Alles keert ten Goede

Gevoelens in de Vijfde Dimensie

Het Hoogst Vibrerende Object op Aarde

 

 

Alles keert ten Goede

Ook al lijkt het dat geen oplossing komt in de huidige situatie, waar duistere machten nog steeds ogenschijnlijk de overhand hebben, is de werkelijkheid duidelijk anders; hun strijd is verloren en wij hebben gewonnen!

 

De energie voor deze doorbraak bouwt zich langzaam op bij de mensheid. Op een dag die niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de volle omvang van de leugens en het bedrog aan het licht komen, en door de massa worden waargenomen en begrepen dat ze grandioos zijn bedonderd door hun autoriteiten.

 

Op dat moment, door overmacht van het volk, zal alles ten goede keren en iedereen zich naar het Licht wenden. Beschouw de periode van nu als voorbereiding, maar weet dat de doorbraak zeker zal plaatsvinden.

 

De Deep State Cabal-matrix is gebroken, het draait nu alleen om de massale ontwaking van het volk. Zij moeten de criminele misdadigers met eigen ogen kunnen zien om te weten wie en waar ze zijn.

 

Hoe dieper je bent geworteld in jezelf des te meer ben je verbonden met je ziel, des te groter is je begrip over kosmische verbindingen, en des te gemakkelijker en harmonieuzer zul je leven.

 

Alles draait om het onafhankelijk zelfstandig denken; helaas hebben weinigen daarin onderricht gehad. Maria Montessori, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtie, heeft gebruik gemaakt van de natuurlijke leergierigheid van kinderen om deze ervaringskennis te onderwijzen en de klassieke volgelinghouding te demotiveren.

 

De macht van de Deep State zal wijken op de dag de bevolking massaal opstaat, en laat zien, dat planeet aarde aan hen toebehoort. Bedenk dat nog velen zich moeten afstemmen op deze positieve transformatie, en dat kost tijd.

 

De opkomende grote omwenteling brengt grote verandering in het Lot van de mens. Het brengt zichtbare en onmiskenbare gevoelens van gelukzaligheid. Mensen gaan zich beter voelen, terwijl degenen die niet wakker zijn niet zullen weten waarom.

 

Planeet Aarde beweegt zich van haar inmiddels eeuwenoude negatieve derde naar de positieve vijfde Dimensie die ons en de planeet opnieuw gaat vormen.

 

De Diepe Staat is wereldwijd verslagen. Het wachten is op de Ontwaking van de Massa, waarna de algehele schoonmaak van onze planeet gaat beginnen.

 

De strijd tegen de global maffia is dus gewonnen, maar zombies overtuigen over wat is gebeurd lukt niet, ze zullen het eerst zelf aan de lijve moeten ondervinden, voordat de bevrijding van planeet Aarde een openbaar feit is.

 

Hiermede, zijn de opkomende grote veranderingen geschetst, uitgelegd en waarom het zo lang duurt voordat dit allemaal definitief is. Het wachten is op de ontwaking van de massa, omdat ze op geen enkel andere wijze kunnen worden overtuigd, dan door het zelf te beleven.

 

De echt wakkeren vragen zich nu af of ze wel in aanmerkingkomen voor de ascensie naar de nieuwe 5D-wereld? De verwachting is dat zeker een derde van de wereldbevolking in staat zal zijn het eindexamen 5D te passeren.

 

In principe hebben alle nu geïncarneerden de kans aan het 5D examen deel te nemen. Top cijfers om te slagen zijn niet vereist, ook de middelmaat heeft een goede kans te slagen. Voorwaarde is echter wel eerlijkheid, oprechtheid; openstaan voor anderen en onvoorwaardelijke liefde voor mens, dier en natuur.

 

 

Terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi, bericht hieronder over onze laatste noodzakelijke aanpassingen.

 

 

GEVOELENS IN DE VIJFDE DIMENSIE

 

Geliefden!

Als antwoord op een vraag over hoe gevoelens zouden zijn in de Vijfde Dimensie, breng ik jullie vandaag wat informatie die geleidelijk aan wordt doorgegeven aan de mensheid op Aarde. Ja, onze planeet beweegt zich naar een vijfde-dimensionale frequentie, en alles erop zal ook hun energie en vibraties aanpassen om zich aan te sluiten op de 5D frequentie.

 

Maar laten we het een beetje anders zeggen, zodat meer mensen dit proces kunnen begrijpen dat nog nooit eerder op planeet Aarde is ervaren. Jullie weten al dat het 3D planetaire huis een School van zielen is, die overeenkomt met het evolutionaire niveau dat beschouwd wordt als Beproeven en Verzoeningen.

 

In deze graad ervaren de hier geïncarneerde zielen de polariteiten binnen wat wij kennen als dualiteit. Kortom, tussen goed en kwaad; tussen het ethische en het onethische; tussen het Licht en de Schaduw; tussen goed en fout; kortom, tussen twee antagonistische mogelijkheden, in welke zin dan ook.

 

Na honderden of zelfs duizenden incarnaties hier op deze Schoolplaneet heeft de ziel inmiddels alle mogelijkheden ervaren en heeft ze ook de Beproevingen doorgemaakt om de handelingen die negatief zijn, niet te herhalen. Wanneer de ziel alle beproevingen heeft overwonnen, is ze klaar om op te stijgen. Ascensie is niets meer dan een hogere staat van bewustzijn. Het is duidelijk dat, om in deze hogere staat te zijn, de omgeving waarin de ziel nieuwe mogelijkheden ervaart, ook van een hogere frequentie of hogere Dimensie sprake is.

 

Vele zielen zijn eerder opgestegen, maar Planeet Aarde had toen de frequentie van de Vijfde Dimensie nog niet bereikt. Dus reïncarneerden deze zielen niet langer hier. Als opgestegen zielen gingen ze ofwel naar de Spirituele Kolonies op Aarde om degenen te helpen die nog moesten reïncarneren, of ze gingen naar Werelden van de Vijfde Dimensie of hoger, afhankelijk van hun frequentie. Deze zielen zouden ook de Opgestegen Meesters zijn, en velen van hen helpen diegenen die op Aarde geïncarneerd zijn.

 

Op dit huidig planetaire moment is de Aarde ook aan het ascenderen. Zoals hier al vele malen vermeld werd, zal de Planetaire Overgang het mogelijk maken voor al diegenen die hier geïncarneerd zijn, of te disinkarnieren, bij het bereiken van een frequentie boven de Derde Dimensie, en daarin verder te gaan. Omdat de Aarde als School dan een 5D frequentieniveau zal hebben om naar een Wereld van Regeneratie te gaan, zal de situatie van een Wereld van Beproevingen en Verzoeningen voor eens en voor altijd over zijn.

 

Nogmaals, ik benadruk dat 4D deel uitmaakt van de Oude Aarde, omdat wanneer de ziel dis-incarneerde, het altijd naar deze Dimensie ging die zich in de eigen psychosfeer van de Aarde bevindt. Het is gewoon een frequentieniveau hoger, dat de ziel in staat stelde haar evolutionaire reis te evalueren.

 

Hoe zullen gevoelens in de Vijfde Dimensie zijn?

Om de hier gestelde vraag te beantwoorden, is dit niet moeilijk te begrijpen, aangezien dat al zo vaak is gezegd; dat de voorwaarde voor de ziel is om te ascenderen, naast andere predicaten, minstens drie kwaliteiten stevig verankerd moeten zijn in het bewustzijn: t.w.

 

  • onvoorwaardelijke liefde,
  • mededogen en
  • respect.

 

Met het besef dat deze kwaliteiten nu reeds beoefend worden, omdat we nu in onze laatste incarnatie in dualiteit op Aarde zijn.

 

We zullen dit niet leren in 5D. We moeten het nu geleerd hebben en beoefenen. Er is nog wat tijd, maar niet veel. De veranderingen vertellen ons dat de tijd opraakt! We zijn in feite aan het einde van de Planetaire Overgang en dus in de laatste paar jaar om de gevoelens van de Nieuwe Aarde in elk bewustzijn te verankeren.

 

Het zal deze hogere frequentie zijn die de voorwaarden voor ascensie verschaft. Dus laten we niet verwachten dat we 5D gevoelens moeten leren na het binnengaan van de Vijfde Dimensie. Het gaat allemaal over het hier en nu. Dus, zij die op de Nieuwe Aarde Tijdslijn zitten, voelen reeds dat zij niet langer dezelfde bewustheid hebben als voordien. Vele dingen die voorheen normaal waren of leken, lijken nu nutteloos en overbodig.

 

Elke actie die je onderneemt brengt reeds een gevoel van lieflijkheid of liefdeloosheid met zich mee. Van tevredenheid of schuld. Van welzijn of spijt. Al degenen die zich zo voelen, betreden de toestand van ascensie.

 

Ze beseffen dat een pad van verheffing bestaat en een ander van gewicht dat hen nog steeds naar beneden trekt. Het hangt af van de keuze die elke persoon maakt om al dan niet de treden op deze ladder van de evolutie van de ziel te beklimmen.

 

De Oude Aarde van competitie, ambitie, trots, ijdelheid en een gebrek aan meedogende liefde en respect voor elk wezen of object in de Goddelijke Schepping wordt qua frequentie opgelost.

 

In plaats daarvan wordt de Nieuwe Aarde als een Wereld van Regeneratie, met hogere frequenties, d.w.z. 5D en hoger, op dit moment voor de mensheid snel geconsolideerd.

 

Dus we zeggen hier nogmaals dat de gevoelens op de Nieuwe 5D Aarde hier in de Overgang zich beginnen te ontwikkelen. De ziel heeft op zijn minst een voldoend hoge frequentie nodig om door het Dimensionale Portaal te kunnen gaan, want zonder deze trilling zal de ziel doorgaan op de oude frequenties en zich afstemmen op de andere Tijdslijn, die hen zal meenemen naar andere 3D Werelden om daar de ziel evolutie voort te zetten.

 

Eenmaal opgestegen naar 5D, zal de ziel nog steeds doorgaan met haar evolutie, omdat de spiraalbeweging van de oneindige Kosmos en haar Universa en Sterrenstelsels, altijd eindeloos is en leidt tot een reis die we nog niet bewust kunnen begrijpen. Maar we zullen niet langer door Werelden van beproevingen en verzoeningen hoeven te gaan, van pijn en lijden zoals we hier hebben ervaren. Dit is de bevestiging van bovenaf welke ons troost brengt en de wil om verder te gaan.

 

De gevoelens in de Vijfde Dimensie zullen zelfs hoger zijn dan die we hier nu ervaren, dat de frequentie garandeert om door het Ascensie portaal te gaan. Ze zullen oneindig versterkt worden maar in ons huidig bewustzijn hebben we nog niet het vermogen de diepte van dit alles te begrijpen.

 

Onthoud dat op de Nieuwe Aarde de minimum frequentie 5D zal zijn, maar we zullen vijf dimensionale banden hebben, nl. 5D, 6D, 7D, 8D en 9D. Naarmate de ziel evolueert, zullen al deze frequenties bereikt worden.

 

Gevoelens in de Vijfde Dimensie zullen in stijgende lijn doorgaan, maar de basis zal op de laatste graad liggen die hier bereikt werd voor het einde van de Overgang. Het is duidelijk dat geen enkele ziel wiens vibraties nog steeds is afgestemd op de 3D frequenties niet verdergaat.

 

Dit is al een groot voordeel, want er zal nooit meer een ziel zijn die pijn, lijdt of schade kan toebrengen aan een andere zielen, of zelfs aan enig wezen of ding van Goddelijke Schepping.

 

We zouden in een eenvoudige vergelijking kunnen zeggen:

 

het zal zijn alsof je uit een donkere en stormachtige nacht in een zonnige dag van volledige vrede terechtkomt.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

 

Nikola Tesla: “Het zal je vibratie tot nieuwe hoogten verhogen”.

 

Het Hoogst Vibrerende Object op Aarde

Nikola Tesla introduceerde een tot nadenken stemmend concept toen hij nadacht over het bestaan van een levensprincipe dat inherent is aan kristallen. Hij zei:

 

“In een kristal hebben we duidelijk bewijs van het bestaan van een vormend levensprincipe, en hoewel we het leven van een kristal niet kunnen begrijpen, is het toch een levend wezen.”

 

0:00 Introductie + video – Samen wrijven van kwarts kristallen

0:40 Ontsluiten van buitengewone vermogens

4:00 Tesla’s Inzicht: Onthullen van het samenspel van energie, frequentie en trilling

6:33 Onderzoeken van hun levende essentie

9:31 Kristallen krachtmotorcellen: Kwarts kristallen als bron van vrije energie

11:51 Energieversterking door kwarts kristallen

14:37 Water met kristallen: Hoog-vibrerende hydratatie.