Toelichting; In de 5D wereld zijn verleden, heden en toekomst één. Je kunt vooruit en achteruit reizen in de tijd. Daarom is het belangrijk de geschiedenis van onze Atlantische voorouders te kennen.

 

Dit artikel is gebaseerd op informatie van Aartsengel Metatron

 

De tweede maan van Atlantis

Het begin van het einde

Verplaatsing van de Kristallen

Hoe Leonardo da Vinci de wereld veranderde

Brekend nieuws; De zuivering van de Aarde is begonnen?

 

De tweede maan van Atlantis

De vraag rijst: Waarom weten we niet meer over ons verleden en de talloze voorwerpen die zijn gevonden? Waarschijnlijk zijn door de eeuwen heen veel van de literatuur en artefacten opzettelijk vernietigd, allemaal onderdeel van het grote plan om de mensen onwetend en in slaap te houden?

 

Er bleef niets over na de vernietiging van de Egyptische bibliotheek in de tempel van Ptah in Memphis. Op dezelfde manier verdwenen 200.000 kostbare werken tijdens de vernietiging van de bibliotheek van Pergamum in Klein-Azië. Toen de Romeinen de stad Carthago verwoestten, vernietigden ze 500.000 boeken en toen Julius Caesar zijn oorlog tegen Egypte ontketende, ging de bibliotheek van Alexandrië verloren, die beschouwd werd als de grootste verzameling boeken en manuscripten uit de oudheid.

 

Voorts, wat bekend stond als de “Tweede Maan van Atlantis”, is nu ontdekt dat de Kristallijne Poser Rasters en Vuurkristallen in de Atlantis periode onder controle van de regering kwamen, en hun toepassing werd veranderd met Arische voorkennis.

 

De Atla-Ra konden het gebruik voor oorlogsdoeleinden aanvankelijk uitstellen, maar werden na verloop van tijd gedwarsboomd.

 

Zoals eerder vermeld was; de “Tweede Maan van Atlantis” is in feite een enorme Kristallijne Satelliet. Hij was van Arcturiaanse makelij en werd beheerd door de Priesterwetenschappers van de Wet-van-Eén.

 

De Kristallijne Satelliet was een gigantisch onbemande bol van briljante techniek, ongeveer 8 Km in diameter. Deze bol was reeds in gebruik sinds de Gouden Eeuw van Atlantis en diende talloze welwillende doelen. De bol versterkte en controleerde de verschillende Kristallen Stralen die werden uitgezonden door de Vuur-, Genees- en Energiekristallen.

 

De Tweede Maan was een soort gecomputeriseerde macrochip die krachtig verfijnde energiestralen brak, versterkte en weerkaatste voor gebruik in de landbouw, weerscontrole, getijdencontrole, Genezingstempels, Regeneratietempels en de verbeterde leveringsenergiesystemen die werden gegenereerd door het Kristal Poser Systeem.

 

De bol doemde op in de lucht boven Atlantis en verscheen als een gouden “Oogstmaan” en werd daarom de “Tweede Maan” van Atlantis genoemd. Een regenboogvormige caleidoscopische energieband van antizwaartekracht plasma wervelde rond de bol en verscheen vaak als wat nu het noorderlicht wordt genoemd.

 

De Kristallen Maansatelliet draaide niet om de Aarde, maar bewoog zoals geprogrammeerd, zelfgestuurd, voortdurend van locatie veranderend om een groot aantal taken uit te voeren boven Atlantis, Afrika en de oostkust van Brazilië.

 

Nadat het Crystalline Netwerk complex legaal onder Gefederaliseerde Arische controle kwam, integreerde de Belial groep (Duivel) hun eigen technologen in de Engineering groep en vervingen snel de belangrijkste afdelingshoofden door hun eigen keuze.

 

De Atla-Ra probeerden de Belial poging te verhinderen om de satelliet te her-programmeren voor oorlogsdoeleinden, met uitleg dat overbelasting van de satelliet het sturend antizwaartekrachtsveld zou doen verdwijnen, waardoor een catastrofale crash zou kunnen plaatsvinden. De Arische Wetenschappers ontkrachtten de bewering. Sommige Atla-Ra werden bedreigd en werden verwijderd, anderen begonnen op mysterieuze wijze weg te gaan.

 

Veel van de Poseidons voelden zich geïntimideerd en machteloos toen de Regerende Raad toestond de Satelliet als “Strategisch Verdedigingswapen” te classificerend, omdat het functioneerde zoals het werd geprogrammeerd.

 

Uiteindelijk,  her-programmeerde de Arische Belial-wetenschappers, met toestemming van de Raad, via een systeemomleiding, waar door het zenden van Thermische Lichtstralen vulkaanuitbarstingen en zware aardbevingen werden veroorzaakt. Teneinde Koloniën en Naties die weigerden aan hun eisen te voldoen, te vernietigen.

 

Deze waren gericht op gebieden van wat nu Griekenland en Turkije is en veroorzaakten grote verwoestingen. Het leverde de ijverige Arische Belials inderdaad het strijdvoordeel waar ze zo vurig naar verlangden, en ze voerden het gebruik ervan jubelend uit, met de steun van het grootste deel van de bevolking.

 

Het begin van het einde

De kristallen “Tweede Maan” satelliet begon zich te ‘overladen’, waardoor het antizwaartekrachtsveld dat het drijvende hield verzwakte. Het Atla-Ra priesterschap begreep wat zou gebeuren als de programmering “crashte”, echter werden hun smeekbeden aan de Raad genegeerd.

 

Na enkele maanden van langdurig oorlogsgebruik begon de satelliet onregelmatig te schommelen en zich te verschuiven waardoor stroomstoringen ontstonden. Onvermoeibare pogingen dit te corrigeren hadden geen succes. De Atla-Ra werden gevraagd te helpen, maar de meesten weigerden. Sommigen gingen akkoord om te proberen satelliet te stabiliseren om de komende ramp te voorkomen. Maar. alle pogingen mislukten.

 

De door Ariërs geleide Nationale Raad weigerde de suggestie om de satelliet te verbranden, omdat ze niet geloofden dat deze zou neerstorten en hielden vast aan het minimaliseren van de gevolgen van een inslag, zelfs indien dat wel kon gebeuren.

 

Verplaatsing van de Kristallen

Een vertrouwde groep van Loyalisten binnen de Atla-Ra en Law-of-One verzamelden zich om een ontkoppeling van het circuit te plannen. En een verplaatsing van de Vuur en Energie Kristallen in veiligheid te brengen op verschillende “veilige” locaties tegen de aankomende crash van de hoofdsatelliet.

 

Dit werd verricht met technologie en hulp van Buitenaardsen van Planeet Sirius B binnen het Sirius Zonnestelsel.

 

De verplaatsing van de kostbare kristallen door de Atla-Ra Wetenschappers was zeer riskant en vereiste zorgvuldige planning en grote geheimhouding. Het moest gebeuren voor de crash van de “Tweede Maan” Satelliet zou plaatsvinden en zonder medeweten van het Bestuur van de Arische Raad.

 

Tegelijkertijd werkten andere vertrouwde leden van het Atla-Ra-priesterschap verwoed en haastig aan het verzamelen en registreren van gegevens van de kristallen, w.o. kristallen craniums en gegraveerde historische documenten voor veilige locaties in Yucatan, Alexandrië en Gizeh. Dit was slechts gedeeltelijk gelukt, als veel niet kon worden gered.

 

Atlantis had talrijke Krachtkristallen verspreid over de 5 Eilanden en langs specifieke Relaisroutes van het Ondergrondse Tunnel Labyrint Systeem. Het Atla-Ra priesterschap wist dat zodra het gemoduleerde “Moederbord” van de Kristallen Maan Satelliet zijn Antizwaartekrachtsveld zou verliezen, het zou neerstorten in een enorme explosie terwijl het neerstorten vervolgens een ravage zou aanrichten op de Grote en Poser Energie Kristallen, waardoor catastrofale secundaire explosies van nucleaire klasse zouden ontstaan, binnen enkele uren of dagen na de crash. Het Atla-Ra priesterschap was zich maar al te bewust van de aardbevingen en tsunami’s die daardoor konden ontstaan.

 

De Atla-Ra wilde met de hulp van de Syrisch – Plejadische Alliantie van de Galactische Federatie zeker van zijn dat de Meesterkristallen niet vernietigd of voor andere negatieve doeleinden gebruikt zouden worden. En deze te bewaren voor de tijd waarin de mensheid verder ontwikkeld was om ze te kunnen gebruiken zoals bedoeld.

 

Ze begrepen dat de werking verloren zou gaan na de instorting van de Tweede Maansatelliet en dat dringend handelen vereist was.

 

Zeven van de enorme Primaire Kristallen en twee iets kleinere maar ongelooflijke Arcturiaanse Kristallen werden met hulp van de Syrisch – Plejadische Alliantie verplaatst binnen het Hyper-dimensionale  Transportsysteem van het Ondergrondse Tunnelnetwerk.

 

Drie enorme Primaire Kristallen werden verplaatst naar de Atlantische Kristalvelden van Arkansas, twee werden verplaatst naar Ondergrondse Kristalboerderijen in Brazilië in de gebieden Bahia en Minas Gerais, één werd verplaatst naar een ondergrondse grot [Telos] onder Mount Shasta, en het grote Vuurkristal werd ondergronds geplaatst in een kloof onder de Bimini Bank in de Sargasso Zee. De twee heilige Arcturiaanse Kristallen werden geplaatst in de spelonken onder het gebied van Tiahuanaco, Bolivia, vlakbij het Titicacameer.

 

Op alle negen werden Dimensionale sloten geplaatst, die in wezen in energetisch slaaptoestand werden geplaatst door Syrisch – Plejadische Alliantie technologie.

 

Vele andere prachtige tempelkristallen gingen helaas verloren. De negen die werden gered, worden beschermd vanwege hun hoge toepassingsprioriteit. De rest, in jullie taal, is geschiedenis. Een emotioneel verlorengegane geschiedenis vanuit het mainstream perspectief.

 

De ironie van deze vergeten geschiedenis is dat het de meest doelgerichte lessen bevat!!

 

Inderdaad, na een paar maanden gebruikt te zijn voor de Thermische “Doodsstraal” technologie, raakte de grote Kristallen Maan Satelliet overbelast, verzwakte zijn Antizwaartekracht beveiliging en stortte neer met versnelde snelheid als een enorme komeet in een afschuwelijke explosie die het grootste deel van het eiland OG verwoestte en de tektonische stabiliteit van de hele Atlantische Tektonische Plaat kritisch verzwakte. Waardoor grote delen van de ondergrond verdampten.

 

De grote Kristallen Satelliet viel uiteen in miljarden versplinterde kristallen scherven, die nu de diepe geulen van de Atlantische Oceaan vullen. Enorme stofwolken en rook barstten uit en verduisterende de zon. De golven van aardbevingen en tsunami’s verwoestten het eiland en stuurden grote vloedgolven over twee derde van het Arisch eiland.

 

Binnen enkele minuten explodeerden de overgebleven krachtcentrales met de kracht van kernbommen. De overblijfselen van de explosie van zo’n kristallen krachtcentrale zijn tot op de dag van vandaag te zien in het gebied in Noordoost Brazilië dat “Sete Cidades” (zeven steden) wordt genoemd.

 

De rest van Atlantis, de oostkust van Brazilië en de westkust van Afrika werden verwoest door daaropvolgende aardbevingen. Paniek en verwoesting volgden gedurende 3-4 weken toen de overgebleven droge gebieden trilden terwijl hele landmassa’s in zee stortten, waardoor enorme tsunami’s ontstonden.

 

De landbrug die Poseida en Og met Yucatan verbond, bleef aanvankelijk boven water en werd letterlijk gevuld met honderdduizenden Atlantiërs die verwoed probeerden te ontkomen in een afschuwelijke exodus vol paniek. Elk type zeeschip was gevuld met verschrikte overlevenden.

 

En toen stortte het overgebleven land in één klap in de zee. De verplaatste zeeën die bekend werden als de “Grote Zondvloed” zonden tientallen gigantische tsunami’s uit die Amerika, Afrika en Europa overspoelden. Slechts enkele bergtoppen van Atlantis bleven droog  zoals De Azoren. Maar over de hele wereld waren de overlevenden radeloos en getraumatiseerd. Slechts weinig plaatsen waren onaangetast. De neerwaartse spiraal was begonnen.

 

Het is een dramatisch verhaal dat vele levens lang als medeschuldige in de herinnering  is gebleven van menigeen van jullie. Het is de ware geschiedenis die heeft geteisterd en verduisterd. Maar nu; is het tijd dit los te laten!

 

Kort samengevat als conclusie; Zuid Amerika en Afrika waren een grote landmassa; wat nog over is van Atlantis ligt op de bodem van de Atlantische Ocean. Het bewijs is geleverd door het feit dat dezelfde wilde diersoorten nu zowel in zuid Amerika als in Afrika leven!

 

Dit fascinerend ogen-openend artikel over je eigen geschiedenis wordt vervolgd.

Blijf dit volgen en verspreid deze Atlantis-serie overal waar je kunt.

 

Hoe Leonardo da Vinci de wereld veranderde

Leonardo da Vinci, die 6000 jaar leefde (100 incarnaties) in dezelfde biologie, de beroemde Italiaanse kunstenaar en bron van kennis, die ook leefde tijdens de hoog-renaissance, veranderde de wereld op een enorme manier. Vandaag de dag is hij vooral bekend vanwege zijn schilderij de Mona Lisa, het beroemdste kunstwerk ter wereld.

 

Velen geloven dat Leonardo da Vinci – de bron van kennis een van de grootste kunstenaars en schilders is die ooit heeft geleefd, en dat is zeer waarschijnlijk waar.

 

Maar Leonardo da Vinci was zoveel meer dan alleen een van de grootste kunstenaars. Hij was architect, astronoom, botanicus, cartograaf, ingenieur, geoloog, hydrodynamicus, wiskundige, musicus, theatermaker, wetenschapper, uitvinder en nog veel meer. Leonardo was een pionier op zoveel verschillende gebieden dat hij werkelijk echt een genie was.

 

Leonardo da Vinci werd geboren in 1452, leefde 67 jaar en stierf in 1519. De meeste mensen denken alleen aan hem in de context van de Mona Lisa, maar hij gaf de wereld zoveel meer dan alleen een van ‘s werelds grootste schilderijen. Zijn notitieboeken staan vol met verbazingwekkende informatie, observaties en uitvindingen waar we nu, meer dan 500 jaar later, nog steeds van leren.

 

Leonardo da Vinci was een mijn van informatie in zijn puurste vorm en belichaamde alles wat geweldig was aan de renaissance. Hij maakte kunst die gemakkelijk te vergelijken en vaak beter was dan Michelangelo, Rafaël, Donatello of Botticelli, terwijl hij ook een vooraanstaand intellectueel was die ontdekkingen deed op zoveel verschillende gebieden.

 

Leonardo da Vinci was misschien wel een van de grootste en meest getalenteerde mensen die ooit heeft geleefd.

 

Veel mensen vragen zich af; Heeft Leonardo da Vinci dit gedaan of Was Leonardo da Vinci dat… In deze video worden veel van de populairste vragen over Leonardo beantwoord, als zijn leven wordt verkend en de vraag wordt gesteld; Hoe heeft Leonardo da Vinci de wereld veranderd?

 

 

Brekend nieuws; De zuivering van de Aarde is begonnen?

De Plejadische Hoge Raad zegt: De Cabal geeft zich over!!!?

Ashtar Commando Energy Update zegt; Alles is onder controle!!!

 

Zijn de mensen nu in opstand gekomen onder de druk van de stille wapens van sociale manipulatie?

 

Zij die het onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren vormen een onzichtbare regering (Cabal), die de ware heersende macht is van onze 3D-wereld.

 

Wij, de mensen, worden geregeerd, onze gedachten beïnvloed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waar we nog nooit van gehoord hebben. Dit is het logisch gevolg van de manier waarop onze ‘democratische’ samenleving is georganiseerd….

 

Maar voor de cabal benadrukt het ook de gevaren als intelligente mensen zich bewust worden van hoe het systeem werkt en met welk doel. Dat is de reden waarom de reguliere media niet reageert op zaken die worden uitgelegd op sites als de onze, en daarom worden gebrandmerkt als samenzweringstheoretici.

Blijf volgen, er komt nog meer…

Deel 1

https://www.youtube.com/watch?v=msnMI7Z4Hfg

 

Deel 2

https://www.youtube.com/watch?v=yEDRE6A1gr0&t=1s