Onthullende geheime informatie bijna nergens te vinden

 

Het Doel is Mensen zonder Rijkdom

Prins Bernhard der Nederlanden WW2 verrader

Alles draait om snelheid van communicatie

Documenten uit 1954 bewijzen dit alles!

 

Het Doel is Mensen zonder Rijkdom

Het plan is om elke natie te verzwakken door middel van werkloosheid, hoe groter hoe beter, zoals momenteel gaande is in de EU en Amerika; zonder enige rijkdom; het doel is macht. Onze ‘gekozen’ leiders, die partners zijn van de criminele cabal, mogen deze crisis niet oplossen, ze zijn omgekocht om de levensstandaard van de mensen te verlagen, opdat alle mensen afhankelijk worden van overheidssteun, om ze gewilliger te maken in het accepteren van de implementatie van hun Nieuwe Wereld Orde.

 

Stille wapentechnologie is voortgekomen uit Operations Research (O.R.), een strategisch-tactische methodologie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland werd ontwikkeld onder Militair Management. Het oorspronkelijke doel van Operations Research was het bestuderen van de strategische en tactische problemen van lucht- en landverdediging met als doel een effectief gebruik van beperkte militaire middelen tegen buitenlandse vijanden, d.w.z. logistiek.

 

Al snel zagen de machthebbers in dat dezelfde methoden nuttig konden zijn voor totale controle over de samenleving. Maar betere hulpmiddelen waren nodig.

 

Sociale engineering is de analyse en automatisering van een samenleving, het vereist de correlatie van grote hoeveelheden constant veranderende economische informatie, dus er was een geautomatiseerd snel gegevensverwerkend systeem nodig dat de samenleving vóór kon zijn en kon voorspellen wanneer dat voor capitulatie kwam.

 

De Rockefeller Foundation ging meteen van start met een vierjarige subsidie aan Harvard College voor het Harvard Economisch Research Project om de structuur van de Amerikaanse economie te bestuderen. Een jaar later, in 1949, kwam de Amerikaanse luchtmacht erbij.

 

In 1952 liep de subsidieperiode af en werd een vergadering op hoog niveau van de Elite gehouden om de volgende fase van sociaal operationeel onderzoek te bepalen. Het Harvard-project was zeer vruchtbaar geweest, zoals blijkt uit de publicatie van enkele resultaten in 1953, waarin de haalbaarheid van economische en sociale engineering werd gesuggereerd.

 

Ontworpen in de laatste helft van het decennium van de jaren 1940, stond de nieuwe Quiet War machine, bij wijze van spreken, in fonkelend vergulde hardware op de showroomvloer in 1954. Deze binnenlandse oorlog heeft op vele fronten over de hele wereld vele overwinningen geboekt.

 

De Stille Oorlog werd in stilte uitgeroepen door de Internationale Elite tijdens een bijeenkomst in 1954 op de Bilderberg in Arnhem, Nederland, en werd goed begrepen door de gezagdragers. Hoewel het stille wapensysteem 13 jaar later bijna werd ontmaskerd, heeft de evolutie van het nieuwe wapensysteem nooit grote tegenslagen ondervonden.

 

Zeventig jaar geleden, in 1954, zat Prins Bernard van Nederland de opening voor van de geheimzinnige Bilderberg groep in Oosterbeek, een buitenwijk van Arnhem in Nederland. Deze eerste conferentie leidde tot de ondertekening van het Verdrag van Rome, waarmee drie jaar later de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht.

 

Deze locatie was van grote betekenis, omdat het dezelfde plek was waar tien jaar eerder het Britse leger ongeveer 10.000 slachtoffers had gemaakt in een van de laatste bloedbaden van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.

 

Later bleek dat Bernhard het spel had weggegeven en toen het er ondanks zijn verraad naar uitzag dat de dappere geallieerde soldaten het misschien voor elkaar zouden krijgen, stopten Carrington zijn vanuit het zuiden naderende tanks in Lent net ten noorden van de Waal voor ‘een theepauze van achttien uur’.

 

Hoe je het ook bekijkt, nu zeventig jaar later zou de nu ‘gedecodeerde’ boodschap van die eerste Bilderberg bijeenkomst duidelijk moeten zijn – tien jaar na de oorlog waren de nazi’s terug.

 

Nu, tachtig jaar na de afslachting in Arnhem en zeventig jaar na de eerste Bilderberg conferentie, is de EEG de EU geworden – de nieuwe feodale oligarchie van de NAVO van Westerse banksters en multinationals die eigendom zijn van en volledig gecontroleerd worden door de bloedlijn illuminatie – en de grote politieke partijen met bijna alles wat beweegt aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

 

Bekijk deze video om te begrijpen hoe 13 families over onze planeet Aarde heersen.

 

Prins Bernhard der Nederlanden WW2 verrader

Om nog specifieker te zijn: Prins Bernhard der Nederlanden werd geboren in de Duitse aristocratie. Hij werd lid van de nazipartij op de universiteit – daarna van de SS – toen hij trouwde met de Nederlandse koninklijke familie, deed hij zijn zwarte SS-uniform uit de kast vlak voordat de oorlog uitbrak.

 

Daarna vielen zijn oude nazivrienden in 1940 zijn nieuw geadopteerd Nederland binnen, hij vluchtte naar Groot-Brittannië met de Nederlandse koningin Wilhelmina, terwijl zijn vrouw, prinses Juliana met hun kinderen hun toevlucht zochten in Canada.

 

Als voormalig SS-officier werd hij door de spionnenmeester van de Admiraliteit, Ian Fleming (MI5), die Bernhard onder de loep nam, ingelijfd bij het Britse leger als vertrouwde Nederlands verbindingsofficier.

 

Om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting en een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog, startte Field Marshall Montgomery een gedurfde luchtlandingsoperatie, de grootste in de geschiedenis, speciaal ontworpen als speciale operatie met de codenaam ‘Market Garden’ op zondag 17 september 1944.

 

Maar, het grootste deel van deze zorgvuldig geplande operatie lekte uit naar de Duitsers. Bernhard in zijn belangrijkste baan in 1944 als verbindingsofficier voor de op handen zijnde bevrijding van Arnhem, hield ook toezicht op het Nederlands ondergrondse verzet in de aanloop naar de bevrijding van het noordelijke deel van Nederland. Hij misbruikte zijn autoriteit door het Nederlandse volk te verraden, door tien dagen vooraf een Nederlandse spion te sturen om de Duitsers de exacte situatie te laten weten teneinde Duitse strijders voor te bereiden op een aanval op de westelijk geallieerden die naar de Rijnbrug zouden trekken.

 

“Op woensdag 20 september 1944, toen de overgebleven parachutisten van de Britse luchtlandingskolonel John Frost werden aangevallen door SS Panzers bij de brug over Arnhem, waren de tanks van de Grenadier Guards, samen met Amerikaanse parachutisten, tergend dichtbij (op slechts 15 km ten zuiden van de brug over Arnhem) en vernietigden de laatste Duitse verdedigingswerken verderop in Nijmegen.”

 

Ironisch genoeg was dat onder commando van een “jonge kapitein”, die later ook de Bilderberg bijeenkomsten zou voorzitten, genaamd Lord Peter Carrington die de Grenadier gevechtsgroep van Sherman tanks leidde toen ze de voorlaatste brug over de Waal in Nijmegen innamen. Om 8 uur die avond was hij nog maar 20 minuten verwijderd van de versterking van Frost bij de brug over Arnhem en de overwinning.

 

Het resultaat: “de Britse parachutisten bij Arnhem werden snel in tweeën gesplitst en omsingeld door Duitse troepen met zelfrijdende kanonnen, tanks en fanatieke SS-troepen, ‘die toevallig in de buurt lagen uit te rusten’.

 

Desondanks hield het 2e bataljon van Frost stand op de brug en liet de rest van de 1st Airborne Division achter in wat de nazi’s de ‘Hexenkessel’ noemden, in de Arnhemse buitenwijk Oosterbeek.

 

Na de oorlog maakte SS Panzer Division General Heinz Harmel, Carrington belachelijk door te zeggen,

 

“De Britse tanks maakten een fout toen ze in Lent bleven. Als ze waren doorgegaan was het allemaal voorbij geweest voor ons.”

 

Bernhard de prins van het Nederlandse volk – doodde opzettelijk 10.000

1974-01-01 00:00:00 Archieffoto (exacte datum onbekend) van Prins Bernhard voor de Lockheed affaire. Naar aanleiding van zijn betrokkenheid in deze affaire in 1976 mocht de prins in het openbaar geen militaire uniformen meer dragen. ANP FOTO/BENELUXPRESS

jonge soldaten en creëerde de zwaarste hongerwinter in de westerse wereldgeschiedenis in de noordelijke helft van Nederland, waarin honderdduizenden onschuldige mensen verhongerden door gebrek aan voedsel, onderdak en verwarming.

 

Het zal je misschien verbazen, niet alleen dat de auteur van dit artikel op de jeugdige leeftijd van acht jaar persoonlijk dit alles heeft meebeleefd, is bovendien alles nogmaals geverifieerd; dus het bewijs is overtuigend dat de autoriteiten die het voor het zeggen hebben niet zijn te vertrouwen, zowel toen als nu!

 

Het is traditie dat mensen hun regering vertrouwen, ze denken dat ze zich bekommeren om hun lot. Dit is een absolute misvatting; anderen regeren de wereld. Achter de schermen van het officiële bestuur bepalen de bloedlijn illuminatie het lot van deze wereld, een geheime groep mensen die elkaar goed kennen en zichzelf en hun opvolgers aanwijzen. Hun macht bestaat op grond van onvoorwaardelijke vertrouwelijkheid.

 

Alles draait om snelheid van communicatie

Booms en busts, oorlog en vrede, prijsstijgingen, zelfs vele stakingen, worden zorgvuldig ontworpen op basis van energie-output, input en gevolg.

Silent Weapons – een topgeheim document van mei 1979 werd gevonden in een tweedehands kopieerapparaat dat in 1986 werd gekocht bij een overschotverkoop – benadrukt de gevaren van intelligente mensen die zich bewust worden van de manier waarop het systeem werkt en met welk doel.

 

Er staat:

“De snelheid waarmee ze hun waarschuwing aan het publiek kunnen overbrengen zal grotendeels afhangen van hoe effectief we zijn geweest in het controleren van de media, het ondermijnen van het onderwijs en het afleiden van het publiek met zaken die niet echt belangrijk zijn”.

 

Dit is het bewijs waarom de reguliere media zaken die op sites als deze worden uitgelegd, niet willen aanraken, waarom ze worden gekwalificeerd tot samenzweringstheorieën.

 

Zoals Edward Bernays 1891-1995 – Rothschild Zionistische ‘Vader van de Public Relations’ zei:

 

“Zij die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren vormen een onzichtbare regering, die de ware heersende macht van ons land is. We worden geregeerd, onze gedachten worden gevormd, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mannen van wie we nog nooit hebben gehoord. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd…

 

In bijna elke handeling van ons leven, of het nu in de sfeer van politiek of zaken is, in ons sociaal gedrag of ons ethisch denken, worden we gedomineerd door het relatief kleine aantal personen… die de mentale processen en sociale patronen van de massa’s begrijpen. Zij zijn het die aan de touwtjes trekken die de publieke geest beheersen, die oude sociale krachten aanwenden en nieuwe manieren bedenken om de wereld te binden en te leiden.

 

Hun verborgen methoden zijn oorlogen, vaccins, 5G, iPhones, microgolfovens, slimme meters voor water en elektriciteit en straling van internet-Wi-Fi; verder; fluoride, ziekenhuis- en tandartsbenodigdheden.

 

Het is duidelijk dat de menselijke bevolking bezwijkt onder de druk van de stille wapens van sociale manipulatie.

 

Ondertussen is de “Propaganda” theorie van Edward Bernays verder geperfectioneerd.

 

Hier een deel van het verlanglijstje waar ze al sinds 1920 aan werken: Door te herkennen wat al deel uitmaakt van ons dagelijks leven, zul je onder de indruk zijn hoe ver ze daarin geslaagd zijn.

 

 • Het creëren van racismemisdrijven
 • Voortdurende verandering om verwarring te zaaien
 • De ondermijning van scholen en het gezag van leraren
 • Het onderwijzen van seks en homoseksualiteit aan kinderen
 • Enorme immigratie om de nationale identiteit te vernietigen
 • De promotie van overmatig drinken
 • De promotie van drugsmisbruik
 • Leegloop van kerken – ondermijning van elke vorm van sociale cohesie
 • Rechtssysteem met vooroordelen tegen slachtoffers van misdrijven
 • Afhankelijkheid van de overheid of overheidsuitkeringen – deze uitwissen zoals nu gebeurt
 • Controle en afbraak van de media
 • Ondersteuning van het afbreken van de familieband

 

De punten over ‘massale immigratie om de nationale identiteit te vernietigen’ – ‘het onderwijzen van seks aan jonge kinderen’ – ‘het ondermijnen van het gezag van leraren’ – ‘het leeghalen van kerken’ – en ‘het controleren van de media’ zijn duidelijk overal in de westerse wereld te zien.

 

Het is interessant om de economische modellen te observeren en te analyseren waarmee het publiek voor de problemen probeert weg te lopen en aan de realiteit probeert te ontsnappen, door de wiskundige theorie van Operations Research toe te passen. Het is mogelijk om computers te programmeren om de meest waarschijnlijke combinatie van gecreëerde gebeurtenissen te voorspellen, die een volledige controle en onderwerping van het publiek zal bewerkstelligen door middel van een ondermijning van de publieke economie.

 

Dit is wat er in 2008 op brute wijze is gedaan en zich nu manifesteert als een steeds diepere economische chaos met sociale catastrofes in Amerika en de EU, met nog veel meer in het verschiet.

 

De situatie verslechtert door bezuinigingen, terwijl het geld van de EU naar het redden van banken ging, om door te gaan met het sluiten van woningen, maar niet om mensen te helpen.

 

Silent Wars geeft een opsomming van de gebieden die de criminele cabal probeert te controleren om zo direct invloed te hebben op menselijke aangelegenheden.

 

In z’n boek; “The True Story of the Bilderberg Group” schrijft Daniel Estulin,

 

“In 1954 kwamen de machtigste mannen ter wereld voor het eerst bijeen in Oosterbeek, Nederland, “debatteerden over de toekomst van de wereld” en besloten elkaar jaarlijks in het geheim te ontmoeten.

 

Ze noemden zichzelf de Bilderberg Groep met een ledenbestand dat een who’s who van wereldmacht-elites vertegenwoordigd, voornamelijk uit Amerika, Canada en West-Europa met bekende namen als David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, Blair, Brown, Cameron, Osborne, Balls, andere staatshoofden, bankiers, leden van het Europese koningshuis, wapenindustrie, grote oliebedrijven, invloedrijke mediabaronnen, senatoren, congresleden, parlementariërs, het Pentagon en NAVO-kopstukken… ”

 

“Deze groep is de “schaduwwereldregering… die dreigt ons het recht te ontnemen om ons eigen lot te bepalen (door het creëren van) een verontrustende realiteit” die zeer schadelijk is voor het welzijn van de mens.

 

Kortom, de Bilderbergers willen de soevereiniteit van individuele natiestaten vervangen door een almachtige wereldregering, gecontroleerd door bedrijven en gedomineerd door gemilitariseerde handhaving.

 

Het grote ontwerp van de groep is voor,

 

 “een regering van één wereld met één wereldmarkt, bewaakt door één wereldleger en financieel gereguleerd door één ‘Wereld (Centrale) Bank’ die één wereldmunt gebruikt”.

 

Hun “verlanglijstje” omvat:

 • “Eén internationale identiteit (met inachtneming van) één set universele waarden;”
 • Gecentraliseerde controle over de wereldbevolking door “mind control” – met andere woorden, controle over de publieke opinie in de wereld;
 • Nieuwe Wereldorde zonder middenklasse, alleen “heersers en dienaren (lijfeigenen)” en, natuurlijk, geen democratie;
 • Een maatschappij zonder groei” zonder welvaart of vooruitgang, alleen grotere rijkdom en macht voor de heersers;
 • Gefabriceerde crises en eeuwigdurende oorlogen;
 • Absolute controle over het onderwijs om de publieke geest te programmeren en diegenen te trainen die gekozen worden voor verschillende rollen;
 • Gecentraliseerde controle over al het buitenlands en binnenlands beleid; wereldwijd één maat voor alles;
 • De VN gebruiken als een de facto wereldregering die een VN-belasting oplegt aan “wereldburgers”.
 • NAFTA en WTO wereldwijd uitbreiden;
 • Van de NAVO een wereldleger maken;
 • Een universeel rechtssysteem opleggen
 • Een wereldwijde “welvaartsstaat waar gehoorzame slaven zullen worden beloond en non-conformisten het doelwit zijn van uitroeiing.”

Open je ogen en word wakker, dat is de enige oplossing voor vreedzame verandering ten goede voor de mensheid op planeet Aarde!

 

Documenten uit 1954 bewijzen dit alles!