De Planetaire Verandering is vaststaand Feit

Laat Gaan!

Poort naar 5e Dimensie

 

De Planetaire Verandering is vaststaand Feit

Planeet Aarde is vervuild met een grote hoeveelheid vuil, leugens, bedrog, disinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling. Daartoe verlaagden de Anunnaki de aardfrequentie, en de polarisatie van positief naar negatief, bedoeld voor oorlog en vernietiging. Hoe meer mensen sterven, des te beter de rest van de bevolking kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd.

 

In deze laatste fase van de nu bestaande 3D-cyclus hebben degenen die zijn ontwaakt de taak het menselijk ras te informeren over alle criminele activiteiten van de Deep State Cabal. En, de begane misdaden tegen de mensheid te tonen, die met de dag duidelijker waarneembaar zijn.

 

Het zijn ernstige misdaden tegen de mensheid, gepleegd door het hoogste Cabal echelon binnen de Inter Galactische Gemeenschap. Zij opereren achter de schermen op Aarde en negeren alle natuurwetten. De mensheid moet inmiddels hebben begrepen dat deze wetten herhaaldelijk zijn overtreden, en dat het vernietigende consequenties heeft.

 

Nodeloze slachtoffers zijn degenen die in de rij stonden voor een gratis Covid-vaccinatie tegen een pandemie die niet eens bestaat, ondanks de vele waarschuwingen vanuit deskundig betrouwbare bronnen over de gevaren voor de mens en de door FWC aangetoonde verscholen ware bedoeling ervan.

 

Hersenspoelde slachtoffers die door middel van de MSM geestesziek werden gemaakt. Met dit soort mensen kan geen nieuw begin worden opgebouwd, waarom twee derde van de mensheid op aarde in ballingschap verhuist. Deze conclusie is verkregen als resultaat van ontelbare pathologische leugens door autoriteiten.

 

De strijd tegen de globale maffia is inmiddels gewonnen, maar zombies overtuigen van wat is gebeurd is onmogelijk; ze zullen het eerst zelf moeten ondervinden, als de bevrijding van planeet Aarde feit is geworden.

 

Zombies kunnen niet bijdragen aan de opbouw van onze nieuwe wereld. Domheid en stompzinnigheid bij overheden zorgen voor het evenwicht. Ware het niet zo triest, kon men zich doodlachen om de officieel verkondigde idioterieën.

 

Het wachten is op ontwaking van de massa, met of zonder hersenbeschadiging door Covid injecties. De meesten zullen mogelijk eerst wakker worden als hun eigen kindertjes door het gespoten gif sterven, of door gebrek niets meer te eten krijgen. Hoe dan ook het grote einde is in zicht!

 

Planetaire overgang van 3D naar 5D vereist verhoging van de aardfrequentie, waarin het slapend schapenvolk zich niet kan handhaven. Feitelijk, kan niets meer de Planetaire Overgang tegenhouden, deze maakt deel uit van de universele evolutie van Werelden.

 

Hoe eerder het mensdom wakker wordt, des te beter is het voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat het een uitdaging voor je zijn te helpen ons maximaal potentieel te bereiken.

 

De energetische aanpassing, voornamelijk voor het fysieke lichaam, wordt reeds sinds een tientaljaren doorgevoerd waardoor de aardfrequentie langzaam stapsgewijze is gestegen van 7,8 naar nu 12Hz. En wordt uiteindelijk opgevoerd naar 40Hz. Vele zielen hebben reeds een plan gemaakt voor de incarnatie van nu. Anderen hebben ervoor gekozen dit proces niet te doorlopen, zodat zij dis-incarneren voordat de volledige overgang van 3D naar 5D is afgerond.

 

Slechts een derde van de bevolking heeft besloten het materiële leven te verlaten om aan deze transformatie deel te kunnen nemen. Zij zijn degenen die nu het energieverschijnsel van frequentieverschuiving aan de lijve ondervinden.

 

Terugkerende buitenaards correspondent Vital Frosi, bericht hieronder over de laatste aanpassingen.

 

LAAT GAAN!

Geliefden!

Alles wat de mensheid tijdens haar bestaan als mens heeft gekend en ervaren, is een illusie van bewustzijn geweest, onderworpen aan de sluier van vergetelheid. Planeet Aarde diende als een school voor zielen die zo’n ervaring wensten te hebben, als de ziel gehuld was in een gematerialiseerd lichaam. Toen de ziel incarneerde, werd het altijd onderworpen aan de sluier van vergetelheid, zodat het dualiteit kon ervaren in een wereld van beproevingen en verzoeningen.

 

Alle mogelijke en denkbare polariteiten zijn in de loop der tijd gepresenteerd en elke ziel leefde een karakter in elk van de vele incarnaties. Dergelijke experimenten dienden om elke emotie en elke frequentie die dit karakter ontving tijdens de periode in een fysiek lichaam echt te voelen.

 

De creatie van elke persoonlijkheid in elke ziel is individueel, omdat geen twee bewustzijns hetzelfde zijn, omdat elk op eigen unieke manier heeft gevoeld hoe het is om te leven en deze rol te spelen.

 

De Plannen van de Schepper volgen nauwgezet de doelen van elke School van Zielen. En de Terranische School, die altijd een van beproevingen en verzoeningen is geweest, gaat een trede omhoog op haar evolutionaire ladder. Binnen de spiraalbeweging van het Melkwegstelsel is ons Zonnestelsel, waartoe ook de Aarde behoort, één octaaf naar de Centrale Zon verschoven en dit maakt het mogelijk dat meer energieën Planeet Aarde bereiken. Het Gamma Licht van nu brengt een ongelooflijke verandering teweeg in alle levenssystemen op Aarde. En dit is wat wij de Planetaire Overgang noemen.

 

Overgang is niet zomaar een verandering. Het is vooral een kwantumsprong die nog steeds verkeerd begrepen wordt door menselijke geesten. Het is zo groot dat dit het hele Melkweg en ook het lokale Universum hierbij betrekt. Jullie hebben het voorrecht nu hier geïncarneerd te zijn, om een Planetaire Overgang te beleven en te ervaren.

 

Zelfs als jullie het je niet herinneren, waren jullie voorbereid en wisten jullie dat het op een dag zou komen. Die tijd is nu gekomen! Dit is jullie allerbelangrijkste incarnatie, omdat jullie niet alleen getuige zijn van deze gebeurtenis, maar ook nog steeds de macht bezitten te beslissen of jullie naar de Nieuwe Aarde gaan of naar een ballingschap planeet waar beproevingen en verzoeningen verdergaan.

 

De Nieuwe Aarde zal een Wereld zijn van Regeneratie, niet langer van pijn en lijden zoals het tot nu toe is geweest. Er zal niet langer een sluier van vergetelheid zijn. De ziel zal ten alle tijde weten wie ze is en wat ze moet doen.

 

De frequentie die vroeger in de Derde Dimensie was, gaat nu naar hogere niveaus bewegen, waar de laagste band op 40Hz in de Vijfde Dimensie zal liggen. Het is hier reeds bij andere gelegenheden gezegd dat we op de Nieuwe Aarde 5 dimensionale banden zullen hebben, met andere woorden, tussen 5D en 9D.

 

We betreden zeer spoedig en intens het overgangsgebied. We zullen nu slechts in één jaar een bewustzijnsverruiming ondergaan welke vroeger enkele duizenden jaren duurde. Dit zal het mogelijk maken de komende veranderingen die zullen plaatsvinden te begrijpen. Natuurlijk zal dit proces alleen zijn voor zielen die aan het ascenderen zijn.

 

Zij die nog steeds in de wereld van beproevingen en verzoeningen zijn, hebben geen reden hun bewustzijn nu te verruimen. Zij zijn er nog niet klaar voor.

 

Dus alles versnelt voor een groot deel van de mensheid. En dit is fundamenteel om te begrijpen. Wat je tot nu toe hebt gekend en ervaren houdt geleidelijk op te bestaan. Je moet loslaten! Je moet de banden loslaten die je binden aan oude concepten en oude overtuigingen.  Het is tijd om verder te gaan naar een andere fase in je evolutie als onsterfelijke ziel.

 

Vertrouw op het Goddelijke Plan, want jij maakt daarvan deel uit. Laat los wat ophoudt te bestaan. Laat het nieuwe toe. Het pad is nog nooit zo veilig en duidelijk geweest als nu.  Angsten, trauma’s en lijden zijn dingen die reeds zijn ervaren en niet meer herhaald zullen worden.

 

Het oude Controlesysteem, ingebracht door degenen van ‘Geen Licht’, bestaat nog steeds omdat een deel van de mensheid nog steeds die frequentie vasthoudt. Als alle mensen een week lang hun oude overtuigingen zouden loslaten, zou dat genoeg zijn voor de Aarde om volgende week volledig in 5D te komen.

 

Wat de oude energiepatronen op hun plaats houdt, is de eigen frequentie van het collectief.

 

Sta jezelf toe dit nieuwe pad te betreden. Sta jezelf toe iets te leren wat je nooit eerder hebt ervaren. Laat het oude achter je, want onthechting is nu noodzakelijk. Je bent niet geketend aan je verleden, want het was allemaal maar een ervaring. We gaan die ervaringen niet vergeten, maar we moeten ze loslaten om ruimte te maken voor wat op ons pad komt. Sta dat jezelf toe!

 

We zullen alle Systemen zien instorten en oplossen (o.a. monetair en gezondheid). Er zijn geen energieën meer om het oude patroon in stand te houden. Het is hier al eerder gezegd, houd je niet vast aan iets dat de lawine wegneemt, want je loopt het risico erdoor weggevaagd te worden.

 

Ontsnap uit de controle van de media en alle andere paradigma vandaan, want deze maken deel uit van de Oude cabal Aarde. Tril in het Licht en in Liefde, want dit is de basis van de frequentie van de Nieuwe Aarde.

 

Stap uit de angst die ze je willen opdringen. Geef geen voedsel aan degenen die jullie willen verslinden, consumeren, en gevangen willen houden in de oude energie.

 

Verspreid geen nieuws dat de energie verlaagt. Ga geen ruzies en confrontaties aan. Kies geen partij voor A of B, want verdeeldheid is een kunstgreep van de Duisternis, die situaties creëert waarin mensen onderling vechten. Dit maakt allemaal nog deel uit van de oude Romeinse Circussen.

 

Jij bent het Licht, want jouw oorsprong is de Bron die alles creëert. Jij bent een Goddelijke Vonk van die Bron. Je hoeft alleen maar te geloven in wie en wat je werkelijk bent, er zal geen schaduw over je hoofd worden getrokken. Je zult niet wankelen. Zoals in voorgaande stadia, waarvan de moeilijkste reeds zijn overwonnen. Herwin nu je bewustzijn en laat de banden los die je werden opgelegd. Laat het verleden los!

 

Laat het los! Je bent een vrije ziel, zoals je altijd bent geweest en voor altijd zult blijven. De gevangenis is niets meer dan een illusie van de Derde Dimensie.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

11.11 Poort naar 5e Dimensie. De Nieuwe Aarde is in opkomst!

De 11de dag van november heeft een diepe en heilige betekenis in het rijk van spiritueel ontwaken en ascensie. Bekend als de “11.11 Poort”, markeert het een portaal naar hogere, opgestegen rijken en vertegenwoordigt het een krachtige dag van spiritueel meesterschap.