeld; waarom regeringen altijd handelen in het belang van Big Banking, Big Business, Big Pharma, Big Biotech, met bijbehorende organisaties en personeel, maar onheilspellend nooit in het belang van het publiek.

 

Met de terroristische aanslagen van 11 sept. 2001 begon de machtselite met grote snelheid het proces de mensheid te integreren in de Nieuwe Wereldorde. Niet alleen in Amerika en Europa, maar wereldwijd, terwijl democratische rechten geruisloos werden afgeschaft. Iedereen die de besluitvormingsprocedures van de EU heeft bestudeerd, zal ontdekken dat de EU verre van democratisch is en is uitgegroeid in een EU-Politburo.

 

De wereld is een gekkenhuis geworden, maar de maatschappij slaapt te veel om de waanzin op te merken. Net zoals krankzinnige dromen nooit in twijfel worden getrokken, trekken mensen zelfs hun krankzinnig leven niet in twijfel.

 

De implicaties van massaal slaapwandelen zijn duidelijk: met miljarden slapende mensen is de Deep State in het voordeel. Deze mensen zijn gemakkelijk te controleren. Hun bewuste ziel bevindt zich in een mentale gevangenis, geharnast voor tijd, arbeid en energie. Deze mensen hebben weinig of geen vrije wil omdat ze het bewustzijn hebben verloren.

 

Ze blijven zich gedragen als schapen en zullen zich nooit losmaken van de waanzin. Word wakker en blijf met beide benen op de grond staan om te vechten voor onze vrije wereld zonder dictatuur. Er is niet één redder van deze wereld. Er zijn vele verlossers, wanneer veel mensen massaal ontwaken. –

 

De rijkste families van deze planeet oefenen een machtig, diepgaand en clandestien controle uit over de wereldpolitiek. Deze controle begon in Europa en gaat terug tot de tijd dat de bankiers ontdekten dat het winstgevender was leningen te verstrekken aan regeringen dan aan behoeftige individuen.

 

Deze bankierfamilies en hun ondergeschikte begunstigden zijn eigenaar geworden van de meeste grote bedrijven op deze wereld, die zij in het geheim en in toenemende mate hebben georganiseerd, als controleurs van regeringen en wereldwijd scheidsrechters over oorlog en vrede.

 

Begin met een blik op de wereld van vandaag; het is verleidelijk te zien wie en wat de duistere samenleving werkelijk is en nu uit elkaar valt. Sinds 2021 zitten we in dit transitieproces. De mensheid beweegt zich naar een hoger bewustzijn en nu is meer positieve energie dan negatieve op planeet Aarde.

 

Eeuwenlang hebben we gefunctioneerd vanuit een oud, negatief bewustzijn van oorlog, geweld, wreedheid en de behoefte aan macht. Dit is nu aan het veranderen. De verandering lijkt misschien langzaam te gaan, maar het is zeker dat de mensheid verschuift in de richting van vrede, samenwerking en saamhorigheid.

 

Wereldwijd netwerk van machtige krachten 

Een wereldwijd netwerk van machtige krachten oefent bijna totale controle uit over alle belangrijke gebieden op deze planeet. Dit is iets dat nu steeds duidelijker wordt dankzij de toegang tot het internet en het werk van vele toegewijde onderzoeksjournalisten, schrijvers, filmmakers, activisten, klokkenluiders en degenen die hun eigen ervaringen met deze groepen hebben verteld.

 

Er zijn machtige krachten actief in en buiten de wereld en het lijkt erop dat degenen die ‘op de hoogte zijn’ dit altijd hebben erkend.

 

Een hooggeplaatste FBI-agent kwam naar voren om te bevestigen dat de Illuminati – de criminele cabal – deze wereld besturen. Bekijk deze zeer informatieve video om de Occulte Wereld van de Handel beter te begrijpen. Uitgelegd door wijlen Jordan Maxwell, eerste 15 min.

 

Jordan Maxwell is bekend als een vooraanstaand onderzoeker en onafhankelijk geleerde op het gebied van occulte / religieuze filosofie. Zijn interesse in deze onderwerpen begon al in 1959. Hij was drieënhalf jaar lang religieredacteur van Truth Seeker Magazine, Amerika’s oudste Free thought Journal (sinds 1873).

Zijn werk waarin hij de verborgen grondslagen van Westerse religies en geheime genootschappen onderzocht, leidde tot enthousiaste reacties van het publiek over de hele wereld. Hij heeft tientallen diepgaande seminars gegeven; zijn eigen radio talkshows gepresenteerd; gastsprekers geweest bij meer dan 600 radioshows; talloze televisieshows en documentaires geschreven, geproduceerd en in meegespeeld (waaronder drie specials van twee uur voor CBS TV en de internationaal geprezen vijfdelige Ancient Mysterie Series) – allemaal gewijd aan het begrijpen van oude religies en hun doordringende invloed op de wereld van vandaag.

 

Zijn werk over het onderwerp van geheime genootschappen, zowel oude als moderne, en aanverwante symbolen, fascineert al tientallen jaren het publiek over de hele wereld. Gezien de snel veranderende gebeurtenissen van vandaag de dag, legt hij de werkelijke rol uit die verborgen religieuze agenda’s spelen in onze moderne, door oorlog verscheurde wereld. Hij vindt deze controversiële onderwerpen niet alleen interessant om te onderzoeken, maar ook te belangrijk om te negeren! Zijn buitengewone presentaties bevatten documenten en foto’s die zelden elders te zien zijn.

 

Het is belangrijk dat alle mensen proberen zo goed mogelijk geïnformeerd, positief en optimistisch te blijven.

 

Maar te veel mensen kijken elke avond nog naar de verkeerde bron; publieke TV, om geïndoctrineerd te worden met leugens van de media mongers met hun misleidende beelden, om daardoor onbewust het mainstream verhaal te accepteren dat realiteiten laat zien die gebaseerd zijn op woede, angst en vrees.

 

Houd je ogen en geest open en word je ervan bewust dat de wereld wordt gemanipuleerd door mensen, die op hun beurt worden gemanipuleerd en geest gecontroleerd door het Upper Echelon Crime Cabal, waartoe onder andere alle ‘bewonderde’ royalty’s van elke monarchie behoren.

 

Controle van velen door weinigen

In het verleden kwamen mensen in opstand tegen de heerschappij van de koninklijke dictatuur en eisten ze inspraak in wie het land bestuurde.

 

De bloedlijnen begonnen het proces om de openlijke koninklijke dictaturen te vervangen door een dictatuur die de schijn van vrijheid heeft, maar toch business as gebruikelijk was. Tirannie werd vervangen door een veel effectievere tirannie die je niet kunt zien, of die de meeste mensen niet zien. Het is het systeem van Stille Wapens voor Stille Oorlogen. Lees het voorgaande artikel voor meer details.

 

In de wereld van vandaag wordt vrije handel en de centralisatie van goud en andere edelmetalen naar buiten toe gezien als een positief concept: In een steeds mondialere samenleving versterkt de vrije en open uitwisseling van goederen de wereldeconomie.

 

Een adequate structuur is van vitaal belang voor de controle van de velen door de weinigen. De vorming van politieke partijen heeft de structuur gecreëerd waarmee de leden van parlementen en die op andere bestuursniveaus – lokaal en in de staat – gecontroleerd kunnen worden. In plaats van hun wil op te leggen aan honderden individuen, hoeven ze die alleen maar op te leggen aan degenen die de partijen controleren en die zullen die op hun beurt opleggen aan hun leden.

 

De verkeerde leiders vernietigen alles

Helaas, wanneer de controle over een dergelijk systeem in handen wordt gelegd van de verkeerde mensen – zoals vanaf het begin het geval is geweest – heeft het in feite het tegenovergestelde effect: het vernietigt nationale economieën en maakt arme landen afhankelijker van de rijken.

 

Heel eenvoudig, als iemand vooruit wil komen in de politiek moet hij eerst lid worden van een partij en vervolgens de heersende elite van de partij zo tevreden mogelijk houden door te doen en te zeggen wat de heersers willen.

 

Het is hetzelfde met dokters, advocaten, wetenschappers en leraren, hou je hoofd laag, hou de boot rustig en verzet je zeker niet op persoonlijke titel tegen iets belangrijks dat indruist tegen de wensen van de gevestigde orde van de partij.

 

Echte persoonlijke ‘vooruitgang’ in een van deze beroepen vereist dat je je verstand sluit of je ziel verkoopt. Bij voorkeur beiden.

 

Het Britse parlement heeft bijvoorbeeld mensen die bekend staan als ‘Whips’ om ervoor te zorgen dat hun parlementsleden stemmen volgens de partijlijn. Het feit dat Whips mogen bestaan en openlijk mogen opereren is al een bewijs van corruptie en irrelevantie van de politiek. Ze bieden parlementsleden beloftes van goede dingen voor henzelf, als ze daaraan voldoen, en als ze dan nog steeds niet toegeven, worden ze met de neus op de feiten gedrukt met de gevolgen voor hun carrière.

 

Hetzelfde systeem werkt in elk land, hoewel niet altijd met officiële Whips. Er worden gedetailleerde dossiers bijgehouden over politici, geholpen door gegevens van inlichtingendiensten, die gebruik kunnen worden om een twijfelaar in het gareel te drukken uit angst dat zijn/haar geheimen openbaar worden. Degenen die de partijen controleren, controleren ook het netwerk van inlichtingendiensten, niet in de laatste plaats de Rothschild dynastie.

 

Er zijn geen grenzen op dat niveau of morele dilemma’s over kleine dingen zoals integriteit en wetten voor gegevensbescherming. Hoe meer geheimen mensen hebben die hen kunnen vernietigen als ze werden onthuld, hoe beter ze zijn om sleutelposities in te nemen. Als ze ooit proberen tegen de officiële lijn in te gaan, is er altijd nog het dossier.

 

De politiek zit vol fraude en is niet integer

De hogere echelons van de politiek zitten vol met mensen die dansen naar de pijpen van de muziek uit angst voor publieke ontmaskering over alles van financiële fraude tot pedofilie. Er zijn drie soorten politici die in de buurt van de regeringsmacht komen:

 

  • De kleine minderheid die bewust deel uitmaakt van de samenzwering en zich bewust is van de doelen.
  • Degenen die alleen maar macht en status willen en er alles aan zullen doen om dat te krijgen, door te zeggen en te doen wat nodig is;
  • terwijl partijen slechts voertuigen zijn die de agenda van de schaduwregering introduceren die de transformatie van de menselijke samenleving in een wereldwijde dictatuur eist.

 

Vandaag de dag zeggen mensen in groten getale terecht dat verkiezingen irrelevant zijn, omdat nooit iets verandert. Terwijl de meeste verkiezingen vervalst zijn om er zeker van te zijn dat het juiste resultaat behaald wordt, voor de verkeerde mensen.

 

Het zijn degenen die grote geheimen hebben die op elk moment onthuld kunnen worden als ze weigeren bevelen op te volgen. Het is niet gezegd dat elke politicus zo is, alleen de overgrote meerderheid die het tot de regering of de top van grote partijen schopt, in de leiding of in de oppositie, met enige kans om een regering te vormen. De lijm die de manipulaties tussen verschillende politieke partijen en landen coördineert is het spinnenweb van geheime genootschappen waarvan de Vrijmetselaars de meest invloedrijke is.

 

In feite maakt het niet uit op wie je stemt, de Rothschild – Illuminati bepalen via de controle van een partij welke regering wordt geïnstalleerd. Ze controleren alle kampen van politieke stromingen. De politiek zit vol met fraude zonder integriteit – het ene zeggen en het tegenovergestelde doen.

 

Het gebrekkige monetaire beleid, het economisch beleid en het politieke beleid hebben deze aanhoudende economische crisis opzettelijk veroorzaakt en blijft zo voortduren. De hoofdschuldigen zijn de centrale bankiers, geleid door de FED, eerst door Greenspan, Bernanke en nu Janet Yellen en gehoorzaam gevolgd door de ECB.

 

De Verenigde Staten hebben de wereld twee keuzes gegeven: oorlog om de Amerikaanse dollar te verdedigen versus samenwerking met de Oosterse Alliantie richting de Gouden Standaard.

 

Er zal geen doorbraak komen, noch op één van beide manieren, noch na de ineenstorting van het fiatgeldsysteem, noch door massaal ontwaken door de menigte.

 

Onthoud;

De wereld zal niet vernietigd worden door hen die kwaad doen,

maar door hen die toekijken zonder iets te doen!

 

Toen van de crisis een onderneming werd gemaakt

De groen-campagne van vandaag is een gebroken systeem

 

Voormalig bankier Alexander Pohl uit Londen werkte jarenlang voor een van ‘s werelds groenste banken. Gedreven door idealisme financierde hij grote wind- en zonneparken in de overtuiging dat hij de wereld een betere plek maakte.

 

Gaandeweg werd hij zich bewust van het feit dat het groene systeem van vandaag een gebroken systeem is. Hij gaf het bankwezen op en emigreerde met zijn gezin naar zijn kleine bosparadijs in het afgelegen noorden van Zweden.

 

De droom was om terug te keren naar de natuur, een Eco-boerderij te beginnen en zoveel mogelijk afstand te bewaren tussen zijn gezin en de industrialisatie van de natuur.

 

Tot dat … Aan de poorten van zijn paradijstuin een windmolenpark werd gebouwd.

 

Documentairemakers Poels en Alexander Pohl maken samen de reis… om vragen te stellen en het groene wonderland te ontrafelen tot haar ware kern …