Geduld is een schone zaak

Einde van de Oude en Begin van de Nieuwe Cyclus

Herstel van Planeet Aarde begonnen in 2012

 

Geduld is een schone zaak

Veel lezers zijn ongeduldig en denken dat 500.000 jaar onderdrukking in enkele jaren kan worden verholpen. Zo is het niet, elk logisch denkend mens begrijpt het waarom.

 

Het is teleurstellend dat inhoudelijk informatieve uiteenzettingen worden beantwoord met ondeskundig negatieve kritiek, doordat duidelijk de inhoud niet is begrepen.

 

De beslissing voor definitieve doorbraak wordt ‘buiten deze wereld’ genomen door Vader/Moeder GOD. De Deep State moet eerst zichzelf vernietigen; er wordt geen oorlog meer getolereerd op planeet Aarde!

 

Hun vernietiging is feit zodra het geldsysteem instort en/of de meute massaal protesteert tegen de giftige-COVID injecties.

 

Elke wakkere die wil bijdragen aan een snellere doorbraak, verspreid deze boodschap wijd en zijd!

 

Kort samengevat; de overgang van 3D naar de 5D wereld is begonnen in 2012. De totale duur van de overgang bedraagt ongeveer vier decennia. Rond 2050 zal de overgang voltooid zijn.

 

Veel bekende internetwizards hebben kortere termijnvoorspellingen die keer op keer fout zijn gebleken. Maar helaas zijn zij nog steeds de geloofwaardige bron voor velen. Ze praten over Gesara/Nesara of dat morgen zal worden geïmplementeerd. Dit zal niet het geval zijn zolang het cabal fiatgeldsysteem niet is ingestort!

 

De invoering van het eerlijke QFS-geldsysteem van en voor het volk zal zeker de eerste verandering zijn die plaatsvindt na de ineenstorting. Een ander alternatief is; zodra de menigte in opstand komt tegen de hoax van de Covid pandemie van giftige injecties. – Lees het voorgaande artikel hierover.

 

Andere lezers merken terecht op, dat de fatsoenlijkheid van veel reacties alle normen te buiten gaat, nog niet wetend dat de meesten al zijn verwijderd of niet werden toegelaten. Meer respect voor wakkere initiatiefnemers is zeker op zijn plaats!

 

Einde van de Oude en Begin van de Nieuwe Cyclus

Ascensie is per definitie het pad van degenen die ervoor kiezen om bewust op een hoger niveau van het Licht te komen. Het is een persoonlijk moedige keuze om in het onbekende te stappen en verder volledig uit te groeien in ervaring en kennis die nieuw zijn.

 

Ascensie is actief kiezen te evolueren naar hoger bewustzijn.

 

Er zijn twee soorten van ascensie.

  • Ascensie van het bewustzijn.
  • Ascensie van materie.

 

Ascensie op zich is het samensmelten met je hoger zelf, je hart openen en bereid zijn je te herenigen met de Bron Christus en het Licht, op alle niveaus en lagen van je authentiek zelf. Het is terugkeren naar de ervaring van het Goddelijk Licht en het ervaren van de hoogste niveaus van onvoorwaardelijke liefde en Goddelijke Afstemming op Zuiver Bronlicht, gericht naar elk gebied van het leven.

 

Ascensie is niet iets dat ons op een bepaalde datum overkomt, of waar we onbewust of ongewild in struikelen.

 

Integendeel, door een verruimd bewustzijn en door het integreren van het hoger vibrationeel bewustzijn van ons spirituele zelf, zijn we in staat op te stijgen.

 

Samengevat; Ascensie is een proces van afstemming op een hoger bewustzijn en het Goddelijk Licht. Het gebeurt niet onmiddellijk of automatisch, maar geleidelijk, als we onze hedendaagse verlichting stap voor stap verhogen.

 

Ascensie is niet alleen spiritueel, fysiek of mentaal. Het ascensie proces heeft een impact op je hele wezen en de wijze hoe je de wereld om je heen waarneemt, ermee omgaat en in leeft. Ascensie is een totale transformatie. Opstijgen is opnieuw afstemmen op Goddelijke Liefde met volledig bewustzijn op alle niveaus.

 

Kortom; Je bewustzijn is het wachtwoord de wereld van de 5de Dimensie binnen te kunnen gaan. Het zal op dat moment zijn, als je bewustzijn zegt, doen! of, faal!

 

Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je veroordelen of belonen. Maar je zult het voelen als het werkelijk is gelukt. Het is het einde van een periode! en het begin van een nieuw tijdperk.

 

De derde Dimensie is de wereld van competitie, destructieve kritiek, egoïsme en boven alles, hebzucht. Controle en macht zijn het doel. Achterbaksheid, liegen, bedrog, kwaadwilligheid en geloofsverkondigingen op lage frequentie. Dit zijn acties die grote sloten zet op de Poort van het ingangsportaal naar de vijfde Dimensie.

 

In de vijfde Dimensie is; samenwerking, hulp, en toewijding altijd gericht is op goede, zuivere en pure intenties, empathie en zorg voor anderen, dat is het spoor dat je leidt naar de 5D-wereld.

 

Niets en niemand heeft de macht om deze belangrijke individuele keuze te beïnvloeden. Voor elk individu bestaat nog altijd de vrijheid van de vrije wil en keuze. Er zal geen enkele ziel zijn die kan zeggen dat het geen kans heeft gehad.

 

Ascensie is per definitie het pad van hen die ervoor kiezen bewust naar een hoger niveau van het Licht te gaan. Het kan alleen gevonden worden wanneer het bewustzijn werkelijk genoeg is verruimd en verrijkt, en als elke les is begrepen die tijdens opeenvolgende eerdere incarnaties zijn gepresenteerd.

 

Onze terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid voor te bereiden op de aankomende veranderingen.

 

HERSTEL VAN PLANEET AARDE BEGONNEN IN 2012

 

Geliefden!

Het bewustzijn van geïncarneerde mensen is nog niet breed genoeg om werkelijk te begrijpen wat een Planetaire Overgang is. Dit is begrijpelijk omdat de zielen op Aarde nog nooit zo’n gebeurtenis hebben meegemaakt. In feite vertellen de doorgegeven boodschappen ons dat de Aardeovergang een gebeurtenis is die de hele Melkweg betreft, omdat Planeet Aarde een van de belangrijkste planeten is in dit kwadrant van het Universum.

 

We hebben het hier al vaker over gehad, ook in verband met de ascensie van de zielen die nu hun leertijd voltooien in een Wereld van Beproevingen en Verzoeningen.

 

Maar vandaag gaan we jullie enkele nieuwe feiten brengen, aangezien deze informatie beetje bij beetje wordt doorgegeven, volgens het vermogen van het menselijk bewustzijn deze info te verwerken, teneinde alle veranderingen te begrijpen.

 

We moeten ons niet te veel richten op data of deadlines, want tijd is niet lineair op Universumniveau. Het wordt alleen geteld in een Wereld van Dualiteit, waar de ziel van tijd tot tijd incarneert en dis-incarneert.

 

Onder deze omstandigheden wordt tijd geteld op de manier die we allemaal kennen, omdat we het in elke incarnatie op deze planeet hebben ervaren.

 

Op hogere niveaus, waar het bewustzijn van de Galactische Broeders die ons ondersteunen zich bevindt, zijn de tijdvensters aangepast aan onze kalender, zodat we de gebeurtenissen die we momenteel meemaken kunnen begrijpen of op zijn minst kunnen volgen en vergelijken.

 

Het is binnen dit tijdsvenster, hetwelk overeenkomt met drie Eeuwen, dat de Planetaire Overgang gaat plaatsvinden. Sinds deze rond 1750 is begonnen, zou de overgang rond 2050 voltooid kunnen zijn. Uiteraard zijn deze data niet exact, maar bij benadering. Maar duidelijk, we zijn op weg naar de voltooiing ervan.

 

Het Planetair Overgangsproces volgt bepaalde Tijdbanen. Omdat alles frequentie is, kunnen ze ook gewijzigd of opnieuw uitgelijnd worden. En het zijn de levende bewusten die dit planetaire huis bewonen die deze frequentie bepalen. Onthoud, dat niet alleen mensen een levend bewustzijn hebben.

 

Los van dit alles bestaat een Goddelijk Plan dat het lot bepaalt van elk hemellichaam, niet alleen onze planeet, maar alles wat bestaat in de oneindigheid van de Kosmos. Desalniettemin, kan het lokale bewustzijn invloed uitoefenen op de tijd en de manier waarop een Planetaire Overgang plaatsvindt, het Goddelijke Plan is soeverein voor wat betreft de uiteindelijke uitkomst.

 

In overeenstemming met de spiraalvormige bewegingen van de Melkweg, is de Aarde altijd vastbesloten geweest haar Overgang te maken aan het begin van het Watermantijdperk. Dit dierenriemvenster begon in 2012, dus er zijn nog ongeveer vier decennia te gaan tot het einde van de eerder vermelde drie Eeuwen.

 

In 2016 werd ons een boodschap doorgegeven die zei dat we vier jaar hadden om te wennen aan de nieuwe kristallijne energieën die de Aarde begonnen te baden, d.w.z. de periode van 2012 tot 2016. En dat in 2017 de deconstructie van de Oude Aarde zou beginnen, de energetische reiniging en verwijdering van alle kwade entiteiten die nog steeds hun toevlucht zochten in het etherisch veld van onze planeet.

 

Deze reiniging begon rond 2018 en werd onlangs voltooid. Het laatste onderdeel van deze verwijdering zouden de geïncarneerde entiteiten zijn, en deze taak valt niet toe aan de Galactische Broeders. Er is een organisatie genaamd de Earth Alliance die dit doet.

 

Ik heb het hier al over deze Alliantie gehad. Omdat het verwijderen van de inkarnaten zichtbaar kan zijn voor het fysieke oog, gebeurt dit op een manier zodat de meeste mensen zich dit niet realiseren. Een uitwisseling van spelstukken is gaande, om op deze wijze te vervangen, terwijl het lijkt alsof alles gewoon doorgaat.

 

In feite lijkt het met de dag erger te worden, maar ook dit maakt deel uit van de onthullingen, want alles wordt tentoongespreid.

 

Deze onthullingen kunnen worden vergeleken met een wachtkamer. Er is nog maar één deur om door te gaan voordat we de grote zaal binnengaan, waar het feest echt plaatsvindt.

 

We zijn nu in het tweede decennium van het Watermantijdperk. Tegen de tijd dat dit decennium voorbij is, zullen alle evenementen van de grote verandering gecompleteerd zijn.

 

Onthoud dat de genoemde tijden ‘vensters’ zijn en dat het schattingen zijn voor een beter begrip.

 

We zullen dan nog twee decennia over hebben om orde op zaken te stellen. Het zal de meest glorieuze periode van de mensheid worden. Precies de tijd waarin het gevoel van voldoening zal zijn een plicht te hebben voltooid.

 

De zielen die klaar zijn voor hun ascensie zullen eindelijk echt kunnen voelen wat geluk is. Het gevoel van dankbaarheid zal zo groot zijn dat we ons nog niet realiseren hoe groot het is. We zullen het moeten voelen om te weten hoe groot het is.

 

In deze laatste twee decennia zal alles, wat reeds bekend was alleen nog maar in de herinnering van geleefde ervaringen blijven. De mensheid op Aarde zal al deel uitmaken van de Galactische familie van werelden. Maar voor het zover is, is er al veel gedaan, ook al wordt het nog niet volledig gerealiseerd.

 

Het Gamma Licht veranderd de hele energetische constitutie van de planeet. De dieren, planten en mineralen hebben zichzelf reeds aangepast. Eerst door het Gamma Licht en de laatste jaren door het Diamant Licht. Hun bewustzijn is niet zo resistent als dat van de mens, dus in de afgelopen 11 jaar hebben ze de overgang reeds voltooid.

 

Naast het veranderen van hun bewustzijn, dat nog steeds geworteld is in oude overtuigingen en concepten, hebben mensen ook een reptielachtig hybride geest, waardoor concurrentie een constante strijd bestaat. Deze geest moet worden aangepast aan samenwerking, omdat de Oude Aarde niet langer bestaat in termen van frequentie.

 

Het herstel van planeet Aarde vindt ook plaats op de bewustzijnsniveaus van Gaia. Het planetaire lichaam heeft ook bewustzijn; het heeft leven. Dit lichaam is zwaar beschadigd in de loop van het bestaan van de mens hier op aarde. De lucht, de bodem, de wateren en alle ecosystemen zijn zwaar getroffen door vervuilende stoffen die door menselijke activiteit werden uitgestoten. Deze wonden worden nu geheeld door de tellurische aarde bewegingen. (tellurische stroom, ook wel aardstroom genoemd, natuurlijke elektrische stroom die op en onder het aardoppervlak stroomt en over het algemeen een richting evenwijdig aan het aardoppervlak volgt).

 

Dit verklaart de extremen die we zien in termen van temperaturen, regenval, winden, seismische bewegingen, enz. Dit zijn ook de elementalen die handelen in dienst van Gaia. Alles volgens het Goddelijke Plan, om het herstel van de Planeet te bevorderen.

 

Dit moet ook worden voltooid in dit tweede decennium van het Watermantijdperk.

Zoals jullie kunnen vaststellen, is de Planetaire Overgang geen snelle gebeurtenis, maar een langdurig continu proces dat ongeveer drie Eeuwen duurt.

 

We stevenen nu af op het einde ervan en niets en niemand kan dit tegenhouden.

 

Iedereen die niet eens is met de nieuwe frequenties gaat deze prachtige Blauwe Planeet verlaten. In feite, is het een Planeet die nog blauwer zal zijn; helderder; kristallijner; oftewel het ware Hof van Eden.

 

De boot blijft schommelen, maar als je afgestemd bent op jouw frequentie, is er geen gevaar om overboord te slaan.

 

Vertrouw! Doe jouw deel! Maak de veranderingen samen met Gaia!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Het wordt gigantisch!

Je ziet de magie van het licht.

Wees vereerd deze kans te hebben