• Open je ogen
  • De regering is de grootste vijand van de mens
  • De bankiers controleren de regering
  • Alles is een leugen, kun je je een wereld zonder advocaten voorstellen?
  • Onthulling uit het verleden
  • Democratie is het probleem – Anarchie de natuurlijke oplossing

 

Open je Ogen

Vertrouw op je eigen intuïtie om volledig bewustzijn te bereiken. Helaas zeggen mensen nog steeds: “Welke andere keuze heb ik dan onze leiders te vertrouwen?” Deze mensen hebben duidelijk ervoor gekozen om hun ogen en geest niet te openen, om te zien dat we op weg zijn naar een wereldheerschappij onder controle van criminele Deep State Elites.

 

Deze mensen zijn niet bereid voor zichzelf te denken, zich aan te sluiten bij het groeiend aantal mensen dat zich verenigt tegen het proces van wereldtransformatie.

 

De verrotte denkwijze van de cabal wordt onthuld t.w. hun eind plan van de Nieuwe Wereld Orde; de bevolking voor 90% afgeslacht, de beschaving vernietigd om de rest tot lijfeigenen te maken voor de Archon bloedlijn elites.

 

Zin Geciteerd uit een geheim protocol van de Council of Foreign Relations (CFR) in 1950:

 

“We zullen een wereldregering krijgen, of de mensen dat nu leuk vinden of niet. De enige vraag is of de wereldregering zal worden bereikt door verovering of instemming.”

 

Zeventig jaar geleden, in 1954, zat Prins Bernard van Nederland de opening voor van de geheimzinnige Bilderberggroep, een zusterverbond van de CFR, in Oosterbeek, een voorstad van Arnhem in Nederland.

 

De overheid is de grootste vijand van mensen

Als wij mensen ons niet realiseren dat de onderdrukking door regeringen al eeuwenlang plaatsvindt, zullen we niet in staat zijn planeet Aarde te bevrijden. Word Wakker en neem het heft in eigen handen door te laten zien dat vrijheid op planeet Aarde een recht is dat Vader/Moeder GOD ons, d.w.z. iedere burger op Aarde, heeft gegeven.

 

Onthoud;

de overheid is altijd het probleem, nooit de oplossing. Na meer dan 20 jaar van aanslepende en dieper wordende recessie is het nu tijd om van koers te veranderen.

 

In een democratie worden regeringen gekozen door het volk om hen te dienen, maar niet om autoritair dictator te spelen, zoals steeds het geval is geweest. Regeringen gebruiken alle macht en middelen om jouw manier van leven negatief te beïnvloeden.

 

Ze hebben de macht om belasting te heffen, je vast te houden, gevangen te zetten, te martelen. Ze gebruiken jonge mannen en vrouwen om oorlogen te voeren in vreemde landen die geen bedreiging vormen. Ze reguleren en belemmeren bedrijven, verdelen geld, bemoeilijken de handel door embargo’s en sancties en controleren alles wat in hen opkomt.

 

Regeringen dienen duidelijk niet het volk, erger nog, ze zijn de vijand van het volk.

 

Macht korrupt en absolute macht korrupt absolut. Het soort mensen dat zich aangetrokken voelt tot regeringen houdt ervan andere mensen te controleren en te onderdrukken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is dit de reden waarom de slechtst gekwalificeerde mensen – niet de bekwame – in de regering komen. Het zijn dus zeker niet de meest bekwame of slimste intellecten die regeren.

 

Het afdwingen van veiligheidscontroles op vliegvelden zonder ‘echte bescherming’ is niets anders dan het creëren van een beroep voor overheidsgetrouwen. Je kunt je beter afvragen wie ons gaat beschermen tegen door de overheid gesteunde diefstal, geweld, om onschuldigen te terroriseren, terwijl ze hun eigen land beroven en vernietigen.

 

Mensen vertrouwen justitie toe aan een instelling die obsceen corrupt en duister is. Mensen worden opgevoed om onder toezicht te blijven en hun vrijheden en capaciteiten over te dragen aan hun regering; ze durven niet anders want dan worden ze gearresteerd.

 

De kracht van de moderne representatieve overheid is dat ze de massa misleidt door hen te laten geloven dat ook zij insiders zijn. Ze worden aangemoedigd om te stemmen en te geloven dat hun stem echt telt. De praktijk heeft het tegendeel bewezen.

 

De bankiers controleren de regering

Simpel gezegd controleren de bankiers de regering in bijna elk land. Dit is al zo sinds de oprichting van de Federal Reserve Central Bank in 1913 en in Europa al eeuwen eerder.

 

Hun greep is verder verstevigd door de afschaffing van de goudstandaard in 1971. Voor het grootste deel gelooft het publiek dat overheden geld ontvangen via de belastingen dat van hun burgers worden geïnd. Men gelooft dat dit geld op haar beurt alle diensten en programma’s betaalt die nodig zijn om een land draaiende te houden. Dit is echter helemaal niet het geval. Integendeel, geen cent die aan de overheid wordt betaald, betaalt daadwerkelijk voor een dienst of programma.

 

Het geld dat van de burgers wordt geïnd, gaat rechtstreeks naar de centrale banken in privébezit. Dit is de manier waarop centrale banken eigenlijk werken: de centrale bank leent geld aan en koopt de schulden van de overheid. Maar de banken hebben niet echt het geld dat ze uitlenen, maar als ze het nodig hebben, drukken ze het gewoon. Het geld dat ze drukken is niets waard omdat er niets waardevols tegenover staat. In het verleden werd de Amerikaanse dollar gedekt door de zogenaamde “Goud Standaard” en precies dat bepaalde de waarde van de munt.

 

Het bedrijfsmodel van Centrale Banksters is controle. Ze steken regeringen in de schulden om ze te controleren door waardeloos geld te creëren en dat uitlenen aan de regering, die vervolgens moet luisteren naar wat de banksters hen zeggen. Anders gaan ze achter de echte activa aan en dat is de reden waarom regeringen en de bevolking zich massaal in de schulden steken.

 

De centrale banken willen dit controlemechanisme niet opgeven, ze staan erop om hun op schulden gebaseerde controlesysteem in stand te houden.

 

Het hele economische systeem is sinds 2008 aan het instorten. De banken hebben een illusie gecreëerd om iedereen te laten geloven dat de economie hersteld is, maar zoals nu bekend en door velen gezien wordt, is dat niet zo.

 

Dezelfde centrale banken maken zich klaar om de economie neer te halen, maar ze hebben eerst iemand nodig om de schuld te geven. Ze hebben echter aangekondigd dat het dit jaar al kan gebeuren.

 

Alles is een leugen, kun je je een wereld zonder advocaten voorstellen?

We leven in een tijd zonder enig contact met de werkelijkheid; samenlevingen worden geleid zonder visie en vertrouwen, er is niets geleerd van het verleden over wat regeren echt betekent.

 

De overheid zelf is nep, nep en vals, alles is een leugen. Het weefsel van de samenleving en haar cultuur is een hologram, niet echt en niet waar. Wakker Worden; en laten we beginnen met ons te ontdoen van de leugenaars en hypocrieten. Voor alle doeleinden moet de maatschappij in al haar verschijningsvormen gecorrigeerd worden, of mensen het nu leuk vinden of niet, verandering zal komen.

 

Onze levens en die van onze kinderen en toekomstige generaties hangen ervan af of we nu de juiste stap zetten. Hoe kunnen we ooit aan onze kleinkinderen uitleggen dat we dit hebben laten gebeuren, terwijl we nu de middelen hebben om dit te voorkomen?

 

Schaf alle Centrale Banken af, zij zijn de hoofdschuldigen van onze huidige ellende, zij zullen het onderspit delven in de huidig financiële crisis, die ze zelf hebben gecreëerd. Een terugkeer naar gezond geld is het eerste wat moet gebeuren.

 

Alle bestaande regeringen moeten worden afgeschaft en sterk worden teruggebracht tot 10% van hun huidige omvang en invloed. De wereld zal veel beter functioneren in een vrije marktomgeving zonder regulering.

 

 

Onthulling uit het verleden

De Ottomaanse Turken, de Habsburgers van Oostenrijk, de Bourbons van Frankrijk en de Heilige Stoel spanden in het verleden samen om een systeem van bankieren en vertrouwen te creëren dat tot op de dag van vandaag nog bestaat. De oorsprong van het door hen gecreëerde Fractional Reserve Banking System is terug te vinden in de oude schatkamers van Rome, Perzië, India en China en in veel wereldrijken van vandaag. In het Europa van de Middeleeuwen werd de controle over dit systeem overgedragen aan de Paus en een groep aangesloten monarchen.

 

Laat je niet in verwarring brengen, want de onderliggende vrijheidspatronen winnen aan noodzakelijke kracht in een goddelijk bepaald tempo. De Deep State cabal was zielloos toen Trump de verkiezingen won in 2016, ze zijn in paniek en proberen de schijn van controle vast te houden die ze denken nog te hebben. Wat niet het geval is!

 

Ze dachten niet aan het ontwaken van het volk en ze dachten niet dat wij achter hen aan zouden gaan. We nemen onze controle op alle niveaus terug, ze zijn geen partij voor ons allemaal samen, ontwaakt en verenigd tegen hen.

 

Samen, met de hulp van de Galactische Federatie, Q-organisatie, de Lichtwerkers en patriotten, is het tijd om planeet Aarde te bevrijden van het kwaad dat al honderd duizenden eeuwen op ons mensen aast.

 

Democratie is het probleem – Anarchie de natuurlijke oplossing

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na 15 jaar recessie is het tijd om het roer om te gooien. In een democratie worden regeringen gekozen door het volk om hen te dienen, maar niet om een autoritaire dictator te zijn, zoals nu het geval is.

 

Het grootste probleem is dat mensen over het algemeen denken dat dit systeem deugdzamer is. Zoals het onvermogen om rijkdom of waarde te creëren op markten, wat het enige bewijs is dat mensen nodig hebben om de ware eerlijkheid ervan te beoordelen.

 

Deze hoge en machtige instellingen zien bedrieglijk ongeveer zo uit:

Ze stelen de productieve rijkdom van mensen die de levensstandaard verhogen.

Ze gebruiken dat geld om achtergestelde en minder productieve mensen te reguleren om ze in armoede te houden.

Ze moedigen een groot deel van de bevolking aan om in afhankelijkheid van de overheid te leven en wijzen naar buitenstaanders wiens productieve rijkdom in de eerste plaats werd gestolen als de primaire oorzaak van de problemen, alleen maar om zichzelf te verrijken in het proces en de “schuldige kapitalisten” te steunen die insiders zijn.

 

Anarchie wordt door de media opzettelijk beschreven als hooligans die door de straten razen, stenen en molotovcocktails gooien en anderen tot last zijn.

 

In feite betekent dit het tegenovergestelde. De officiële media hebben zich het woord toegeëigend om te gebruiken voor precies het tegenovergestelde van waar het voor staat. Ze hebben er een handige verwarrende definitie van gemaakt dat het doel van regeringen dient.

 

Regeringen zien toe op de onderdrukking van individuen binnen hun grondgebied en verklaren vaak oorlogen tegen mensen binnen buitenlandse grenzen, zoals Irak, Libië, Syrië en Iran.

 

Goed begrepen is de term anarchie afgeleid van het Griekse woord anarchie, dat correct vertaald “zonder heerser” betekent. In wezen is het “vrijheid” om niet geknecht en gedwongen te worden tegen je wil.

 

Vrijheid om vrijwillig te handelen, vrijheid om je te associëren met wie je maar wilt en onder welke voorwaarden je maar wilt, op voorwaarde dat dit de mogelijkheid van anderen om van dezelfde Vrijheid te genieten niet belemmert.

 

In plaats van bang te zijn voor anarchie, is dit in veel opzichten de natuurlijke oplossing voor onze problemen. Iedereen die hieraan twijfelt, zal moeite hebben zich te verzoenen met het feit dat 99% van hun meest cruciale levensbeslissingen worden genomen in een privéstaat van anarchie! Doordachte lectuur!

 

De bevolking is zich niet bewust dat de overheid in dienst staat van het volk om het land of de staat te besturen. De realiteit is dat de macht uiteindelijk bij het volk ligt, want zij hebben het grondwettelijk recht te bepalen wat er wel en niet moet gebeuren.

 

Bij niet-naleving kan de regering naar huis worden gestuurd. Dus als niet wordt gehandeld in het belang van het land en/of het volk, neemt het volk het vertrouwen terug en ontslaat het de regering en neemt het zelf het heft in handen.

 

Bewustzijn en Eenheid breken de macht van de Deep State en hun volgelingen. In werkelijkheid eroderen de opgestelde Covid mandaten en maatregelen het sociale bewustzijn van de mens. Er is enig begrip voor nodig om de sociale engineering programma’s van de mondiale elite te identificeren om er geen slachtoffer van te worden.

 

De global elite wil 90% ontvolking. Ze willen totale controle en toezicht op elk aspect van je leven. Ze willen socialisme, met de macht en rijkdom in hun eigen zakken, met andere woorden communisme.

 

Bewustzijn en Eenheid zijn het onmiddellijke obstakel voor deze plannen. Nu willen ze alles van waarde afpakken en de overgebleven bevolking opsluiten in kampen. Ze doen dit uit naam van het behoud van de planeet Aarde en het verbeteren van het klimaat, welke argumenten leugens zijn.

 

Als iedereen in quarantaine wordt geplaatst en wordt rondgereden in elektrische voertuigen met een beperkte actieradius, kan dat beter worden gecontroleerd. Wees ervan verzekerd dat alle klimaat- en andere nieuwe regels ontworpen zijn om de rest van ons op te sluiten in beperkte gebieden, zoals FEMA-kampen.

 

Waar mensen echt bang voor zouden moeten zijn is niet de angst om te sterven aan een niet-bestaand virus of Covid-infectie, maar voor de tirannen die de wereld besturen. Ze maken mensen bang totdat ze zich onderwerpen aan hun doel van totale tirannieke controle in de eens vrije wereld. Op geen enkele planeet van de vele miljoenen in het Universum is de bevolking ooit zo intensief onderdrukt als op planeet Aarde!

 

Wat ons is overkomen is schandalig en absoluut onacceptabel, dat is de reden dat we betrouwbare hulp ontvangen van onze buitenaardse broeders en zusters. Wees daar vanuit je hart dankbaar voor.

 

Bekijk deze video ‘Het Geheim van Oz’ om volledig te begrijpen hoe wij mensen via het geldsysteem tot slaaf zijn gemaakt.

 

Een unieke video om eeuwen van onderdrukking te begrijpen. Dit alles te weten is een must om vrij te breken! Zodra genoeg mensen deze fraude begrijpen, hebben we onszelf bevrijd.