Wereldwijd Financieel Armageddon
Waarom we bezorgd zijn

 

Wereldwijd Financieel Armageddon
Bewustzijn is het wachtwoord om de wereld van de 5de Dimensie te kunnen betreden. Deze sleutel bezit je op het moment je bewustzijn je zegt; doen! of, falen! Op dat moment zul je alleen zijn! Niemand zal je beoordelen of je belonen. Maar je zult het voelen wanneer het echt gebeurt. Het is het einde van een periode! En het begin van een nieuw tijdperk.

Alles ziet er heel normaal uit; je buren wonen nog in hun onbetaalbare grote huizen, rijden de kinderen van en naar school in gloednieuwe luxe auto’s, waardoor niemand nog denkt aan een dreigend economische catastrofe.

De waarheid is dat de meeste van deze huizen en auto’s voor het grootste deel zijn gefinancierd met ‘schuldgeld’, en dat bezwijkt op het moment de economie tegen de muur te pletter slaat. Alle cijfers zijn absoluut alarmerend, wat aangeeft dat de
wereldeconomie goed op schema ligt voor het wereldwijd financiële Armageddon.

Mensen zijn ongeduldig en hun geheugen is erbarmelijk kort. Zeer weinigen zijn in staat een lange-termijn visie toe te passen over wat gaande is. Iedereen is gewend geraakt “in het nu te leven” en niet gericht te zijn op wat ze tegemoet komt.

Voor velen voelt het alsof niets verandert, corrupte wezens hebben nog steeds de leiding en controleren wereldwijd de gebeurtenissen, maar dat lijkt zo, omdat niet alles wordt gezien, wat gaande is.

Maar, om onze onderdrukkers te verslaan is het essentieel hun organisatiestructuur en toegepaste tactieken te kennen. Eerdere FWC-artikelen schetsten hun structuur, en toegepaste modus operandi. Zonder deze kennis is het een verloren strijd, en dat weet de cabal. Het vorig artikel schetste hun structuur, gezien de reacties nog door weinigen begrepen.

Als genoeg wakkere lezers deze twee unieke artikelen begrijpen en toepassen, zullen de onderdrukkers het onderspit delven. En hebben we onszelf bevrijd uit de eeuwenlange onderdrukking.

Gelukkig, komen elke dag nieuwe wakkeren erbij omdat ze genoeg hebben van de nieuwe Wereldorde die dicteert hoe we ons leven moeten leiden.

Planeet Aarde is nu volledig afgegrendeld door onze buitenaardse broeders en zusters, met hun grote armada van, vooralsnog, onzichtbare ruimteschepen. Geen enkel schepsel kan zonder toestemming aan de Aardssfeer ontsnappen. Zij die naar Mars wilden vluchten, werden teruggestuurd. Alle bases op de Maan en Mars zijn in handen van de Galactische Federatie en ontoegankelijk gemaakt voor Deep State Cabal Elites.
Spoedig, komt onze bevrijding uit de schuldslavernij., dat achter de schermen reeds lang en breed is voorbereid. Vertrouw op het plan. Q blijft zeggen ‘We hebben alle informatie’- onze Alliantie heeft de luxe om te wachten op het perfecte moment van de doorbraak om de doodsteek toe te dienen aan de Deep State.

Geen wonder dat de Deep State compleet in paniek is. De wereld staat op de drempel van permanente vrede. Dit is een prestatie van super hoog kaliber, georganiseerd door de patriotten met de hulp van onze Buitenaardse Broeders en Zusters.

Zal dit buitengewone nieuws dikke koppen halen in de reguliere media? Reken maar van niet. De Deep State controleert nog steeds de MSM en wanhopig voorkomen ze dat het volk kennis neemt van het einde van hun regime, oorlogsmachines en centrale banken, die zullen worden ontbonden.

Het is nu of nooit, dus handel ernaar!

Onze terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde voor te bereiden op de komende veranderingen.

 

WAAROM WE BEZORGD ZIJN

Geliefden!
We bevinden ons in een tijd van grote energetische reiniging van Planeet Aarde. Dit maakt deel uit van de laatste fase van de planetaire overgang. Alles wordt voorbereid op het Nieuwe Tijdperk, dat hier al begonnen is. We gaan het Watermantijdperk binnen, en deze keer zal het niet zomaar een Watermantijdperk zijn zoals zo vaak eerder is gebeurd, omdat dit samenvalt met de verschuiving van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie.

Bewust, is de Aarde niet langer meer een Wereld van beproevingen en verzoeningen voor de zielen die hier geïncarneerd zijn. We bevinden ons in een tijd die nog nooit eerder is ervaren op deze planeet, omdat het ook het einde is van een evolutionaire cyclus voor deze zielen. Er zal daardoor een grotere kans zijn voor massale ascensie, want tenminste 1/3 van de mensheid zal in deze incarnatie ascenderen.

Het Goddelijke Plan is zo perfect dat het de menselijke geest te boven gaat de omvang en reikwijdte ervan te bevatten. De zielen die hun ascensie zullen maken zullen dit plan begrijpen. De rest hoeft dat niet, want zij zullen onderworpen blijven aan de sluiers van vergetelheid, met andere woorden, zoals ze tot nu toe altijd gewend waren, zelfs als ze verder gaan in een andere Wereld van Beproevingen en Verzoeningen.

Zelfs, als de details van dit Goddelijke Plan niet onbekend zijn, hebben geïncarneerde zielen hun herinneringen in hun onbewustheid, zodat ze kunnen voelen dat we in feite het einde van deze grote Cyclus naderen. Het is een tijd van grote verwachting voor de ziel en dit wordt weerspiegeld in het materiële lichaam.

Naast het materiële lichaam dat we in ieder mens zien, is er ook nog het emotionele lichaam, dat het moment dat we nu doormaken het meest intens aanvoelt. En, daarin ligt de oorzaak van zoveel symptomen van angst die veel mensen op dit moment ervaren. Mensen die het nooit eerder hebben gevoeld, ervaren nu situaties die moeilijk te verwerken zijn.

Op sommige momenten is het zo intens dat het overgaat in angst- of paniekaanvallen. We weten dat het maar voor korte tijd is, de periode die nodig is om te beseffen dat we diepgaande veranderingen doormaken, zowel energetisch als qua bewustzijn.

De ziel drukt zich uit via het lichaam, dus het is in het lichaam waar we de grootste hinder voelen.

Angst komt niet alleen voort uit anticipatie, uit het unieke moment waar de planeet en haar mensheid doorheen gaan. Het weerspiegelt ook de reiniging van alle negatieve energie die zich in de loop van duizenden jaren in de opeenvolgende incarnaties van elke ziel heeft opgehoopt.

Elke vorm van schaduw die nog bestaat moet nu verlicht worden. Dit zijn de onbewuste herinneringen aan trauma’s, pijn en lijden die op deze lange reis door de levensschool zijn ervaren.

Degenen die angst voelen, brengen in feite die schaduw naar buiten die nog latent in hen aanwezig was. Er is geen andere manier om dit te verlichten dan door het aan het Licht bloot te stellen. En om dat te laten gebeuren, moet het naar het bewustzijn worden gebracht, met andere woorden, we moeten het uit onze kelders halen.

Ja, iedereen beseft dat dit niet gemakkelijk is, maar als we begrijpen dat het allemaal deel uitmaakt van de laatste schoonmaak, kunnen we in plaats van het gebruikelijke ongemak ook een zekere vreugde ervaren bij het gevoel dat het huis eindelijk klaar is. Het maatachtig huis van de ziel dat haar ascensie gaat maken is bijna klaar.

De opgestegen ziel, zal na en door al deze reiniging in haar dichter lichaam verder gaan, en eindelijk een Nieuwe Cyclus hebben, die niet langer uit beproevingen en verzoeningen bestaat, maar uit Regeneratie. In deze nieuwe frequentie zal geen pijn of lijden meer worden ondervonden. Daarom wordt gezegd dat dit het einde is van een groot tijdperk.

Het oversteken van dit stadium is noodzakelijk omdat we ons op de dimensionale brug bevinden die de twee werelden scheidt: de Oude Aarde, die zal ophouden te bestaan, en de Nieuwe Aarde, die al aan de horizon is verschenen. Er wacht ons een lichtere wereld, dus de zwaardere energieën moeten worden achtergelaten.

Er is niet veel te doen, want deze oversteek is noodzakelijk. De ziel heeft duizenden jaren hierop gewacht en nu is het dan zover. De verwachting is groot en dat is de oorzaak van de symptomen die hier genoemd worden. We moeten vertrouwen hebben en in balans blijven, want het is ook een tijd van grote vreugde voor alle zielen die klaar zijn voor ascensie.

Degenen die niet klaar zijn voor ascensie kunnen deze symptomen ook tot op zekere hoogte voelen, omdat ze vanuit de ziel komen, kan degene die niet zal ascenderen zich op bepaalde momenten ook uitdrukken met angst of vrees, omdat het al weet dat het deze keer niet zal zijn.

Tot slot, laten we bepaalde onnodige dingen loslaten, waaronder de behoefte om te weten wanneer en hoe het allemaal zal eindigen. Laat ook de nieuwsgierigheid los of je wel of niet zult opstijgen. Niemand weet het van tevoren en nieuwsgierigheid is zinloos.

We kunnen echter allemaal doen wat het beste voor ons is. Om dit te doen, hoef je alleen maar elk ding te doen, elke dag, steeds met de intentie het goed te doen, en op een liefdevolle manier, met respect en mededogen voor alles en iedereen. Door dit te doen, zal alles goed verlopen.

Vertrouw op het Goddelijke Plan; doe ademhalingstechnieken; mediteer; bid; zoek naar praktijken waarbij je je gedachten kunt verheffen en je geest kunt verruimen met hogere dingen; en zoek ten slotte naar een holistische techniek die emotioneel evenwicht brengt, zoals bijvoorbeeld Reiki.

Het kan geen kwaad om jezelf een beetje te helpen. Per slot van rekening zit alles in ons, zowel het licht als de schaduw. En hoe moeilijk het ook lijkt, dit is een tijd van kansen.

Laten we ons bevrijden van de zware energie die ons nog steeds vergezelt. Begrijpen, accepteren en loslaten. Alles zal voorbijgaan. Vertrouwen!

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!
Namaste!