Hoe planeet Aarde wordt geruïneerd

 

Inleiding

Om onze onderdrukkers te verslaan is het essentieel hun organisatiestructuur en toegepaste tactieken te kennen. Het vorig artikel schetste hun structuur, blijkbaar nog door weinigen begrepen. Hieronder wordt de toegepaste modus operandi blootgelegd. Zonder deze kennis is het een verloren strijd, en de cabal weet dat.

Als genoeg wakkere lezers deze twee unieke artikelen begrijpen en toepassen, zullen de onderdrukkers het onderspit delven. En hebben we onszelf bevrijd uit de eeuwenlange onderdrukking.

Het is nu of nooit, dus handel ernaar!

 

De oligarchie van de wereld

De Farao’s zijn nog steeds om ons heen

De Zwarte Paus is de opperbevelhebber die de wereld beheerst

Mondiaal moeras wordt drooggelegd

 

De oligarchie van de wereld

Velen denken misschien dat ze vrij goed op de hoogte zijn van alle hoofdrolspelers op het Deep State “complotspeelveld”, met betrekking tot de verschillende elementen van de samenleving die onze wereld van achter de schermen besturen. Maar de organisatiestructuur die uit acht lagen bestaat, is veel ingewikkelder dan vaak wordt gedacht.

 

De echte top van de piramide wordt gevormd door de Luciferiaanse Faraonische heersers van Octogon, gevestigd in Zwitserland, die de kern lijken te vormen van de wereldwijde octopus van heersende elites met hun tentakels die in elke niche van “onze” samenleving reiken.  Dit zijn de Faraonische Tempelier Bankiers van Zwitserland met hun 5e Kolom Vrijmetselaars volgelingen die de heersende Oligarchie over de hele wereld vormen.

 

Deze heersende Farao’s komen voort uit Lucifers occulte mysteriereligiën, die oorspronkelijk vanuit Babylon en Egypte kwamen. Zij worden nu geïdentificeerd als de Globale Elite of cabal, die ons als hun slaven en eigendom beschouwen, om mee te doen wat ze willen.

 

Octogon is de naam van een zeer geheime Naziorganisatie, die tegen het einde van WO2 al hun fortuin aan geroofd Nazi-goud en goederen in Zwitserland liet deponeren, om het te gebruiken voor toekomstige oorlogen en illegale acties.

 

Een bekend Duits schandaal uit de jaren 90, ging over zwart geld waarmee de politieke verkiezingscampagne van Helmut Kohl en de CDU werd gefinancierd, met Nazi-goud, witgewassen in Zwitserland en georganiseerd door de geheime Naziorganisatie Octogon onder het geheime codewoord ‘Tempeliers van Zwitserland’.

 

De Farao’s zijn nog steeds om ons heen

Volgens de sterk aanbevolen documentaire “The Pharaoh Show” viel het laatste bolwerk van de Tempeliers op 18 mei 1291, slechts 2,5 maand later werd Zwitserland gesticht op 1 augustus 1291. Volgens de documentaire, werd de schat van de Tempeliers verborgen in Zwitserland, waarmee de Zwitserse banken werden opgericht.

 

De Vrijmetselaars kwamen voort uit de Tempeliers. “De farao’s zijn er nog steeds en regeren de wereld via geheime genootschappen, zoals eerder beschreven; de farao en zijn leger verdwenen in de zee”. In het oude Egypte was de farao de machtigste persoon. De farao was de politieke en religieuze leider van het Egyptische volk en had de titels: ‘Heer van de twee landen’ en ‘Hogepriester van elke tempel’.

 

“De farao’s zijn er nog steeds en regeren de wereld via geheime genootschappen, zoals beschreven de farao en zijn leger verdwenen in zee”.

 

In het oude Egypte was de farao de machtigste persoon. De farao was de politieke en religieuze leider van het Egyptische volk en had de titels: ‘Heer van de twee landen’ en ‘Hogepriester van elke tempel’.

 

De Magie van het Melchizedek priesterschap binnen het oude priesterambt van Salomo is verenigbaar met de praktijken van het gereformeerd katholicisme. Dit ouder deel van het Salomons priesterschap heeft z’n oorsprong in het Egyptisch Djedet priesterschap als oorspronkelijk fundamenten van het christendom, zoals gepraktiseerd wordt door 12e eeuws Tempeliers binnen het rooms-katholicisme.

 

Het omvat elementen die later de 15e eeuws Rozenkruisers werden, als gnostisch protestantisme, en 16e eeuws Hermetisch Theosofie als onderdeel van het Liberaal Katholicisme.

 

De Farao’s werden de adel, aristocratie en vrijmetselarij. Uit de vrijmetselarij kwam de nieuwe wereldorde voort. Alle politici zijn gemengd afstammelingen van de adel en allen zijn gemengd afstammelingen van hun vroegere ridderorde genaamd Octogon van de Tempeliers; Dit is de faraonische bloedlijn die de hele wereld regeert, waarin wij het volk hun slaven zijn.

 

Dit hebben we reeds geleerd van het vorige artikel

Slechts 147 bedrijven die een “super entiteit” vormen hebben controle over 40% van de rijkdom van de wereld; dat is de echte economie. Deze megaconcerns vormen het centrum van de wereldeconomie. De banken blijken de meeste invloed te hebben.

 

De gepresenteerde top tien transnationale bedrijven hebben de meeste controle over de wereldeconomie – en als je een van de miljoenen bent die ervan overtuigd is dat de grote banken de wereld besturen, dan krijg je het sluipend gevoel van juistheid.

 

Alle verbindingen met controlerende groepen zijn over de hele wereld genetwerkt, ze worden de katalysator van de wereldwijd financiële ineenstorting.

 

James Glattfelder, theoreticus complexe systemen aan het SFI, bevestigt en legt dit uit:

 

“In feite is minder dan één procent van de bedrijven in staat om 40 procent van het hele netwerk te controleren.”

 

De 3e laag is Palantir, de krachtigste spionagemachine ooit bedacht. Palantir heeft lang geprobeerd overheden een ongeëvenaarde macht te verkopen om informatie van welke aard en vorm dan ook te ziften en te exploiteren. Peter Thiel vormt een perfecte Nexus van overheidsklanten met het soort zakelijke branie waar Trump dol op is.

 

Door Interceptie kan nu worden onthuld dat Palantir jarenlang heeft gewerkt om wereldwijd het sleepnet van NSA en haar internationale partners te versterken, en is in feite in samenwerking met Amerikaanse spionnen opgericht.

 

De 4e laag wordt gevormd door de Zwarte Jezuïeten Paus Adolfo Nicolas Pachón, die de Algemeen Overste is van de Sociëteit van Jezus Diabolisch Plan voor een Nieuwe Wereld Orde, van het Romeinse Rijk.

 

Adolfo controleert de 5e laag met de geheime genootschappen die op hun beurt de CIA controleren en via de JTTF – The Joint Terrorisme Task Force – de FBI en de Amerikaanse inlichtingendiensten die de drugshandel runnen, als wel de geheime uranium wapentransporten, de illegaal witte fosfor wapens, het oogsten van organen, de pedofilie ringen, autodiefstalringen, het illegale gebruik van diplomatieke containers, enz..

 

En, als zijlijn ook de humane offers en mensenhandel regelen.

 

De geheime genootschappen zijn marionetten van de Zwarte Paus, terwijl de Zwarte Paus een marionet is van de CIA. De Clinton Foundation dient de CIA, de agenda wordt gefigureerd door het Amerikaans Congres. Het ministerie van Defensie wordt leeggezogen door de CIA en heeft haar spionnen in het Congres.

 

Anderzijds, is de CIA de marionet van de Zwitsers Octogon Tempelieren. Ze verbergen hun geld in Bitcoin, dat werd gecreëerd door Alice in de CERN LHC-laboratoria in Genève. Bitcoin wordt bestuurd door AI.

 

De Zwarte Paus is de opperbevelhebber die de wereld beheerst

Het door jezuïeten gecontroleerde Vaticaan is enig eigenaar van alle westerse corporatieve landen: Satan, via de vrijmetselaars, bezit het Vaticaan, terwijl de paus zijn slaaf is.

 

Het katholicisme zal voor altijd worden afgeschaft, waarschijnlijk eerder dan later in de loop van dit decennium. Door de geschiedenis heen is de Satanisch Luciferiaanse Jezuïetenorde verbonden geweest met oorlog en genocide. De Jezuïeten werden formeel verwijderd uit vele landen, waaronder Frankrijk en Engeland, maar zijn nog steeds op grote schaal aanwezig in Spanje en Italië.

 

De voetsoldaten van de Zwarte Paus zijn Jacob en Evelyn Rothschild, die volledig ondergeschikt zijn aan het door Jezuïeten geleide Romeinse rijk. Dat onder andere ook de moord pleegde op John F. Kennedy, in opdracht van de CIA. Ze hebben nu hun zinnen gezet op het vermoorden van Trump. De Zwarte Paus werkt ook samen met de Geheime Genootschappen en de CIA met de hulp van de FBI en alle andere Amerikaanse inlichtingendiensten. – Q Anon onthulde de Vaticaan Rothschild Reptielen Connection achter de Deep State.

 

De 6e laag bestaat uit de Khazaarse maffia, die nep-Joden zijn. Het Vaticaan – Paus Franciscus – en Koning Charles met onder andere de Nederlandse en Spaanse Royalty’s hebben de leiding. Zij vormen de driedelige heerschappij van Geheime Regeringen, en zijn directe marionetten van het Vaticaan.

 

De Rothschilds, Rockefellers, Warburgs en Schiffs maken deel uit van de hoofdrolspelers van in totaal 13-Archon bloedlijn families. Zij bezitten de private Federal Reserve van de V.S. en bijna alle andere centrale banken in de wereld. Waarbij de Bank of England en de Duitse Deutsche Bank de Octogon Bank of International Settlement – BIS in Bazel Zwitserland dienen.

 

De Bilderberg groep, de Counsel of Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, vormen een integraal onderdeel van het bankkartel dat een complete zwendel is. Zoals later zal worden uitgelegd in een volgend essay.

http://trilateral.org/

 http://www.antiwar.com/berkman/trilat.html

Mondiaal moeras wordt drooggelegd

De Bilderberg groep en de CFR zijn belast met de uitvoering van de agenda voor de NWO, met het commando over bevolkingscontrole, vaccinaties, Chemtrail sproeien, voedsel-, water- en luchtvergiftiging en de drugskartels.

 

Alles bij elkaar vormen de hierboven vermelde instituten wereldwijd de moeraskartels die nu snel worden drooggelegd. Met de hulp van wakkere patriotten.

 

Besef; dat alle landen die zijn ingelijfd, door de cabal failliet zijn gezogen via het bankkartel, dat bestaat uit de dertien Archon bloedlijnfamilies.

 

Hun rijkdom en dat van alle bankiersfamilies worden in beslag genomen door de milities en verdeeld onder de bevolking op planeet Aarde, in opdracht van de 188 leden van de raad van gouverneurs van de Wereldbank, onder het mandaat van de Global Overseer trustee van de Global Schuld Facility welke door alle leiders werd toegewezen om wereldwijd de vrijheidsbeweging te leiden, volgens de eerder overeengekomen “Power Transitie Regels”.

 

De rijken en machtigen, meer precies de banksters, gebruiken hun macht om de zwakken te onderdrukken teneinde feitelijk de economie te vernietigen. Het gordijn is nu opengetrokken om de Khazaarse maffia en haar kwaadaardig plan de hele wereld te infiltreren, te tiranniseren en alle Abrahamitische religies uit te roeien en alleen hun Babylonische Talmudism toe te staan, ook bekend als Luciferianism, Satanisme of oude Baälverering.

 

“De volksmassa heeft meer te vrezen van een combinatie van rijke en professionele elite – dan van de aristocratie die door invloed van rijkdom en talenten verraderlijk worden ingezet, om de vrijheid van burgers te beknotten.”

 

“Het bankwezen heeft gaandeweg de volledige heerschappij over het circulerend medium verkregen om daarmee de macht en bezittingen te vergroten of te verlagen teneinde belastingen te heffen over het volk in de vorm van premies en rente tot een bedrag dat slechts beperkt wordt door de hoeveelheid papiergeld die ze kunnen uitgeven.”

 

Denk goed na over wat in dit artikel is gepresenteerd, en realiseer je dat deze realiteit nu  feit is geworden omdat we alles blijven accepteren; er is hier geen woord overdreven.

 

Als wij mensen massaal Wakker Worden en hiertegen protesteren, kunnen we verder lijden voorkomen, anders eindigen de overlevenden als slaven van de satanische cabal.

 

  • Het is reeds besloten dat de NWO – Nieuwe Wereld Orde – binnenkort vanuit Israël wordt geleid.

 

  • De Cabal heersers noemen zichzelf Zionisten en verklaren: “Ons leven komt eerst.”

 

  • Dat betekent dat alle anderen op planeet aarde hun aartsvijand is, terwijl slechts enkelen van ons zich van dit feit bewust is!

 

  • De echte vijanden van deze machtselite zijn alle landen waar de nationale bank niet naar de pijpen van Rothschild clan danst, zoals o.a. China, Bolivia, Venezuela, Cuba, etc.

 

Conclusie; Nu, honderdduizenden aardse jaren later, is er eindelijk vooruitgang geboekt, zoals uitgelegd in dit artikel, dus de mensheid is eindelijk aangekomen bij het moment om zichzelf te bevrijden.

 

  • Hoe slecht moet het nog worden voordat de werkelijke wil ontstaat dit alles te veranderen????

 

  • Onthoud; eenheid is de sleutel tot overwinning!

 

  • In aantal overtreffen we onze vijand vele malen … en dat is onze kracht voor verandering ten goede!

 

  • Alle uitverkoren inkarnaten zijn in positie gebracht op Aarde voor haar bevrijding en dat van alle volkeren uit deze langdurige onderdrukking en slavernij.

 

  • Toon je dankbaarheid door mee te werken …